fredag, februari 15, 2008

Den oroande ärkekollektivismen

Hur länge ska Världen Idags läsare finna sig i att bli indoktrinerade med redaktionsledningens ärkekollektivism? Inser de inte paradoxen? De kollektivistiska ideologierna är ju de som starkast har bekämpat all form av religionsutövning.

I dagens ledare är Carin Stenström som alltid tydlig med sina kollektivistiska principer. Och som inte det räckte: hon tycks även mena att lagstiftningen i landet ska ske på utopiska premisser. Att lagstiftningen ska spegla en perfekt verklighet där inga problem existerar.

Är det bra för Sverige med en lagstiftning som öppnar för åsiktsdiskriminering och åsiktsförföljelse? Nej, knappast, men det är den utveckling Sverige har slagit in på, genom en hatbrotts- och diskrimineringslagstiftning som gått över styr och som innebär att medborgarnas yttrande- och religionsfrihet alltmer begränsas.

Här menar hon uppenbarligen inte de fall där kristna åtalats för hets mot homosexuella, eftersom de i samtliga fall har blivit frikända. Det enda fall där någons yttrandefrihet beträffande homosexuella de facto har begränsats var 2006, då nazister fälldes för utdelning av antihomosexuella flygblad på en skola i Söderhamn. Är det detta fallet hon menar? Förmodoligen, eftersom både Åke Green- och Bibeltempletfallet ledde till förstärkt och fördjupad religions- och yttrandefrihet.

Något Världen Idag alltid glömmer när de kritiserar hets- och diskrimineringslagstifningarna är att religiös tillhörighet och etnicitet också vägs in i lagarna. Är de emot detta också? Är de emot att en grov misshandel på en kristen där motivet just var just offrets tro, kan klassas som hatbrott? Är de emot att diskriminering av människor på grund av deras hudfärg är förbjudet? Eller är de bara emot att homosexuella inkluderas i dessa lagar. Gång på gång tvingas man fråga efter dessa självklara förtydliganden, men aldrig får man något klargörande.

Är det bra för Sverige att införa en äktenskapslagstiftning som otydliggör samhällets fortlevnad och utveckling, som betonar att det är likgiltigt om det kommer nya generationer eller ej? Nej, knappast, men det är det synsättet som idag mer eller mindre tvångsmässigt påbjuds i hela samhället och av alla partier utom ett.

"Otydliggör samhällets fortlevnad"? Är detta skrivet på allvar? Ska lagboken vara en manual i konsten att fortplanta sig? Närmare en teokratisk lagstiftningssyn än så här tror jag vi inte kommer.


Är det bra att hävda, i strid med vetenskaplig kunskap, att heterosexuell och homosexuell samlevnad är likvärdig ur ett hälsoperspektiv? Nej, knappast, eftersom all tillgänglig forskning visar betydande skillnader, nämligen att heterosexuell, monogam livsstil är hälsobefrämjande såväl fysiskt som psykiskt, medan homosexuell livsstil är förknippad med betydande hälsorisker, såväl fysiskt som psykiskt.

Aha, det är alltså inte vilken forskning som helst, utan "all tillgänglig forskning"... Men den enda referensen Världen Idag hittills har lyft upp för att peka på de "betydande hälsoriskerna" med "den homosexeulla livsstilen" (vad det nu är för något) är Paul Cameron. Och han är INTE någon forskare, utan en fabrikör av statistikbedrägerier och bluffvetenskap.

Ja, och så fortsätter det på Världen Idags ledarsida. Dag efter dag, vecka efter vecka bankas det in i läsarnas hjärnor att individens värde och villkor ska bedömas utifrån hans eller hennes bidrag till kollektivet. Det är oroande.

47 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag är djupt imponerad att du orkar bemöta smörjan, gång på gång på gång... på gång.

fredag, februari 15, 2008 4:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

Kan vi inte göra en tunnelbanekampanj för läsandet av det här blogginlägget?

fredag, februari 15, 2008 4:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

Carin Stenströms okunskap, personliga agenda och ovilja att lyssna och förstå är sorglig mer än något annat. Så sorgligt. Stackars Carin Stenström.

fredag, februari 15, 2008 7:22:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag är också förvånad över att du faktiskt läser den där tidningen oftare än någon gång ibland för att ta stickprov och se om något förändrats. Hur stor upplaga har förresten Världen Idag?

fredag, februari 15, 2008 8:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

PS. Nu gick jag och tittade lite närmare på tidningen, och jag undrar om du tagit upp det här stycket som fanns i en negativ recension av en film som säger förgripliga saker om våldsamma fundamentalistiska kristna:

"Filmen är ytterligare ett exempel på den brutalisering av samhällsklimatet som innebär, att man tillskriver grupper och individer egenskaper och handlingar som inte existerar, men som skapar motvilja och avsky hos en allmänhet som inte har tillräcklig kunskap om hur verkligheten förhåller sig."

