torsdag, januari 17, 2008

Invändningar mot könsneutrala äktenskap

Eftersom motståndarsidan ständigt misslyckas med att presentera relevanta invändningar mot förslaget om könsneutrala äktenskap, får jag väl göra det själv. (Jag anser dock att argumenten FÖR förslaget är starkare.)

1. Regeringen gick inte till val på att göra denna förändring.
Trots att många lagar och refomer kommer till utan att de lanserats som vallöften, tycker jag att det finns en viss poäng i detta argument som Lennart Sacredeus lanserade i P1 igår. Han lade dock inte fram det som ett argument mot könsneutral äktenskapsbalk, utan för folkomröstning i frågan. (Jag är dock tveksam till folkomröstningar, särskilt i frågor som rör minoriteters villkor.)

2. Internationellt perspektiv.
Kan överhuvud taget enskilda nationer ändra på internationella och universella begrepp? Vilka har konsekvenserna i länder som Sydafrika och Kanada varit?

3. Frågan hotar stabiliteten i regeringen.
Detta argument är förstås bara relevant om man tycker det är viktigt med en borgerlig regering. Trots att jag inte är särskilt förtjust i Kristdemokraterna, kan jag inte förneka att de är en oumbärlig del av regeringssamarbetet.

4. Debatten har varit undermålig.
Det har inte förts någon bra debatt. Motståndarsidan har ägnat sig åt antingen smutskastning av homosexuella eller irrelevant argumentering. Förespråkarna har slentriandebatterat om diskriminering, människovärde och homofobi, och komprometterats av idiotaktivism. Jag skulle vilja se en filosofiskt högklassig, hederlig och genomtänkt debatt i frågan. Innan någon sådan har ägt rum, är det tveksamt att genomföra reformen.

13 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag tycker att du istället för att med breda penseldrag döma ut argumenten hos motståndarsidan, bör bemöta de relevanta argument som framkommer. Om du såg hela sändningen från mötet i St:a Klara kyrka bör du ha mer att säga än att beklaga dig över att Sandlund inte är som hon brukar. Du tar fram de saker du vill men väljer bort det som känns obekvämt att debattera?!!?

Vill du att jag ska rabbla argumenten åt dig?

torsdag, januari 17, 2008 12:48:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Varsågod.

torsdag, januari 17, 2008 12:50:00 em  
Blogger Noa Resare said...

mac, jag lyssnade på videoupptagningen från S:t Clara från livetsords sida, och måste säga att jag tycker att den innehöll väldigt lite som kan beskrivas som argument för att behålla den nuvarande äktenskapsbalken.

Det närmsta ett argument för nuvarande ordning som framfördes i mitt tycke var Weman som efter ungefär 2 minuter sa att "Sveriges kristna råd har gemensamt sagt vad äktenskapet är". Frisk (från Frälsningsarmén) utvecklar om att det handlar om
att "tro på det som är förankrat i bibelordet". Vill man vara generös kan man ju också hävda att Ekmans "Det ligger i naturen, det ligger i förnuftet och förståndet. Det är mer normalt och naturligt för fler människor än vi någonsin anar. (22min)" är ett argument, om än svagt sådant.

Sedan verkar det som om Weman argumenterar för hur kyrkans hållning bör vara jämtemot könsneutral äktenskapslagstiftning, en fråga som visserligen är besläktad men på intet sätt är identisk med frågan om hur lagstiftningen bör vara utformad.

Det Ekman sedan pratar om, att vi kristna skulle vara för trendkänsliga och rädda för att våga "göra vår röst hörd" är ju inte ett argument vare sig för eller emot en lagändring. Han pratar också om att makten skulle tysta kritiska röster genom sin kontroll över media. Inte heller det är ett argument.

Biskob Aborrelius illustrerar annars intressant att Katolska kyrkan kan verka i Sverige trots att de menar att äktenskapet är oupplösligt. Det menar ju som bekant inte svensk lag.

Hedin från pingströrelsen tycks dock inte ha uppmärksammat detta utan menar på att om lagen ändras kommer den kristna kyrkan att bli en diskriminerad minoritet. Han reder dock inte ut detta närmre.

Han argumenterar också mot att personer som inte lever i en traditionell heterosexuell kärnfamilj skulle
få skaffa barn ("relatera till tre föräldrar?"). Om han tänker sig några samhälleliga tvångsmedel för att motverka detta, vid sidan av bevarandet av den tämligen tandlösa nuvarande äktenskapsbalken får vi inte veta.

