onsdag, november 14, 2007

Andreasgymnasiet och synden

Ska det kristna Andreasgymnasiet få lära ut att homosexuella handlingar är synd? Frågan är åter aktuell efter att Skolverket nu ifrågasätter om skolans hållning är förenlig med värdegrunden och lagens nolltolerans mot diskriminering. (Dagen skriver också om saken.)

Egentligen intresserar jag mig inte det minsta för begreppet synd. Synd är en teologisk angelägenhet som saknar relevans i sammanhang utanför kyrkan. Det sekulära samhället har lika lite att göra med vad som är att betrakta som synd, som kyrkan har med politik och juridik att göra. Tyvärr blandas begreppet ofta felaktigt in resonemang som har med moral att göra, och det är förmodligen bland annat därför som Skolverket reagerar mot Andreasgymnasiets policy.

En annan anledning är förstås att Skolverket oroar sig över den utsatthet Andreasgymnasiets homosexuella elever oundvikligen upplever av skolans hållning, och om det är rimligt att ungdomar i sin känsligaste ålder ska tvingas uppleva förringande och pressande behandling på grund av faktorer de inte har något inflytande över. Att lära ut att homosexualitet är synd är inte samma sak som att säga att det är fel att kasta snöbollar på mattanterna.

Man kan samtidigt fundera över om det är OK att lära ut att islam är lögn, att kristendom är vidskepelse, att kroniska sjukdomar är ett Guds straff, eller att rullstolsburnas anspråk på bredare trottoarer är samhällsekonomiskt förkastligt och vidrigt.

Etiketter:

13 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det mest komiska i det hela är att rektorn endast sagt det i en intervju som sändes i TV. ANdreasgymnasiets policy är att ha lektioner med bibelkunskap utöver läroplanen och frivillig morgonbön. Det enda sättet för Andreasgymnasiets elever att känna sig kränkta har avarit att se på det aktuella TV-inslaget. Är det månne dags att fälla SVT för hets mot homosexuella som sände reportaget?

onsdag, november 14, 2007 4:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sorgligt att kristenheten inte kan uppfostra sina ungdomar utan att hota och indoktrinera. Fast det förstås, vad vore kristendom utan predikan?

onsdag, november 14, 2007 5:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men du, Tor. SKOverket? :-)

onsdag, november 14, 2007 7:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor, du hamnar snart i ett tämligen absurt resonemang om du drar ut sin jämfrelse mellan synd och moral, eftersom de begreppen är intimt förknippade, oavsett din livshållning. Dessutom bör de nyanser av de begreppen som olika människor använder finnas med i debatten, utan att ngn på ditt diktatoriska sätt gränsdrar och avgör debatten utgångspunkt.

onsdag, november 14, 2007 11:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Anonym #3,

Tor är väl precis så "diktatorisk" han finner lämpligt på sin egen blogg?

torsdag, november 15, 2007 12:06:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Anonym: Du är välkommen att tikllhandahålla nyanser i debatten. Kommentarfunktionen är alltid på, till och med för anonyma inlägg.

Syftet med min formulering var att påvisa att religionen inte på något sätt har monopol på begreppet moral. Det är inte nödvändigt att dyrka en guddom för att kunna upprätthålla en god moral.

torsdag, november 15, 2007 6:58:00 fm  
Anonymous Anonym said...

..jämfrelse mellan synd och moral, eftersom de begreppen är intimt förknippade, oavsett din livshållning.

Nja, egentligen inte, nu är ju den "initima" förknippningen, mellan synd och moral, mer beroende av världs- och livsåskådning och inte så mycket på livshållning.

Jag till exempel är en konsekvensetiker, dvs jag tror att man bör handla så att konsekvensen av ens handlande blir så god som möjligt för så många som möjligt.

Ett bra exempel på konsekvensetik är FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Livsåskådningsmoral går väl närmast ut på pliketiken, dvs rätt är rätt och fel är fel oavsett konsekvens.

Ett bra exempel på pliketiken hittar vi närmast i bibeln, budorden och lagarna för hur man lever ett "rättfärdigt" liv.

ps. många, har jag hört, förknippar pliktetiken med dygdetiken, men det är fel, dygdetiken går närmast ut på att vara god, munk- och nunnekloster är bra exempel på dygdetiks handling.
Men eftersom dygdetik är godtycklig, så blir ett annat exempel på dygdetik faktiskt nazismen, där var det ju en dygd att vara blond och blåögd och anse att alla andra var mindre värda.

Så mitt svar är att synd och moral kan endast vara intimt förknippade beroende av livsåskådning, definitivt inte av livshållning.