Ruben A. har skrivit. Spot on, inte sant?

fredag, februari 15, 2008 8:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ärligt talat tycker jag inte Världen idag i sig är något allvarligt problem. De flesta vettiga människor blir ju närmast mer gayvänliga efter att ha läst någon förvirrad artikel i den tidningen.

Och yttrandefriheten är viktig. Den ger även möjlighet att framföra politiskt inkorrekta åsikter, både seriösa och stolliga som i tidningen Världen idag eller sd-kuriren.

Det som däremot är något allvarligt är att ett antal respektabla riksdagsledamöter som Hans Wallmark (m), som även är ledamot i moderaternas partistyrelse, och nu senast en c-riksdagsledamot legitimerar till viss del tidningen genom att vara skribenter där. Även om de själv inte framför den här typen av stollerier utan framför mer normalkonservativa åsikter så framför de vad jag vet heller aldrig någon kritik mot redaktionens extremism och konspirationsteorier.

Hade världen idag haft likadan retorik riktad mot judar och svarta som de har mot homosexuella så hade nog ingen riksdagsledamot, inte ens de konservativa, velat ha någon koppling till tidningen.

Men som sagt desto fler kristna extremister som gör utspel mot en könsneutral äktenskapslag destor fler i befolkningen blir för reformen.

Det som hade varit allvarligt är om sansade skribenter på etablerade tidningar hade kampanjat mot en jämlik äktenskapslag.

Bengt Held

fredag, februari 15, 2008 9:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

1. Tor, jag kan ha fel, men det verkar vara mest dina meningsfränder som går in och läser detta. Dina analyser, även om jag inte håller med om dem och tycker att de i många fall är tendentiösa, är så pass viktiga att föras i ett större sammanhang. Få har förmågan att förbli någorlunda sakliga införa människor som har så radikalt annorlunda åsikter än dem. Se bara på en del av kommentarerna på din blogg...

Sedan kanske du och Vi kunde hålla en kurs i indoktrinering tillsammans, tycker ni gör det ganska bra båda två =0)

Om tid ges ska jag bemöta ditt inlägg lite mer sakligt, tills dess önskar jag trevlig och vilsam helg!

lördag, februari 16, 2008 12:18:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Sedan kanske du och Vi kunde hålla en kurs i indoktrinering tillsammans, tycker ni gör det ganska bra båda"

Hur skulle det vara om du började argumentera i sak istället? Du startade en annan debatt om hur sexfixerade homosexuella är men när du fick motfrågor vad du egentligen menade försvann du snabbt.

Jag sa till dig att exemplifiera citat som du tyckte var sexfixerade i Svenska dagbladets artikelserie men se nej det kunde du inte tydligen.

Har du tid att skriva hur tendentiös den här siten är har du säkert tid att argumentera i sak också.

Här är många debatter där folk ofta har helt olika åsikter. Var du med i debatten.

Bengt Held

lördag, februari 16, 2008 12:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Äääh, jag tar det nu lika väl :0)

Du hårdrar och gör slutsatser av Stenströms text som faktiskt är långt ifrån givna. Som att hon kräver en lagstiftning som ska "spegla en perfekt verklighet där inga problem existerar."
Det finns en viktig nyansering i detta. Jag vet att du förespråkar en lagstiftning som formas av verkligheten, själv står jag för en syn på lagstiftning där man även är med och formar verkligheten. Den ska inte bara reflektera samhället utan även styra, anser jag. Att förutsätta att moralen i ett samhälle funkar av sig självt och endast behöver lagen som ram anser jag vara naivt. Med detta inte sagt att man inte ska ta hänsyn till verkligheten, men så uppfattar inte heller jag Stenströms text.

Sedan, visst måste du hålla med om att det finns tendenser, inte minst när man ser på hatbrotten, att man begränsar yttrande- och åsiktsfrihet, oavsett vilket syfte nu än Stenström har att ta upp detta. Sedan, du raljerar lite över att hon hänvisar till de fall där kristna varit inblandade, men så gör även du i hela din blogg - ser till en enskild grupps utsatthet, i stort och smått.

