söndag, november 18, 2007

Är celibatet en bluff?

Man får ofta höra att det är den homosexuella handlingen som är synd och moraliskt förkastlig. Aldrig den homosexuella människan, bevars... Det är inte den homosexuella läggningen som fördöms, utan det homosexuella beteendet.

Men håller detta resonemang? För Jesus gör väl i sin undervisning inte skillnad på den synd som äger rum i tanken, och den som verkligen verkställs?

Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. (Matt. 5:27-28).

Hur kan det räcka med att avhålla sig från homosexuella handlingar, om det redan är vid blotta attraktionen som synden uppstår? Hur kan man med gott samvete predika celibat som lösning för de som "brottas med homosexuella känslor"?

Etiketter:

32 Comments:

Anonymous Anonym said...

Önskar det vore så enkelt att bokstavstrogna bara är ointelligenta. Det hade förklarat så mycket. Men jag tror förklaringen ligger i sektfenomenet. De vanligaste offren för sekter är intelligenta människor som ser logiken i argument, bara det att argumenten ofta är hittepå, men levererade från än källa med sekteristisk makt. Det är ingen slump att de bokstavstrogna återfinns i frikyrkorna. En varningstext på Bibelns pärmar borde lyda: "Varning! Får enbart läsas utanför ett socialt sammanhang. Får ej predikas."

måndag, november 19, 2007 12:59:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Förlåt, problemet här är ju att de inte ÄR bokstavstrogna (men väl trogna sektens mantran).

måndag, november 19, 2007 1:08:00 fm  
Anonymous Anonym said...

tp... ganska onödigt inlägg som inte bidrar till något alls, förutom att du får spy galla på de som tror på Bibeln. Hoppas att du är nöjd.

måndag, november 19, 2007 10:17:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Några tankar anågende inlägget om celibatet.

Självklart måste man predika celibatet för homosexuella, precis som man predikar celibatet för alla hetrosexuella som inte lever i ett äktenskap (man och kvinna).

Så enligt din uppfattning Tor så kan man inte predika om celibatet överhuvudtaget då det alltid går att "tänka" fel. Du målar nästan själv upp en bild av homosexuella som att de går runt och blir attraherade av varenda människa de ser.

måndag, november 19, 2007 10:23:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Men hur kan det räcka med celibat, om även själva attraktionen och tanken är synd?

måndag, november 19, 2007 10:27:00 fm  
Anonymous Anonym said...

roz sa: Du målar nästan själv upp en bild av homosexuella som att de går runt och blir attraherade av varenda människa de ser.

Det gjorde han väl inte, det är faktiskt en generell bild av att vi faktiskt går och blir attraherad av andra människor, och jag skulle vilja påstå att det sker oftare än mer sällan, det oavsett sexuell läggning.

Alla människor funkar på det viset, och det är inte bara en social konstruktion, utan finns i oss biologiskt, det är en del i att vara en könsvarelse.

Att bli attraherad av någon annan än den man ingått i äktenskapet med är visserligen en synd och omoraliskt enligt den pliktetik som föreskrivs i bibeln, men det är definitivt inget naturvidrigt eller onormalt.

Och det finns en annan poäng, det går inte att leva ett 100 procentigt rättfärdigt liv enligt bibelns pliketik, den som påstår sig göra det är en lögnare, tankarna finns där oavsett om vi vill eller inte, eller hur mycket vi än ber Gud att ta bort dom, fråga vilken nunna eller munk som helst, det har jag gjort.

måndag, november 19, 2007 11:02:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Oj, du lyckas verkligen draga en bibelvers ur sitt stora sammanhang.
varför inte fortsätta läsningen framåt t.ex. vers 29ff. Där lägger Jesus vikt vid (om än övertydligt provokativt) handlingens imperativ: "om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den, och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går fölorad än att hela din kropp kommer till Gehenna".

Nåväl. Jesu samlade undervisning (i evanglierna) ser alla människor som syndare, eftersom synden har sin grund/rot i hjärtat. I den meningen är alla människor syndare (även den kristne).

Däremot gör Jesus i sin undervisning gång efter annan att det är (om du inte är pånyttfödd, d.v.s. kristen och har Den Heliga Ande boendes i dig) gärningarna som en människa slutgiltigt ställs till svars för se t.ex. Matt. kap. 25.

