tisdag, januari 22, 2008

Irrbloss i äktenksapsdebatten 4: Inte bara kärlek

Ett vanligt argument mot homoäktenskap är att äktenskapet inte bara handlar om kärlek, utan också om ansvar och skyldigheter. Det enklaste svaret på detta är förstås: Det vet vi. Hur dumma tror du att vi är egentligen?
Om debattören dock får stå oemotsagd, går han eller hon vidare med att utmåla dem som förespråkar homoäktenskap som passionerade och naiva sturm-und-drang-romantiker som med buller och bång kräver att staten och kyrkan ska sanktionera deras hånglande. Och så radas en mängd faktorer upp som automatiskt sätts i kontrast till homoäktenskap. Så här skriver till exemepel Andreas Reinhard i en insändare i Dagen:

1.
Lagar är inte till för att ge människor rättigheter i första hand - utan ramar, rättesnören och något sant att förhålla sig till.

Varför skulle detta inte även gälla för homosexeulla som söker sig till äktenskapet?


2.
Lagar är inte till för att tillgodose någras behov eller begär - men mer att skydda de svagaste (exempelvis barnen) från förtryck och utnyttjande av de starkare (exempelvis vuxna).


Exakt. Och just därför är det rimligt att även homosexuella får gifta sig så att deras barn får växa upp under så trygga former som möjligt.

3.
Lagar är inte till för att höja upp olika livsstilar till norm - men skydda det som är samhällets grundläggande institution: familjen.

För det första finns det inget motsatsförhållande mellan begreppen familj och homoäktenskap.

För det andra har lagstiftning inte mycket med normbildning att göra överhuvudtaget. Lagboken ska varken spegla skapelseordningen eller skildra en utopisk dröm, utan reglera människors juridiska och ekonomiska förhållanden. Lagboken är en manual, inget etikdokument. Inte kan man väl betrakta trafikolyckor som norm i samhället, bara för att det finns lagar och förordningar för hur sådana skall klaras upp?

4.
Lagar gör skillnad på människor, till exempel i fråga om vad som är brottsligt eller inte - inte för att nedvärdera eller uppvärdera - men för att hålla oss på rätt sida om staketet.

Javisst. Men personliga åsikter eller teokratiska påbud om vad som är "rätt sida om staketet" har inget med juridik att göra.

5.
[L]agar får aldrig bli en speciell grupps tillhygge att ifrågasätta och slå ner på vad andra, minst lika stora gruppers, hävdar, håller för sant och tror (och så har gjort sedan urminnes tider).

Så var det länge tyvärr. I hundratals år var homosexualitet kriminaliserat. Fram till 1944 användes lagboken som tillhygge mot homosexuella och ledde till inspärrningar och förföljelse. Sedan dess har det långsamt blivit bättre. Idag finns det tack och lov inga lagar som kan användas på det sättet, varesig mot homosexuella eller mot kristna. Däremot råder det yttrandefrihet, vilket innebär att man har rätt att ifrågasätta alla typer av argument, även religiösa. Till och med sådana som har gällt för sanning sedan urminnes tider.

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det där med urminnes tider är intressant. Det brukar generellt avse tiden mellan det argumentatören var 4 och 20 år gammal. Antingen i form av egna upplevelser eller, ännu värre, idéer om hur världen då var beskaffad.
Det spelas lite grann som ett annat kort som anses oklanderligt och inte kräver någon bevisförning: barn.

tisdag, januari 22, 2008 10:11:00 fm  
Anonymous Anonym said...

- n

tisdag, januari 22, 2008 10:12:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Alltsedan Platons dagar har homosexualitetens anda varit intresserad av att ta mycket plats i samhället. Men - tänkt till lite nu - vad leder hs till? Fortfarande är det mest hs män (och sprutnarkomaner) som lider av HIV, hs-relaterat våld (inga hatbrott utan inom gruppen) är vanligt pga maktobalans, det leder inte till glädje och lugn i tillvaron, inga barn kommer naturligt utan måste gå "krokiga vägar", förvirring och borderline-liknande beteenden, för att inte tala om att många hs-människor egentligen längtar mest efter att bli SEDDA, och bekräftade. Jag längtar till den dagen HBT-människor kommer till sann insikt om att det är deras tankevärld som är förvirrad och att ingen glädje kommer av den, och att de istället lägger av sig det tänket - och finner glädje!
M

lördag, augusti 09, 2008 9:32:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

M
Tack för din mycket lärda, nyanserade och respektfulla analys. Dina insikter i homosexuellas innersta psyke är enastående. Dina kunskaper om Den Sanna Homosexualitetens Natur är imponerande. Det är ett sant elände att alla inte kan vara precis som du. Man borde ändra på det på något sätt, frågan är bara hur.

söndag, augusti 10, 2008 1:47:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Svar på Anonym, s.k. "M" (Jag ber om ursäkt för att jag avviker från inläggets ämne, precis som denna "M" och för längden på min kommentar).