Du låtsas om att diskussionen om hatbrottens funktion och praxis inte existerar trots att du mkt väl känner till kritiken som finns mot lafstiftningen. Visst inbegriper de alla grupper, men är specialdesignade och har hittills (sedan nydaningen av denna lag) uteslutande användt den för vissa speciella minoriteter, såsom homosexuella. Detta har stötts och blötts i debatten, att det är farligt när rättsväsendet favoriserar oavsett vad du nu tycker om sakfrågan, och är en åsikt som förtjänar en mer djuplodad analys än några meningar av raljans.

"Otydliggör samhällets fortlevnad". Ja, återigen detta med lagstiftningens funktion. Det är löjligt att kalla det teokrati, historiskt har lagens roll just varit att styra medborgarna, vara en slags moralisk kompass i olika avseenden.

Som sagt, när det gäller indoktrinering är nog din blogg ett lika bra exempel som Världen idag i det avseendet. Med två så olika perspektiv kan faktiskt slutresultatet bli så olika åsiktsmässigt. Detta utan att ens meningsmotståndare behöver klandras med olika benämningar.

Till sist, jag medger villigt att det finns en klar lucka i kristenhetens argumentation kring detta med yttrandefrihet då man å ena sidan skriker sig hes över kränkningen av Green efter hans predikan och sedan skriker sig hes över hur rätt man ska ha att publicera Muhammedbilderna. Även om jag förstår tänkandet tycker jag personligen att det sättet att resonera på sikt blir dubbelmoraliskt.

Tack för en bra blogg!

lördag, februari 16, 2008 12:38:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Bengt:
Jag ber om ursäkt att jag bara lämnade den debatten. Den första kommentar jag läste, skriven av Björn, förklarade hur idiotisk jag var och jag kan villigt erkänna att det fick mig att backa, löjligt nog. Men jag ska återkomma, ha nåd med mig =0)

Dock förbehåller jag mig rätten att reagera påolika sätt i olika ordning på olika inlägg, detta utan ditt samtycke eller styrning. Ok?

lördag, februari 16, 2008 12:40:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Dock förbehåller jag mig rätten att reagera påolika sätt i olika ordning på olika inlägg, detta utan ditt samtycke eller styrning. Ok?"

Du har givetvis rätt att skriva vad du vill precis som jag har rätt att kritisera vad du skriver och att du "tyckt" om olika saker utan att kan motivera varför du tyckts så.

Likaväl som du har rätt att kritisera Tor Billgren har vi rätt att kritisera dig.

Min främsta poäng vara att om man tycker till på en debattsite bör man även kunna förklara varför man tycker så.

Bengt Held

lördag, februari 16, 2008 11:13:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Bengt: Och som jag sa ska jag återkomma. Men även om jag inte gör det så finns det ingen moralisk skyldighet att svara på debattkommentarer, det var det jag ville påpeka.

lördag, februari 16, 2008 12:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mackeis keys

"Bengt: Och som jag sa ska jag återkomma."

Ja, det är bra.

"Men även om jag inte gör det så finns det ingen moralisk skyldighet att svara på debattkommentarer, det var det jag ville påpeka."

Nej, inte i sig. Men om du först säger något som jag och många andra menar var okunnigt och när du sedan får frågor som du inte besvarar utan istället börja med nya anklagelse mot debattsiten då tycker jag det är tvivelaktigt agerande. Men du har ju förklarat dig nu. Så vi behöver ju inte tjafsa om det så mycket utan fokusera på sakargumenten.

Bengt Held

lördag, februari 16, 2008 1:55:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Intressanta kommentarer, jag återkommer på måndag. Trevlig helg.

lördag, februari 16, 2008 7:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

Trevlig helg!

(Att kommentera på den här bloggen är som att vara på en middag där ens bordsherrar lutar sig framför en och pratar med varandra, och sedan lutar sig bakom en och pratar med varandra, och själv är man osynlig. Annars en intressant och bra blogg!)

söndag, februari 17, 2008 5:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ab

"själv är man osynlig"

När det gäller din diskreta antydan om eventuella könsstrukturer här på bloggen kan jag trösta dig med att för min del har jag ignorerat att replikera dig av främst en orsak. Jag har inte tyckt du skrivit något som jag ogillat.

Bengt Held
Som etter att ha sagt det vänder sig mot den snygge rödhårige mannen som sitter på andra sidan bordet snett åt höger. Vi diskuterar vigselplikt för religiösa samfund i väntan på desserten.

söndag, februari 17, 2008 6:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

ab: Världen idags upplaga ligger enl. uppgift på runt 9000 ex i normala fall. Sedan ger de ut en Näringslivstidning och dessutom regelbundna bilagor. Exakt upplaga för dessa känner jag ej till.

söndag, februari 17, 2008 11:48:00 em  
Blogger Luka(s) said...

ab,

:-), nog kan du ha lite rätt, man ska nog inte tro att just homosexuella män skulle vara bättre på att anlägga ett genusperspektiv på saker och ting än andra män. Även om jag också tror att det kanske ofta handlar om att alla som inte huvudsakligen vill debattera, utan snarare vill samtala, kanske försvinner i en så "debattglad" samling av folk som på Tors blogg. Mer än att det alltid handlar om genusproblematik, ditt kön upptäcks ju först om man kollar upp din länk.

