måndag, januari 14, 2008

Homosexualitet och gener

Forskare vid Minot State University i North Dakota, USA, har funnit samband mellan sexuell läggning och blodtyp.

Hos heterosexuella är blodgrupp A lika vanlig hos män och kvinnor, medan den är relativt låg hos bögar och relativt hög hos lesbiska. Även i blodets Rh-faktor har man påvisat skillnader. Rh-minus är betydligt vanligare hos homosexuella av båda könen.

The findings suggest that a connection may exist between sexual orientation and genes both on chromosome 9 (where blood type is determined) and on chromosome 1 (where the Rh factor is regulated).

Resultaten styrker således tesen att det finns genetiska faktorer bakom homosexualitet.

Via Box Turtle Bulletin.

Etiketter:

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Sen kan man ju fråga sig hur tillförlitlig en undersökningen är om man bara utgår från två faktorer på människans sexualitet, hetero- och homosexualitet.
Hur är det med bisexuella, dom som är fortfarande i garderoben, dom som är i förnekelse osv.?

Jag tror människans sexualitet är så mångfacitterad att det inte går att belägga 100% endast med sociala eller biologiska faktorer, undantagen från varenda regel är för många.

Jag läste för nån månad om en tjej som var kär i, och sexuellt attraherad av, ett träd, undrar vilken blodgrupp hon tillhör, AB+sav? ;-)

/Sanna med blodgrupp A precis som 45% av Sveriges befolkning.

tisdag, januari 15, 2008 9:54:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Jag tror också att saken beror på en mängd faktorer, och att vilka faktorer som blir avgörande skiljer sig från individ till individ.

tisdag, januari 15, 2008 9:58:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Något kan vara 100% genetiskt och ändå inte få uttryck i en individ. Genetik är intressant oavsett.

tisdag, januari 15, 2008 12:05:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home