tisdag, oktober 02, 2007

Världen Idag skriver om den nya ex-gay-studien

Idag skrev Världen Idag om Stanton Jones och Mark Yarhouses nya stora Ex-gay-studie som presenterades i Nashville i mitten av september. Jag skrev om den i inläggen Ny ex-gaystudie framlagd och Preliminär granskning av ny Ex-gay-studie.

Världen Idag skriver bland annat:

- Vad vi kom fram till, berättar Stanton Jones, efter att ha följt ämnena en tid är att inte alla lyckats, inte ens en majoritet, men en mycket omfattande grupp rapporterar en tämligen dramatisk förändring, rapporterar CNSNews.

15 av 100 subjekt påstod faktiskt att de gått från homosexualitet till heterosexualitet. Processen kan dock inte liknas vid att trycka på en knapp. För många är livet fortsatt komplicerat och vissa har överblivna homosexuella attraktioner.
- Det skall dock sägas att rapporterna visar att de fungerar som heterosexuella, är lyckliga i sina äktenskap och de känner att deras liv förändrats dramatiskt, menar Jones.

Personligen tycker jag inte att det finns anledning att ifrågasätta människor som säger sig ha ändrat sin sexuella läggning. Anklaga människor för att ljuga är en en allvarlig sak. Men det finns en del viktiga saker att hålla i minnet:

1. Det finns en allvarlig begreppsförvirring i sammanhanget. Den kristna högern talar aldrig om homosexualitet som sexuell läggning, utan använder konsekvent begreppet homosexuell livsstil. Detta begrepp innefattar saker som promiskuitet, drog- och alkoholmissbruk och sexuellt risktagande, men det är aldrig tal om det verkliga relevanta i sammanhanget: att attraheras sexuellt och romaniskt till personer av samma kön. I den högerkristna diskursen kan man alltså utan vidare säga att man befriats från sin homosexuella livsstil om man slutar knarka/dricka, slutar gå på porrklubb och istället börjar leva monogamt eller i celibat. Men det sägs sällan något om den homosexeulla attraktionen... I sin artikel kallar Världen Idag Exodus-chefen Alan Chambers för "före detta homosexeull". Det är en sanning med modifikation. Chambers medger nämligen att han fortfarande känner sexuell dragning till män (t.ex. i intervjun som är refererad här). Enligt gängse terminologi och vetenskap gör denna omständighet en till homosexuell (eller i alla fall bisexuell). Att man sedan lyckas ändra en mängd destruktiva beteenden i sitt liv är en helt annan sak.

2. En del tror att de är homosexeulla, men är i själva verket bisexuella. När de upptäcker sin "heterosexuella sida" kanske de lyckas hålla sig till den, och kan därmed säga sig ha ändrat sin sexuella läggning.

3. För vissa människor är det så viktigt att leva i ett konventionellt äktenskap och att bilda familj, att de försöker strunta i sina känslor och attraktioner. Det fungerar säkert ibland, men slutar oftast i tragedier och skiljsmässor. Den svenske prästen Erik Johansson är ett exempel på en person som lever i celibat trots homosexuella känslor.

4. För andra är det på grund av familjens och samhällets förväntningar omöjligt att leva ett annat liv än i ett konventionellt äktenksap. Denna typ av yttre-tvångs-heterosexualitet fungerar säkert också i en del fall, men oftast ser vi nog denna kategori av "olyckligt gifta" homosexeulla smygandes omkring i parker och på sexklubbar på jakt efter anonymt sex. Pastorn Ted Haggard är ett bra exempel på denna kategori.

5. Den religiösa antigaypropagandan går bland annat ut på att skapa ett djupt självförakt hos den som upplever homosexuella känslor. I ett sådant läge är det en överlevnadsinstinkt att intala sig att man är heterosexuell.

6. Man kan vara professionell före detta homosexuell. Många av de som föreläser och vittnar inom ramen för Exodus verksamhet står i själva verket på deras avlöningslista. Det är en ganska bra morot...

7. Men som sagt: det finns säkert också människor som lyckas gå från genuin homosexualitet till genuin heterosexualitet. Frågan är dock varför man ska behöva genomgå en så lång, smärtsam och komplicerad process som dessutom har en oerhört låg framgångschans. Och till vilket pris... ("Ex gay-överlevaren" Peterson Toscano lade 30000 dollar och 17 år av sitt på att försöka bli hetero. Han hävdar att han under alla dessa år i exgayrörelsen aldrig träffat någon homosexeuell som gått till genuin heterosexualitet. Läs fler liknande vittnesmål på Beyond Exgay)

* * *

Nu några ord om Stanton/Yarhouse-studien.

1. Det är mycket anmärkningsvärt att de bara har fått tag i 73 personer till studien. (I Världen Idags artikel står det 100, men bortfallen och avhoppen var stora.) Forskarna siktade på 300 respondenter, och hade tät kontakt med olika Exodusavdelningar, men det var alltså väldigt få som var villiga att ställa upp. Jämför detta med Exodus och andra antigayaktivisters ständiga prat om "tusentals" och "tiotusentals" före detta homosexuella... Varför är det så svårt vaska fram människor som är beredda att vittna om denna för dem och andra så viktiga förändring?

2. Studien är direkt publicerad på ett kristet bokförlag och inte skickad till vetenskapliga tidskrifter med s.k. peer review, d.v.s. vetenskaplig granskning.

3. Studien baserar sig på uttalanden och intervjuer från "försökspersonerna". Inga fysiska mätningar av sexuell upphetsning. (Kan bland annat göras genom att mäta blodtillförseln i penis etc. Det har gjorts förr...)

Mina synpunkter på studien är framförallt hämtade från Jim BurrowayThe Box Turtle Bulletin. Han har hittills gjort en preliminär granskning av studien, och det är framförallt den jag refererar. Burroway arbetar för närvarande på en större granskning av boken (som han preliminärt också har berömt ur vissa aspekter). Här nedan ligger BTB:s hittills publicerade texter i kronologisk ordning:

Jones and Yarhouse: “The Use, Misuse and Abuse of Science in the Ecclesiastical Homosexuality Debates”

Limited Available Information on Study has Confusing Numbers

A Preliminary Review of Jones and Yarhouse’s “Ex-Gay? A Longitudinal Study”

Dr. Stanton Jones Replies

Fun with numbers

En slutlig kommentar till Världen Idags artikel: I slutet referererar de till kritik som gayaktivisten Wayne Besen framfört mot studien. Det är inte märkligt att de just hänvisar till Besen, ty han är en jämförelsevis hätsk debattör. Det är helt i linje med tidningens ständiga vilja att skapa konfrontation och framställa homosexuella som vrålapor. Det hade varit mer adekvat att hänvisa till kritik från just från Jim Burroway, som är en mer saklig och tålamodig debattör. På Box Turtle Bulletin har ju dessutom till och med en av författarna bemött och debatterat kritiken (Stanton Jones).