fredag, januari 25, 2008

Kristen lobbyorganisation bildad

I onsdags bildades en ny kristen tankesmedja i Stockholm: Claphaminstitutet.

– Jag ser [...] Claphaminstitutet som ett redskap för att placera den kristna tron och de kristna värderingarna mitt i det offentliga rummet, säger den nyutnämnde direktorn för Claphaminstitutet, professor Tuve Skånberg.
– Starka röster vill marginalisera kristen tro och förpassa den till kyrkor och privatliv. Men kyrkans plats är mitt i byn.
[...]
Claphaminstitutets uppgift blir att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro. Stiftelsen skall, enligt de nyantagna stadgarna, verka för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros-, och samhällsförhållanden både inom och utom Sverige. För detta vill man också bilda opinion.


Institutet bildas helt uppenbart som en reaktion på sekulära tendenser som Humanisternas mediala framfart de senaste åren och Richard Dawkins succébok The God Delusion, med mera. Den förbättrade situationen för homosexuella i allmänhet och diskussionen om äktenskapet i synnerhet torde också vara starkt bidragande faktorer.

Valet av namn signalerar att högerkristenheten nu försöker ändra sin image genom att betona positiva föregångare. Clapham-sekten var en sammanslutning av kristna som i början av 1800-talet var viktiga kuggar i arbetet för avskaffandet av slaveriet. Genom att ta namnet Claphaminstitutet försöker man således signalera en inkluderande hållning, trots att man (i alla fall när det gäller homosexuella) kommer att arbeta för exkludering.

Instiftandet av Claphaminstitutet innebär att Sverige nu på allvar får en kristen lobby. Det är inte första gången initiativ i den riktningen tas; för några år sedan skapades t.ex. RKTL (Riksförbundet för Kristen Tro och Livsstil). Det är (var?) dock i mångt och mycket ett enmansprojekt och har inte haft så mycket aktivitet på sistone. Claphaminstitutet tycks däremot vara mer organiserat och jag tror att vi kan vänta oss mycket aktivitet i form av pressmeddelanden, utspel, rapporter, seminarier och framträdanden i diverse morgonsoffor och panelsamtal.

Det positiva med Claphaminstitutet är att det är bra med fler röster i samhällsdebatten. Mer genomtänkta och seriösa argument från "motståndarsidan" (som jag något fördomsfullt redan utmålar Claphaminstitutet som) leder till att man måste inventera och skärpa sina egna argument. Det negativa är att det riskerar att bli en amerikanisering av debatten. I USA finns hundratals liknande "forskningsinstitut", "akademier" och "råd" med syfte att ge kvasivetenskaplig grund för rent religiösa argument. Charlatanen Paul Camerons Family Research Institute är bara toppen på isberget.

Förhoppningsvis kommer Claphaminstitutet inte att förfalla i samma tarvliga retorik och vetenskapsförfalskning som de amerikanska föregångarna. Utnämnandet av Tuve Skånberg till direktor för institutet ger dock inte mycket hopp. Under sin tid som riksdagsledamot var han en av de mest onyanserade och tarvliga motståndarna till förbättringar för homosexuella. Han är till exempel en av få svenska debattörer som på allvar har åberopat Paul Camerons forskningsresultat. Han motsatte sig partnerskapet eftersom sanktionering av homosexuella relationer är "tecken på en kultur i nedgång, i dekadens och söndervittring, som antikens Rom eller Tredje Rikets orgier." Skånberg har också arbetat för ett förbud mot hädelse.

Claphaminstitutet har knutit till sig många framträdande kristna forskare och opinionsbildare. En av dem är Chrys C. Caragounis, professor i nya testamentets exegetik. Han är mest känd för sin bok Homoerotik, som jag har skrivit om ett flertal tillfällen. Bokens tes är att homosexualitet som vi känner fenomenet idag, var välkänt på "biblisk" tid, vilket innebär att t.ex. Paulus utläggningar i ämnet är relevanta och adekvata även idag. Grundproblemet i boken är dock att det enda Caragounis lyckas visa är att hans privata föreställningar om homosexualitet var välkända. Och de har inte så mycket med verkligheten att göra.

Jag ska inte komma med för många förutfattade meningar i det här läget. Vad jag skrivit här ovan är grundat på mina erfarenheter av förhållandena i USA, och vad jag vet om de nämnda personernas hållning i främst homofrågan. Man skall dock inte inbilla sig att institutet uteslutande kommer att ägna sig åt homofrågor, utan huvudsyftet är förstås att stärka kristendomen som helhet. Än så länge är Claphaminstitutet ett oskrivet blad, som bara har publicerat ett pressmeddelande om sin tillblivelse. Jag väntar med intresse på framtida publikationer och aktiviteter, särskilt sådana med vetenskapligt innehåll.

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

"de kristna värderingarna"

Ska bli spännande.

fredag, januari 25, 2008 1:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hoppas verkligen att dom kan hålla sig i kragen och göra något bra av det här. Kristenheten behöver lite intern debatt, inte ännu mer monolitiska reformer av Sv.kyrkan bemött av hatiska tillmälen från frikyrkorna. Hoppas dom kan låta bli att marginalisera sig själva genom att göra häftiga uttalanden eller vinna lätta poäng på hat och fördomar.

fredag, januari 25, 2008 3:13:00 em  
Blogger Magnus said...

Du tror inte dom går samma väg som Civitas då? (nästan i graven)

fredag, februari 01, 2008 10:58:00 em  
Blogger Magnus said...

får han förövrigt kalla sig professor i sverige?

fredag, februari 01, 2008 11:04:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tveksamt. Se Niclas kommentar i länken nedan.

lördag, februari 02, 2008 12:07:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tuve Skånberg är lika lite professor som jag är Gud.

Han har gästföreläst vid 3 stycken kristna institut som där inbjudit honom som "guest professor" Sedan väljer Tuve att kalla sig för professor för han tycker det låter fint :-)

Lite granna som konsulinnan Alhagen i den underbara filmen, Morrhår och Ärtor med Gösta Ekman.

Man kan inte annat än skratta åt folks fåfänga.

måndag, februari 04, 2008 12:22:00 em  
Blogger Josef Boberg said...

Hmmm... - En som gett tydligt uttryck för ett sant ärligt förhållningssätt till kristenDomen här.

Jag kan ej annat än hålla med honom, tyvärr tyvärr...

torsdag, november 06, 2008 6:08:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home