Den (sant) kristna uppfattningen om att skilja synden från synderna handlar om inställningen hos den syndande personen. Om jag vill synda (trots att jag vet att det är fel eller ifrågasätter att de skulle vara fel) och kontinuerligt lever på sådant sätt visar man med sin livsstil att man inte är ett Guds barn. Jesu ord illustrerar detta: av frukten känner du trädet. Du plockar inte fikon på tistlar? osv.

Luther använder en devis:
Goda gärningar gör ingen människa god; men en god man gör goda gärningar (hjärtats/viljans inställning).

Ett Guds barn vill följa Guds lag även om hon/han ibland faller. Men hon kallar aldrig synden eller syndafallet något gott och tillbörligt. Viljan att försöka så mycket man kan och med Guds hjälp följa Hans goda lag - visar i sig själv att något gott bor inom henne (d.v.s. Guds Ande).

M

måndag, november 19, 2007 12:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor, det räcker inte med celibat om man skall följa budskapet i Bibeln. Det betyder dock inte att man inte kan predika om celibat för de som inte lever i ett äktenskap. Jag förstår din tanke kring att homosexuella då har tankar som man inte kan göra något åt. Men det handlar ju om alla, vi har alla tankar som inte är rätt. Det är nästa steg att arbeta med. Som hetrosexuell ska jag kämpa mot tankar som leder mig bort från det som är sunt, precis som homosexuella. Det finns ingen motsättning där.

Sanna, jag vet att människor blir attraherade av varandra. Det är inbyggt i oss, men frågan är vad vi ska göra med det. Dagens samhälle handlar bara om sex och den sexuella njutningen. Så klart att man påverkas av det också, och många får en osund inställning till sex. Enligt dina inlägg där du säger att allt är så naturligt så kan jag fundera på om det i så fall inte är naturligt att även ha sex med alla som man attraheras av (givet att de är attraherad av en själv). Detta är kanske inte heller omoralisk enligt din syn på saken, men jag tycker det. Precis som att jag tror att det Bibeln presenterar för oss är en sund inställning till sex.

Jag tror också att du förstått ganska fel om du tror att kristna människor säger att de inte gör fel eller kan leva helt enligt Bibeln (syndfritt). Kristendomen lär att endast en har varit syndfri och det är Jesus Kristus. Kristna idag erkänner att de inte klarar det själva och inser att de behöver förlåtelsen i Kristus. Bibeln handlar om Guds enorma kärlek till var och en och därmed Guds bud om hur vi ska leva på ett så sunt sätt som möjligt. Precis som en förälder försöker lära sina barn att bli bra människor.

m, bra skrivet!

måndag, november 19, 2007 1:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

roz,
Ja, jag är nöjd med mitt inlägg och står bakom det till varje pris. Det går inte att kasta bibelord på varandra utan att ta hänsyn till hjärnan hos de som tolkar texterna. Psykologi har ALLT med åsikter, fientlighet, kärlek, paranoia etc. att göra. Jag tror vi har mycket att lära av sektforskningen.

måndag, november 19, 2007 3:06:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

M och roz

Jag tycker paradoxen är slående. Den närhet, tygghet och värme som kärleken till en partner ger upphov till - själva livsluften i tillvaron - är enligt ert (och Luthers) sätt att se på det resultatet av ett ondskefullt inställt hjärta? Hur kan Paulus ha känt till denna paradox utan att ge oss explicita verktyg för hur vi ska bekämpa kärleken mellan oss? Han lämnar detaljerade instruktioner om futtiga och obetydliga detaljer i kyrkolivet, men inte detta... Det fyller mig med förundran.

måndag, november 19, 2007 3:26:00 em  
Anonymous Anonym said...

tp, det är upp till var och en att läsa och begrunda Guds ord. Allt som sägs (predikas) skall prövas. Du är farligt ute när du verkar ha inställningen att Bibeln inte borde få predikas.

tor, hur tolkar du mig så? Att jag tycker att den värme och kärlek till min älskade är resultatet av ett ondskefullt inställt hjärta? Paulus skriver mycket till församlingarna och uppmanar dem att leva på ett sunt sätt. Han uppmanar till totalt celibat men inser också att det inte är vägen för alla.

Hela Bibeln är fylld med budskapet om att vi skall älska Gud först och främst. Sedan oss själva och våra medmänniskor. Det innebär ibland att vi måste förlita oss på att Gud vet bättre och att det är det bästa för oss. Det är därför viktigare att älska Gud än att älska sex. Sex är något Gud har givit som en gåva till gifta par enligt Bibeln och skall därför vårdas.

