fredag, februari 01, 2008

Öholms absurda slutsatser

Både Siewert Öholm och Ruben Agnarsson slår till med stora konspirationssläggan idag. De försöker förstå hur det kan finnas en så stor opinion för homosexuellas rättigheter, och att så många människor reagerar starkt när politiker, pastorer och debattörer gör homofientliga uttalanden. Öholm tror sig sitta på svaret:

Svenska massmedier hamrar in en uppfattning. Sveriges Radio har till och med särskilda homo/queer program.* Svenska SIFO-svarare har indoktrinerats till svar som om vi, i denna fråga, bodde i ett informationssamhälle av Nordkoreas typ.


Han har till och med anmält Sveriges samlade medier till Granskningsnämnden för Radio och TV samt Pressens Opinionsnämnd för denna indoktrinering, och även för den uteblivna rapporteringen om en stor familjedemonstration i Madrid.

Men Siewert Öholm gör det komplicerat för sig när han försöker förklara sakernas tillstånd med faktorer som RFSL, massmedieindoktrinering och "politisk korrekthet".

För den viktigaste anledningen till att så många svenskar uttrycker stöd för homosexuella är att de har bögar och lesbiska i sin direkta närhet – på arbetsplatsen, i vänkreten eller till och med i familjen. Tiden då det var den religiösa indoktrineringes bild av Den Homosexeulle som var den allmänt gällande och enda tillåtna är tack och lov förbi. På den tiden hade man inte brytt sig om en pastor på Öland hade talat om homosexualitet som en cancersvulst, eller om en riksdagsledamot hade raljerat om incest och pedofili i samma andetag som homosexualitet. Man nickade och vände blad i tidningen. Men idag, när det som den där pastorn eller riksdagsledamoten uttalar sig om gäller ens bästa vän, ens kollega eller bror, då reagerar man på annat sätt. Och det har varken med medier, lobbyverksamhet eller indoktrinering att göra – utan empati, vänskap och kärlek. Så enkelt är det, Siewert Öholm.

_ _ _ _ _


* Sveriges Radio har inte alls särskilda homo/queer-program. För något år sedan fanns P3 Homo, men det är alltså nedlagt. Öholm försöker framställa homorörelsen som särsklt gynnad i Sveriges Radio, vilket alltid är lika skrattretande. För det finns EN grupp som har en helt ojämförbart gynnad ställning inom SR, och det är de kristna. Ren förkunnelse sänds helt okritiskt ut i P1 varje dag, både på morgonen och kvällen. Och en hel timme på söndagarna. Fram till för något år sedan hade kristenheten monopol på dessa sändningar, men nu för tiden förekommer även andakter och gudstjänster från trosinriktningar. Är det någon grupp som är gynnad i Sveriges Radio så är det de religiösa – i synnerhet kristna.

60 Comments:

Anonymous Anonym said...

Men snälla, du måste ju erkänna att det finns en stark lobbyverksamhet för homosexuella. Jag menar, kolla senast reaktionerna på "ja till äktenskapet"-kampanjen - att den skulle förbjudas! Vad säger det om det svenska politiska klimatet vad gäller homosexualitet? T o m en liberal gayvän som Ingerö anser att RFSL gick för långt där:

http://ingero.blogspot.com/2007/03/kra-rfsl-sl-upp-vlsignelse-i-ngot.html

Eller ta detta exempel på hur politikerna vill att krogar ska kunna bli "regnbågsmärkta".

http://www.metro.se/se/article/2008/01/23/21/4333-45/index.xml

Det är ett långt steg bortom formellt likaberättigande för honomsexuella.

Det finns definitivt en homolobby, och den är inte rädd för att skylta med att den är just en lobby:

http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=4609

Vad gäller media är det uppenbart för mig åtminstone att man bemödar sig starkt om att påpeka att homosexualitet är normalt stup i kvarten. Det skulle förvåna mig om det inte fanns officiella dokument som säger just att man ska göra det. Jag är inte lika insatt i denna fråga som i invandringsfrågan, men graden av politisk korrekthet är ungefär lika stor i båda, och i invandringsfrågan finns det dokument som dessa:

http://gruegranskar.blogspot.com/2007/12/suspekta-eu-myndigheter.html

"EU-myndigheten EUMC har bl a ägnat särskilt uppmärksamhet åt media, som man menar ska "skapa acceptans för det mångkulturella samhället". Den tyska TV-kanalen WDR har tagit fasta på det och hävdar i en intervju med EUMC att:

[Det är] viktigt att vi främjar ett klimat där invandring är accepterat och där kulturella skillnader värdesätts. I TV-sammanhang skulle detta kunna innebära att man skapar förebilder eller ”hjältar” som tittarna skulle kunna identifiera sig med."

http://gruegranskar.blogspot.com/2007/12/suspekta-eu-myndigheter.html

Jag såg på en debatt på Axess i höstas där om public service där journalisterna var rörande överens (med ett undantag) om att public service skulle propagera för det mångkulturella samhället. Det var inget hymlande där. Det lär knappast finnas det i homofrågan heller. (Inte för att man egentligen skulle behöva gå till officiella dokument för att inse att det finns en sån agenda.)

Din förklaring om att folk accepterar homosexuella (om dom nu gör det) för att dom har homosexuella omkring sig tror jag inte på. I USA anser tydligen över 50 % av befolkningen att homosexualitet är omoraliskt, trots att det finns många homosexuella även där. Det beror förstås på det annorlunda ideologiska klimatet (där kristendomen som du är inne på säkert spelar en stor roll) i USA än i Sverige. Det är klart att folk påverkas av att höra i kyrkan att homosexualitet är en synd, eller att av att höra på SvT att homosexualitet är normalt.

Det är alltid svårt att sätta sig in i hur situationen är för en politisk motståndare, men ärligt talat tycker jag att du är blind i överkant på denna punkt. Propagandan för homosexuella är massiv; det är tydligt för mig.

fredag, februari 01, 2008 6:16:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Jag är kyrkvärd och driver frågan om,att staten skall ta hand om vigselrätten.Då tänkte jag att en för alla gällande registrering av tvåsamhet med innebörden livslång sammanlevnad ja då skulle kyrkan vara tvungen,att bestämma sig för välsignelse av paren. Men då dyker lobbyister upp och säger" nej det skall vara äktenskap och i kyrkan - det spelar väl ingen roll att jag är ateist". Men jag har förståelse
för kampviljan, som ibland tar sig samma uttryck som RUBEN!!!.
Han har förstört mycket för sin kyrka den gubben. Därför är det väl bra om staten tar hand om vigselbevisets kontrakleverans.
Så återstår för andra kyrkor ,att göra som de vill. Själv vill jag att alla par skall välsignas i kyrkan av präst - om de själva vill. Men de förefaller som kyrkan tycker vigselakten är viktigare än en vacker välsignelseakt.
Har förresten skrivit till Rubens tidning och frågat hur den ser på
förontelsen och nazismens behandling av kristna,romer,hómosexuella.
Har naturligtvis inte fått något svar.

fredag, februari 01, 2008 7:12:00 em  
Anonymous Anonym said...

