torsdag, november 29, 2007

Motståndarsidan saknar förtroende

Thomas Österberg, opinionsredaktör på Dagen, understryker idag det viktiga i att fördjupa argumenten kring värnandet av det traditionella äktenskapet. Han rekommenderar boken För äktenskapet – i tiden av Ola Nilsson som är engagerad i Bevara Äktenskapet.

I boken presenteras åtta perspektiv på vad äktenskapet egentligen är; utifrån biologi, barnens bästa, naturrätten, religion, ideologi, historia, lingvistik samt angrepp och försvar från dem som vill göra äktenskapet könsneutralt.

Läsaren bjuds på en rejäl genomgång kring vad äktenskapet egentligen är – och om hur det genom historien har varit oupplösligt förknippat med barn och familjebildning.

Just detta historiska perspektiv ser man ofta i äktenskapsdebatten. Motståndarsidan konstaterar att det aldrig funnits homoäktenskap, utan att äktenskapet alltid varit förbehållet man och kvinna. Javisst, självklart – men VARFÖR har det varit så? Är det för att homosexuella inte har velat gifta sig? Eller är det måhända för att homosexualitet har varit kriminaliserat, skambelagt och sjukdomsklassat genom historien? Använder man det historiska argumentet MOT homoäktenskap måste man samtidigt fråga sig vilken status homosexuella haft under historiens gång. Det, Thomas Österberg, hade varit att fördjupa diskussionen.

Den huvudsakliga anledningen till att argumenten från de som värnar det traditionella äktenskapet inte når fram i debatten är att de inte har något förtroende i frågor som berör homosexuellas villkor och rättigheter.

De som idag är emot homoäktenskap, är samma människor och organisationer som alltid har motsatt sig förbättringar för homosexuella. De var emot att homosexuella skulle inkluderas i sambolagstifningen. De var emot partnerskapslagen. Thomas Österberg borde fråga sig: Varför var vi det? Varför motsatte vi oss detta? Jag tror definitivt att en del av stödet för homoäktenskap har med revansch att göra. Revansch mot dem som motsatte sig att homosexuella relationer över huvud taget skulle erkännas och respekteras.

Etiketter:

6 Comments:

Anonymous Anonym said...

Till dessa frågor bör läggas "varför har vi så dålig självinsikt som inte kan se detta?"

För jag tror verkligen inte de ser mönstret. Jag tror verkligen att de tror att de verkligen värnar. Men de griper desperat efter halmstrån för att formulera VAD de värnar om. När de i själva verket värnar om att få vara snäppet bättre än sina medmänniskor. Snäppet mer ok i, om inte i samhället, så i Guds ögon. Det största halmstrået av alla.

Mitt mantra ekar vidare: psykologi, psykologi, psykologi.

torsdag, november 29, 2007 10:30:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Om nu ordet "äktenskap" är religiöst betingat (vilket det iaf delvis är), varför inte ta bort det ordet ur lagstiftningen? Kalla såväl heterosexuella som homosexuella par för registrerade partnerskap i lagens mening.

Sen kan kyrkorna få säga att de ensamma har vigselrätten och ordet äktenskap. Jag tror jag vet vad partnerskapen kommer att kallas i folkmun rätt snart...

torsdag, november 29, 2007 3:47:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

läs i kyrkans.tidning en replik på Lennart Sacrédeus tidigare inlägg.
Psykolog Irène Nordgren skriver svaret på Dina funderingar.

torsdag, november 29, 2007 5:24:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tack för tipset Leif E. Men jag hittar inte texten på nätet...

torsdag, november 29, 2007 5:33:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hela idén med ett "historiskt" förankrat äktenskap är bara en skenmanöver från homomotståndarnas sida. Det vi idag menar med äktenskap är ett modernt påfund som i bästa fall kan sägas börja praktiseras under 1800-talet. I bästa fall...

För någon förening av män och kvinnor som älskar varandra och vill leva i trohet har äktenskapet egentligen aldrig varit. Det är ett sentida romantiskt påfund som uppkommer i takt med att en medelklass tar form i och med industrialismens intåg. Före dess har äktenskap handlar betydligt mer om ekonomi och arvsrätt än om kärlek.

Så om det är "historiskt" förankrade äktenskap vi ska ha, då tycker jag att heterosar omedelbart skall sluta gifta sig bara för att de råkar ha blivit kära i varandra!

torsdag, november 29, 2007 8:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag tror det här kan vara texten/debatten från kyrkans tidning som Leif E syftar på:
http://www.katolskvision.se/blog/2007/12/11/aktenskap-och-slaveri/

om än återgiven i "katolsk vision"

mvh

torsdag, januari 10, 2008 1:44:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home