onsdag, januari 30, 2008

Republikansk skitkastning

De republikanska presidentkandidaterna tävlar i konsten att vara tuffast mot homosexuella. Vem vågar slå hårdast? I en automatisk telefonkampanj förlöljligar John McCain konkurrenten Mitt Romneys fluktuerande ståndpunkter beträffande homosexuellas rättigheter, som stundtals har varit liberala(re):

Mitt Romney thinks he can fool us. He supported abortion on demand, even allowed a law mandating taxpayer-funding for abortion. He says he changed his mind, but he still hasn't changed the law. He told gay organizers in Massachusetts he would be a stronger advocate for special rights than even Ted Kennedy. Now, it's something different.


Visst är det främst själva flippfloppandet McCain attackerar, men det finns också en obehaglig underton av förlöjligande av blotta tanken på lika rättigheter för homosexuella. Vad det handlar om konkret är frågor som partnerskap och huruvuda homosexuella ska få rätt till samma trygghet som heterosexeulla när det gäller t.ex. sjukförsäkrigar. Lägg märke till den typiska signalformuleringen special rights. Jag citerar CLK Aqurettes eleganta formulering:

Special rights is evangelical newspeak for equal rights, i.e. if citizen A wants his government to treat him as an equal to citizen B, the evangelical thinks citizen A wants special rights.


Även hos Niclas Berggren.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det jag tycker är en brist är att svensk media inte är så kunnig om homodebatten i USA. Tex skrev Dagens nyheter att de flesta kandidater i både demokraterna och republikanerna är eniga om att delstaterna själv ska avgöra HBT-reformer. Det är verkligen en halvsanning.

Sant är att Obama, Clinton och McCain är eniga om att delstaterna ska avgöra sina äktenskapslagar medan Romney precis som nuvarande president Bush vill ha ett federalt konstitutionellt förbud mot samkönade äktenskap. Alla fyra kandidaterna säger nej till homoäktenskap även om Obama och Clinton nog idag mer gör det av taktiska orsaker än ideologiska.

Men medan både Obama och Cinton vill jobba för att HBT-personer ska skyddas av federala lagar mot diskriminering och hatbrott (idag har etniska minoriteter skydd av dem men inte HBT-personer) så är både McCain och Romney emot de reformerna.

Clinton och Obama vill tillåta öppet homosexuella att jobba inom försvaret medan McCain och Romney vill behålla nuvarande förbudet.

Clinton och Obama är för partnerskap för samkönade par (med lika juridiska rättigheter som äktenskapet), att samkönade par ska kunna adoptera och lesbiska kvinnor kunna bli inseminerade medan McCain och Romney är emot det. De två republikanska kandidaterna är tom emot en begränsad sambolag för homopar och vill alltså inte ge dem något juridiskt erkännande. Trots att homopar betalar lika mycket i skatt som heteropar i USA.

Bengt

tisdag, februari 05, 2008 3:19:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home