/noa

ps. Kul också, att Ekman tycker att man "inte kan använda [predikstolen] för att göra hetska utfall".

torsdag, januari 17, 2008 2:17:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Hade kyrkan varit förutseende hade betckningen Äktenskap varit varumärkesregistrerat.
Som argumnet varför alla parförhållanden skall benämnas äktenskap är väl,att de ickereligiösa borgerliga vigselakterna benämns som äktenskap.
Alltså alla parförhållanden registreras juridiskt av staten.
Ingen äger benämningen äktenskap
för just sin religion. Utan juridiskt kontrakt ingen borgerlig eller kyrklig vigsel! Klart slut!

torsdag, januari 17, 2008 3:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Beteckningen "äktenskap" har dock inget att göra med vare sig Kyrka eller Sekt, utan med lagarnas skydd.

En Lag om sammanlevnad med fulla rättsverkningar (= jämställdhet för Maka, arvsrätt för barn) är en äktenskapslag.

Äktenskapet handlar alltså historisk om ARVET.

Inte heller anser den hedniska
Philosophin (= ny-platonismen) att arvsrätt är något naturligt: tvärtom kallar ny-platonistiska akademiker barn utom äktenskap (alltså utan arvsrätt) för "naturliga" barn.

INGENTING av detta är "förankrat i bibelordet"!!!

I Bibeln gäller POLYGAMI.

Jag tycker att jag har skrivit om dessa saker förut...

torsdag, januari 17, 2008 7:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Göran: Vissa har försökt följa dina resonemang i detta ämne, och kan nog tänligen fort slå fast deras orimlighet. Du som är så intelligent för förstå att värdet i en instution inte enbart ligger i dess begrepp utan det reella förhållandet. Gud skapade människan till man och kvinna, en man och en kvinna, ursprungstillståndet enligt Bibeln.

torsdag, januari 17, 2008 11:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Gud, ja... han skapade väl människan till sin avbild (alltså är gud både man och kvinna)... Dessutom - hur kan man som kristen motsätta sig guds vilja, jag menar - om inte gud vill, så funnes det väl inga homosexuella?
Ursprungstillståndet? Hur kan man hävda det överhuvudtaget?

Så acceptera det som ni inte kan förändra. We're here, we're queer - and here to stay.

fredag, januari 18, 2008 7:40:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Bibeln kan aldrig vara ett argument i ett sekulärt samhälle.

fredag, januari 18, 2008 10:29:00 fm  
Blogger Luka(s) said...

Jag bygger vidare, för jag tycker inte att dessa argument som visserligen är mer giltiga än den kristna högerns varianter, är helt självklara de heller.

1. Regeringen gick inte till val på att göra denna förändring.

Nja, med tanke på att väl både Centern och Folkpartiet hade tagit ställning för samkönade äktenskap redan före valet kan åtminstone deras väljare nog inte använda argumentet. De är också enbart Kd som gått till val på att vara mot samkönade äktenskap. Och något tal om folkomröstning har det absolut inte varit innan valet, så den som "lurar" väljare i efterhand kan snarare anses vara Sacrédus.

2. Internationellt perspektiv.

Argumentet är irrelevant. Svenska lagändringar tillkommer för att gynna svenska medborgare, inte för att föra fram något i den utrikespolitiska debatten.
Hade det varit relevant hade vi redan anpassat hela familjelagstiftningen till hur majoriteten av världens nationer vill ha det. Barnbidrag, föräldrarledighet, fri abort, ja till och med möjligheterna till skilsmässa skulle varit i farosonen.

3. Frågan hotar stabiliteten i regeringen.

För min del tycker jag ju att detta är utmärkt. Men, även för borgerliga väljare finns det skäl att äsga emot. Det är inte frågan I SIG som hotar stabiliteten i regeringen. Utan Kds styvnackade inställning. De vägrar att kompromissa om en fråga där det var mycke tuppenbart redan när de gick in i samarbetet att deras åsikt var i minoritet. Det är Kds hantering av frågan och brist på framförhållning som äventyrar regeringen, inget annat.

4. Debatten har varit undermålig.

Här tycker jag du är orättvis. Att debatten NU ser ut att bestå mest av motståndarnas försök att kompromettera homosexuell betyder inte det att det alltid varit så. Frågan har debatterats av och till ända sedan partnerskapsdebatten, och att förespråkarna idag verkar en smula blasé beror nog på att man anser att det mesta faktiskt är sagt. Motståndarsidan kommer inte med något nytt, därmed bemöts de därefter.

