onsdag, januari 16, 2008

Två debatter om äktenskapet

I morse hörde jag två debatter om könsneutrala äktenskap. Den fösta i P1-morgon, där RFSL-ordföranden Sören Juvas mötte Lennart Sacredeus (kd). Det var ingen vidare debatt, och Juvas var dåligt förberedd. Han avbryter och är klumpig. Huvudfrågan var varför Kristedmokraterna föreslår folkomröstning, och här hade faktiskt Sacredeus en poäng: alliansen gick inte till val på att förändra familjerätten. Om förändringen ska äga rum under den nuvarande mandatperioden är därför en folkomröstning ett rimligt alternativ. Det håller jag med om.

Men det är också rimligt att som Juvas principiellt ifrågasätta att folkomrösta om minoriteters villkor, och hans fråga om vilka andra grupper Sacredeus vill folkomrösta om, är helt befogad. Det kunde dock inte Sacredeus svara på, utan avfärdade det som RFSL-retorik.

Då var SVT:s debatt i Gomorron Sverige betydligt bättre. Hör mötte Tomas Tobés (m) och Yvonne Andersson (kd), lyhört modererade av Marianne Rundström. Yvonne Andersson lyfte fram barnperspektivet och Tobé kontrade med att barnens villkor inte regleras i äktenskapsbalken, utan i föräldrabalken. Han framhöll vikten av en inkluderande och ickevärderande lagstiftning och Andersson å sin sida lagstiftnignens normerande roll. (Personligen anser jag att lagstiftningen skall reglera faktiska förhållanden, och inte gestalta utopier.)

Andersson framhöll den franska utredningen och Tobé frågade sig hur de franska normerna beträffande äktenskap, trohet och älskarinnor plötsligt kan ha blivit vägledande för Sveriges kristdemokrater. Det KAN ses som ett raljant slag under bältet, men det ligger avsevärt mycket i det. För att jämföra de svenska och franska utredningarna måste vi också observera vilka skillnader som finns när det gäller synen på äktenskap i de båda länderna.

Rundström frågade Tobé varför det är viktigt med könsneutralt äktenskap när partnerskapet har samma juridiska villkor, och han lyfte fram signalvärdet och vikten av att inte ha särlagstiftningar.

Slutligen framhöll Yvonne Andersson utredningens brister, samt att hon är emot folkomröstning.

Debatterna kan avlyssnas/beskådas via länkarna ovan.