söndag, januari 06, 2008

Intressant enkät om hatbrott i Dagen

Förra helgen utsattes en 44-årig man i Stockholm för ett mordförsök. Polisen misstänker att offrets sexuella läggning var motivet bakom brottet. En 35-årig man är häktad. Därmed har Världen Idag fått ytterligare en händelse att sätta citationstecken kring. Fast det är högst osannolikt att de tar upp saken, trots att de är besatta av homosexualitet.

Dagen har däremot tagit upp det i en neutral artikel, och "dagens fråga" igår var Hur förebyggs hatbrott mot homosexuella? Signaturen Reb gjorde mig uppmärksam på de häpnadsväckande omröstningssiffrona, som på söndagskvällen såg ut så här:

---> Hårdare straff för gärningsmännen 21 %
---> Fler kampanjer mot diskriminering 33 %
---> Ge homosexuella möjlighet att gifta sig 8 %
---> Det är ingen viktig fråga 35 %

Omröstningen pågår fortfarande, och sifforna kan givetvis ändras. Men det är värt att notera att så stor andel anser att frågan är oviktig. Bland kommentarerna finns det många ödmjuka, kärleksfulla och sympatiska inlägg, men det har också bubblat upp en mängd gammal god antigayretorik. Jag har plockat lite russin ur kakan. Fetningarna är mina.


JIMMY - 2008-01-06 13:02
För det första så är det likhet för lagen som är Grunden för alla de länder som får kalla sig för en rättsstat. Om en homosexuell blir dödad, Ja då är det ju ett mord, Detta gäller tex om en sado- masohist skulle bli dödad eller vilka onaturliga läggningar som nu skulle kunna tänkas att finnas i vår yttersta sista ändetid. Och detta faktum att några har förtur över andra brott (Hatbrottsjour) mot medborgare är en
kvarleva från sosse stalinismen djävulska försök att tysta ner sann - kristen förkunnelse om vad som är synd,,,,, som nu alla numera vet om att det totalt misslyckades,,,,,,,, Då nu i stället kristen förkunnelse - stärktes genom de prediukat i Sveriges Högsta domstol - genom -domarna mot Broder Åke Green och Broder Leif Liljeström. Och varför är det aldrig några av dom hjärntvätt - journalister från 98& av alla kpmlr- tidningar som skriver om att gamla pensionärer blir rånade och knivskurna när dom går till sin affär, i ett förorts - getto som numera finns i Sverige i nådens år 2008.


Notera att Jimmy anser att de citat som var aktuella i fallet med Leif Liljeström är kristen förkunnelse. Hängas på pålar... Jojomänsan!P G Normi - 2008-01-06 13:27
Guds Ord är kristallklart vad gäller homosexualitet etc. Syndens lön är ju döden och människan har fått en fri vilja. Välj Livet eller döden. Följde vi Guds Ord slapp vi allt som har med överträdelser av Guds ordningar att göra. Konstigare är det inte.

Nej, det hela är ju egentligen mycket enkelt.


Lars - 2008-01-06 14:20
Just nu är väl Homosexualitet det mest tabu belagda ämnet att resonera om här i samhället , så långtid det är på det viset tror jag det blir svårt att komma tillrätta med hatbrott, när samhället blundar för ev baksidor i den homosexuella livsstilen. Media beskriver ofta homosexuallitet som yngre trevliga människor som vill leva i livslånga förhållanden andra bilder verkar inte få visas upp som inte är så fördelaktiga,så långtid samhället inte erkänner att det finns baksidor tror jag det blir svårt att nå och övertyga dom som begår hatbrott.

Homosexuella är ingen homogen grupp. Varför skulle det som person ett håller på med ha något med person två att göra? Vad har för övrigt "baksidor" med samhälleliga rättigheter och juridiska villkor att göra? Och vad är det egentligen för "baksidor" Lars talar om?


