fredag, januari 18, 2008

Irrbloss i äktenskapdebatten 3: Barn- och djuräktenskap

(Texten korrigerades lätt den 21 januari 2007)

– Om man definierar om äktenskapet utan sakliga argument kan man öppna godtyckligt för att vidare definiera om äktenskapet vad gäller till exempel artaspekten, åldersaspekten och antalsaspekten. (Stefan Gustavsson i Världen Idag den 16 januari 2008)


- Well, I don't think that's a radical view to say we're going to affirm marriage. I think the radical view is to say that we're going to change the definition of marriage so that it can mean two men, two women, a man and three women, a man and a child, a man and animal. Again, once we change the definition, the door is open to change it again. I think the radical position is to make a change in what's been historic. (Mike Huckabee, amerikansk presidentkandidat.)


Två av oändligt många gånger som detta slippery slope-argument har använts i äktenskapsdebatten. Om homoäktenskap införs "öppnar vi upp" även för polygami, syskon-, barn- och djuräktenskap, menar debattörerna.

Men det stämmer självfallet inte. Äktenskapet begränsas idag av fem faktorer: Kön, ålder, släktskap, antal och art. Det finns absolut inget som säger att man måste häva alla dessa begränsningar bara för att man häver en. De sitter inte ihop. Det är fyra helt olika faktorer. Släpper man alla restriktioner kring jakten på järv innebär inte det att man också måste släppa jakten fri på björn, varg och älg.

Dessutom fungerar inte lagstiftningsarbete på det sättet som debattörerna ger vid handen, att det ena måste ge det andra. Inga lagar stiftas "automatiskt" eller av "logiska skäl". Lagar stiftas genom opinionsbildning i samhälle och riksdag, och genom att saken drivs politiskt. Finns det ett någorlunda folkligt stöd och majoritet i Riksdagen röstas lagen igenom. Så fungerar demokratin.

Dessutom kan man gå till historien och Bibeln. Det debattörerna varnar för och målar upp som dystopier har nämligen redan varit verklighet. Både polygami och äktenskap med minderåriga har varit normen under stora delar av historien och genomsyrar också många av Bibelns berättelser.

Men hände det som debattörerna på fullt allvar fruktar allra mest på den tiden? Var äktenskap med djur tillåtna, bara för att polygami var tillåtet? Nej, inte vad jag har kunnat läsa mig till. Bibeln själv är ett intyg på att det högerkristna slippery slope-argumentet inte håller.

Inte heller startade väl heller hävandet av förbudet att ingå äktenskap över rasgränserna i USA och Sydafrika någon utveckling mot djuräktenskap eller polygami? De empiriska beläggen visar att slippry slope-argumentet är falskt. Ett irrbloss.

12 Comments:

Anonymous Anonym said...

Utmärkt argumenterat, Tor! Jag gör en liknande poäng angående just polygami.

fredag, januari 18, 2008 3:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vilken bra och intressant blogg detta är! Har letat efter en blogg som tar upp precis de saker som du tar upp i din ett bra tag nu, och äntligen har jag hittat den.
(Ironiskt nog hittade jag den genom en artikel om faghags på Sydsvenskan.se, där man kunde klicka sig vidare till bloggar som länkade till artikeln - som handlade om mig och mitt "faghaggande")

Tack för en jättebra blogg!

fredag, januari 18, 2008 5:17:00 em  
Blogger Alex Resare said...

Äktenskapet begränsas idag av fyra faktorer: Kön, ålder, släktskap och art.

Det finns det en femte faktor som du berör som passar in i listan i form av antal. Kön, ålder, släktskap, art och antal.

Ålder, släktskap och art kan jag hitta bra argument att spara som faktorer men kön och antal har jag svårt att argumentera för som begräsningar.

lördag, januari 19, 2008 5:49:00 em  
Blogger Luka(s) said...

Alex, jag kan hålla med om att det inte alls är självklart att antal bör vara en begränsningfaktor när det gäller vilka som kan ingå äktenskap.

Men jag tycker inte det är en lika självklar fråga som den om samkönade äktenskap.

Ur ett strikt juridiskt perspektiv är det viktiga att fundera över när man ändrar äktenskapslagstiftningen, oavsett förändring, framförallt dessa:
*Vilka tvistesituationer kan uppstå?
*Vilka skyddsvärda tredjemans-intressen finns?
*Vilka skyddsvärda svagare parter som finns?

De tvistesituationer som uppstår är i allmänhet när folk separerar eller dör, dvs sånt som arvstvister, tvister kring bodelning vid skilsmässa och vårdnadstvister om barn.
Vid alla dessa situationer kan det finnas barn som behöver statens skydd och eventuellt någon part som har en svagare ställning (sämre ekonomi, underordnad ställning i förhållandet etc)

Det är inte självklart att det går lika bra som idag att skydda barn och en svagare part vid tvister om det handlar om tvister mellan flera vuxna personer.

