måndag, januari 14, 2008

Den brända jordens taktik

När ett militärt underlägset land dras in i krig och ockuperas av fienden är det inte ovanligt att de försvarsstyrkorna fördärvar landet under retätten. De spränger infrastruktur, sätter eld på oljekällor, strör salt i jorden – allt för att ockupationsmakten inte ska få någon glädje av sitt rov.

Jag tycker att kristdemokraternas taktik i frågan om homoäktenskapet påminner om detta. De inser att de håller på att förlora kampen, och väntas förslå att äktenskapsbegreppet ska avskaffas helt ur lagstiftningen, enligt Ekot:

Ett kompromissförslag, enligt en källa nära partiledaren Göran Hägglund, är att namnet ”äktenskapsbalk” byts mot ”samlevnadsbalk” och att ordet ”äktenskap” tas bort helt eller att både ordet ”partnerskap” och ”äktenskap” finns med i den nya samlevnadsbalkens portalparagraf.


Så hemsk är alltså tanken på homosexuella äktenskap, att kristdemokraterna hellre gör sig av med begreppet helt. Vad som helst, men INTE jämställas med homosexuella... Piedestal till varje pris!


Läs mer hos Henrik Tornberg

5 Comments:

Blogger Leif Ekstedt said...

Fick svar för ett halvår sedan, när jag ansåg ,att lösningen är juridiskt kontrakt för par som önskar sammanleva. Nu tror jag läget är enklare för regeringen, att överta all kontraktskrivning i äktenskapsfrågan. Varumärket "Äktenskap" är ej registrerat.
Staten kan ju återta löftet om autogirot som levererar skatten till kyrkorna. Då kan möjligen de ekonomiska kyrkokassörena dra öronen åt sig.

måndag, januari 14, 2008 11:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

Är väl mest logiskt med en gemensam samlevnadsbalk så kan de samfund som sedan vill välsigna eller viga göra det efter egen smak.

tisdag, januari 15, 2008 3:45:00 em  
Blogger Isak BK Aasvestad said...

Skrattretande!

Läs gärna Johan Ingerös lysande blogginlägg Är det meningen att vi ska ta detta på allvar, kd?

Han skriver blant annat: "Det är alltså viktigare att homosexuella hindras från att ingå äktenskap än att Sverige har en borgerlig regering, allt enligt en kristdemokratisk ledamot av Sveriges riksdag."

onsdag, januari 16, 2008 1:02:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Måste säga att jag skulle tycka att det vore skönt om äktenskapet blev ett partnerskap för alla varianter med kön (samma eller olika). Jag tycker att äktenskapet är unket och skulle hellre ha ett helt nytt system för samlevnad. Om man då sedan skulle välja att säga äktenskap blir upp till varje par. Redan idag säger väl de flesta homosexuella att de är gifta och inte att "vi har ingått partnerskap"

onsdag, januari 16, 2008 3:11:00 em  
Blogger Charlotte W said...

Jag håller inte med de som tycker det vore progressivt att slopa ordet "äktenskap" när det handlar om att slippa få homosexuella som ingår just äktenskap. På Dagens Arena, t ex, tycker man precis som ovanstående anonyma att förslaget är radikalt. Men då har man missat att striden gäller att homosexuella kärleksrelationer ska få samma status som heterosexuella, det är kanske inte nån slags allmän "kärnfamiljs- & äktenskapsbashing" man ska ägna sig åt då. Precis som Tor skriver i postningen är det "piedestal till varje pris" som gäller för kd och det är väl inget att applådera.

onsdag, januari 16, 2008 5:45:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home