måndag, december 03, 2007

Om antigayaktivisterna har rätt fordras drastiska metoder...

Läs gärna Facundo Unias artikel om yxattacken mot en RFSL-anställd kvinna i våras. Här kommer ett utdrag. Gärningsmannen kallas Fredrik.

Fredrik anser att föreningen under de senaste tio åren har arbetat mot de mänskliga rättigheterna och att RFSL vill inskränka yttrandefriheten för dem som inte tycker likadant som RFSL.

Hans mål var att skada någon på RFSL för att få igång en debatt genom att göra en manifestation som inkluderade våld. Han har inget emot homosexuella men man ska ha rätt att kritisera dem. Han tycker att lagen har gått för långt när den skyddar homosexuella och han vill värna om det fria ordet. Fredrik menar att han inte ens läst någon insändare som riktar kritik mot föreningen.

[...]

Fredrik säger i polisförhören "handlingen var inte lustfylld, men nödvändig. Jag får ingen glädje att skada henne, utan en reaktion mot RFSL." Vidare säger han "Jag är ingen sadist.. Det var en desperat handling för att få samhället att reagera".

Fredriks agerande är inte det minsta märkligt. För om antigayaktivisterna har rätt, när de som så ofta hävdar

...ja då är det inte bara logiskt att attackera RFSL på det sättet Fredrik gjorde – det är i det närmaste en demokratisk plikt.

19 Comments:

Anonymous Anonym said...

I en dina artiklar om en fotoutställning där kristna likställs som nazister för att de delat vissa åsikter om homosexualitet anser många att det ok att dessa två grupper likställs eftersom de har en genemsam historia.

Själv återkommer du ofta till detta:

"att RFSL har som målsättning att legitimera sex med barn."

Kan du med samma sätt som kristna buntas ihop med våldshomofober diskutera kringa vad PAG och RFSL har gemensamt. Kanske är det korrekt att dra alla över en kam? Det verkar vara okej i andra artiklar...

"Pedofila arbetsgruppen (PAG) var en grupp män inom RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) som arbetade för att sänka straffet för sexbrott mot barn och sänka åldersgränsen för när det skulle vara straffbart att ha sex med barn. PAG kallade detta för "barns rätt till sexualitet". Sexualbrottsutredningen presenterade 1976 (SOU 1976:9) förslag som gick i denna anda. Utredningen föreslog både mildare straff och sänkt ålder för när det skulle vara straffbart att ha sex med barn. Likaså föreslogs att det utnyttjade barnets handlande före övergreppet skulle kunna ge lägre straff för förövaren."

tisdag, december 04, 2007 1:06:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Anonym.

Det handlar inte om att likställa kristna och nazister. Det handlar om det objektiva konstaterandet att en del kristnas åsikter och retorik i homofrågan sammanfaller, och att det är något som måste få diskuteras, till exempel genom en konstutställning.

Detta kan inte jämföras med att enskilda individer som varit knutna till RFSL missbrukat sitt inflytande och förtroende för att nå tvivelaktiga, personliga fördelar.

tisdag, december 04, 2007 2:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor: Det kan VISST jämställas. Vet du att vänsterpartisernas och stalinisternas argument sammanfaller ibland? Liksom de "vanliga" muslimernas och terrornätverks sk åsikter. Alltså är det högst jämförbart att RFSL använder samma argument för sin sak som pedofiler gör, om det nu är som du säger, acceptabelt att dra paraleller mellan nazister och kristna. Att inte erkänna en så logisk självklarhet är bortom allt sans och vett.

tisdag, december 04, 2007 2:24:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jerri

Det behöver självklart inte finnas något suspekt i sammanfallande retorik. Men just i fallet med vissa högerkristnas argumentering och retorik, har jag funnit mycket suspekta drag. Dessa består i det konsekvena utmålandet av homosexuella som

- samhällets fiender
- parasiter på samhällskroppen
- ett hot mot barnen
- illvilliga infiltratörer av utbildningsväsendet, justisen och lagstiftningen
- en fara för framtiden
- förstörare av samhällets strukturer
- hatfulla

Det är denna retorik som jag tycker att man måste vara på sin vakt emot.

tisdag, december 04, 2007 2:38:00 em  
Anonymous Anonym said...

tor, jag tror att du får ta och vara lika accepterande mot de grupperingar som för samma sorts argumentation som du gör.

Jag vet att du är sund och håller en bra nivå för det mesta. Men på detta område anser jag det vara lite konstigt av dig. Du anser alltså att det är ok att tydligt visa att kristna och nazister inte är så främmande för varandra. Men en antydan om att homosexualitet och pedofili verkar ha en viss sammankoppling skall förbannas och hånas. PAG är bara ett exempel.

Jag tror att de flesta homosexuella inte är pedofiler, precis som jag tror att de flesta kristna inte är våldsälskande homofober.

Men det borde väl vara ganska naturligt att tro att pedofili har en del att göra med homosexualitet om man kan tro att kristendomen har någon att göra med nazism.

tisdag, december 04, 2007 4:13:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Du kan älta och diskutera PAG hur mycket du önskar, varsågod. Frågan är vilken relevans det har, och hur det bidrar till att komma tillrätta med dagens problem med övergrepp mot barn. PAG är en företeelse som liger 30 år tillbaka i tiden, när samtalsklimatet kring övergrepp mot barn och pedofili dessutom var ett helt annat. Den då rådande andan framgår tydligt av den tidigare nämnda Sexualbrottsutredningen.

