torsdag, november 08, 2007

Intelligent design

Diskussionen Bortse inte från kristenhetens skuld har mer eller mindre utvecklat sig till en diskussion om intelligent design kontra evolution. På Samuels (sorgligen avsomnade) blogg Inkorrekt fördes en bra och givande diskussion för ett år sedan, som jag länkar till här. Den kan utgöra underlag för en vidare diskussion i ämnet, om intresse finns.

13 Comments:

Anonymous Anonym said...

Äh det brukar väl aldrig blir speciellt givande diskussioner i längden. Det lilla jag har följt med i olika debatter har visat att så fort kreationistanhängare konforteras eller utmanas med naturvetenskapliga fakta eller frågor så börjar dom filosofera eller teologisera.

torsdag, november 08, 2007 10:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Mmm, Sanna. Kul att du vågar ta debatten istället för att skydda dig med fördomar, tyder på mognad...

torsdag, november 08, 2007 6:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vad finns det att debattera?

ID är inget annat en relativ ny form av teologi som är modifierad för att undvika nämna eller identifiera "designern" bakom "skapelsen". ID är inte vetenskap, och dom som hävdar det vill omdefinera vetenskapen för att öka acceptansen för det övernaturliga.

Enkelt uttryckt ID är teologi maskerad som naturvetenskap för att ge en alternativ till evolutionteorin.

ID är inte naturvetenskap med de definitioner som naturvetenskap definieras.

fredag, november 09, 2007 7:54:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Så det fanns alltså inget att debattera, ändå debatterar du? Hyckleri...

måndag, november 12, 2007 10:34:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tänk vilken lyx att ha en debattpolis som håller ordningen och säger aja baja.

tisdag, november 13, 2007 8:52:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Men vad finns det då att debattera?

ID förespråkarnas mest förekommande retorik för ID är argument mot evolutionsteorin. Nu vet jag inte hur det funkar inom teologin, men inom naturvetenskapen är inte falsifiering av en tes, eller teori, detsamma som varifiering av en annan.

tisdag, november 13, 2007 11:19:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Nu är det så Sanna att du ganska tydligt tar parti för evolutionsteorin som ingalunda är helt bevisad. Men detta är för dig inget problem tydligen. Du anklagar ID att vara maskerad teologi, är det ett vettigt argument för att bortförklara den teorin? På samma sätt kan man säga att din syn på evolutionsteorins ofelbarhet kommer ur din tro på en värld utan skapare. Eller?

Du gör det lite för lätt när du bara förkastar något med dåligt underbyggda argument.

Det ju sant som du säger, bevisar man slutligen att evolutionsteorin stämmer till 100% så utesluter inte det något annat, t.ex. att det finns en skapare eller intelligent designer.

tisdag, november 13, 2007 12:40:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

1. Ingen vetenskap gör anspråk på att vara sanning. Jag ser ofta att kristna debattörer tror sig vinna en poäng när de påpekar att evolutionsteorin "bara" just är en teori. Men det är ingen nyhet för någon. All vetenskap bygger på teorier.

2. Evolutionsteorin baserar sig INTE på tron på en värld utan skapare, utan på observationer och experiment. Det är så vetenskapen fungerar.

3. Att inte kreationism och ID undervisas under skolans biologilektioner beror på att ingen av dessa teorier i tillräcklig utsträckning lever upp till kriterierna för att vara vetenskap. Däremot är de självklart fullt tänkbara under filosofi- eller religionslektionerna.

tisdag, november 13, 2007 1:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

Inte helt bevisad är inte detsamma som falsifierad, men evolutionsteorin är fortfarande den bäst naturvetenskapligt underbyggda förklaringsmodellen till just evolutionen. Det är en öppen teori som forskarna arbetar utifrån genom att antigen verifiera eller falsifiera de olika teserna inom evolutionsteorin genom prova olika andra teser mot evolutionsteoretiska teser, och än så länge håller huvudteorin.

Hela iden med ID står på en metafysisk grund som varken är bevisbar eller obevisbar och därför går varken verifiera eller falsifiera. Tron på en intelligent designer är det enda grundläggande sats som presenteras som bevis på ID teorin.

