tisdag, januari 08, 2008

Om grundläggande behov

En insändare i Dagen om grundläggande mänskliga behov ger en påminnelse om vad det är motståndarna till homoäktenskapet (som i allmänhet är samma människor och organisationer som varit motståndare till partnerskap och sambolagstiftning) vill förneka homosexuella individer:

Trygghet. Att dela sitt liv med någon, att känna att man har någon man kan anförtro sig till i livets svåraste stunder, någon att luta sig emot. Men det handlar självfallet inte bara om känslor och kärlek, utan även om ekonomi – att dela på kostnader och investeringar, och juridik – att på ett enkelt och säkert sätt kunna ordna sitt förhållande.

Självkänsla. Många antigayaktivister brukar göra sig lustiga över att Pride också kan översättas med högmod. Andra tycker att det årliga evenemanget i Stockholm snarare borde kallas Skamfestivalen. De vill beröva homosexuella självkänslan och stoltheten över att våga stå upp för den man är. De slåss för rätten att betrakta homosexuella som barn som bajsat i byxorna – någon som inte kan hålla sig. Någon som man måste tycka synd om och nedlåtande klappa på huvudet.

Närhet. Det går inte att nog understryka vikten av fysisk närhet mellan människor. Intimitet och kroppslig kontakt är antagligen de mest grundläggande mänskliga behoven. Men det finns människor som tolkar Bibeln på ett så ansvarslöst sätt, att de genom en simpel uteslutningslek tror sig kunna dra slutsatsen att homosexuella måste avstå från denna livsviktiga kontakt. Och med hjälp av denna uteslutningslek tror de sig kunna sätta hela Bibelns kärleksbudskap inom parentes. Tur att kärlekens är större och starkare än dessa människors önsketänkande och vanföreställningar.

Självbestämmande. Att själv få bestämma över sitt liv borde väl vara en självklarhet för alla? Nej tyvärr – många menar att homosexuella inte ska ha den möjligheten. Homosexuella ska inte kunna välja vilken livs- eller kärlekspartner de vill. De ska inte kunna reglera sina förhållanden på samma villkor som heterosexuella. De ska inte kunna fatta beslut om sina barn, och inte kunna adoptera sina partners barn. Det finns människor som påstår sig veta bättre. De säger: "Om ni inte gör samma livsval som oss, måste vi betrakta er som omoraliska syndare, och vi kommer att göra allt för att försvåra er tillvaro i samhället."

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Var kan du se i Guds ord att han välsignar homosexualitet.
Säger inte GUd att han skapade kvinnan till Adam för att vara honom till hjälp för att det inte var gott att vara ensam.
Vad säger Romarbrevet...?
detta handlar inte om kärlekslöshet från oss kristna men vi står på Guds ord och lever efter sanningen och försvarar sanningen...Amen maritkratz.bloggagratis.se

söndag, januari 13, 2008 5:55:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Precis. Det är inte gott att vara ensam. Man behöver någon i sitt liv till hjälp och stöd. Exakt! Just så.

Vad Paulus talar om i Romarebrevet är inte helt lätt att greppa. Inte om man läser grundtexten (det vill säga den enda relevanta texten) i alla fall. Det står i alla fall INTE något om homosexuella. Läs Bibeln, Amen.

söndag, januari 13, 2008 6:16:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home