Du faller för den kristna högerns egen retorik, att frågan inte är nog debatterad. När det i själv verket är så att det de menar är att frågan inte har debatterats tillräckligt mycket på deras villkor, vilket ju är något helt annat.

Men, även om reformen hade varit dåligt underbyggd, måste man också hålla i minnet att även att inte fatta beslut är ett val. Väljer man att undvika en reform med argumentet att det saknas tillräckliga underlag bör man var amedveten om att även detta beslut kostar, och väga den kostnaden mot kostnaden att fatta ett dåligt underbyggt beslut.

Det är ju också värt att fundera över varför just frågor som rör HBT-personers rättigheter ofta verkar behöva mycket mer underlag än andra frågor, när man talar med reformmotståndare.

fredag, januari 18, 2008 3:43:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Det ligger en hel del i dina invändningar mot mina invändningar. Det internationella perspektivet kvarstår emellertid som en komplikation. Inte som ett omkullkastande argument mot homoäktenskap, men dock som något jag tycker att man måste reflektera över, eftersom äktenskapsbegreppet är universellt, det vill säga att det har en viss betydelse världen över. Kan man ensidigt ändra ett universellt och internationellt vedertaget begrepp? Jag vet inte. Det har ju gjorts i Kanada och Sydafrika - vad har det inneburit? Jag ser inte på saken med skepsis, utan med intresse,.

måndag, januari 21, 2008 10:32:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det kan vara svårt att hitta goda argument från något håll anser jag. Men jag som hyfsat konservativ kristen har försökt att fundera över det hela. Jag vill inte förminska någon och kan känna att många som argumenterar här till stor del är ute efter att håna åsikter eller ställningstaganden. En kristen som har en övertygelse bör vara som mest sund om denne följer sin övertygelse, annars är man ju inte övertygad... eller? Är man övertygad utifrån sin tro att äktenskapet som är sanktionerat av Gud är till för man och kvinna så kanske man inte skall ha så många "sekulariserade" argument för detta? DOCK, kan man inte utgå ifrån att alla som inte tror skall leva efter samma övertygelse, därför har jag nog slutit mig till att ett juridisk äktenskap kan vara lika för alla. Att jag sen kommer anse att ett äktenskap mellan man och kvinna är det enda egentliga äktenskapet som är sanktionerat av Gud är helt legitimt.

joca, ditt argument om att Gud inte skulle ha skapat homosexuella om han var emot homosexaulitet är inte så bra. Skulle han då velat att människor fick cancer t.ex.? Nej, det hör syndafallet till och är inte från Gud.

(Missförstå mig inte nu och säg att jag anser att cancer och homosexualitet är samma sak...)

måndag, januari 21, 2008 10:53:00 fm  
Blogger Luka(s) said...

Intressantat du tycker just det argument jag tycker är minst hållbart är det mest hållbara, Tor. :-)

För faktum är att äktenskapet inte alls har någon universell och internationellt vedertaget definition. Formerna för att ingå äktenskap skiljer sig åt mellan olika kulturer, religioner och tider. Ibland måste gåvor från brudens föräldrar till brudgummen föräldrar ingå, ibland är det tvärtom. Ibland praktiseras barnäktenskap och arrangerade äktenskap, ibland praktiseras det inte. Olika former av polygama äktenskap praktiseras inom vissa kulturer men absolut inte i vissa andra. Och vad som konstitutionerar ett fullbordat äktenskap är inte ens den moderna kristna kyrkan helt överens om vill jag minnas. Inte heller om och hur äktenskap kan upplösas.

Så nej, jag köper inte det internationella argumentet. Det finns ingen sådan enhetlig förståelse för vad ett "äktenskap" innebär.

Vad det däremot finns internationell samsyn kring är suveränitetsprincipen, att varje nation har rätt att inom sitt område suveränt stifta och utöva lag. Eftersom Sverige inte har ingått några bindande ínternationella avtal där vi måste ta hänsyn till andra länders familjelagstiftning måste den principen anses gälla.

måndag, januari 28, 2008 9:44:00 em  
Blogger Magnus said...

Glöm inte att detta i hög grad var ett försök att profiliera sig för EU valet, och den omröstning som ägde rum på rikstinget om hur kristdemokraternas val av EU lista ska se ut... en fajt som han och oskarsson förlorade...

fredag, februari 01, 2008 11:07:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home