Agnarssons artikel om filmen I Guds namn kommenterade Tor här:
http://antigayretorik.blogspot.com/2007/11/ondiga-nidbilder-i-beckfilm.html

Världen Idags upplaga har du sett siffrorna på, mer info finns här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rlden_idag

Jag delar som synes inte Tors inställning till deras ofarlighet, vi delar en hel del åsikter men kanske inte alltid analys:
http://lukas-romson.blogspot.com/2008/02/siewert-holm-pinsam-men-farlig.html

måndag, februari 18, 2008 1:01:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Men tackar, tackar. My five minutes in the sun. ;)

måndag, februari 18, 2008 5:25:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Likheterna med Sverigedemokraternas mentalitet är slående. Deras politik grundas också på utopier och på en idé om ett svenskt kollektiv. (jmf. Folkdjupets EGENTLIGA syn på homosexualitet.)

måndag, februari 18, 2008 2:00:00 em  
Anonymous Anonym said...

Någon som vet hur mycket presstöd som Tidningen hinkar in från staten? Måste röra sig om miljoner. Dom har ju inte några annonsörer att prata om så presstödet är ju livlinan....

Skulle vara intressant att känna till lite kring vem som beviljar tidningen presstöd samt med vilket motiv. Tidningen är ju ett hån mot allt vad saklighet och hederlig journalistik heter.

Någom som känner till hur presstöd beviljas samt med vilket belopp det utgår till Livets ords majoritetsägda tidning, Världen igår? :-)

måndag, februari 18, 2008 3:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

Björn:
1. Det är en hel del.
2. Sett till antal prenumeranter har Världen idag minst lika många annonsörer (sett till procent) som exempelvis Dagen. Beror också på att den kristna marknaden är relativt smal. Titta i en av deras Näringslivstidningar så är bilden en helt annan.
3. Saklighet och hederlig journalistik. Mer generell kritik får man leta efter =0) De flesta tidningar har en egen agenda och en vinkling. Världen idag är oerhört vridna vid vissa tillfällen och får, med all rätta, mkt beröm vid andra tillfällen av andra tidningar mm. SLutsatsen blir att Vi är en tidning som är nyttig för mediasverige och förtjänar sitt presstöd.
4. Haha, Världen igår, den var ny...NOT!
5. Livets ord äger inte en majoritet av Världen idag, och det vet Björn. Apropå saklighet och hederlighet...

måndag, februari 18, 2008 3:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hej där! Om du bemödar dig att kontrollera med Bolagsverket ser du att Livets Ord är majoritetaktieägare i bolaget Världen igår :-)

Jag tycker det är bra med en fri press, sure, men en press som genom statliga bidrag bedriver regelrätta kampanjer emot personer och rörelser som ViD gör mot IOGT just nu eller mot de homosexuella ständigt är ju inte något jag med mina skattepengar direkt vill bidra till.

På tal om annonsörer så är de flesta större företag noga med vilken image man har och vill inte bli ihopkopplade med Livets Ords tidning och deras medeltida fördömande och mörka syn på sin omvärld och medmänniskor.

Dessutom är ju inte problemet med tidningen deras åsikter utan deras sätt att maskera agenda, hänvisa till åsikter som om de vore fakta, använda sig av misskrediterade källor och Gud vet vad för att sprida sin stinkande sörja av ren livets Ord propaganda.

måndag, februari 18, 2008 3:49:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mackeis

"Världen idag är oerhört vridna vid vissa tillfällen och får, med all rätta, mkt beröm vid andra tillfällen av andra tidningar mm."

Vilka tidningar har berömt Världen idag? Jag säger inte att det inte är sant men jag är nyfiken för jag har aldrig sett någon etablerad dagstidning hänvisa till Världen idag som någon tidning värd beröm. Och jag kollar media ganska mycket.

Och vad är det för berömvärt tidningen har gjort enligt dig?

"De flesta tidningar har en egen agenda och en vinkling."

Ja, det är sant. Alla tidningar gör ju om inte annat ett urval av nyheter. Inte heller gaytidningar som Qx eller Kom ut är alltid "sakliga och neutrala" när de berättar om HBT-nyheter. Det måste de inte heller vara.