Peter E - 2008-01-06 15:06
Beteckningen "hatbrott" är ur ett demokratiskt och juridiskt perspektiv synnerligen problematiskt. Varför ska enbart brott mot vissa grupper inkluderas i term och andra inte? De lagar som redan finns, borde vara långt mer än tillräckliga för att komma åt misshandel, mord trakasserier m m. "Hatbrott" är enbart en populistisk term för att främja vissa grupper. Polisen gör helt rätt att sluta prioritera dessa "låtsasbrott" och istället ta itu med riktiga brott som inte är behäftade med politiskt korrekta barlaster. Misshandel är misshandel oavsett om offret har en pervers livsstil eller inte.Emma Jacobsson, Gbg - 2008-01-06 16:15
Som f d nynazist (som sedan fått göra en omvändelse) har jag inga som helst problem att förstå termen "hatbrott": Jag har tyvärr OFTA och på MÅNGA SÄTT mött attityder mot homosexuella i kyrkan som påmint om den som nynazisterna har. Alltså rent och obegripligt hat som lett till förakt och oförskämt betmötande. Vi som är kristna "heteros" har att bemöta våra kristna homosexuella systrar och bröder med respekt. Allt annat är synd och skam. Det är bra att det finns organisationer som arbetar för de homosexuellas rättigheter så att inte var och en måste stå ensam och slåss för sitt människovärde, sin kristna tro och sin sexualitet. Att påstå att det inte är en viktig fråga är att alldeles strunta i sin medmänniska, och så kan vi inte ha det, tycker jag.

Mycket intressant inlägg från Emma Jacobsson i Göteborg.


Bengt i Hägersten - 2008-01-06 22:54
Svarsalternativen på den här frågan är helt otillräckliga. Inget av dem ger ett relevant svar på själva sakfrågan. Misshandel av homosexuella behöver inte handla om diskriminering i sig. Dessutom lär inte den här typen av våldsbrott bli färre om homosexuella får ingå äktenskap. Risken är tvärtom att de i så fall blir fler än i dag. Mycket pekar på de så kallade hatbrotten mot gay-personer i själva verket är framkallat av ett samhälle som är i otakt med verkligheten. Reformer som partnerskapslägen och den kommande lagen om "könsneutrala äktenskap" är framtvingade av politiskt korrekta medier och politiker, i samverkan med RFSL och andra delar av homolobbyn. De härrör således inte från folkdjupet och uppfattningen hos folk i allmänhet. När nu de makthavarna och medierna ska försöka slå varandra i politisk korrektheten i homofrågorna har de ett pris. Kritiiker mot utvecklingen stämplas i pannan som "homofob", och därmed är ett sansat meningsutbyte i praktiken uteslutet. En logisk följd av den här sopa under mattan-taktik är att mer eller mindre kriminella personer i samhällets utkanter därmed ser sig som en slags "moralisk väktare". Sådana kriminella beteenden ska givetvis bekämpas och bestraffas i sedvanlig ordning. Men det vore onekligen bättre om politiker och medier tog sitt ansvar och öppnade locket och tillät en öppen debatt utan att pestförklara alla som kritiserar utlevd homosexualitet som företeelse och subkultur. Som man bäddar får man ligga, heter det.

Bengt i Hägersten ger en i det närmaste komplett antigayretorisk provkarta. De senaste 20 årens förbättringar för homosexuella är "framtvingade" utan stöd från folkdjupen. Hatbrotten är en konsekvens av att homosexuella har fått det bättre och att homosexuella syns i samhället. Det är de homosexuellas eget fel att de utsätts för brott – inte förrövarens eller den demoniserande propagandans.

Och så denna klassiska klyscha om att man inte får "kritisera homosexualitet". För det första: Vad innebär det? Och för det andra: Vad är det du tror att du inte får säga, Bengt? De frikännande domarna mot Åke Green och Leif Liljeström är bevis på att man kan säga vad som helst om homosexuella som grupp. Men man kan inte förvänta sig att förbli oemotsagd.

Utan att göra några vidare jämförelser, är det värt att notera att den föreställningsvärd Bengt presenterar är identisk med "Fredriks", d.v.s. mannen som försökte yxmörda en RFSL-anställd kvinna i Stockholm i våras.

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Tycker också det hör till att fundera lite kring de som säger att det är samma lika oavsett... motiv? Det låter väldigt märkligt tycker jag.

måndag, januari 07, 2008 8:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

Folkdjupen. Det är väl en härlig gammal nazistterm som kan betyda precis vad som helst. Lingua Tertii Imperii av Victor Klemperer säger en hel del om just det ordet.

måndag, januari 14, 2008 5:35:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home