Tor, vill bara understryka att det här är svåra frågor och jag bråttas själv med många av dessa. Så du inte tror att jag loder av tunnelseende. =)

måndag, november 19, 2007 4:33:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Värmen och kärleken till DIN älskade är resultatet av ett gott hjärta, men värmen och kärleken till MIN älskade är resultatet av ett ont hjärta. Det är så jag tolkar dig och Luther.

måndag, november 19, 2007 4:37:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Kyrkan har exkluderat den kärleken, eftersom Bibeln inte talar om att den finns. Och kristenheten har aldrig varit intresserad av att ta reda på mer om den. Bara upprätthållit stängslet. Det har väl varit bekvämast så.

måndag, november 19, 2007 4:49:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ok, förstår nu... Så svårt med sådana här saker. Jag anser inte att kärleken är ett resultat av ett gott eller ont hjärta. Både du och jag är syndare men kan få förlåtelse för det. Jag gör inte allt det jag skulle vilja göra då jag tror att Gud har omsorg för mig och jag litar på hans ord. Jag gör mycket orätt och har på det sättet lika ont hjärta som någon annan. Men i och med att jag ber om förlåtelse för det jag gör fel och tar emot nåden från Gud så gör han mitt hjärta rent. Ingen kan av egen kraft eller vilja göra det. Det är endast nåd.

Citerar en sång:
"Att lämna allt och följa mig, kan kosta dig ditt liv, men jag ger dig mycket mera..."

Att lämna allt och följa Gud kostar på, det är inte lätt. Det innebär många uppoffringar. Man får stå ut med mycket och många gånger skulle det ha varit så mycket enklare att bara vara som alla andra. Men jag tror att jag har funnit något som är värt så mycket mer.

måndag, november 19, 2007 4:53:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag undrar.
Varför används så ofta "kärlek" som något slags argument för homosexuellas rättigheter? Det kvittar väl om de känner "kärlek" eller ej? Ska de inte garanteras ett liv fritt från spott och spe oavsett om deras "kärlek" är preciiiis likadan som heterosexuell "kärlek" eller inte?
Varför är inte "kärlek" totalt ovidkommande i sammanhanget?

måndag, november 19, 2007 7:47:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Därför att det är intressant ur ett teologiskt perspektiv. Ur ett rättighetsperspektiv är det precis som du säger totalt ovidkommande.

måndag, november 19, 2007 10:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men visst är det vanligt också i politisk debatt? (Fast det utesluter iof inte att ett teologiskt perspektiv ligger där och puttrar i grund och botten. Vi har ju trots allt alla växt upp med budskapet att livets mål och mening är "kärlek".)

måndag, november 19, 2007 10:29:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor sade:
Jag tycker paradoxen är slående. Den närhet, tygghet och värme som kärleken till en partner ger upphov till - själva livsluften i tillvaron - är enligt ert (och Luthers) sätt att se på det resultatet av ett ondskefullt inställt hjärta? Hur kan Paulus ha känt till denna paradox utan att ge oss explicita verktyg för hur vi ska bekämpa kärleken mellan oss? Han lämnar detaljerade instruktioner om futtiga och obetydliga detaljer i kyrkolivet, men inte detta... Det fyller mig med förundran.

Replik. Paulus eller Jesus för den delen är inte emot samkönad kärlek tvärtom - kärlek är kärlek hur den än yttrar sig (i bibeln beskrivs den som fileo - broderskärleken). Däremot är Paulus i Romarbrevet 1 emot sexuella uttryck emot naturen (para fysin) d.v.s. homosex.

Jag älskar många personer av samma kön (t.ex. min bästa kompis; men jag är inte sexuellt motiverad gentemot denne; vi måste skilja mellan kärlek och sex).

Som jag nämnt i tidigare inlägg handlar synden om att gå emot skapelseimperativet som implicerar heterosexuella relationer med avseende på avkomma.

M

tisdag, november 20, 2007 12:35:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Som jag tidigare har understrukit behöver jag inga lektioner i eros, agape och fileo. Jag talar inte om förvirrad eller missriktad broders- eller kamratkärlek, utan om den typ av kärlek som binder samman äkta makar, det vill säga den kärlek prästen talar om under vigslar.

tisdag, november 20, 2007 12:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

M: Som jag nämnt i tidigare inlägg handlar synden om att gå emot skapelseimperativet som implicerar heterosexuella relationer med avseende på avkomma.

Så implikat syndar även icke-fertila heterosexuella mot skapelseimperativet genom att ha sexuellt umgänge som ju inte kommer att resultera i en avkomma?