Problemet är ju om skattepengar ska gå till presstöd till tidningar som är främlingsfientliga och-eller homofientliga. Världen idag tillhör enligt mig definitvt den senare kategorin.

Ja, kanske vi ska tillåta sånt för det är ju svårt att objektivt säga vad som är fientligt mot någon minoritet, utan det blir ju tolkningar. Men då får man ju vara konsekvent och ge presstöd även tex till sd-kuriren om de i övrigt uppfyller kriterierna för stödet.

Björn

"men en press som genom statliga bidrag bedriver regelrätta kampanjer emot personer och rörelser som ViD gör mot IOGT just nu eller mot de homosexuella ständigt är ju inte något jag med mina skattepengar direkt vill bidra till."

Det där är ju då snarare att argument för att slopa alla bidrag till tidningar, presstöd, kulturstöd etc. Förutom Världen idag är det många tidningar som jag starkta ogillar som får statliga bidrag , socialisttidningar som hyllar Castro, Mana som kallar Mauricio Rojas för husneger, vissa vänstertidningar som har sympatier för Afa etc.

Och det är ju vissa kristna som ogillar att Stockholm stad ger pengar till Pridefestivalen-

Jag jämför givetvis inte Pridefestivalen med en högerkristen konspiratorisk tidning i meningen att de objektivt skulle vara lika rätt eller fel. Jag tycker Pridefestivalen är viktig för att öka toleransen i samhället. Men poängen är att även sådant vi själv gillar och tycker är värt offentliga bidrag kan vara kontroversiellt bland andra grupper i samhället.

Bengt Held

måndag, februari 18, 2008 5:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag är inte för statligt stöd att genom mina skattepengar ge organ som Livets Ord möjlighet att frodas. Jag läste här från Journalisten Runo Samuelson:

http://www.7ehimlen.com/Code/U2U/MessageBoardThread.aspx?tid=1141&gid=18

att skattemedel utgått till den mer eller mindre konkursmässiga tidningen Världen idag med 23 Miljoner kronor. Man baxnar.

Utöver detta undrar man hu mycket pengar som betalas ut via skattemedel till sekten Livets Ord direkt samt till deras skolor och dagis.....

Jag vill inte leva i ett samhälle där mina skattepengar går till att indoktrinera barn till att inte tänka fritt eller sprida propaganda och lögner som sekten Livets Ord gör genom sin tidning Världen idag.

Jag brukar läsa tidningen QX ibland som riktar sig till HBT personer. Undra om dom får presstöd? Hursom verkar dom i alla fall ha annonsörer, något som Livets Ord inte lyckas med (med undantag av medlemmarnas egna företag då som flitigt annonserar där)

Hursom även om tidningen QX skulle få presstöd så är den stora skillnaden enligt mig att organisationer som arbetar för homosexuellas rättigheter inte samtidigt kampanjar emot andras emedan det är precis vad Livets Ord genom deras blaska Världen idag gör, alltså med mina skattepengar sprider dom lögner och för kampanjer mot mina rättigheter som medborgare i Sverige.

Kräkmedel.

tisdag, februari 19, 2008 9:49:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Livets Ord är (i alla fall formellt och juridiskt) en stiftelse, inte ett samfund, och kan därmed inte komma ifråga för statsbidrag.

Du kan läsa mer om statsbidrag till religiösa samfund här:
http://www.sst.a.se/

Samt en aktuell debattartikel i favorittidningen Dagen kring detsamma...:
http://www.dagen.se/dagen/ViewKronikor.aspx?KronikorID=26&article150058

Personligen tycker jag att det där grundkravet om att samfundet ska bidra till att upprätthålla och stärka de värderingar som samhället vilar på för att vara berättigade till bidrag (ett bra krav), borde göra det omöjligt för religiösa samfund som särbehandlar kvinnor och/eller homosexuella (och/eller andra grupper bland sina medlemmar) att beviljas bidrag. Annars kan man ju lätt få intrycket att kvinnoförakt, homofobi och föråldrad sexualmoral är de värderingar som vårt samhälle vilar på enligt regeringen...

MEN, rätt ska vara rätt, Livets Ord kan inte komma ifråga för statsbidrag, och bör naturligtvis av den anledningen inte dras in i diskussionen kring statsbidrag till religiösa samfund.

tisdag, februari 19, 2008 10:36:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ok, tack för informationen!

Har förstått Livets Ord valt Stiftelse- formen för att komma undan granskning och minimera skattetrycket sedan tidigare.

Då vet jag att dom inte uppbär bidrag från staten direkt men däremot skolorna får ju statsstöd samt deras majoritetsägda tidning, Världen idag har tydligen erhållit 23 Miljoner i skattepengar för att få spy ur sig sin propaganda....