De suspekta retoriska drag jag nämnde i föregående kommentar tillhör ingalunda det förflutna, utan är saker som förekommer dagligen, och som är djupt rotade i en konservativt kristen ideologi. Det är retorik som går ut på att skapa aversioner och misstankar mot en minoritet av befolkningen. Den är exkluderande och demoniserande. Jag anser att detta måste få uppmärksammas och diskuteras TROTS att det för 30 år sedan fanns en pedofil arbetsgrupp som delade postbox med RFSL.

tisdag, december 04, 2007 4:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor, jag menar inte att göra dig upprörd och som jag skrev så tror jag inte att majoriteten av homosexuella är pedofiler.Men jag menar att man bör vara försiktig med att bunta ihop grupperingar och även upphöja detta som något bra om man själv är väldigt känslig över vilka man buntas samman med.

Många tycker att kristna ska stå ut med alla slags påhopp men att homosexuella av ytterst få anklagas för att vara en del av pedofilkulturen verkar vara ytterst upprörande. Kanske är det dags att ta ett steg tillbaka och se om man för en retorik som man upprörs av när den drabbar en själv.

tisdag, december 04, 2007 7:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

anonym: Huvet på spiken

tisdag, december 04, 2007 9:42:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Anonym. Jag uppelver inte att du har läst och förstått vad jag har skrivit i de senaste inläggen. Men jag tar det igen.

Jag buntar inte ihop grupperingar. Elisabeth Ohlson Wallin buntar inte ihop grupperingar. Vi konstaerar att viss konservativt kristen retorik sammanfaller med högerextrem retorik när det kommer till homofrågan. Argumenten är desamma och lika suspekta. Detta är ett problem. Och det hade varit ett problem ÄVEN om majoriteten av alla homosexuella hade varit pedofiler.

Kristna ska inte behöva utså tarvliga påhopp. Men de måste bereda sig på att bli emotsagda när de argumenterar för att begränsa och försämra villkoren för vissa människor.

Kan du förtydliga på vilket sätt du menar att jag själv för en retorik som jag upprörs av när den drabbar mig själv?

onsdag, december 05, 2007 1:02:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Du verkar bli upprörd när man nämner PAG som ett exempel på att man som homsexuell kanske måste tolerera att bli ihopkopplad med pedofiler. Jag måste tydligen acceptera att bli ihokopplad med nazister. Oavsett vad du anser om utställningen så är bilden där halva församlingen heiler ganska talande. Några av de andra bilderna likaså. Kan du inte se att den görs ett ihopbuntande med bibeltrogna kristna och nazister i dessa bilder så undrar jag om vi sett samma bilder.

Jag förstår det du skriver om att du anser det vara ett problem att kristna följer sin Gud istället för den åsikt som för stunden gäller i samhället. Men det är är ett likastort problem att man idag som kristen blir ihopkopplad med diverse våldsivrare. Majoriteten av kristna är inte våldsivrare och majoriteten av homosexuella är inte peofiler.

Det är bara det att du blir så upprörd på de kristna som gör en koppling i sin retorik mellan homosexuella och pedofiler. Medan det är ok att koppla ihop andra grupper som är helt främmande för varandra. Var är skillnaden?

onsdag, december 05, 2007 9:30:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag tror inte att en majoritet av de kristna är pedofiler.

onsdag, december 05, 2007 7:53:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag skriver inte att det är ett problem att kristna följer sin Gud. Jag har inga närmare synpunkter på vad kristna anser vara synd. Det är ett inomreligiöst spörsmål som inte har med samhället, lagstiftningen eller justisen att göra. Problemet och faran uppstår – som jag flera gånger har försökt understryka – när kristna istället för att rätt och slätt konstatera att homosexualitet är synd, börjar utmåla homosexuella som

- samhällets fiender
- parasiter på samhällskroppen
- ett hot mot barnen
- illvilliga infiltratörer av utbildningsväsendet, justisen och lagstiftningen
- en fara för framtiden
- förstörare av samhällets strukturer
- hatfulla

Det är när kristna utmålar homosexuella på detta sättet som deras retorik sammanfaller med de högerextremas. Det är en farlig och illvillig retorik. Och det är detta Heil-bilden kommenterar.

onsdag, december 05, 2007 11:04:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nu säger du emot dig själv. Du säger att det inte är ok att utmåla homosexuella som pedofiler men det är ok att utmåla kristna som högerextremister.

torsdag, december 06, 2007 9:48:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Gör jag? Hur länge ska du tramsa, Anonym? Jag säger att de kristna som använder sig av nämnd retorik och argumentation bör granskas och problematiseras på samma sätt som vi granskar och problematiserar högerextrema, eftersom denna retorik är farlig, lögnaktig och illvillig.

torsdag, december 06, 2007 10:03:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Eftersom du anser att jag tramsar så slutar jag. Synd att du använder dig av någon sorts översittarfason för att tysta.

torsdag, december 06, 2007 10:57:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Välkommen tillbaka när du vässat dina argument och känner dig stark nog att föra en riktig debatt. Och när du vågar göra det utan att gömma dig bakom anonymiteten.

torsdag, december 06, 2007 11:23:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Så du anser att dina argument är vassa, de är lika färgade av din övertygelse som jag av min. Trodde du stod över hån och förminskning av andra. Men tydligen är jag svag och feg. Bra jobbat Tor!

torsdag, december 06, 2007 12:47:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tack.

torsdag, december 06, 2007 6:46:00 em  
Blogger tms said...

Att sammankoppla homosexualitet med pedofili är på sin höjd resultatet av grumliga teorier. De flesta övergrepp mot barn begås av män på flickebarn; då borde ju heterosexualitet alltså kunna sammankopplas med pedofili.

fredag, februari 27, 2009 5:41:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home