torsdag, november 15, 2007

Narkotika, moral och kristen press

Nu har det hänt igen. I en artikel i Dagen omnämns i förbigående f.d. kyrkoledaren Ted Haggard och hans "moraliska felsteg förra året". Men det moraliska felsteget som omnämns är inte att han befattade sig med metanfetamin, utan att han hade en homosexuell affär. Det är alltså homosexualiteten allenast som är det moraliskt förkastliga, medan narkotikan inte ens hamnar inom parentes när det skrivs om fallet Haggard i kristen press.

7 Comments:

Blogger Leif Ekstedt said...

Jag kan bara hålla med ,bättre bög än hög.

torsdag, november 15, 2007 5:33:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men du... Håller du inte med om att det är värre att vara otrogen mot sin familj än att röka braj/hålla på med droger?

Om vi nu ska gradera felaktigheter så skulle jag bli sjukt mycket argare om min partner hade varit otrogen (dessutom KÖPT sin kärlek av en prostituerad) än om han/hon kom hem och var hög som ett hus.

torsdag, november 15, 2007 7:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tja om vi ska gradera moraliska felsteg, så tycker jag att dubbelmoral är det mest moraliskt förkastliga felsteget av både metanfetamin bruk och "äktenskapsbrott".

Ted Haggard Bashing Gays - from JESUS CAMP the Movie ON DVD
http://www.youtube.com/watch?v=W6rSjrBhUIA

torsdag, november 15, 2007 7:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag vill inte på något sätt hävda att alla böghatare egentligen är bögar själva, men finns det inte ett korn av sanning i detta ändå? Det finns ju ingenting som personer med låg självkänsla hatar så mycket som sina egna svagheter, framförallt när man ser dem hos andra. Upplever man då, som Haggard troligtvis gör, att ens homosexualitet är en svaghet, en skam, så blir hatet mot andra homosexuella därefter. Finns det någon psykologikunnig läsare som kan bekräfta eller dementera detta?

lördag, november 17, 2007 12:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nu finns det bara ett par studier gjorda i ämnet, den mest kända är:
Is Homophobia Associated With Homosexual Arousal?
Department of Psychology, University of Georgia, Athens 30602-3013, USA.

Citat för dom som inte orkar klicka på länkarna nedan:

The men were exposed to sexually explicit erotic stimuli consisting of heterosexual, male homosexual, and lesbian videotapes, and changes in penile circumference were monitored. They also completed an Aggression Questionnaire (A. H. Buss & M. Perry, 1992). Both groups exhibited increases in penile circumference to the heterosexual and female homosexual videos. Only the homophobic men showed an increase in penile erection to male homosexual stimuli. The groups did not differ in aggression. Homophobia is apparently associated with homosexual arousal that the homophobic individual is either unaware of or denies.

Länk till PuMed
Länk till studien, PDF-fil

Så visst finns det en viss indikation på att det finns "ett korn av sanning" i det påståendet.

lördag, november 17, 2007 1:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vem annars än någon som skäms över sin egen homosexuella dragning skulle egentligen bry sig så passionerat om andras? Vad som står i Bibeln är bara en ursäkt.

lördag, november 17, 2007 4:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tack Sanna, intressant läsning. Med samma metod har man funnit att bisexuella män generellt reagerar fysiologiskt efter ett homosexuellt mönster, trots att de rapporterar heterosexuella känslor.

Rieger, G., Chivers, M.L., Bailey, J.M. (2005) Sexual Arousal Patterns of Bisexual Men. Psychological Science 16(8), 579-584.

"There has long been controversy about whether bisexual men are substantially sexually aroused by both sexes. We investigated genital and self-reported sexual arousal to male and female sexual stimuli in 30 heterosexual, 33 bisexual, and 38 homosexual men. In general, bisexual men did not have strong genital arousal to both male and female sexual stimuli. Rather, most bisexual men appeared homosexual with respect to genital arousal, although some appeared heterosexual. In contrast, their subjective sexual arousal did conform to a bisexual pattern. Male bisexuality appears primarily to represent a style of interpreting or reporting sexual arousal rather than a distinct pattern of genital sexual arousal."

lördag, november 17, 2007 10:41:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home