Grue,

Att döma av din länk till artikeln i QX, din definition av homolobby är alltså att man är homosexuell, politiskt aktiv och arbetar för homosexuellas förbättrade villkor? Var är problemet? Tycker du att homosexuella ska ha försämrade villkor? Varför då?

Kan du vidare redogöra för varför homosexualitet skall framställas som något annat än normalt i svensk media? Vad är problemet? Att det finns folk, som bläddrar i sina heliga texter, och TYCKER att homosexualitet är onormalt?

Ickereligiösa svar på dessa frågor önskas.

fredag, februari 01, 2008 7:47:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag tycker att det är ett konstigt användande av ordet normalt att ge det en moralisk innebörd. Varför bryr sig någon överhuvudtaget? Det enda det säger är ju att det är mest sannolikt att en slumpvald person inom en grupp är det som utpekas som normalt, dvs väntevärdet.

fredag, februari 01, 2008 8:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

TP/ Jag är inte religiös, så jag kan garantera ett icke-religiöst svar.

Frågan gällde inte om homosexualitet är nåt normalt eller inte, utan hur den framställs i svensk media. Tor påstår att media inte arbetar för homosexuella - jag menar att han har fel och att Öberg o co i stort sett har rätt. Jag försöker stärka det med exempel. Visa gärna att jag har fel.

Det är en sak att vara homosexuell och politiskt aktiv. Det är en helt annan sak att homosexuella uppmanas rösta på andra homosexuella. Tänk dig att heterosexuella hade gjort tvärtom - hur hade du sett på det? "Rösta på dessa - de är hetero"?

Jag är inte särskilt intresserad, för att vara ärlig, av HBT-frågor öht. Vad jag är intresserad av är politisk korrekthet, censur och ett sunt debattklimat. Och det synes mig som Sverige i en rad frågor inte har ett normalt debattklimat - invandringen, HBT-frågor, dödsstraff, etc, etc. Jag tycker ärligt talat att det är rätt inskränkt av er att inte se det.

Ytterligare ett exempel: den perversa utställningen av Andres Serrano försvaras av en folkpartist i Alingsås:

"- Det är klart att jag kan förstå att det här kan vara provocerande. Men i yttrandefrihetens namn är det viktigt att vi står fast vid den här typen av beslut, man måste våga diskutera sexualitet och det här är ett bra sätt. Framförallt är det viktigt i mindre typer av samhällen där konservativa åsikter har en tendens att leva kvar."

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_823623.svd

Alltså: dessa konservativa uppfattningar måste alltså utrotas med hjälp av statliga pengar. Att många alingsåsbor är mot det är enligt folkpartisten ett SÄRSKILT STARKT ARGUMENT att ha utställningen!!! Fantastiskt. Folket måste alltså uppfostras av den "upplysta eliten".

fredag, februari 01, 2008 10:04:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Grue. Du är varmt välkommen att framföra precis vilka politiskt inkorrekta HBT-relaterade åsikter du vill på den här bloggen. Jag lovar - LOVAR - att inte radera något. Och enligt lagen är det jag, och ingen annan än jag, Tor Billgren, som är ansvarig för det som skrivs här. Så ut med det bara. Skriv! Vad är det du har på hjärtat? Vad är det som PK-samhället vill tysta? Jag är mycket nyfiken!

lördag, februari 02, 2008 12:13:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Anti-homosexuellas budskap har väl knappast gått någon förbi?

Jag tror du har delvis rätt, Tor - ju fler bögar och flator som vågar komma ut, dess fler heteropersoner upptäcker att de faktiskt har homosexuella i sin närhet. Och ju mer samhället vågar ifrågasätta olika politiska och religiösa budskap (en gång i världen fick man varken göra det ena eller det andra), desto fler kan bilda sig en egen uppfattning och ta reda på fakta.

Striden mot homosexuella liknar väldigt mycket både rasismen och backlashen mot feminismen. Det är samma idéer om konspirationer och lurade, ondskefulla eller "övertagna" medier.

lördag, februari 02, 2008 1:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor/ Men det var ju inte det diskussionen handlade om. Diskussionen handlade om huruvida media propagerade för vissa åsikter, och huruvida det hade nån effekt på befolkningens åsikter. Det var vad din bloggpost handlade om, och vad jag svarade på.

För att ta den tidning du skriver på, Sydsvenskan, så plockar den regelmässigt bort blogginlägg som är för anti-PK. Jag har själv drabbats av det, och ännu mer på t ex Hd. Folk med t ex extrema vänsteråsikter, som är uttalade antidemokrater, får komma fram i alla möjliga sammanhang.

ab/ Ja visst är det så. Jag försöker visa i mitt inlägg ovan att det ligger mycket i att medierna har en viss agenda i de här frågorna. Det är talande att ni inte ens tycker er behöva bemöta dessa argument.

lördag, februari 02, 2008 2:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

En kommentar på något som inte direkt berör själva ämnet. Hur kan man som tp avkräva ett icke religöst svar? (ett svar som är oberoende av ens tro) Det är som att jag skulle avkräva något ett icke homosvar av någon som är homosexuell. Hur skall detta gå till? Skall man bortse från sin läggning eller tro då man svarar? Det blir ju riktigt mysko...

lördag, februari 02, 2008 3:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Tor påstår att media inte arbetar för homosexuella - jag menar att han har fel och att Öberg o co i stort sett har rätt."

Men den här meningen är ju konstigt formulerad. Om homosexuella (eller rullstolsburna, eller kvinnor) tidigare betandlats odemokratiskt och utan att man tagit hänsyn till deras mänskliga rättigheter, måste ju varje program som behandlar homosexuella, eller rullstolsburna eller kvinnor, som människor MED mänbskliga rättigheter, kunna sägas arbeta för dessa grupper.

Ska de inte det? Vissa humanistiska mål finns faktiskt inskrivna i radiolagen. Där sägs att olika sidor och grupper ska få uttala sig - men odemokratiska och diskriminerande attityder får inte bli radios och TV:s egen politik.

lördag, februari 02, 2008 3:26:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men Grue, vem är lobbyn? Var hittar du dem? Är det de politiskt aktiva homosexuella och heterosexuella som arbetar för sexuellt likaberättigande? Är det de som röstar på dessa? Är det de som uppmanar andra att rösta på dessa? Vem anklagar du? "Medierna"?
Själv tycker jag det vore otänkbart att väljare inte skulle ta hänsyn till förtroendevaldas inställning till deras värde som medborgare.

Och jag ber om ursäkt för att misstänka att dina ANLEDNINGAR att bli upprörd över hur homosexualitet behandlas i "medierna" hade att göra med dina egna åsikter om just homosexualitet. (Jag antar att din benämning av Serranos utställning som "pervers" inte var något ledtråd i frågan.) Om hbt-frågor specifikt inte intresserar dig, kan vi snacka om hur el-allergi behandlas i media istället?

lördag, februari 02, 2008 6:58:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rickard,

Du KAN avkräva ett icke-homosvar från en homosexuell. Försök. Precis som du kan avkräva ett brunettsvar från en blondin. Försök.

