onsdag, januari 23, 2008

Världen Idags vinklade nyheter

Världen Idags VD Ruben Agnarsson gjorde för någon vecka ett stort nummer av hur hederlig tidningen är:

När vi rapporterar om en enskild händelse på nyhetsplats innebär det inte med automatik att vi därmed tar ställning. Det får läsarna själva göra. Om Världen idag har några ståndpunkter i frågan redovisas de på ledarplats.För att ta ett exempel: Världen idag har vid något tillfälle skrivit på nyhetsplats om att flera statskontrollerade medier i Ryssland hävdar att Estonia sprängdes innan hon förliste. En del kanske tror att en sådan nyhet i tidningen innebär, att Världen idag påstår att Estonia utsattes för ett attentat. Så är inte fallet. Vi redovisar bara vad den aktuella ryska tidningen och tv-kanalen rapporterade.


Detta är en mycket vilseledande text, ty redan i blotta urvalet av nyheter och intervjupersoner redovisar man ställningstaganden och en vinklad bild av verkligheten. Åsikterna framförs kanske inte explicit i texterna, men sipprar upp mellan den. Olika mediers bevakning av Mellanösternkonflikten är ett bra exempel. Texter kan på ytan vara hur professionella och objektiva som helst, men om de ingår i ett urval som ensidigt betonar t.ex. palestinskt lidande och sorterar bort israelernas situation, så har ju tidningen tagit klar ställning i konflikten – just på nyhetsplats.

Ruben Agnarsson antyder i sin text att sådana fenomen inte existerar i Världen Idag. Jag hävdar tvärtom att detta är tydligare i Världen Idag än i någon annan tidning jag läser. Särskilt när det gäller rapporteringen kring homosexualitet, islam och andra religioner än korrekt kristendom.

Igår publicerades ett mycket belysande exempel i form av en nyhetsnotis:

Måste reklam vara representativ och inbegripa människor med olika sexuell läggning och etnisk härkomst? Det var frågan när marknadsetiska rådet fattade beslut om en anmälan av Vällingby centrums annonser.
I Vällingby marknadsförde man om tillökningen av butiker i centrum genom att använda nio vita, heterosexuella par i sin annonsering. Marknadsföringen anmäldes till MER, marknadsetiska rådet, eftersom anmälaren ansåg att reklamen var stereotyp och missvisande bland annat ur ett sexuellt och etniskt perspektiv, det skriver Dagens Media. MER har nu friat Vällingby Centrums annonser med motiveringen att marknadsföring inte måste vara representativt för hur samhället ser ut.


Notisen som sådan här helt korrekt och neutral. Men kolla vilken rubik den fått:

Homosexuella måste inte marknadsföras

Rubriken vänder alltså perspektivet på vad det är fråga om i texten helt och hållet. Från ett konstaterande om att marknadsföring inte måste vara representativ med avseende på faktorer etnicitet och sexualitet, till en åsikt om att marknadsföring som skulle ha varit representativ hade syftat till att göra reklam för homosexuella. Och judar, färgade och kurder, om man ska föra resonemanget vidare.

Agnarssons försäkringar om att tidningen är neutral på nyhetsplats blir i sammanhanget synnerligen skrattretande. The lady doth protests too much, methinks...

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

Nu när Göran Persson är borta ur bilden måste man hitta en ny "maktfullkomlig buffel".

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=542&Itemid=1

Kolla in symboliken i valet av bild och rubrik. ;)

onsdag, januari 23, 2008 11:59:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Oj sorry, är så van att den gör en länk automatiskt :/
click me för de klippa/klistra hindrade ;)

onsdag, januari 23, 2008 12:07:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Släpp den här tidningen som ägnar sig åt ett krig inom religionens gränser. Bättre att koncentrar krafterna på Din huvuduppgift,att göra det drägligt för all homosexuella människor i vårt samhälle. Inte är den väl någon HBT
person som trivs i Världen i dags sällskap. Byt kyrka välj en dräglig. Snart kommer genombrottet
till en bättre värld. Släpp Reuben och Ruben han är inte värd att bry sig om. Förmodligen är de flesta läsarna redan frälsta. Har ställt frågan till Alf Svensson - men han passar. Politik går före religion tydligen.

onsdag, januari 23, 2008 1:10:00 em  
Anonymous Anonym said...

För att inte tala om för någon vecka sedan när Världen idag hade en artikel om en stormad kristen skola. Märkligt. skulle de vara ensamma med att polisen stormade en kristen skola?
När man undersökte saken (själv) vidare visade det sig att polisen hämtat, lugnt och stilla, några lärare in för förhör eftersom en familj anklagats för att slå sitt barn som gick i skolan.
Skolan själv ville inte prata om det, och någon stormning var det aldrig tal om.
Sällan har jag sett ett så journalistisk lågvattenmärke

onsdag, januari 23, 2008 1:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

Givetvis är en tidning aldrig helt neutral, jag tvivlar på att det är det Agnarsson menar. VI har ju profilerat sig som en tidning som fullt medvetet och öppet driver vissa frågor. När det gäller webbnotisen kan givetvis rubriken diskuteras. Det jag reagerar mot är hur otroligt fånig anmälaren är. I det ljuset kan jag se att rubriken har en viss poäng, dock utan att vara perfekt. Den visar bara det uppenbara att homosexuella eller utlandssvenskar måste marknadsföras. Sedan ligger det ju hos en rubriksättare att skapa en rubrik som får en att vilja läsa texten. Rätt eller fel, denne rubriksättare lyckades ju uppenbarligen...

onsdag, januari 23, 2008 2:18:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

leif ekstedt
Tack för dina sympatiska ord och dina återkommande positiva tillrop. Jag håller med om att det blir för mycket Världen Idag ibland. Men min huvuduppgift just på denna bloggen är inte att göra det drägligt för homosexuella, utan just att avslöja, analysera och uppmärksamma illvillig och populistisk retorik, samt att presentera motargument. Självklart bör man som homosexuell söka sig bort från sammanhang där man är paria. Tack och lov befinner jag mig inte i några sådana sammanhang.

mackeis
Att anmälaren är fånig håller jag med om, men det är inte det är frågan om i det här sammanhanget, utan att rubriken är grovt vilseledande.

onsdag, januari 23, 2008 10:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rubriken är inte klockren, men jag tycker att du överdriver. På något sätt reflekterar rubriken ju anmälan, och påminner om Dagens Medias rubrik på samma ämne. Rubriken kan vara mer saklig, men är nu destoo mer spetsig och speglar som sagt den fåniga anmälan. Man kan faktiskt också rent språkligt tolka den på ett annat sätt än du gör. Men, ingen stor deal för mig. Ha de gott!

torsdag, januari 24, 2008 12:23:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Visst, det finns även utrymme för någon sorts humoristisk tolkning av rubriken, och sådant kan man ju tillåta sig på en tidning utan naggad trovärdighet...

torsdag, januari 24, 2008 8:15:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home