torsdag, januari 17, 2008

Irrbloss i äktenskapsdebatten 2: Barnperspektivet

När motståndarna till homoäktenskap åberopar barnperspektivet, befinner de sig i helt fel debatt. Barnperspektivet var relevant i debatterna om homoadoptioner och assisterad befruktning, men INTE i äktenskapsdebatten – inte som motargument i alla fall.

Ändå låter det så här gång på gång på gång:

– [...] varken homo- eller heterosexuella har rätt till barn. Det är istället barnen som har rätt till sina föräldrar, sa Alf Svensson i Världen Idag igår. Och Dagens opinionsredaktör Thomas Österberg tar upp argumentet i dag.

Men vem är det egentligen de försöker lura?

En könsneutral äktenskapsbalk ger inte homosexuella större möjlighet att skaffa barn än vad de har idag.

En utebliven könsneutral äktenskapsbalk kommer inte att hindra homosexuella att skaffa barn.

Vill man skydda barn från att växa upp med homosexuella familjer måste man (som jag så ofta har framhållit)
  • riva upp adoptions- och inseminationslagarna

  • omhänderta barn i homosexuella familjer

  • sterilisera homosexuella

Det finns inga andra sätt. Att motarbeta lagen om könsneutrala äktenskap är totalt verkningslöst!

Den som är intresserad av barnperspektivet på riktigt borde istället erkänna att det redan finns barn i homosexuella familjer, och verka för att dessa får växa upp under så stabila former som möjligt, d.v.s. med äktenskapet som sammanbindande kontrakt.

Läs även:

Irrbloss i äktenskapsdebatten 1: Utredningen

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Barnperspektiv eller barnets bästa är två politiskt korrekta uttryck utan innehåll. För bakom dessa kan man sätta in det som passar en.

tisdag, juli 29, 2008 1:05:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home