Vad jag menade var precis vad jag skrev i samma inlägg. Påstår man att homosexualitet inte ska framställas som normalt i media, utan alltid med braklappen "men det finns de som tror att homosexualitet är en sjukdom som bör botas, ett straff från en högre makt, eller bara slappt leverne" så måste man kunna påvisa att det finns fog för just en sådan brasklapp, annars skulle den bli onändligt lång "...det finns de som tror att homosexuella kommer från Uranus".
Man måste alltså hävda att homosexualitet är en sjukdom etc. för att kunna påstå att det är ett problem att homosexualitet framställs som normalt, och det är precis det jag vill höra från Grue, eller dig Richard. Om homosexualitet inte är ett uttryck för mänsklig variation, vad är det ISTÄLLET? Ge mig nåt vettigt.

lördag, februari 02, 2008 7:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

tp, jag tror inte att man kan det. För om jag frågar dig någonting så är det självklart och naturligt att du påverkas av din läggning och vad du känner, varit med om osv. Det går inte för dig att svara helt utan påverkan av den du är. Så därför tror jag inte att du kan eller har någon anledning att försöka få någon troende att svara på något utan att blanda in sin tro. Att man kan spekulera utifrån sin tro osv är möjligt men inte att svara ärligt på något utan att påverkas av den man är (läggning eller tro...)

Jag har inget entydigt svar på vad homosexualitet är. Är det en mänslig variation? Ja kanske, är det genetiskt så är det ju så. Är det psykologiskt eller socialtbetingat, kanske, men antagligen inte till störst del... Jag vet inte. vet du?

lördag, februari 02, 2008 7:55:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Humanistiska", "demokratiska", jaja.

Frågan är, tycker ni att det är rätt att medieföretag har såna här mål:

"[Det är] viktigt att vi främjar ett klimat där invandring är accepterat och där kulturella skillnader värdesätts. I TV-sammanhang skulle detta kunna innebära att man skapar förebilder eller ”hjältar” som tittarna skulle kunna identifiera sig med."

Det innebär alltså att public service-företag propagerar för en viss ståndpunkt - för invandring - som majoriteten av befolkningen motsätter sig. Är det verkligen rätt?

Som sagt finns det säkert liknande fall att hitta i HBT-frågor. Är det er uppfattning att medierna ska "uppfostra" det bångstyriga folket på det här sättet?

söndag, februari 03, 2008 12:25:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Mer i samma anda:

"Teachers in British schools are being advised by the government to avoid using the phrase "mom and dad" — and not to assume children have heterosexual parents. It's part of a sweeping new anti-discrimination effort that was produced for the government by a gay rights group.

Other guidance includes familiarizing students as young as four with the idea of same-sex couples."

http://blog.americasnewstoday.com/2008/02/01/britain-bans-phrase-mom-and-dad-because-offends-gay-idiots.aspx

söndag, februari 03, 2008 3:17:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"nyheten" kommer från FOX news via americansfortruth.org och lifesite.net ...I rest my case.

Här är pamfletten som "nyheten" baseras på. Obs! Det är en PDF-fil.
Fair For All - The Wider Challenge
Good LGBT Practice in the NHS

söndag, februari 03, 2008 7:48:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ja, det är klart att det inte är en neutral källa, men det står ju samma sak i PDF-filen:

"Many remarks made by people that appear to
be harmless or throw away may assume only
opposite sex relationships are valid. This is
demeaning for LGB people and they may fear
a negative reaction if the assumptions are
challenged. Whenever they do challenge
these assumptions, they must come out to the
person who made them. This can often be a
daily occurrence and can be very draining."

"Individual circumstances lead to
varied family structures and parenting
arrangements. It is important to be aware of
this. When talking to children (sic!!!!), consider using
“parents”, “carers” or “guardians” rather
than “mother” or “father”."

Tycker ni att det där är rätt? Jag har själv jobbat med små barn och undrar om dom skulle förstå nån som började prata om "carers" eller "guardians" snarare än om mammma och pappa. Men kommunicerbarhet får alltid stryka på foten för politiska syften hos dom politiskt korrekta.

Det hela luktar Sovjet och politiska kommisarier - ner på lägsta nivå ska folk kontrolleras så att dom inte avviker från den politiskt påbjudna linjen.

söndag, februari 03, 2008 12:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det verkar ju slagit slint för Öholm

söndag, februari 03, 2008 12:30:00 em  
Blogger Luka(s) said...

Men det här blir lite märkligt Grue.

Först ondgör du dig över att svensk media, enligt dig, har en "agenda" och inte är neutrala i HBT-frågor.

Sen hänvisar du till ett medieföretag som är välkänt för att ha just en tydlig agenda,, en värdekonservativ agenda, som "bevis" för hur hemsk "gaylobbyns" påverkan är.

ALLA grupper i samhället försöker, utifrån sina resurser, påverka samhället så de får så bra livsvillkor som möjligt. Det är inget märkligt med det, oavsett om det handlar om högerkristna eller HBT-personer.

Det enda som är märkligt är att när HBT-personer gör det så misstänkliggörs det, men när bönder, mejerier, pensionärer, studenter, föräldrar och funktionshindrade gör så anses det aldrig fult. Varör är det otillbörlig påverkan och LOBBY-verksamhet när det handlar om HBT-personer, men vanliga intresseorganisationer när det handlar om andra grupper?

Den som tänker efter inser förmodligen att LOBBY-organisationer som LRF, Mjölkfrämjandet, PRO, Sveriges Förenade Studentorganiastioner, Hem och Skola och Synskadades Riksförbund ofta lyckas påverka både politiker och media ganska bra.

Och då har jag inte ens nämnt de tre riktigt starka rörelserna som agerar i egen sak, utanför pariterna. Dvs Svenskt Näringsliv, de olika fackförbunden och de kristna kyrkorna. Det finns inga organisationer som har en motsvarande lika stark ställning som Svenskt Näringsliv och Facket.

De enda som kommer i närheten är just de kristna kyrkorna, om man ska se till antalet tidningar, TV-kanaler och radiostationer, hur ofta de är remissinstans för politiska beslut och vilket utrymme de får även i icke-kristen press.

För att inte tala om att kopplingen mellan Kd och pingströrelsen och andra kristna kyrkor är betydligt mycket starkare än t ex Centerns koppling till LRF och Moderaternas till Svenskt Näringsliv.

söndag, februari 03, 2008 12:49:00 em  
Anonymous Anonym said...

lukas/ Som du ser var det en hyfsat riktig parafrasering av vad som faktiskt står i rapporten.

