onsdag, november 21, 2007

Weimers om äktenskapet

Charlie Weimers, som äntligen lyckats bli KDU-orförande (om än bara under Ella Bohlins föräldraledighet) skriver en lysande artikel om äktenskapet på Politikerbloggen. I punkt efter punkt radar han upp argument varför alla bör ha rätt att ingå äktenskap.

I ljuset av denna starka argumentation blir hans inledande paragrafer om homoäktenskap så självmotsägande att de blir absurda. Texten blir alltså oavsiktligt ett stöd för homoäktenskap. Tack, Charlie.

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

I ljuset av denna starka argumentation blir bans inledande

Jag fetstilade din fina fetstavning ;)

fredag, november 23, 2007 5:44:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Usch, jag måste skärpa mig. Eller anställa en sekreterare.

fredag, november 23, 2007 5:48:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home