onsdag, november 14, 2007

Kristdemokratiskt självmål i Småland

I måndagens Världen Idag intervjuades Bengt Germundsson (kd), styrelseledamot i Regionförbundet södra Småland. Han misstänkter att det ligger mygel bakom Regionförbundets medverkan i Elisabeth Ohlson Wallins utställning In hate we trust, eftersom han som styrelseledamot inte informerats om utställningen. Han ställer ett antal frågor till förbundets styrelse:

- Jag vill bland annat få svar på om det är förenligt med Regionförbundets policy att sanktionera utställningar och evenemang som understöds av lobby- och intresseorganisationer, som har till syfte att skapa politisk opinion i olika sakfrågor. Om så är fallet, kan vi då även tänka oss att stödja exempelvis en nynazistisk fotograf eller konstnär som gör en helt annan vinkling, är vi beredda att ställa oss bakom den yttrandefriheten också?

Att konstnärligt skildra homosexuellas utsatta situation genom tiderna är alltså så provocerande för Bengt Germundsson, att han måste spela ut nazikortet. Att diskutera frågan om homosexuella utsatthet och kyrkans roll i sammanhanget är lika otänkbart som att visa en utställning med nazistisk propaganda. Den enda slutsatsen man kan dra av jämförelsen är att han menar att saken inte kan, bör eller ska diskuteras. Frågan bör sopas under mattan. Därmed blir Germudsson oavsiktligt en oerhört stark indikator på just att utställningar som In hate we trust behövs.

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Varför kan vi inte göra det enkelt för oss i Sverige. Absolut yttrandefrihet - och istället kriminalisera fysiskt våld.

Om någon inte gillar mina åsikter och tycker illa om mig och min livsstil. Fine - det är ömsesidigt, good for you!! Vi måste börja växa upp - alla kan inte gilla alla.

M

onsdag, november 14, 2007 11:43:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Frihet står väl ändå över yttrandefrihet.

Någon gång vid skapandet av FN så kom vi överrens, som det kollektiv vi trots allt är, om att det inte är ok att gradera människor i hierarkier. Denna överrenskommelse gör "absolut yttrandefrihet" problematisk. Lås oss aldrig mer se missionärer på denna jord.

onsdag, november 14, 2007 1:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

TP, och så gör du precis det FN kom överrens om, som du tyckte var bra.

Du måste komma över dina oförätter så att det hat som bor i dig kan försvinna.

lördag, november 24, 2007 10:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Och deras utsatta situation är KD ledaren. Det är precis det som jag blir upprörd över. Odemokratiska metoder som Wallin håller på med och skapar en slags offermentalitet och ett grupptryck på att alla ska följa de homosexuellas krav.

Att ta nynazister som exempel är jätte bra gjort för dom har totalt annan mening i frågan. Värför får inte deras rappa kalja visas om Wallins får? Det är mycket relevant.

lördag, november 24, 2007 10:32:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tony

Gentemot kyrkan är homosexuella historiskt sett offer. Varför tycker du att det är jämförbart med nazism att diskutera detta faktum?

söndag, november 25, 2007 10:29:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home