Givetvis får man arbeta för homosexuellas rättigheter, även i organiserad form (sen kan jag ha vissa funderingar kring det faktum att det politiska system vi har idag gör det lätt för starka lobbygrupper att få oproportionerligt stort inflytande, men det har inget särskilt med just HBT-frågan att göra). Men kriteriet för att få vara med på den där listan är INTE att man arbetar för homosexuellas rättigheter, utan just att man är homosexuell. Föreställ er som sagt listor i stil med "rösta heterosexuellt", "rösta ariskt", "rösta icke-judiskt", etc, etc. Att ha listor baserade på politiska åsikter är helt ok, att ha det på sexuell läggning är mer tveksamt.

Men det är inte huvudfrågan hur som helst. Huvudfrågan är att media har en agenda, vilket torde vara tydligt för var och en som ser på dessa saker objektivt. Se t ex på hur journalister röstar:

http://www.jmg.gu.se/pdf/jmgdata/journalist2000.pdf

Vänsterpartiet, Mp och Fp, de tre mest värdeliberala partierna, är kraftigt överrepresenterade, medan partier med en högre andel konservativa väljare är kraftigt underrepresenterade. Att inte tro att detta slår igenom i medias rapportering är ytterst naivt.

Ärligt talat tycker jag det är rätt oförskämt att anklaga mig för nån slags konspirationism och sen inte försöka motbevisa det jag länkar till för att stödja min tes.

söndag, februari 03, 2008 1:58:00 em  
Blogger Luka(s) said...

Grue,
det är inte särskilt märkligt att visa vilka tillhörigheter personer som står på olika listor inför valet har, tycker jag.

Alla människor kan tänkas tycka sånt är relevant när de röstar. Rullstolsburna väljare kan vilja veta vilka som är funktionhindrade, kvinnliga väljare vilka som är kvinnor och invandrade väljare vilka som är invanrare osv. För med tillhörigheten kommer ofta, men inte alltid, kunskaper och ett visst engagemang.

Vissa av dessa tillhörigheter går lätt att se direkt på valsedeln, andr ainte. Att tidningar lyfter fram de som inte kan ses direkt är inte konstigt, det är demokratifrämjande.

Jag skulle tro att journalisternas eventuella slagsida uppvägs mer än väl av att den mycket stora majoriteten av våra dagstidningar ägs av ett litet fåtal stora mediaföretag. Och att tidningarnas ledarredationer har en uttalad borgerlig politisk profil (se ex. vis. SvD, DN, Expressen)

Jag kan inte se att du ens försökt visa att du inte har konspirationsteorier, men du får gärna hänvisa till länk igen, ihop med något substantiellt resonmang. I övrigt hänvisar jag till inlägget på min egen blogg, just om detta tema:
http://lukas-romson.blogspot.com/2008/02/siewert-holm-pinsam-men-farlig.html

söndag, februari 03, 2008 5:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Grue,

Barn förstår ordet "föräldrar" skulle jag tro. Det finns många andra anledningar att inte förutsätta att barnet har en "mamma" och en "pappa" som närmast stående, såsom dödsfall, besöksförbud, boende hos en släkting etc. Det där citatet du gav föreslog att man ska vara medveten om detta när man talar med barn. Det är något helt annat än att "kommunicerbarhet får alltid stryka på foten för politiska syften hos dom politiskt korrekta."

Ja, jag tycker det är rätt att vara medveten i sin kommunikation med barn.
När tycker du att barn ska få upptäcka att inte alla har en mamma och en pappa? Samtidigt som de får veta att jultomten är morbror Albin*? Och när ska barn som inte har en mamma och en pappa som närmast vuxna slippa uppleva förväntningen att det ska man minsann ha?

*Som faktiskt råkar vara registrerad partner med morbror Edvin.

söndag, februari 03, 2008 8:34:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Grue

1. Du ondgör dig över att media påpekar att homosexualitet är normalt och frågar dig om det finns något dokument som säger att man ska göra det. På sätt och vis finns det ju det; såväl Världshälsoorganisationen (WHO) som svenska Socialstyrelsen har slagit fast att homosexualitet inte är en sjukdom. Där har du alltså dina dokument. När media i sin rapportering utgår från homosexualitet som något normalt är det helt i enlighet med internationella överenskommelser baserade på vetenskaplig forskning.

2. Vilka perspektiv på homosexualitet är det du saknar i rapporteringen? Vad skulle du vilja läsa om?

3. Jag tycker inte att det är det minsta märkligt att dagispersonal o dyl får information om hur familjeförhållanden kan se ut idag och rekommendationer för vilken terminologi som passar bäst i olika sammanhang. För ett barn med en avliden fader är det naturligtvis otroligt jobbigt att ständigt få höra personalen tala om ”mamma och pappa”. Till exempel. Det här handlar inte om indoktrinering, utan om helt vanligt hänsynstagande.

4. Jag vet inte något om vilken typ av kommentarer SDS tar bort från sina bloggar. (Jag frilansar och besöker bara redaktionen på det årliga julbordet.) Har du exempel på inlägg som har raderats?

5. Du verkar resonera utifrån premissen att public service-företagen skall rapportera om saker som harmonierar med majoritetsbefolkningens åsikter. Så är det inte. Public Service-media ska inte bry sig det minsta om vad folk tycker. De ska utifrån sitt yrkeskunnande producera program av hög kvalitet – inte vara en spegelbild eller bekräftelse av folkviljan. I public service-bolagens instruktioner finns krav på att programmen som helhet ska präglas av "det demokratiska statsskickets grundidéer samt av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet". Det är därför en generalisering som ”invandrare är kriminella” aldrig får lämnas oemotsagd i SR eller SVT.

söndag, februari 03, 2008 9:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

1) Alltså, "forskning" som säger att homosexualitet "inte är en sjukdom" är helt beroende av diverse politiska överväganden. Från vissa förslag till definition på "psykisk sjukdom" (som ofta är baserade på funktionsbegreppet) följer det att homosexualitet är en psykisk sjukdom. Det brukar då hållas emot dem - man accepterar inte såna definitioner av politiska skäl. Så nån oberoende objektiv definition - åt ena eller andra hållet - finns inte.

2) Jag skulle vilja att alla åsiktsriktningar fick komma till tals i media. Jag gillar inte att vissa åsikter, som etablissemanget brännmärker som "homofoba", "rasistiska", etc inte får höras i den politiska debatten. Ni må ogilla dessa åsikter, men det ger er inte rätt att hindra dem att höras.

3) Visst ska man vara hänsynstagande men det får vara någon måtta på hur lättkränkt man får vara. När man talar med barn är man med nödvändighet mer grovkornig - man kan inte hålla på och säga han/hon, afroamerikan och gud vet allt.

4) Du kan titta på den här artikeln:

http://gruegranskar.blogspot.com/2007/12/censurerad.html

5) "Du verkar resonera utifrån premissen att public service-företagen skall rapportera om saker som harmonierar med majoritetsbefolkningens åsikter. Så är det inte. Public Service-media ska inte bry sig det minsta om vad folk tycker."

Jag argumenterar för att public service-företagens uppdrag BÖR vara att rapportera i linje med folks vilja, ja.

Ditt motargument är att nej, det ÄR inte deras uppdrag. Det det vet jag förstås, och det är naturligtvis inget motargument.

