tisdag, november 20, 2007

Hatbrottsstatistiken i USA för 2006

Nu har FBI:s hatbrottsstatistik för 2006 kommit, och den visar på en tragisk och oroande utveckling. Jag snor Jim Burroways tabell och slutsatser:Hatbrotten har ökat med 8 % sedan 2005. Hatbrott p.g.a. på religion ökade med 22 % sedan 2004 (nästan 2/3 var antisemitiska). Hatbrott p.g.a. på sexuell läggning ökade med 21 %. Mörkertalet är betydande, eftersom insamlingen av uppgifter är frivillig och ofinansierad. Transpersoner räknas över huvud taget inte.

De som motsätter sig att homosexuella inkluderas i hatbrottsparagrafen använder ofta argumentet att det är orättvist att ge homosexuella specialrättigheter och särskilt skydd. Annonsen här intill är typisk. Fyra personer som utger sig för att vara f.d. homosexuella påstår att de var mer värda när de var homosexuella: Hate crime laws say we were more valuable as homosexuals than we are now as former homosexuals. (Märk väl att de leker med orden, och inte använder heterosexuell... )

Men varför skulle det vara mer orättvist att ge homosexuella denna typ av skydd, när det ges till svarta, kristna, judar, vita (det finns flera fall av hatbrott p.g.a. vit hudfärg i statistiken, bl.a. två mord) och handikappade? Föreställ er annonsen med texten Hatbrottslagarna säger att vi var mer värdefulla när vi satt i rullstol än nu när vi kan gå.

Hatbrottslagstiftning är ingen klockren lösning på samhällets problem med intolerans och förföljelse av minoriteter. Men så länge lagstiftningen finns, tycker jag det är mycket rimligt att sexuell läggning inkluderas. Och att detta självklart också borde gälla transpersoner.

Etiketter:

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Brott mot homosexuella, pga sexuell läggning, ska så klart inkluderas i hatbrottsparagrafen.
Hatbrott mot minoriteter föregås alltid av, direkt eller indirekt, hatpropaganda med en retorik som ger näring till den irrationella rädslan för det främmande och det "avvikande" som ett hot mot "normativa" värden, som till exempel att beskriva nåt som cancervulster i samhället. Det är att indirekt uppmuntra till handlingar som kan klassas som hatbrott, det är att indirekt sanktionera hatbrott.

Tyvärr har Fega... eh jag menar Högsta Domstolen, vid ett flertal tillfällen nu, gett sin juridiska stöd för just den indirekta hatpropagandan.

Jag är inte ett dugg överraskad att hatbrotten ökar, inte bara i USA utan också, i Sverige.

Och naturligtvis ska brott mot transpersoner inkluders i hatbrottsparagrafen, det säger sig självt.

tisdag, november 20, 2007 11:13:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Är inte hatbrott svårt att definiera? Ska man enbart gå på vad en utsatt person känner som att vara ett hatbrott?

Om Greens "sexuella abnormiteter" som en cancersvulst inte är ett hatbrott, vad är det då?

Jag menar om man tittar på BRÅs rapport så är ett hatbrott lika med att man säger bög till någon, även om personen i fråga inte är en bög.

Tor, hur definierar du ett hatbrott?

lördag, november 24, 2007 9:47:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ett hatbrott är ett brott där själva motivet för brottet är t.ex. personens religiösa bekännelse, hudfärg, etnicitet, sexuella läggning eller handikapp.

söndag, november 25, 2007 12:28:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home