Vad händer exempelvis om tre personer fortsätter att vara gifta men en fjärde vill skilja sig från dem? Hur förhindrar man via lagen att den personen inte får en alltför svag ställning gentemot de eniga andra tre vid bodelning?
Och hur förhindrar man via lagen att barn inte far mer illa än idag av vårdnadstvister emellan tre-fyra vuxna, när vi vet hur vårdnadstvisterna ser ut redan vid två vuxna?
Och hur reglerar man arvsrätten, så att inte flera efterlevande partners i alla oändlighet kan "sitta kvar i orubbat bo" och till slut konsumera det arv som kanske hade behövts mer av barnen?

Därmed inte sagt att jag tagit ställning mot flersamma äktenskap, jag har ingen bestämd åsikt alls. Men jag tycker att frågan inte riktigt är så självklar som en del vill göra den.

söndag, januari 20, 2008 1:15:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tor, det är inte en självklarhet att det ena leder till det andra men det finns en möjlighet. Och den möjligheten är något man inte vill öppna upp för. Äktenskapet kan bli helt upplöst som begrepp.

Ibland tycker jag att du halkar in lite själv på dålig argumentation. Var sanktionerar bibeln polygami och varför? Kan det ha varit i tider av krig då den enda möjligheten för änkor att få försörjning var att få beskydd utav en annan redan gift man? Var står det något om giftermål med underåriga? Skulle vara intressant att veta så att du inte bara slänger ur dig saker. Antagligen har du något att komma med men det skulle vara givande om du försökte vara saklig på dessa punkter också, inte bara när det handlar om dina egna hjärtefrågor.

måndag, januari 21, 2008 11:03:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Tack för dina synpunkter.

Många av bibelns viktiga gestalter levde i polygama äktenskap. Patriarken Jakob var t.ex. gift med både Rakel och Lea (som han dessutom var släkt med). De var inte änkor. Det var inte krig.

I fallet med äktenskap med minderåriga är det förstås en definitionsfråga. Men med dagens svenska mått mätt var flickorna ofta minderåriga när de gifte sig.

måndag, januari 21, 2008 11:19:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag skriver om nåt liknande idag måndag, som du kunde ha intresse av kanske. Det handlar om varför (kd) tar till polygamiargumentet just nu. Mitt namn är länkat direkt till inlägget. Skulle också vilja ha din, Tor, synpunkt, på en kommentar som jag fått men inte publicerat än. Mejlar om det /H

måndag, januari 21, 2008 1:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ett imo bättre sätt är att betrakta äktenskap som ett slags avtal som följdaktligen måste ingås mellan moraliska subjekt. Varken barn eller djur kan då komma på fråga, då de inte kan betraktas som myndiga och därmed inte kan ingå några avtal.

Det skulle inkludera alla ovan beskrivna begränsningar utom kön och antal, detta helt utan att behöva hänvisa till vare sig bibel eller tradition.

/af

onsdag, mars 05, 2008 2:36:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ah, det har jag inte tänkt på. Utmärkt. Och vattentätt mot de värsta dumheterna...

onsdag, mars 05, 2008 2:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag tycker det är väldigt intressant att rota i hur såna som Sacrédeus pratar om tidelag. Det är ett vanligt slagträ eftersom de flesta anser att tidelag är fel, så enkelt att ta till. Men hur mycket gör KD för att förbjuda tidelag? Varför är det så mycket viktigare på att hindra könsneutrala äktenskap än att arbeta mot sexuella övergrepp på djur?

(har bloggat om det själv, nämligen)

måndag, mars 31, 2008 1:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Göran Hägglund och nu Lars Näslund gör att jag tappar tron på mänskligheten. För guds skull, de är ju POLITIKER!! Jag blir så ledsen, arg och förbannad och vill bara säga till dig som har den här bloggen att du är grym som orkar. Min bror är gay, och han vill bara var ifred. Därmed orkar han inte heller ta fajten. Gay eller inte så är du grym som sagt.

fredag, juni 20, 2008 9:55:00 em  
Blogger Unknown said...

Suck... Ja, det finns överdrifter, osakligheter och rena dumheter på bägge sidor. Men att det ena i förlängningen ger det andra är inte en orimlig tanke, även om man förnekar det av mer eller mindre taktiska skäl. När partnerskapslagen började diskuteras var argumentet att det kommer att leda till krav på samkönade äktenskap vanligt. Och lika vanligt var förnekandet; "Nejdå, det är en helt annan sak."
Och där är vi nu. Ropen på könsneutrala äktenskap är i legio. Det finns även röster som vill gå vidare med antalsneutrala äktenskap, något som de flesta förespråkare av könsneutrala äktenskap än så länge vill distansera sig från. Kanske av taktiska skäl. Men det kommer säkert att ändras.

fredag, augusti 08, 2008 1:34:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home