torsdag, november 29, 2007

Irrelevant smörja om äktenskapet

Angeläget att fördjupa argumenten kring äktenskapet, skrev Dagen på ledarplats idag och rekommenderade Ola Nilssons bok För äktenskapet – i tiden. De publicerade också ett långt utdrag ur boken, som sammanfattas så här:

Äktenskapet mellan man och kvinna har getts fördelar av samhället – diskriminerats positivt – för att det på ett unikt sätt bidrar till samhällets fortbestånd och erbjuder barnen bästa möjliga uppväxtmiljö. Att då hävda att homosexuella par skulle omfattas av samma positiva behandling är ologiskt, eftersom dessa relationer inte ger samhället samma vinst. Detta konstateras också av exempelvis Europadomstolen utifrån rättighetsförklaringen om mänskliga fri- och rättigheter.

Värre kollektivistisk smörja får man leta efter. Ola Nilsson slår alltså fast att homosexuella relationer inte ger samhället samma vinst som heterosexuella relationer. Vad han då helt bortser från är följande glasklara och odisputabla faktum:

  • att det finns barn i homosexuella familjer sedan tidigare heterosexuella relationer
  • att det finns barn i homosexuella familjer genom assisterad befruktning
  • att det finns barn i homosexuella familjer genom närståendeadoption
  • att det finns barn i homosexuella familjer genom andra arrangemang, t.ex. tillsammans med ett annat par

En siffra som cirkulerar är att det skulle finnas 40000 barn i homosexuella familjer. Jag har ingen aning om den stämmer – och antalat tusen barn är heller inte det minsta relevant. Det enda som är relevant är det faktum ATT det finns barn i homosexuella familjer. Motståndarna till homoäktenskapet vägrar konsekvent att erkänna dessa barns existens. Men så länge det inte är kriminellt att bli gravid eller att göra någon gravid kommer homosexuella även i fortsättningen att få barn och således bidra till samhällets fortbestånd.

Det finns dock ytterligare ett sätt att tolka Ola Nilssons text. Och det är att han är medveten om att homosexuella bidrar till samhällets fortbestånd. Men att det är deras barn som inte ger samhället samma vinst som heterosexuellas barn. Ja, jag vet, det är fullkomligt groteskt. Men inte på något sätt en otänkbar läsning av det han skriver.

Är detta den fördjupning av argumenten kring äktenksapet Dagen efterlyste, har tidningen gått på grund riktigt ordentligt. Snälla Dagen – ni är en bra tidning. Jag vet att ni kan bättre. Försök. Snälla.

Etiketter:

19 Comments:

Anonymous Anonym said...

Kan han inte bara ge ett enda litet argument för VARFÖR inte kakan räcker till båda grupper. Vad är det som stjäls från de heterosexuella äktenskapen? J-A-G F-A-T-T-A-R I-C-K-E. Något stjäls uppenbarligen så till den milda grad att heterosexuella äktenskap inte längre kan bidra till samhällets fortbestånd.

lördag, december 01, 2007 1:22:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Vad är då fördelen för personer med homosexuella känslor som har barn med at vara gifta enligt äktenskapsbalken enl. din åsikt? Varför räcker det alltså inte med partnerskapslagen?

lördag, december 01, 2007 3:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

En fråga till: varför gäller inte Olas argument att när man accepterat homosexuella äktenskap så blir det snart månggifte som också ska ingå i äktenskapet etc etc? Jag tycker att det argumentet verkar sakligt och fattar inte varför du ska bedöma det som smörja. Du kan väl ändå stå för dina ord och argumentera i stället! Med inlägget du hittils gjorde får du dock inte godkänd ;=)

lördag, december 01, 2007 4:01:00 em  
Blogger Theodor said...

Hmm.. vore bra med sakliga argument, tycker jag med!
"Smörja" låter ju inte särskilt sakligt....

lördag, december 01, 2007 4:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nilsson borde argumentera FÖR månggifte, då storfamiljer genererar rikligt med avkomma.
Fast nu finns det ju inget krav på att Nilssons argumentation ska vara sammanhängande. Han blandar äpplen och päron och tror att ju större fruktkorg han har desto mer övertygande är han.
Antar att det är så det blir när man resonerar från fel ända. Nilsson VILL helt enkelt inte att homosexuella ska få ingå äktenskap. Det är hans enda åsikt. Inget annat. Sen samlar han sina äpplen och päron och tror att det är DE som är hans åsikter.

lördag, december 01, 2007 5:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

@ tp
Kan det vara så att du hur eller hur intar motsatt ståndpunkt? I så fall varför beskyller du honom? Du gör väl samma sak? Eller skulle du verkligen ändra ståndpunkt bara du fick vettiga argument?

lördag, december 01, 2007 5:25:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Henrik

1. Trots att heterofilerna har gjort allt för att underminera äktenskapet med miljontals skilsmässor och konventions- och tvångsgiftermål, är det ändå fortfarande den stabilaste formen av samlevnad. Partnerskapet är också bra, men är samtidigt en samlevnadsform som befinner sig i någon sorts limbo. Partnerskap som begrepp är dessutom sedan länge upptaget av andra typer av samarbeten. Det betecknar i sin grundbetydelse något annat än ett förhållande mellan två personer, precis som ordet ”partner” i grunden inte har något med samlevnad att göra. Störst relevans torde dock homoäktenskapet förstås ha för homosexuella som är kristna.

2. Äktenskapet begränsas i sin nuvarande form av ett antal faktorer: ålder, kön och antal. Olika faktorer har kommit till och dragits ifrån under årens gång. I gamla testamentet (och på många platser i världen idag) är såväl månggifte, som barnäktenkap tillåtet. Det har också funnits restriktioner med avseende på ras.