Skulle vara super intressant att får reda på om HBT tidningen QX uppbär statsstöd.....

tisdag, februari 19, 2008 10:42:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

ab

Ha ha, tack för besrkivningen av middagsbordet. Jag känner mig träffad. Tillåt mig åberopa den patetiska undanflykten att jag den senaste veckan befunnit mig på resa.

Björn
Stort tack för Runo Samuelsson-artikeln, den åker upp som inlägg direkt!

tisdag, februari 19, 2008 11:23:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Personligen tycker jag att det där grundkravet om att samfundet ska bidra till att upprätthålla och stärka de värderingar som samhället vilar på för att vara berättigade till bidrag (ett bra krav), borde göra det omöjligt för religiösa samfund som särbehandlar kvinnor och/eller homosexuella (och/eller andra grupper bland sina medlemmar) att beviljas bidrag. Annars kan man ju lätt få intrycket att kvinnoförakt, homofobi och föråldrad sexualmoral är de värderingar som vårt samhälle vilar på enligt regeringen..."

Vad jag vet har vänsterpartiet motionerat om det i riksdagen men de övriga partierna röstade nej med hänvisning till religionsfriheten.

Även miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand som annars försöker vara så politiskt korrekt som möjligt flirtade med högerkristna (givetvis för att få fler väljare) när hon blev intervjuad i tidningen Dagen förra valrörelsen 2006. Hon sa att det vore fel att inskränka yttrandefriheten för samfund genom att ställa olika åsiktskrav på dem. Däremot sa hon inte något som helst kritiskt ord om att Dagen sprider negativ propaganda mot homosexuella.

Vid vänsterpartiets genomgång av samfunden så hade man kollat hur många samfund som säger ja till en könsneutral äktenskapslag, fri abort och kvinnliga präster, imamer, rabbiner. Tydligen var det av ca 40 kollade samfund i princip bara ett eller två som var för alla tre sakerna.

Även om jag generellt ogillar v så har partiet en poäng. Att sedan partiet fegt undviker att tydligt kritisera de muslimska samfunden som är HBT-fientliga är en annan sak.

Statsbidragsystemet till samfunden är en paradox. Samhället ställer krav för statsbidrag att man ska följa samhällets värdegrund, av den orsaken kan man neka bidrag om tex nazistpartier skulle starta en scoutrörelse för vita barn, men när det gäller bidrag till samfund struntar men i sina krav i princip helt.

Vilka de exakta kraven ska vara kan vi sedan diskutera.

Bengt Held

tisdag, februari 19, 2008 12:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

Björn

"Carin Stenströms okunskap, personliga agenda och ovilja att lyssna och förstå är sorglig mer än något annat. Så sorgligt. Stackars Carin Stenström."

Jag håller med. Hon är för övrigt en av frilansskribenterna på Skånska dagbladets (c) ledarsida. Det är dock ett antal skribenter som inte har någon koppling till tidningens officiella ledaråsikter. Hon har ungefär samma agenda i Skånska dagbladet även om hon oftast skriver något mer diplomatiskt där än i Världen idag.

Bengt Held

tisdag, februari 19, 2008 12:33:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ser att signaturen "keys" ovan säger att han inte vill debattera för att jag kallar honom för idiot.

Citat från signaturen Keys:

"jag läste, skriven av Björn, förklarade hur idiotisk jag var och jag kan villigt erkänna att det fick"

och eftersom jag verkligen inte kallat någon för detta vill jag bestämt påpeka för Keys hur viktigt det är med att hålla fanan högt och vara ärlig och sann i debatter.

Det gäller även företrädare för de bokstavskristna Keys, inte bara oss andra :-)

tisdag, februari 19, 2008 3:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

björn:
Eeeeh ok...
"Du verkar i ärlighetens namn inte bry dig så mycket om fakta. Har du överhuvudtaget läst SvD?"
Vi verkar ha väldigt olika syn på debattetik...

tisdag, februari 19, 2008 8:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Okidoki, Jag syftade självklart på artikelserien om homosexualitet i SvD som enligt dig var för sexfixerad.

Jag menade att du tydlige inte läst den artikelserien i SvD eftersom den inte alls fokuserade på sex.

Inser syftningsfelet ned att du inte läst Svd, period, men lite långt draget att detta skulle göra det till att jag kallar dig för idiot för det gjorde jag inte.

tisdag, februari 19, 2008 8:22:00 em  
Anonymous Anonym said...

Keys

"björn:
Eeeeh ok...
"Du verkar i ärlighetens namn inte bry dig så mycket om fakta. Har du överhuvudtaget läst SvD?"
Vi verkar ha väldigt olika syn på debattetik..."

