onsdag, januari 09, 2008

Diskussionen om äktenskapet går vidare

Det står mycket om äktenskapet i Dagen idag och jag måste inleda med en häpnadsväckande revisionistisk detalj ur Ola Nilssons debattartikel Kristna måste försvara äktenskapet. Han påstår att Jesus förddes i en familj där Josef och Maria ingått äktenskap med varandra. Det är ju inte sant! De var trolovade, men näppeligen gifta. Det är otroligt att en kyrkans man kan komma med ett så felaktigt påstående i en kristen tidning...

Ola Nilsson är mannen som skrivit boken För äktenskapet i tiden, som jag skriver om i inlägget Irrelevant smörja om äktenskapet. Ett av huvudargumenten är att homosexuella relationer inte ger samhället samma vinst som heterosexuella, och därför inte bör omfattas av de privilegier som äktenskapet ger. Han vägrar alltså erkänna det faktum att det visst föds och finns barn inom homosexuella relationer, och tycks inte kunna svara på varför dessa barns familjer inte ska få sammansvetsas av äktenskapet. Han påpekar i artikeln i Dagen att familjer som har äktenskapet som sammanlänkande faktor håller bättre än sambo- och partnerskap. Men just därför borde väl även homosexuella få möjlighet att välja äktenskapet? Om inte annat så för barnens skull. (Enligt en artikel i The Economist har 25 % av USA:s homopar barn.) Men barnen i homosexuella familjer räknas som vi vet inte av debattörer som Ola Nilsson.

Det gör de dock i en annan av Dagens artiklar, Kd:s åsikter går isär om könsneutrala äktenskap. Där citeras kd-politikern Carina Liljesand, och äntligen yttras det som Kristdemokraterna borde vågat diskutera redan i debattens begynnelse:

– Äktenskapet ger bäst förutsättningar för en stabil relation och barn behöver stabila relationer. Men med detta som utgångspunkt borde vi väl snarare göra det möjligt för fler par, med eller utan barn, homo- eller heterosexuella att gifta sig?

Slutligen är dagens fråga i tidningen Tror du att det går att påverka lagförslaget om äktenskapet? . 58 % tror det just nu, 42 % tror det inte. Jag tillhör dem som tror att det går att påverka. Med goda argumet och hederliga opinionsbildare kan man påverka allt.

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det är också intressant att se hur de olika samfunden positionerar sig på lite olika sätt i den här frågan, liksom i den underliggande frågan om respektive inställning till homosexuella/sexualitet rent generellt.

Att pingstvänner, katoliker, muslimer och andra mer konservativt troende har en ganska negativ inställning har inte förvånat mig.

Men att Frälsningsarmén som jag alltid respekterat för deras engagemang för marginaliserade och svaga grupper nästan framstår som rabiata i just denna fråga gör mig verkligen överaskad.
se: http://www.fralsningsarmen.se/dl2/p3/resources.nsf/res/nyhet_080104/$File/yttrande_fran_fa_aktenskap_%20samkonadepar.pdf

och:
http://www.fralsningsarmen.se/dl2/p3/resources.nsf/res/etiska_dokumentet/$File/etiska%20dokument_060306.pdf
Man skulle ju ändå hoppas att det fanns någon i denna fina rörelse som ville säga ifrån...

onsdag, januari 09, 2008 9:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tänkte bara säga att du är en fantastisk bloggare, så länge du fortsätter skriva finns det hopp i världen.
Heja dig!

torsdag, januari 10, 2008 10:18:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Hej Tor!

Jag har tyvärr missat ditt förra inlägg angående något jag skrivit, och ska läsa igenom det när jag får mer tid och se om jag kommenterar det - även om det alltså var ganska länge sedan.

Här följer min kommentar på ditt nya inlägg, där jag ska försöka förklara varför jag skriver som jag gör i Dagen.

För det första bör bibeltolkning inte bygga på lösrycka verser. Läs därför hela sammanhanget här:

Matt 1:18-25

Ett äktenskap har historiskt sett alltid ingåtts genom följande tre komponenter:

1. trolovning - det rättsliga "kontraktet" upprättas

2. bröllopet - dvs. "brud-loppet", då brudgummen för bruden hem till sig/deras nya gemensamma hem

3. sängledning - enkelt uttryckt samlaget.

I bibelsammanhanget ovan beskrivs (tillsammans med Lukas 1-2) tydligt att Josef och Maria var trolovade, att Josef och Maria också firade bröllopet (Josef FÖRDE HEM sin trolovade SOM HUSTRU), MEN att sängledningen inte ägde rum så länge Maria var gravid med Jesus.

Det kyrkan utifrån detta lärt är att det inte är consummatio - äktenskapets fullbordan - som ger upphov till äktenskapet, utan consensus. Ett löfte (genom trolovningen) om att gifta sig i framtiden innebär visserligen inte att ett äktenskap ingåtts, om det inte bekräftas genom samlaget, men däremot ett löfte i presens: "Jag tar dig nu till äkta."