Det är också snyggt hur ni ideligen lyckas få det till att det egentligen är "demokratiskt" att utestänga en stor del av befolkningen från media och att tysta folk med avvikande åsikter.

Men vi glider från den ursprungliga frågan. Ni hävdade från början att media inte alls har en "speciell agenda". Nu börjar ni snarare försvara att dom har en sån agenda. Hur ställer ni er till ursprungsfrågan?

söndag, februari 03, 2008 10:00:00 em  
Blogger Luka(s) said...

Grue, nu börjar detta bli riktigt förvirrat.

) Om man anser att psykisk sjukdom har med funktionalitet att göra är det nog hur väl personen fungerar psykosocialt i samhället man menar. Homosexuella fungerar lilka väl som alal andra psykosocialt. I de fall de inte gör det beror det inte på den sexuella läggningen, utan på andra människors fördomar vilket kan homosexuella ångestsymptom osv. Men den fysiska "dysfunktionalitetet" (i dina ögon alltså) kan aldrig ligga till grund för en diagnos som psykiskt sjuk, det vore nonsens ur ett vetenskapligt persoektiv.

Så vilka är det som anser att homosexuella är psykiskt sjuka, och hur ser deras "funktions-argument" ut?

2) Well, jag börjar instämma med Tor. Var är alla de där viktiga åsikterna ni inte får framföra? När nu Tor ger dig fritt spelrum verkar du inte vilja hosta fram dem. Kan det bero på att du inte tillåts yttra dem OEMOTSAGD?

Personligen har jag inte sett ett enda exempel på att HBT-aktivister kallat enskilda personer för homofober, hur ofta vissa än påstår att det sker.

3) Så just när man talar med barn ska man slarva och låtsas att alla barns familjer ser precis likadana ut, och helt skita i att vissa barn kan bli ledsna? Bara för att man tror att de andra barnen inte begriper att familjer kan se olika ut? Du har inte barn misstänker jag, sånt begriper t.o.m treåringar.

Eftersom stora delar av din hemsida verkar gå ut på att på ett osakligt sätt baktala invandrare förstår jag varför HD inte länkar till dig. De har nämligen alldeles rätt i att det inte är en mänsklig rättighet att få synas i media.

5) Då tycker jag du ska gå med i något politisk parti, eller bilda ett eget, och driva frågan om vad PublicService bör jobba med. Om det är så många som du säger som tycker precis som du lär ni vinna en jordskredsseger.

söndag, februari 03, 2008 10:35:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

1. Vilka politiska vinster menar du att WHO och Socialstyrelsen kammar hem genom att ta
bort sjukdomsklassningen för en så oerhört liten och heterogen grupp som homosexuella?

2. Jag tycker inte heller om brännmärkningar. Jag vet att de då och då används
slentrianmässigt och oförsiktigt, och det är inte bra. Skulle tro att det är vanligast på
opinions- och insändarsidor. Men menar du att ”homofoba” åsikter inte hörs i media och
den politiska debatten? Har du några konkreta exempel på ”homofoba” åsikter du har saknat?

3. Särskilt när det gäller barn gäller det väl att vara så hänsynsfull som möjligt? Varför ska man gnugga salt i såren på barn?

4. Jag återkommer till din artikel när jag har haft tid att läsa den.

5. Men vad betyder ”att rapportera i linje med folks vilja”? Vilken vilja är det? Ska nyhetsrapporteringen ske på grundval av opinionsundersökningar? Ska ledarskribenter och krönikörer väljas i allmänna val?

Beträffande ursprungsfrågan: Nej, jag kan inte se att media har en ”speciell agenda” i homofrågan. Att det existerar en lobbyorganisation som driver frågor om homosexuellas villkor, och att det finns journalister och politiker som är homosexuella är inte bevis på att media en ”speciell agenda”.

Däremot har medierna ett uppdrag att rapportera om saker som har nyhets- och läsvärde, det vill säga sådant som är ovanligt och nyfikenhetsskapande. Och eftersom homosexualitet uppfyller dessa kriterier är det kanske därför du upplever att media skriver mycket om ämnet just nu.

söndag, februari 03, 2008 11:11:00 em  
Anonymous Anonym said...

Så du tror inte att det faktum att journalisterna röstar på v, mp och fp har nån bäring på deras uppfattningar i homofrågan? Såg en undersökning där 11 % av journalisterna tyckte att invandringen borde begränsas mer, medan 49 % av journalisterna tyckte det. Det torde finnas liknande siffror i homofrågan. Du tror inte det har nån betydelse.

I ett liknande ämne, se K-O Arnstbergs (professor i etnologi) uppgörelse med medias rapportering om zigenare:

http://www.bgf.nu/korrekt/zig.html

"Det är inte bara så att zigenarna har tolkningsföreträde, utan det är också så att medias företrädare i sina relationer med zigenarna brukar lägga sig rätt platt. Det som zigenarna berättar anammas okritiskt. De är på ett närmast självklart 'trovärdiga meddelare'. Journalisternas perspektiv är, att nu har dessa förtryckta människor en av få chanser att berätta om sig själva och om de svåra villkor de lever under. Det som sedan läsare får ta del av är skäligen enkla, för att inte säga undermåliga, alster. Journalisten skriver som om han eller hon nyss fått reda på någonting, den totala okunnigheten är ett standardgrepp och reportagen genomsyras av ambitionen att just skriva väl om zigenarna. Alla inblandade framstår oftast som naiva, goda och - tyvärr - aningen korkade. Här är glappet mellan reportage och verklighet mycket besvärande för mig som läsare."

Gunnar Nygren, medieforskare, säger följande om valbevakningen:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=607046

"En annan dramatisk avvikelse är också intressant att notera. Sverigedemokraterna tigs konsekvent ihjäl i de lokala medierna, men de få gånger partiet och dess representanter framträder i artiklar och inslag är det oftast med en negativ inramning. Sverigedemokraterna var inte bara isolerade av andra partier, de var också klart negativt särbehandlade av medierna de få gånger de över huvud taget uppmärksammades."

Som sagt finns det många paralleller mellan invandrarfrågan och homofrågan och jag skulle tro att man kunde hitta liknande saker i den senare frågan.

söndag, februari 03, 2008 11:34:00 em  
Blogger Luka(s) said...

1) Det är mycket möjligt att journalisters politiska sympater i övrigt även avspeglar hur de tycker om HBT-frågor. Så länge inte fler än 50% röstar på Kd eller SD lär de alltså vara för samkönade äktenskap. Precis som tydligen 71% av resten av svenska folket enl aftonbladet. Där ser du alltså den respekt för folkviljan du tycks sakna.

Men, alldels oavsett detta så är det faktiskt en tidings ägare som bestämmer hur tidningen ska förhålla sig till politiska ämnen. ( Och ägarna röstar sannolikt INTE på v, mp, eller s. M, Kd eller möjligen Fp är troligare.) Du har missförstått hur en tidning drivs.