Björns fråga var elak men synnerligen motiverad. Det visade sig ju dessutom att du sedan fick be om ursäkt för dina absurda sexuttalanden.

Har du bett om ursäkt för det så är det anmärkningsvärt att du nu använder emot Björn att han påtalade dina felaktiga uttalanden om än han gjorde det skarpt.

Fakta är fakta. Du sa att svd:s artikelserie om homos var sexfokuserad vilket vad jag vet är en lögn. Inte heller har du kunnat ge några citat om sex från artikelserien.

Bengt Held

tisdag, februari 19, 2008 8:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

vad jag vet vet är mackeis och keys samma person.

Så jag frågar mackeis igen eftersom personen skrev följande

"Världen idag är oerhört vridna vid vissa tillfällen och får, med all rätta, mkt beröm vid andra tillfällen av andra tidningar mm."

Vilka tidningar har berömt Världen idag? Jag säger inte att det inte är sant men jag är nyfiken för jag har aldrig sett någon etablerad dagstidning hänvisa till Världen idag som någon tidning värd beröm. Och jag kollar media ganska mycket.

Och vad är det för berömvärt tidningen har gjort enligt dig?

Bengt Held

tisdag, februari 19, 2008 8:27:00 em  
Blogger Luka(s) said...

Bengt,

det är kanske inte helt omöjligt att personen syftar på den här krönikan av Hakelius, i AB: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article361340.ab?teaser=true

Det har också figurerat uppgifter om att den Guldspade Nuri Kino fick 2001 hade att göra med publiceringen i Världen Idag, trots att det var i riksklassen han fick priset. Kino har skrivit en del för ViD, förr, och omnämsts av dem som deras egen journalist, men han är frilans.

Annars är det väl bara Dagen och Hemmets Vän om hyllar ViD?

tisdag, februari 19, 2008 11:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

När jag sökte efter Hakelius artikel så blev det ett meddelande att man måste vara medlem i Aftonbladet plus vilket tydligen kostar pengar.

Nåja, att Hakelius har berömt någonting i Världen idag är väl inte helt oväntat.

Ska jag ranka svensk medias, alltså den etablerade delen inte religiösa sekttidningar, mest HBT-negativa krönikörer blir det

1. Ulf Nilsson, hans artiklar kan vara vidrigt homofoba
2. Johans Hakelius
3. Göran Skytte

Tack och lov är de inte representativa annars för de tidningar där de skriver.

Bengt Held

onsdag, februari 20, 2008 12:25:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Jag kommenterade Hakelius artikel här:

http://antigayretorik.blogspot.com/2006/03/vrlden-idag-under-tcket.html

Jag vill för övrigt understryka att jag inte på något sätt vill se Världen Idag nedlagd. Jag ogillar mycket som tidningen skriver, men jag uppskattar att den finns. Det offentliga samtalet behöver bredd och spretighet. Det värsta som finns är konsensus.

Jag är inte heller intresserad av några kampanjer för att tidningen ska förlora sitt presstöd - många bloggläsare har faktiskt hört av sig till mig med just sådana förfrågningar. Men det skulle aldrig falla mig in att bekämpa något med formalia som vapen. Jag driver den här bloggen för att jag tror på diskussion, argumentation och debatt.

onsdag, februari 20, 2008 10:58:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag vill meddela att Carin Stenström inte blev omnämnd på den homonegativa listan på skribenter i etablerade tidningar. Hon är ju skribent för Skånska dagbladet. Jag hoppas inte Carin blev förnärmad av min ignorans av henne.

Här är alltså den riktiga listan över de mest homonegativa skribenterna på etablerade svenska tidningar enligt min bedömning.

1. Ulf Nilsson, Expressen
2. Carin Stenström, Skånska dagbladet
3. Johan Hakelius, Aftonbladet
4. Göran Skytte, Svenska dagbladet

Från homofientlighet och okunskap från Nilsson till diskret heterornormativitet från Skytte.

Bengt Held

onsdag, februari 20, 2008 1:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

Per Ericsson SvD, Marie Söderqvist Expressen...

onsdag, februari 20, 2008 6:36:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag håller inte med om att Hakelius skulle vara "homonegativ". Han har mer en allmänkonservativ grundskepsis till det han skiver om, och det är en annan sak. Och det Skytte har kritiserat är väl mer de socialistiska uttrycken av homorörelsens arbete?

torsdag, februari 21, 2008 9:54:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tor

"Jag håller inte med om att Hakelius skulle vara "homonegativ". Han har mer en allmänkonservativ grundskepsis till det han skiver om, och det är en annan sak."