Ursäkta, M, men du kastar ur dig en massa vanföreställningar och fördomar utan att lägga någon grund för dina påståenden. Vem är det som har en förvirrad tankevärld egentligen?

"Fortfarande är det mest hs män (och sprutnarkomaner) som lider av HIV..."

Denna slutsats specifierar inte om du menar Sverige, Europa eller hela världen och är därför oklart formulerad.

Det är en föreställning som enligt den statistik jag hittat inte alls är aktuell i dagens läge, all statistik pekar på att det är genom samlag mellan två personer av motsatt kön är den största orsaken till att folk blir smittade, och att man därigenom kan dra slutledningen att det är flest heterosexuella (ev. bisexuella) som blir smittade på senare år.

Däremot kanske antalet homosexuella (alt. bisexuella) män som blir smittade procentsmässigt om man jämför grupperna är större än bland heterosexuella, om man ser på statistiken i sverige, något som dock inte är samma sak som att slött häva ur sig att det är "mest", vilket är en annan sak. Hårklyverier? Inte alls. Dessutom ser resultatet helt annorlunda ut om man granskar andra delar av världen.

"Globally, around 11% of HIV infections are among babies who acquire the virus from their mothers; 10% result from injecting drug use; 5-10% are due to sex between men; and 5-10% occur in healthcare settings. Sex between men and women accounts for the remaining proportion – around two thirds of new infections."

http://www.avert.org
/worlstatinfo.htm

http://www.rfsl.se/halsa/?p=3726

"hs-relaterat våld (inga hatbrott utan inom gruppen) är vanligt pga maktobalans"

Varifrån får du denna information? Jag kan inte hitta någon statistik som redovisar att detta skulle vara sant, det närmaste jag kunde hitta var BRÅs (brottsförebyggande rådets) statistik över antalet misstänkta till olika brott, och ingen information om de misstänkta brottslingarnas sexuella läggning.

http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=449&statsType=200&statsCounty=La&Year=2007&type=1

"...inga barn kommer naturligt utan måste gå "krokiga vägar", förvirring och borderline-liknande beteenden..."

Var har du belägget för att barn far illa av att bo in familj som inte består av en mamma och en pappa? Visa fram rapporterna, statistiken, undersökningarna, utgå inte från vad du personligen anser. Enligt den statliga offentliga utredningen från 2001 så var slutledningen att det inte spelar så stor roll. Och jag kan inte sluta undra vad du menar med borderline-liknande beteenden? Förklara tack.

"Den samlade forskningen visar att barn med homosexuella föräldrar
har utvecklats psykologiskt och socialt på liknande sätt som
de barn de jämförts med. Inga skillnader har heller framkommit
vad gäller barnens könsutveckling."

"I forskningen har heller inga skillnader framkommit mellan
homosexuella och heterosexuella föräldrar vad gäller deras förmåga
att erbjuda barn god omsorg och omvårdnad." (sammanfattning, s. 13)

http://www.regeringen.se/sb/d/135/a/608

http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/08/0a392119.pdf

..."för att inte tala om att många hs-människor egentligen längtar mest efter att bli SEDDA, och bekräftade."

Och så kommer det vanliga gnället som alltid används för att hålla tillbaka minoriteter och tysta dem, genom att tracka ner på dem och uttala sig om vad personer i minoriteten har för känslor och tankar, något som du inte kan ha en BLEKASTE aning om.

Samma argument har jag sett slängt i ansiktet på många andra minoritetsgrupper som försöker kämpa för att inte bli diskriminerade mot.

Senast jag kollade (och jag medger att detta är min personliga uppfattning) så vill de flesta egentligen leva sina liv ifred, utan att bli diskriminerade och förföljda mot, något som inte är så lätt om du tillhör en minoritet.

"Jag längtar till den dagen HBT-människor kommer till sann insikt om att det är deras tankevärld som är förvirrad och att ingen glädje kommer av den, och att de istället lägger av sig det tänket - och finner glädje!"

Nu uttalar du dig om personers tankar och känslor igen, något som du, jag upprepar: inte kan ha en BLEKASTE aning om. Vad får dig att tro att HBT-människor inte kan finna glädje? Du förutsätter uppenbarligen att det ända sättet att finna glädje är att leva på det sätt DU förespråkar, något som jag är säker på många inte skulle hålla med dig om.

Jag kan bara tala för mig själv, och jag är mestadels är glad, det som gör mig nedtyngd är folks fördomar och diskriminering, och folk som försöker säga åt andra vad de "egentligen" blir glada av.

JAG längtar till den dagen då fler människor kan förstå och acceptera att människor är olika och blir lyckliga av olika saker här i livet.

Från en kille som är trött på att höra en massa gnällande och bullshit från människor som inte har någon aning om vare sig vilket privilegium de har och vad de snackar om.

Om någon har kritik mot det källmaterial jag redovisar, så upplys mig gärna.

måndag, oktober 20, 2008 10:26:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home