2) För det första, om "otillbörligt postivt snedvriden belysning" i media förkommer i ett ämne bevisar itne det någontign när vi talar om ett annat ämne.
För det andra, din länk går till en rasistisk sida och Karl-Olov Arntsberg är ifrågasatt både av romer och av andra akademiker. "Sammantaget kan svensk forskning om romer och resande beskrivas som bristfällig. Den svenske etnologen Karl-Olov Arnstberg har länge betraktats som "expert" i ämnet, men medan hans idéer har åtnjutit gehör på sina håll, har hans tillvägagångssätt och perspektiv starkt kritiserats och ifrågasattas. I internationella Romani Studies sammanhang är hans arbete i det närmaste diskrediterat. Inte bara från romer själva utan även från akademiskt håll har Arnstbergs etnocentriska metoder och tvivelaktiga slutsatser genomgått en övertygande dekonstruktion (Montesino, 2002; Strand, 2001)."
http://www.romanistudies.se/forskning.html

Andra saker han sak ha sagt/tyckt: "Homosexualitet är en läggning som gjort en förbluffande karriär, skriver Arnstberg. Från att ha varit en perversion som straffades med döden accepteras den nu som en normalitet. När den svenska diplomatins grand old man Sverker Åström "kom ut" i tv och berättade om sin böjelse för unga män, hyllades han inte bara av gayvärlden utan av hela media-
etablissemanget.
Annat är det för de arma pedofilerna! Pedofili är ett av vår tids mest laddade ämnen och barnpornografi straffas hårt. Det betyder att snart sagt varje gång något offentligt sägs om pedofili, så måste den som uttalar sig göra sitt avståndstagande mycket klart, framhåller Arnstberg."
http://www.na.se/meny/artikel.asp?intID=1155117

Du tar upp Gunnar Nygrens (och Möllers och Nords) undersökning "Medieskugga". Den får kritik för att den inte djupare analyserar möjligheten att rasism kan påverka valdeltagandet hos invandrare.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/55/43/6e9d76e7.pdf

Ingen av dina källor är alltså själva i avsaknad av den vilja att snedvridna vissa frågor du beskyller media för. Men de du refererar till gynnar dina egna syften, alltså tar du upp dem utan att kritiskt granska om de är objektiva.

måndag, februari 04, 2008 12:39:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Men, alldels oavsett detta så är det faktiskt en tidings ägare som bestämmer hur tidningen ska förhålla sig till politiska ämnen."

Fråga Tor om hur mycket Sydsvenskans ägare lägger sig i hur han skriver.

Länken är från Blågula frågor men det saknar betydelse eftersom det är ett direktcitat. Att Arnstberg blev ifrågasatt beror just på att man inte får säga den där sortens saker i Sverige. Han är definitivt inte rasist men notoriskt anti-PK. En mycket modig människa som vågar gå emot strömmen i ett repressivt politiskt klimat.

Det ska också sägas att många akademiska ämnen är djupt politiserade. Ta t ex Jan Hjärpes uttalanden om islam - det är ju rena partsinlagor. Det skulle förvåna mig om Arnstberg inte utsattes för samma politiskt motiverade kritik.

Det där om pedofiler är ju mycket intressant! Det är en mycket bra anmärkning som visar hur relativt det här med tabun är. Jag har inte läst Arnstbergs bok själv men förstår det där som en beskrivning av hur tabuna utvecklats snarare än som ett ställningstagande för det ena eller andra.

Nygrenlänken får jag inte upp. Hursomhelst har jag svårt att förstå vad det skulle ha för betydelse att dom har haft fel (om dom nu haft det) i ett helt annat ämne.

Ni må tycka att det är rätt att media ser ut som den gör - det kan man diskutera. Men det GÅR HELT INTE ATT FÖRNEKA ATT MEDIA SKILDRAR DESSA SAKER MED ETT VISST POLITISKT SYFTE. Herregud, massa mänskor som har samma åsikter som er erkänner ju också det. Det är bara fånigt att påstå att folk som är emot homoäktenskap har fått samma utrymme i medierna som dom som är för det, att invandringskritiker har fått samma utrymme som invandringsförespråkare, etc, etc.

Därmed inte sagt att det finns nån "dold konspiration", eller nåt sånt. Anledningen till att det ser ut så här torde i första hand vara att socialiberaler och socialister söker till journalisthögskolan i högre utsträckning än t ex konservativa. Men att förneka detta faktum är rent löjligt.

måndag, februari 04, 2008 12:50:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag får fortfarande inte ihop ekvationen. Grue säger sig inte vara intresserad av hbt-frågor, men samtidigt är hans/hennes engagemang stort emot framställningen, främst inom public service, av homosexualitet som något "normalt". Det konkreta argumentet tycks vara "alla håller inte med om att homosexualitet inte är en sjukdom".

Men jag ser inte varför en sjukdomsklassning skulle göra varken till eller från för det "normala" med homosexualitet.

Det finns minst två typer av sjukdomar, och inte för någon typ finns det fog för att arbeta mot likaberättigande för de "drabbade", t.ex. i public service.

Den första gruppen av sjukdomar är de som fysiskt försvagar organismen, även i de bästa av världar. Vi kan kalla det objektiv sjukdom. Vi vet att homosexualitet inte är destruktivt för en organism på egen hand.
Och även när objektiv sjukdom föreligger så är det upp till den sjuke individen att avgöra om sjukdomen är önskvärd eller icke önskvärd. Varför skulle inte homosexualitet vara önskvärt? Ge mig ett rimligt skäl någon. (Och även varför public service skulle ställa upp på detta skäl.)

Den andra typen, den subjektiva sjukdomen, är den som försvårar för organismen som ett resultat av omgivningen. De flesta funktionshinder kan klassas som subjektiv sjukdom. Ett funktionshinder är bara ett funktionshinder på grund av omgivningen. En blind är bara blind i ett samhälle av seende. Och det är bara ett problem att vara blind när de seende gör samhället till sitt. (De flesta blinda skulle säga att det inte är ett hinder att vara blind då de inte vet något annat.) Möjligtvis kan homosexualitet klassas som ett funktionshinder i homofoba klimat.
Vi har en policy i detta land, och i världen i stort, att minimera hindren för funktionshindrade. Jag ser inte varför public service skulle arbeta mot detta.

Slutligen, mycket av det vi kallar objektiv sjukdom är i själva verket subjektiv sjukdom. Psykos i en kontext - andlig kontakt i en annan. Paranoia in en kontext - yttrandefrihetsvurm i en annan.
Vi kommer inte ifrån att människor kommer i många former, och att det är vår plikt som sociala varelser att inte angripa formen utan kontexten i vilken formen blir ett funktionshinder, antingen för den drabbade, eller för andra människor. (Jag skulle t.ex. hävda att homosexualitet är ett större funktionshinder för många heterosexuella än för homosexuella.) Kontexten som vi alla har inflytande över, och visst ansvar för, är vår egen syn på mänsklig variation.

måndag, februari 04, 2008 1:17:00 fm  
Blogger Luka(s) said...