MVH

Sanna,
en syndare enligt några, en god människa enligt många fler

torsdag, november 15, 2007 9:24:00 fm  
Blogger Noa Resare said...

I en mer allmän innebörd är det naturligtvis rimligt att tala om synden som ett teologiskt begrepp som det är upp till religionen att fylla med innehåll.

Jag tror dock inte att det är en hållbar förståelse av begreppet synd i det aktuella sammanhanget. På en skola där en evangelikal kristen livssyn är normen blir begreppet synd nämligen funktionellt synonymt med det objektivt felaktiga.

Och att tala om ett tillstånd som homosexualitet, som de flesta menar att individen inte kan förändra som något objektivt felaktigt menar jag är oförenligt med de styrdokument som gäller för det svenska skolsystmet.

torsdag, november 15, 2007 3:19:00 em  
Anonymous Anonym said...

Begreppet synd kan eventuellt tas upp på bibelkunskapstimmarna, men att undervisa att homosexualitet är synd, är förkastligt.

torsdag, november 15, 2007 3:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Gymnasieskolan är en frivillig skolform för elever som är gamla nog att själva fatta beslut om sin framtid. Därför tycker jag att det är rimligt att inom vissa gränser tillåta en religiös profil där. I detta fall verkar man gått rejält över dessa gränser och tillståndet att driva skola bör omprövas. Detta har inget med yttrandefrihet att göra, i skolan råder nämligen ingen total yttrandefrihet utan alla som arbetar där är skyldiga att följa lagstadgad värdegrund oavsett vad man tycker om den. Det finns dock ingen som helst anledning att tillåta religiösa friskolor i den obligatoriska skolan (förutom det faktum att Sverige skrivit på ett internationellt avtal som gör det omöjligt för oss att avstå). Samhällsintresset av att ha en sammanhållen skola för alla där olika typer av människor möts väger helt enkelt tyngre än föräldrarnas vilja att hålla sina barn i avskildhet där deras värderingar inte utmanas. Dessutom väger barnens rätt till en allsidig undervisning allra tyngst. Det är deras religionsfrihet, inte föräldrarnas, som ska värnas. Innan någon går igång så ska jag avlägga den obligatoriska bekännelsen: Ja, det finns säkert utmärkta religiösa friskolor (hoppas jag) och ja, det finns dåliga kommunala skolor (det vet jag). Men det handlar inte om diverse brister och oförmåga att uppnå målen utan om förtroende för huvudmannen. Om en sekt vars värderingar inte överensstämmer med skollag och läroplan driver en friskola är det osannolikt att denna skola kommer att uppfylla de krav som ställs. Oavsett hur många floskulösa handlingsplaner och dokument som man visar upp vid sedan länge föranmälda inspektioner.

torsdag, november 15, 2007 7:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Begreppet synd kan eventuellt tas upp på bibelkunskapstimmarna, men att undervisa att homosexualitet är synd, är förkastligt."

Eh..säg vad som är synd men säg inte att den homosexuelle syndar. Jaja, det var ju också ett sätt att se på det. Men totalt ologiskt.

"Frågan är åter aktuell efter att Skolverket....lagens nolltolerans mot diskriminering."

Skolverket är ju helt dåraktiga. Vad dom säger är att man tex inte får säga att, "våldta någon är synd", "råna någon är synd".

Tor, finns det homosexuella på Andreasgymnasiet?

lördag, november 24, 2007 10:15:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Självklart finns det homosexuella på Andreasgymnasiet.

På vilket sätt är homosexualitet, rån och våldtäkt likvärdigt?

söndag, november 25, 2007 1:24:00 fm  
Blogger Unknown said...

Jag är elev på Andreasgymnasiet, uppväxt i ett hem utan troende föräldrar.
Jag kan säga att de flesta av oss i skolan tror på Bibelns ord. Både i nya (bla. Paulus skriver om det) och gamla testamentet (flera ställen i moseböckerna m.m.) finnes skrivet att homosexualitet som utövas är synd. Det är alltså inte synd att vara homosexuell, men att UTÖVA den. Alla människor är lika värda, och Gud ser människan.
Vi är folk från olika kyrkor (Jag är hemma i Svenska Kyrkan, för er som tror att det bara är frikyrkliga personer på gymnasiet) och samfund. En sak har vi gemensamt: Vi är intresserade av livets djupare frågor. Alla är inte Kristna, men alla TROR. Det är av den anledningen vi har valt det här gymnasiet- Andreasgymnasiet.

/Fredrik

tisdag, november 11, 2008 11:06:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home