Så för att inte gå emot skapelseimperativet bör kyrkan inhämta en fertilitetsgaranti innan det heterosexuella parrelationen kan och bör välsignas?

tisdag, november 20, 2007 12:58:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sanna!
Kristendomen utgår som jag tidigare nämnt från skapelseimperativet (innan syndafallet fanns ingen degenerering, sjukdom, inga defekter). Efter syndfallet kom skapelsen under förbannelse där somliga heterosexuella olyckligtvis drabbas av infertilitet (denna gruppering utgör dock ett undantag från regeln= de flesta heterosexuella är fertila).

Grundintentionen är dock att man och kvinna könsmässigt var skapade för att generera liv - därför är inte infertilitet något argument mot giftermål. Gud har gett oss förnuftet och läkarvetenskapen arbetar mot infertilitet (och dessutom progressivt) för heterosexuella räkning. Tanken är att sålunda att hjälpa sådana par att realisera den grundintention som Gud hade för varje heterosexuellt par: att generera liv.

En kristen räknar slutligen (hör och häpna) också på att Gud gör under (känner själv tre par vilka förklarades som infertila men som efter bön idogt arbete i sängkammaren fick barn efter en lång tidsperiod). Bibeln mångfaldigar exempel på infertila kvinnor som erhåller helande av Gud.

Ergo: Guds tanke med äktenskapet är livets gåva i första hand och samlivet i andra hand. De heterosexuella som inte kan få barn skall be till Gud och besöka läkare. Infertilitet är inget argument (i kyrkan eller i bibeln) mot äktenskapet tvärtom.

M

onsdag, november 21, 2007 12:29:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor skrev:
"Som jag tidigare har understrukit behöver jag inga lektioner i eros, agape och fileo. Jag talar inte om förvirrad eller missriktad broders- eller kamratkärlek, utan om den typ av kärlek som binder samman äkta makar, det vill säga den kärlek prästen talar om under vigslar."

Inte jag heller!!! Det handlar inte om missriktad kärlek - utan om missriktad sexualitet. Vi måste lära oss skilja sex ifrån kärlek (det gäller alla). En man kan ha sex utan att älska någon. Kärlek behöver inte vara involverad inom sexualiteten utan lusten i primär mening. Kärleken är en helt annan kategori.

M

onsdag, november 21, 2007 12:32:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Men kärlek och sexualitet sitter ju ihop. Den sexuella akten är en förlängning av kärleken, en fysisk manifestation av den. Sex fördjupar och befäster relationen och kärleken.

onsdag, november 21, 2007 12:47:00 em  
Anonymous Anonym said...

Majoriteten av homosexuella är också fertila. Om de nu straffats med homosexualitet, varför tillåts de yngla av sig som kaniner? Varför kan man ha sex utan kärlek? Varför kan man reproducera sig i ett provrör? Varför är man lika fertil inom som utom ett äktenskap? Om Gud har ett syfte med äktenskapet, varför märks det inte?

Slutsatser:

Alt. 1: GUD GJORDE ETT SKITDÅLIGT ÄKTENSKAP! Tillbaks till ritbordet gubbe.

Alt. 2: Folk bara inbillar sig att Gud har några som helst intressen i äktenskap. Vi människor är ganska bra på att misstolka saker, om vi så får det ristat i stentavlor.

onsdag, november 21, 2007 2:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

tp, har svårt med ditt sätt att framföra din argumentation. Det verkar som att du är ganska irriterad och låter det gå ut över sakligheten. Konstigt att tor inte reagerar på detta som annars brukar vara väldigt snar på att peka på dålig argumentation.

Dina slutsatser gör du utifrån det männskligheten gjort med äktenskapet. Skulle vi alla följa Gud så skulle äkteskapet fungera som det är tänkt. Det är vi som valt att inte följa meningen med det.

onsdag, november 21, 2007 4:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Roz,

Jag kan inte argumentera sakligt om ickefrågor. Homosexualitet är inte en åsiktsfråga. Det är inget debattämne. Det är människor som lever sina liv. Ur det perspektivet anser jag att antigayretorik är något att häckla, tramsa med, kissa på.

Däremot vill jag inte häckla, tramsa med, eller kissa på bibeltrogna. Inte ens deras livsstil. Bara deras eventuella motarbetande av mig och min.

Så ja, jag är mäkta irriterad.

onsdag, november 21, 2007 9:22:00 em  
Anonymous Anonym said...