Du tycks övertygad om att de du lyfter fram är orättvist bekyllda för att ha agendor, och i samma andetag beskyller du själv större delen av media för att ha en politisk agenda. Detta blir inte helt hållbart utan ett bra resonmang om varför just din analys av Nygren och Arnstberg och svensk media stämmer, men andras analyser om desamma inte stämmer. Jag uppfattar att du liksom anser dig sitta inne med "sanningen", och att tdu därför itne behöver argumentera för din ståndpunkt. Den insätllningen finner jag mest tröttsam, så jag tänker inte återkomma efter detta inlägg.

Frågan om man bör dela upp debattörer i PK/inte PK eller humanister/rasistiska eller homofoba handlar ju om vilken grupp uppdelningen görs av.

Eftersom epitetet "socialliberal" antagligen kan ges till störe delen av centerns, folkpartiets, miljöpartiets och socialdemokraternas väljare har du säkert alldeles rätt i att socialister och socialliberaler dominerar på journalisthögskolorna.

måndag, februari 04, 2008 1:21:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Just detta med att folk som Siewert Öholm och Livets Ords Reuben Agnarsson ägnar sig till att skapa, nära och sprida konspiratoriska bilder av homosexuella som varandes någon typ av skum underjordisk rörelse som styr och ställer i världen med hjälp av bland annat media gör att man enkelt kan dra paralleller till hur Nazisterna skapade samma bilder av tex Judarna under förintelsens tid. Det är uppenbart hur många likheter vi kan se i hur bokstavskristna idag hetsar mot homosexuella och hur Nazisterna hetsade mot Judarna. Läs mer här om likheterna hos den bokstavskristna retoriken och den som råder i den Nazistiska propagandafilmen, The eternal Jew:

http://www.hatecrime.org/subpages/hitler/hitler.html

Likheterna är tydliga. Materialet kommer från föreningen Hatecrime.Org som är en organisation som bekämpar hat och förföljesle av homosexuella med det tragiska mordet på Matthew Shepard som inspiration.

Siewert Öholm och Livets Ords tidning Världen idag borde sanneligen skämmas.

måndag, februari 04, 2008 9:50:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag måste säga att det är ganska tydligt hur media viker sig i frågor utefter den rådande korrekta politiska åsikten. Om man inte ser detta kan man ju inte ha följt media överhuvudtaget. Visst, det är ju ganska naturligt att ta upp frågor som är aktuella och intressanta för stunden. Problemet är som jag ser det, att allt för ofta öser svensk media ut en massa åsikter som inte kan motsägas utan vidare.

Att vi svenskar skulle vara befriade från all sorts mediapropaganda skulle vara naivt att tro. Enligt många har den amerikanska kanalen FOX en ganska stark ton i många frågor, det är sant. Men enligt många skulle det vara befängt att tro att vi i Sverige också kan vara utsatta för detta från både det ena och andra hållet. Självklart är media påverkade av lobbygrupper!

Har de en agenda? Kanske, kanske inte, men svensk media är väldigt färgad.


Lukas skrev:
"Personligen har jag inte sett ett enda exempel på att HBT-aktivister kallat enskilda personer för homofober, hur ofta vissa än påstår att det sker."

Vad säger du om pilkastningen mot bilderna på Alf Svensson och Ulf Ekman där det stod någon text liknande: "Pricka homofoben" ???

Löjligt att ens försöka sopa sådana händelser under mattan. De flesta som höjer sin röst i frågan och har en annan åsikt än "homolobbyn" får stämpel homofob satt i panna.


Måste bara flika in några åsiker om mamma-pappa-barn frågan.

Vad är den naturliga vägen för att barn att bli till, jo genom en mamma och en pappa. Därför är det ganska naturligt att säga använda orden mamma och pappa när man pratar med ett barn. Såklart ska man i de fall man vet att det råder andra omständigheter (t.ex. att vuxna känner att de ändå ska skaffa barn, fast det egentligen inte är biologiskt möjligt) försöka använda rätt termer. Men att försöka styra över de naturliga termer man använder är ett ypperligt bevis på en lobbying som inte vet några gränser!

Om man utgår från hur många fler adopterade barn som får psykiska besvär/livskriser/identitetskriser än ikce-adopterade undrar jag om de par som anser det vara deras rätt(!) att skaffa barn hur som helst ens funderar på detta. Jag kanske är gammalmodig, men jag kommer alltid framhålla kärnfamiljen är det bästa för ett barn! En mamma och en pappa!

Jag är själv skilsmässobarn och vet att ingen skulle ha varit bättre än om jag hade fått haft kvar en hel familj. Jag blir inte ett dugg kränkt av att någon skulle anta att de lever ihop, eftersom det är det som borde vara normalfallet och det man kan förvänta sig.

måndag, februari 04, 2008 9:52:00 fm  
Anonymous Anonym said...

björn, jag tror att du drar i alldeles för mycket i jämförelserna. Men det är ganska vanligt att "homofoberna" bemöts på detta sätta av "homolobbyn".

Du säger att vissa grupperingar är lika nazisterna och har på det sättet tillskrivit dem en mängd åsikter, handlingssätt och hat som inte existerar. Det är väl samma sak som att fundera på om det finns en djupare agenda(konspiration) hos andra grupperingar? Samma sak från båda håll alltså.

måndag, februari 04, 2008 10:00:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Rickard, väx upp!

Det finns ingen mystisk "homolobby" och jag är en privatperson som svarar utan medlemskap i någon grupp eller förening.

Vad som skulle kunna härledas till en homolobby är i så fall RFSL som är en förening som på medlemsbasis arbetar för homosexuellas villkor men kära vän, den föreningen företräder dess MEDLEMMAR och inte alla homosexuella per definition.

Du verkar ha en så förvirrad och konspiratorisk världsbild att jag inte kan annat än att tycka synd om dig.

Att retoriken framförd hos bokstavskristna i Sverige som tex Livets Ord genom deras majoritetsägda tidning Världen idag använder en retorik som påminner i stora drag om Hitlers då det begav sig är ju ingen hemlighet eller orättvis beskyllning. Det kan du ju själv se om du följer länken i mitt inlägg sedan tidigare:
http://www.hatecrime.org/subpages/hitler/hitler.html

måndag, februari 04, 2008 12:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

björn,

Jag skrev "homofober" och "homolobbyn" just med "" för att hänvisa till båda sidorna på samma sätt. Jag anser inte att alla som har åsikter som skiljer sig från dina är homofober och inte heller att alla som har samma åsikter tillhör en homolobby.

Men, det är ganska vanlig (oftast dålig) argumentation att jämföra grupper med andra för att tillskriva dem en massa saker som de inte är. Används fårn båda håll i "homodebatten".

På vilket sätt anser du att jag har en konspiratorisk världsbild? Att jag tror att media påverkas av olika grupper och åsikter som är aktuella?