(Så är det ju även i vår lagstiftning i dag, som i detta hänseende just bygger på den kyrkliga rätten. Det frivilligt ingångna äktenskapet genom äktenskapslöftena är oerhört viktigt, både i kyrkans och samhällets äktenskapssyn.)

Detta löfte måste Josef och Maria också ha gett till varandra, då de firade bröllop, för att det överhuvudtaget skulle vara möjligt för Josef att ”föra hem” Maria som sin ”hustru”.

Jag skriver därför: I dag vill många fokusera att Jesus föddes i ett stall, men lika centralt genom kyrkohistorien är att Jesus föds i en familj där Maria och Josef ingått äktenskap.

Om det är några andra bibliska eller kyrkohistoriska källor jag missat, som du grundar din uppfattning på, får du gärna lägga ut dem här, så fortsätter jag gärna diskussionen.

Vänligen,
Ola Nilsson

torsdag, januari 10, 2008 11:41:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Ola Nilsson.

Tack för dina synpunkter. Att bygga bibeltolkning på lösryckta citat är en gammal god tradition där jag hämtar inspiration främst från kristna som har synpunkter på homosexualitet. Saken blir inte bättre av att Matteus uttrycker sig i kod. [som hustru] står inte att läsa i min Bibel. Fast det kan ju förstås, som du påpekar, vara underförstått i uttrycket. Men i så fall motsägs det av Lukas, som tydligt säger att Josef och Maria var just trolovade under färden till Betlehem, dvs när Maria var höggravid. Jag tycker det är väldigt tydligt att evangelierna ger helt olika bilder av läget här. (Som på så många andra områden.)

torsdag, januari 10, 2008 1:10:00 em  
Blogger Luka(s) said...

Tor, med tanke på just bristen på goda argument och hederliga opinionsbildare är jag förvånad över att så många som 58% av Dagens läsare ändå tror att det går att få till den lagstiftning de helst vill ha. Men, men, tron ska ju försätta berg. Å andra sidan, man skulle kunna se motgångarna som en fingervisning från högre krafter också. Vägrar man lyssna tillräckligt länge blir Gud till slut kanske tvungen att använda "ryysss" homosexuella människor för att visa att det är fel att låtsas att ens helt privata människoförakt inte är något som Gud sanktionerar.:-)

Kee
Du skulle blivit mindre förvånad om du läst Frälsningsarméns policy ang homosexualla medlemmar. Medlem går bra att vara, men inte Frälsningssoldat.
http://www.frals.se/omFA/etik.html#anchor43576

lördag, januari 12, 2008 1:35:00 fm  
Blogger Luka(s) said...

Ola

Jag måste erkänna att jag inte förstår ditt argument alls.

Om vi nu ponerar, för debattens skull, att Josef och Maria hade ingått äktenskap, på vilket sätt säger det att samkönade par inte bör få ingå äktenskap?
Att alla par inte måste likna Josef och Maria för att enligt kyrkan få ingå äktenskap vet vi. Varken den troliga åldersskillnaden eller det faktum att bruden redan var gravid är något som brukar krävas.

Och, framförallt, vad har rent religiösa argument för bärighet i ett land utan statsreligion? Argument som enbart utgår från en religiös övertygelse har ju bara giltighet i kretsar med samma religiösa tillhörighet.

lördag, januari 12, 2008 1:47:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Fast det är klart... Om vi antar att de som hävdar att äktenskapet ska och bör vara reserverat för fruktsamma par faktiskt menar allvar, så skulle ju ett enkelt sätt att se till att inga barnlösa äktenskap uppstår vara just att kräva att bruden visar ett positivt graviditetstest... Alternativt att hon är höggravid (för att öka chansen att graviditeten leder fram till att ett fullgånget barn föds). Det skulle förstås innebära att man får ge upp kampen mot för-äktenskapligt sex, men vad gör man inte...

(obs - jag är sarkastisk)

lördag, januari 12, 2008 11:50:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Trolovningen eller Fästningen var den ceremoni (i salen i brudens hem) där brud och brudgum tog varandra i handen som tecken på sitt löfte och de sk Fastarna (släktens Husbönder och Härads-tingets nämndemän) memorerade paragraferna i äktenskapskontraktet (som handlade om hemgift och morgongåva).

Obs! att det var de båda släkterna som var parter, inte paret.

Bröllopet var tåget från brudens gamla hem till det nya.

Där vidtog sängelaget inkl. sängledning ända till nästa morgon. Därmed var "ångerveckan" över och äktenskapet fast och beständigt.

Det var 1911 års Lagberedning som ändrade terminologin, genom att göra Äktenskap utan vigsel (= trolovning) till o-sedlighet och 1/1 1918 undandraga denna (dvs hustrur och barn) lagarnas skydd.

När det står "trolovad" och "hustru" i 1917 års översättning är det alltså korrekt översatt efter grekiskan (något ganska sällsynt) men fel efter lagen, eftersom denna hade ändrats mellan översättande och publicering.

Josef och Maria var alltså Trolovade/Fästade; man och hustru, men hade icke hållit Bröllop eller Sängledning.

lördag, januari 12, 2008 9:19:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home