Faktorerna som begränsar äktenskapet är helt olika och av varandra helt skiljda åt. De sitter inte ihop och har inte med varandra att göra. Det finns därför inget som säger att man skulle behöva lyfta bort antalsbegräsningen, bara för att man lyfter bort könsbegränsningen.

Lagar stiftas inte av slipperyslope- eller dominoeffekter, utan genom opinionsbildning och argumentation. Utan opinion eller parlamentariskt stöd blir det ingen lag. Polygamisterna kan formulera hur många utmärkta och vattentäta argument de vill, men till syvende og sidst sitter beslutet i den enskilde parlamentarikerns pekfinger.

lördag, december 01, 2007 5:34:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Theodor
Har du bara läst rubriken? Texten är ju full av argument. På vilket sätt är jag inte saklig? Förklara gärna.

Ola Nilssons huvudargument vilar på premissen att homosexuella relationer är barnlösa. Det är helt bevisligen en falsk premiss, och därför faller också hela resonemanget. Smörja, kort och gott.

lördag, december 01, 2007 5:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Henrik,

Jag kommenterar den här bloggen för att jag är intresserad av antigayretorik och dess psykologi, inget annat. Jag beskyller Nilsson precis hur mycket jag vill. Vore jag intresserad av att argumentera för homosexuellas rättigheter, vilket jag anser så självklart att det för mig är en ickefråga, hade jag sökt andra forum för detta.

lördag, december 01, 2007 7:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Partnerskap som begrepp är dessutom sedan länge upptaget av andra typer av samarbeten. Det betecknar i sin grundbetydelse något annat än ett förhållande mellan två personer".

Själv tycker du alltså att detta är besvärande. Men då skulle du ju kunna ha lite förståelse för Ola när han tycker att det inte är bra om äktenskapsbegreppet urholkas på samma sätt genom att utvidgas på det sätt du argumenterar för?

Hur man än vänder det så blir ju inte begreppet mera klart om det utvidgas till innehållet! Då är det väl klart bättre om partnerskapsbegreppet ändras till något som kanske passar bättre men inte till något vad det ju inte "är". Även här tycker jag att Ola har en klar poäng!

lördag, december 01, 2007 8:29:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men om det ska finnas ett särbegrepp så är det ju för den grupp som vill urskilja sig. Skapa ett nytt ord för de heterosexuella äktenskapen! Kalla dem bibelparsamhet eller nåt.

lördag, december 01, 2007 9:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hörru du "anonym" försök vara lite trovärdig i ditt argumenterande..

Ditt argument är lika med : "jag tar din cyckel, nu får du hitta någon ny". Vett och etikett!!

lördag, december 01, 2007 9:48:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Henrik

På vilket sätt menar du att äktenskapsbegreppet urholkas om det utvidgas? Jag tycker att det är självklart att se det tvärtom: att äktenskapet stärks om homosexuella inkluderas. Hade det inte varit ett formidabelt erkännande av äktenskapet som institution?

lördag, december 01, 2007 10:55:00 em  
Anonymous Anonym said...

Henrik:

I USA argumenterades det i mitten på 1900-talet mot att svarta skulle tillåtas ingå äktenskap med vita, med ungefär samma argument som används mot homoäktenskap idag. Hade du stått på samma sida då, och hävdat att äktenskapet urholkas? Om inte; varför?

måndag, december 03, 2007 7:34:00 fm  
Anonymous Anonym said...

@ Tor
Från början har det alltid varit en förbindelse mellan en man och en kvinna som samhällets byggsten även om det funnits olika varianter. Att bredda äktenskapets betydelse till något som helt plötsligt nu också kan innehålla enkönade förbindelser är förvirrande. Det är som att säga att cyckel fr o m nästa också ska kallas för moped. Språket blir grumligt på det sättet.

@ Smitz
Nej absolut inte. Det som hände i USA var hetl förkastligt rasistiskt. Det handlar även i såna fall om en förbindelse mellan en man och en kvinna. Just detta utgör kärnan i en äktenskapsförbindelse.

måndag, december 03, 2007 9:58:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det kan man få tycka, men poängen är att det inte har med t.ex. antal att göra. Hudfärg är en kategori för sig. Antal är en kategori för sig. Var sak måste prövas utifrån dess fristående premisser. Annars måste tillåtandet av äktenskap mellan svarta och vita också anses som ett urholkande, eller hur? Desto fler faktorer som vävs in, desto mer urholkas äktenskapet..

måndag, december 03, 2007 7:13:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Henrik

Huruvida äktenskapet "från början" var en förbindelse mellan en man och en kvinna beror sig på hur man definierar "från början". Gud viger aldrig explicit Adam och Eva, äktenskapet blir polygamt redan i sjätte ledet efter Adam. Guds särskilda gunstlingar, patriarkerna, levd i polygama äktenskap.

Detta var en parentes, efter Bibliska berättelser och religion inte har ett dugg med juridik och civilrätt att göra.

Jag konstaterar att din åsikt är att en utvidning av äktenskapet skulle verka förvirrande. Jag å min sida anser att det är mer förvirrande med begrepp som partnerskap för att beteckna exakt samma typ av juridiskt förhållande som äktenskapet gör.

måndag, december 03, 2007 7:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

Avslutar med att konstatera att vi tycker olika!

måndag, december 03, 2007 7:49:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Gott, välkommen tillbaka.

måndag, december 03, 2007 7:53:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home