fredag, december 28, 2007

"Riva upp och förstöra normalt familjeliv"

Det klagas ofta på att det är för lite debatt i äktenskapsfrågan – och det kan jag ibland hålla med om. Anledningen till att det inte blir någon ordentlig debatt är att det saknas en seriös opposition. De som är motståndare till homoäktenskapet är samma människor och organisationer som alltid har motsatt sig förbättrade villkor för homosexuella, varesig det har gällt hävandet av sjukdomsstämpeln eller införandet av partnerskapslagen. Det är alltid spännande att se bakom vilka skenargument de ska dölja sina verkliga bevekelsegrunder.

En annan faktor som gör att oppositionen saknar förtroende är att många debattörer inte kan avhålla sig från att demonisera och smutskasta homosexuella. De sakliga och relevanta argumenten överskuggas av irrelevant statistik, konspirationsteorier om homolobbyns destruktiva agenda och förebådelser om jordens undergång. Mästaren i denna gren är Världen Idags VD Ruben Agnarsson. Om vi få en könsneutral äktenskapsbalk är det inte Riksdagen vi ska tacka, utan just personer som han, för att han under årens lopp gjort allt för att kompromettera och kastrera oppositionen med sina exempellösa och hysteriska utfall som går på repeat på Världen Idags ledarsida. Idag får vi till exempel veta att den bakomliggande syftet med kampen för könsneutral äktenskapsbalk är att "i grunden riva upp och förstöra normalt familjeliv". Och så bjuder han förstås på den här gamla favoriten:

Om beslutet fattas av Sveriges riksdag under nästa år, kommer historiens dom att bli lika hård som den som i efterskott – när tidsandan börjat blåsa åt annat håll – med kraft drabbade den eniga riksdag som införde rasbiologisk forskning i Sverige i början av 1920-talet.

Mer att läsa här:

Tycker du inte som Agnarsson är du i det närmaste nazist

Världen Idag har underminerat sin roll som opinionsbildare

Etiketter: ,

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Rasbiologisk forskning...förstöra normalt familjeliv....finns det ingen hejd på de virrigheter som vräks ur Livets Ords/Världen idags über kucku Ruben Agnarsson. Han överträffar verkligen alltid sig själv i sina förvirrade konspirationsteorier och i sina rena stolligheter.

fredag, december 28, 2007 2:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag skulle vilja att Agnarsson skriver en lista över vad normalt familjeliv innebär. Vad gör den normala familjen? Vad äter de? När går de och lägger sig? Hur spenderar de sina semestrar? Vad pratar de om? (Och framför allt, varför måste de vara en man och en kvinna för att lyckas med detta...)

lördag, december 29, 2007 7:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag vill också ha en lista från Carin Stenström om vad hon EGENTLIGEN menar med:

"Vi gläds åt att en av tidningens viktigaste frågor, familjernas ansvar och valfrihet, i viss mån nått framgång med förslaget om vårdnadsbidrag. Det är dock långt ifrån tillräckligt. Vi kommer att intensifiera kampen för en familjepolitik som på ett genomgripande sätt lägger grunden för en ny, konstruktiv samhällsutveckling."

söndag, december 30, 2007 11:27:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home