onsdag, november 07, 2007

Liljeström friades av HD

Leif Liljeström friades i HD för medhjälp till hets mot folkgrupp, rapporterar TT nu på morgonen. Han anklagades för att på sin hemsida ha hetsat mot homosexuella, genom att inte ha raderat en annan persons inlägg, som teoretiserade kring dödsstraff mot homosexuella.

Jag har skrivit om fallet förut, och välkomnar friandet. Läs mer här:

Bättre bemöta dumheter än att radera dem

Den 18 september är det HD-dags för Bibeltemplet

Liljeström måste frias

Domen ligger här (PDF).

HD friar även den ansvarige utgivaren för Nationalsocialistisk fronts hemsida från hets mot folkgrupp. Jag har inte studerat fallet och kan således inte uttala mig om det än. Domen ligger här.


Uppdatering: Pressröster

DN: Frias för hets mot homosexuella

Dagen: Åtal för homohets ogillas av HD

SvD: Åtal för homohets ogillas av HD

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Själva domslutet kan man ha olika åsikter om, särskilt frågan om Liljeströms ansvar för K-G:s inlägg. Följande stycken ur domskälen visar emellertid tydligt att HD brister både i omdöme och verklighetsförankring.

Riksåklagaren har gjort gällande att de inlägg som K-G sänt in till den elektroniska anslagstavlan utgör s.k. hate-speech och att de därmed inte är skyddade oavsett i vilket sammanhang meddelandena har lämnats. Han har pekat på att K-G bl.a. skrivit att ”De män som inte uppbådar kraften att avstå från umgänge med andra män de bör straffas med döden genom att hängas på pålar på stadens torg”, ”Syndaren bär ett eget ansvar. Dödsstraff för sodomiter tydliggör detta ansvar” samt att ”Ju tidigare bögen får möta sin bödel, desto färre blir hans samlade synder och desto bättre hans utsikter inför evigheten”. Att K-G gjort vissa hänvisningar till textställen i bibeln har enligt riksåklagaren ingen betydelse, eftersom det inte är tillåtet att utifrån religiösa texter hota eller uttrycka missaktning för de grupper som omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp.

(...)


Ur HD:s egentliga domskäl:

Inläggen anknyter till innehåll och uppläggning till vissa bibeltexter i Gamla testamentet. De kan inte anses utgöra hate-speech (jfr NJA 2005 s. 805), och de innehåller inte falska påståenden om fakta utan endast på ett kränkande sätt utformade värdeomdömen som uttrycker författarens åsikter om vad som är bäst för de homosexuella och om hur lagstiftningen borde vara utformad.

Om det inte är "hate speech" att framföra att lagstiftningen ska vara utformad så att bögar ska avrättas genom att spetsas på pålar på stadens torg, vad kan då någonsin vara "hate speech" enligt HD? Känner inte justitieråden igen en uppmaning till hatbrott (mord på homosexuella män) när de ser den?

onsdag, november 07, 2007 2:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

De aktuella artiklarna på Den Svenske Nationalsocialisten kan läsas här: http://www.den-svenske.com/txt/2007-11-07-hd_friar_artiklar_pa_den-svenske.shtml

Jag måste säga att det var med förvåning jag såg att dessa sidor friats, men det är kul att yttrandefriheten ännu väger tungt i Sverige.

onsdag, november 07, 2007 4:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ja, visst är det märkligt?!? Även om nu "Bibeltemplet" är en rätt isolerad företeelse dit bara tre kategorier besöker:

De med samma vridna kristna tro som Liljeström (änglar är utomjordlingar kommandes från en mystisk planet, homosexuella förverkligar sin rätt att leva om de inte kan hålla inne sina djuriska lustar, osv osv).

En och annan homosexuell som vägrar ge upp mot dumheterna som Liljeström står för. Sist ut en brokig liten skara kristna, respektive kristendomskritiker.

Det är fortfarande så att man inte gärna kan säga att det som sades på Bibeltemplet gick under yttrandefriheten! Ska vi också tolerera dödshot mot judar, svarta, muslimer... och säga att det går inom yttrandefrihten??

Själv betackar jag mig! Seriösa sajter har specifika regler för hur man får föra sig. Dessa regler baseras på sunt bonnförnuft och *våra lagar*!

Mhv Tratten

onsdag, november 07, 2007 4:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Enligt lagen är den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla också ansvarig för att snarast ta bort eller på annat sätt förhindra att meddelanden sprids vidare om;

innehållet uppenbart innebär uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring..."

http://www.legalahandboken.netuniversity.se/lagar/e_anslagstavlor/bbslagen.html

Ska vi tolka det på sådant vis att HD inte kan alla lagar?

Mvh Tratten

onsdag, november 07, 2007 4:49:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home