TP:

Genom att reducera frågan till ett teologiskt spörsmål, och därmed de homosexuella till teologiska pappersdockor, skapar man en bekväm distans och kan uttala sig djärvt och drastiskt. Man slipper därmed konfronteras med den oanständighet som ligger inbyggd i att vilja förneka sin medmänniska trygghet, glädje och mänsklig värme. Jag gissar att det är av samma skäl som man inte vill inse att kärleken är en faktor.

torsdag, november 22, 2007 10:28:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tor sade: Men kärlek och sexualitet sitter ju ihop

Replik: Det är just det som är frågan!!! Bevisligen inte, eftersom du kan ha sex med någon du inte älskar men som du känner lust till. Förväxla inte begreppen. Sex kan ingå i ett kärleksförhållande men det är likväl fysisk lust (inget annat).

Den fysiska lusten är fysiologiskt (darwinistiskt) till reproduktion (om man får vara krass).

M

torsdag, november 22, 2007 12:23:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

tp
Exakt, homosexualitet behandlas väldigt ofta som en åsikt. Och det kan vara väldigt irriterande...

johan a svensson
Mycket väl formulerat.

M
I de sammanhang som är relevanta för denna diskussion sitter sex och kärlek ihop. I Bibeln däremot saknas kunskapen om detta när det kommer till homosexualitet.

torsdag, november 22, 2007 2:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sex kan ingå i ett kärleksförhållande men det är likväl fysisk lust (inget annat).

Den fysiska lusten är fysiologiskt (darwinistiskt) till reproduktion (om man får vara krass).


Du får vara hur krass du vill, men du har inte helt rätt, du glömmer bort, (eller så har du inte så djupa kunskaper inom sociologi, psykologi och sexologi), men den fysiska lustan och sexualiteten är så mycket mer än bara "darwinistisk"

Världshälsoorganisationen (WHO) har följande definition:

"Sexualiteten är en integrerad del av varje människans personlighet, och det gäller så väl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter.
Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa”

För människans del har alltså sexualiteten både en biologisk funktion och en social funktion. Det är inte begränsad till ett beteende som enbart har en med alstrandet av avkomma att göra, utan är också intimt förknippad med nära relationer, kärlek, lust och fysiskt kontaktbehov. Därmed påverkar sexualiteten och sexuella beteenden många områden i människors liv.

Wikipedia har en utmärkt förklaring på sexualitet för noviser.

torsdag, november 22, 2007 4:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sanna skrev:
Du får vara hur krass du vill, men du har inte helt rätt, du glömmer bort, (eller så har du inte så djupa kunskaper inom sociologi, psykologi och sexologi), men den fysiska lustan och sexualiteten är så mycket mer än bara "darwinistisk"

Tja, vi rationella varelser vill gärna fördjupa den biologiska driften. Psykologin och sociologin och definitivt sexologin (denna tvivelaktiga disciplin som knappast är fri från bakomliggande värderingar vilket driver dess forskning) vill gärna söka fördjupa lusten.

Jag är knappast den enda som ifrågsätter likhetstecknen mellan sex och kärlek. Inte heller ifrågasätter jag att sexualiteten skulle vara emotionell eller personlig (eftersom vi åtminstone förr har fostrats i den riktningen).

Det krassa är dock att sexualfunktionens mål är avkomma, på samma sätt som ätandet handlar om överlevande även om gastronomin skördar framgångar i ett rikt västerland.

M

fredag, november 23, 2007 12:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

M,

Det är inte sexualfunktionen som leder till avkomma. Det är bara ett nödvändigt steg, liksom det är nödvändigt att ha lungor för att få avkomma. Skulle du säga att lungornas funktion är att möjliggöra avkomma? Då jag tycker mig se en darwinistisk ansats i dina iéer om vad sex är och inte är så måste du också gå med på att lungornas funktion är att möjliggöra avkomma.
Men även om vi metaforiskt* skulle säga att varje liten funktion i vår kropp "finns till", "har till mål" att vi ska bli gamla nog att reproducera oss, ge vår avkomma en bra start i livet och potential att själva reproducera sig, så innebär inte detta att vi inte är fria att använda våra lungor till att andas frisk bergsluft, våra näsor till att dofta på blommor, eller våra erogena zoner till njutning.

*)Om vi ska hålla oss strikt darwinsistiska: Egenskaper är omöjligt designade "för" någonting utan effekt "av" någonting.

fredag, november 23, 2007 2:58:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home