Jag skrev homonegativ och inte homofientlig det ät viktigt att notera för det första.

Jo, jag tycker Hakelius är homonegativ han har vad jag vet kritiserat tex gayparader med argument som han nog aldrig skulle använda mot heterosexuella i samma situation. Typ hur sexualiserande gayparaderna är när han inte kritiserar heterosexuellas sexualisering tex i reklam.

"Och det Skytte har kritiserat är väl mer de socialistiska uttrycken av homorörelsens arbete?"

Skytte kommenterar sällan homopolitik men han skrev om Gardells utnämning till hederdoktor med enligt min mening homonegativ argumentation. Dessutom vet jag att han gillar Alf Svensson, som definitivt är homonegativ, och hans familjepolitiska uttalanden. Men Skytte är ju begåvad och nyanserad till skillnad från homofoben Ulf Nilsson.

Bengt Held

torsdag, februari 21, 2008 11:57:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Men Bengt, att "gilla Alf Svensson" behöver väl inte betyda att man själv är homonegativ? Och kritik mot prideparaden kommer lika mycket inifrån gayrörelsen själv. Olika perspektiv, javisst, men jag tycker ändå det är onödigt att stämpla folk som "homonegativa" på så vaga grunder. Vi har väl helt enkelt olika uppfattningar här, vilket självklart är helt OK.

torsdag, februari 21, 2008 12:04:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Men Bengt, att "gilla Alf Svensson" behöver väl inte betyda att man själv är homonegativ?"

Nej, givetvis inte i sig. Det har jag heller aldrig sagt. Det var ju ganska många som gillade honom enligt opinionsmätningar. Men jag har hört Göran Skytte tala, han har besökt ett antal borgerliga gemensamma konferenser där jag varit med och det är tydligt att han gillar Svenssons konservativa familjepolitik. Ihop med det han skrev om Gardell så tycker jag han verkar homoenegativ. Man kan givetvis säga heteronormativ istället om man tycker det ordet är bättre men han har när han diskuterat homopolitik aldrig vad jag vet sagt något positivt om homorättigheter.

"Och kritik mot prideparaden kommer lika mycket inifrån gayrörelsen själv."

Ja, jag kan själv vara kritiskt mot delar av paraden. Men du måste ju bedöma helheten i kommentarern. Det är skribenter som har riktat kritik emot Stockholm Pride utan att jag kallat dem för homonegativa. Hur framför man kritiken, vilken retorik använder man, och hur försöker man nyanser sig för att folk inte ska tolka det som att man är emot homosexuellas rättigheter.

En homosexuell kan fritt kritisera en gayfestival men om en heterosexuell gör det får man faktiskt vara mer noga med att nyansera sig i sin kritik.

Av samma orsak som att jag när jag kritiserar någon judisk förening eller festival bör vara mer noga med att nyansera min kritik än om en jude framför kritiken.

Man kan tycka det är orättvist men så är det.

"Olika perspektiv, javisst, men jag tycker ändå det är onödigt att stämpla folk som "homonegativa" på så vaga grunder."

Du stämplar ju själv många här som homonegativa utan att använda ordet. Listan var meningen att lättsamt berätta om några skribenter jag tycker är negativa till homorättigheter när de uttalar sig. Som alla listor är det inte någon exakt vetenskap.

Och jag hoppas jag förtydligt för dig att gilla Alf Svensson och hans familjpolitiska uttalanden i sig inte är tillräckligt för att kallas homonegativ men i kombination med annat kan det vara det.

När jag skrive homonegativ menar jag inte att personen automatiska måste ogilla att ha homosexuella vänner. De som ogillar det kallar jag homofientliga.

Ja, vi tycker olika och det är ok.

Bengt Held

torsdag, februari 21, 2008 1:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag kan ju göra en lista med de grupper jag tycker är bäst inom rockmusiken och ha med Roxette där. Sedan kan vi ha en lång debatt om Roxette verkligen är rock eller pop.

Jag har förtydligt tidigare att jag kallar Skytte är "diskret heteronormativ" och det tycker jag han är. Ska det blir såna här orddebatter så ska jag aldrig igen skriva någon som helst lista på den här bloggen.

Bengt Held

torsdag, februari 21, 2008 1:40:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Du är välkommen att skriva precis vad du vill, Bengt!

torsdag, februari 21, 2008 2:11:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

mackeis keys

Jag upptäcker plötsligt att jag har lämnat ett långt inlägg av dig okommenterat. Beklagar. Återkommer när jag har jobbat färdigt...

fredag, februari 22, 2008 12:12:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home