Kreationister är på sätt och vis hederligare än ID förespråkarna, kreationisterna har åtminstone identifierat denna "intelligenta designer".
ID förespråkarna har misslyckats med att förklara detta väsen, eller medvetet undviker att identifiera den dom menar är denna väsen, och ännu viktigare hur skulle denna "intelligens" ha uppkommit, vad är dess ursprung?

Mina argument är inte dåligt uppbyggda utan kommer sig av egna observationer under relativt lång tid efter att ha följt med debatterna "ID vs evolutionsteorin" och speciellt observation av ID förespråkarnas retorik, samt fått observationen bekräftat genom att ett flertal har sagt sig observera samma sak, nämligen att ID förespråkarna försöker inte verifiera ID, utan försöker falsifiera evolutionsteorin till förmån för acceptans för ID, vilket iofs är logiskt med tanke på att det som är metafysiskt varken går att verifiera eller falsifiera.

tisdag, november 13, 2007 1:38:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag ser ofta att kristna debattörer tror sig vinna en poäng när de påpekar att evolutionsteorin "bara" just är en teori. Men det är ingen nyhet för någon. All vetenskap bygger på teorier.

Det påpekandet bygger på en förenkling av ordets, (teori), betydelse.

I påståendet att evolutionsteorin bara är en teori tar kritikerna sällan, om någonsin, hänsyn till skillnaden mellan den allmänna betydelsen av ordet och den vetenskapliga betydelsen av ordet.

tisdag, november 13, 2007 6:56:00 em  
Anonymous Anonym said...

Här kommer det en uppmaning till dom som söker bevisa Guds existens.

Gör det inte!

Tron på Guds existens är den enda grundläggande satsen för Guds existens, inga andra bevis är nödvändiga eller eftersträvansvärda, allra minst vetenskapliga bevis.

Vetenskapen kan inte förklara det övernaturliga, det finns inga vetenskapliga instrument, metoder eller förklaringsmodeller för nåt som är utanför vår kapacitet att mäta och förstå, och det är logiskt, Guds avsikt var aldrig att bli vetenskapligt undersökt eller bevisad, Gud kräver ju inte ens det, ja kanske till och med "förbjuder" det enligt första Moseboken kapitel 3:

1 Men ormen var listigare än alla andra markens djur som HERREN Gud hade gjort; och han sade till kvinnan: »Skulle då Gud hava sagt: 'I skolen icke äta av något träd i lustgården'?»

2 Kvinnan svarade ormen: »Vi få äta av frukten på de andra träden i lustgården,

3 men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: 'I skolen icke äta därav, ej heller komma därvid, på det att I icke mån dö.'»

4 Då sade ormen till kvinnan: »Ingalunda skolen I dö;

5 men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån vad gott och ont är.»

6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man därav fick förstånd, och hon tog av dess frukt och åt; och hon gav jämväl åt sin man, som var med henne, och han åt.


Ja resten är historia som vi icke-bokstavtrogna säger.

Vad är det ni vill säga med ert sökande efter "kunskapen" om Skaparen, att tron inte räcker?

Tja, vad vet jag, jag är ju inte ens troende på det viset, jag har inget behov att få Guds existens bevisad, så det kan inte vara jag som har ormens roll, men vem är det då som har den rollen den här gången?

torsdag, november 15, 2007 5:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Guds avsikt var aldrig att bli vetenskapligt undersökt eller bevisad"

Och det står var?

"Vetenskapen kan inte förklara det övernaturliga, det finns inga vetenskapliga instrument, metoder eller förklaringsmodeller för nåt som är utanför vår kapacitet att mäta och förstå, och det är logiskt"

Är det inte då logiskt att säga att vetenskapen är övernaturlig?

lördag, november 24, 2007 10:43:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

1. Det faktum att Gud straffade människan med döden för att hon sökte kunskap är väl ett ganska bevis på att det inte är meningen att vi ska ägna oss åt forskning och studier av världen?

2. På vilket sätt är det logiskt att hävda att vetenskapen är övernaturlig utifrån citatet?

söndag, november 25, 2007 10:35:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home