Till slut, om man inte har samma åsikter som dig så skall man växa upp och du ska tycka synd om mig? Jag tycker inte synd om dig då du får skriva exakt vad du känner och tänker utan att jag ska försöka förminska dig med sådan uttalanden.

måndag, februari 04, 2008 12:39:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Björn

Tack för hate-speach-länken. Jag hade den i min samling för ett tag sedan, men glömde bort att den fanns. Den innehåller många konkreta exempel och bra jämförelser. Självfallet visar den inte att kristna i hemlighet är nazister, men man bör absolut notera att samma retorik som användes för att misstänkliggöra och demonisera judarna, idag används mot homosexuella.

Sedan måste jag i all ödmjukhet fråga dig vilken poäng du anser dig göra genom att ständigt påpeka Världen Idags förhållande till Livets Ord. Detta hade kanske varit en poäng om Livets Ord var en kriminell organisation, men så vitt jag vet är ligger det inte till på det sättet. Att ha intressen i en tidning eller att vara verksam i Livets Ord är varken kriminellt eller tvivelaktigt.

måndag, februari 04, 2008 12:55:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Rickard

Jag noterar din åsikter i föräldrafrågan. Själv tror jag att barnens bästa endast kan avgöras på individnivå och av de enskilda familjerna, på samma sätt som att KD argumenterar för att varje familj själv ska få avgöra vilken förälder som ska få ta ut förädraledigheten.

Jag vet människor som när de var barn inget hellre ville än att deras föräldrar skulle skilja sig. Jag vet människor vars största sorg i livet är föräldrarnas skilsmässa. Varje fall är unikt, och har varken med kön eller sexuell läggning att göra.

måndag, februari 04, 2008 1:04:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rickard, Jag har inte kallat dig homofob. Det är ju alltid ni själva som företräder de homo negativa/kritiska grupperingarna som själva säger er bli kallade för homofober man jag ser nästan aldrig att ni verkligen blir det.

En slags förutbestämd profetia som ni mal med....tröttsamt.

Och jag kallar inte någon för Nazist, jag ville påvisa den gemensamma retoriken som evangeliskt kristna använder som slagträ mot homosexuella med den som Hitler använde mot Judarna.

Jämförelsen råkar vara klockren nämligen.

Hej Tor; Jag är frenetisk i min ambition att framföra att Livets Ord äger majoriteten av aktierna och styr tidningen Världen idag av en enda anledning. Deras egen agenda att mörka, dölja och förljuga just detta faktum nämligen.

måndag, februari 04, 2008 1:07:00 em  
Anonymous Anonym said...

björn, frågar igen: På vilket sätt anser du att jag har en konspiratorisk världsbild? Att jag tror att media påverkas av olika grupper och åsikter som är aktuella?

Släng inte ur dig en massa strunt för att sedan låta bli att svara på det.

Och visst, kallas man homofob ganska lätt. Men det verkar också falla i glömska när det behagar.

Du får dra vilka paralleller med som helst med nazister osv men jag tror att det är olyckligt att demonisera så. Precis som det görs från båda håll.

Tor, visst finns det barn som vill att deras föräldrar skall skiljas, men det beror inte på något annat än läget i familjen. Det kan inte användas som argument mot kärnfamiljen, vilket görs lite nu som då. Men frågan är om barn blir kränkta av att man utgår ifrån att de har en mamma och pappa... Där finner jag det vara väldigt konstigt att den naturliga sammansättningen för tillkomsten av ett barn skall bli något som man skall försöka sudda ut...

måndag, februari 04, 2008 1:32:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Det handlar inte om att försöka sudda ut något eller ens att försöka undergräva kärnfamiljen. Det handlar om helt vanlig hänsyn.

måndag, februari 04, 2008 1:45:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor, jag kan, som jag skrev tidigare, förstå om en t.ex. en lärare skall undvika att säga mamma och pappa till ett barn som man vet lever i ett hem med två kvinnor/mammor. Men att försöka undvika att utgå att barn har en mamma eller pappa är väldigt konstigt. Det är ju ändå det absolut vanligaste och mest "naturliga" för ett barn. Att man inte längre får utgå ifrån det är mystiskt.

Hur långt skall man gå med detta? Hur mycket "hänsyn" skall man ta? Det finns ju barn som inte har några föräldrar alls (båda har avlidit). Då får vi sluta använda ordet föräldrar... Skall man göra detta till det scenario som är allmängiltigt?

Kanske kan man vända på steken och säga att man skall ta hänsyn till barnen långt innan. Kanske skall man inse att barn inte är en rättighet och att det borde vara en följd det naturliga umgänget mellan man och kvinna.

måndag, februari 04, 2008 2:59:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rickard; Att tro att det finns en Homolobby som styr och ställer i samhället som du gör är inget annat än konspiratoriskt. Det handlar snarare om att du och dina åsikter inte är i linje med gemene man men det ligger ingen "homomaffia" bakom det faktumet, snarare att vi lever i 2008 och att dom som nu känner homosexuella eller har någon i familjen vet att vi är lika bra eller dåliga människor som någon annan och har samma grundläggande behov av kärlek och respekt och samma skyldigheter.

Sedan dessutom Rickard, har du fallit i gropen av att tro att bara för att vi är homosexuella så är vi på något sätt emot kärnfamiljen. Vilket ärke- drabbel. Jag är född i en kärnfamilj och det är kanooon! majoriteten av mina vänner lever i kärnfamiljer och det är också KANOON! Sedan att jag inte kan göra det beror på att jag är född till att älska män och inte kvinnor. Nu bor jag med en man sedan 12 år och även om du kanske inte vill kalla det för en kärnfamilj så är det ända KANOON! det med.

Sluta polarisera och spela ut grupper mot varandra.

Varför i hela fridens namn skulle man som homosexuell vara emot andras sätt att bilda familj och därför inte respektera kärnfamiljen....så snurrigt. Bara en av de bokstavskristnas favorit bilder för att hetsa fram sina skaror ur hålorna....

måndag, februari 04, 2008 3:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

björn, du lägger mycket saker på mig utan att veta något alls om mig som person. Jag blir illa till mods av ditt sätt att agera mot mig. Jag känner homosexuella, jag vet hur komplex frågan är. Jag funderar och läser. Så snälla, försöka inte utmåla mig till något jag inte är.

Du säger att jag inte ska polarisera men det är du som använder begrepp som nazism.

Att det existerar en homolobby i någon sorts mening tror jag faktiskt, precis som att jag tror att det finns så från kristet konservativt håll. Hur dessa sedan ser ut har jag inte sagt något om.

Var har jag antytt att denna homolobby skulle styra och ställa? Har jag inte bara påpekat att de är med och påverkar, som alla andra?

Jag fällde in några kommentarer angående mamma-pappa orden. Jag säger inte att alla homosexuella skulle vilja krossa kärnfamiljen, varför tror du det? Jag ville framföra mina åsikter kring frågan om vad man kan utgå ifrån och inte.


Att du använder uttryck som: "Bara en av de bokstavskristnas favorit bilder för att hetsa fram sina skaror ur hålorna...." säger mer om din inställning och syn på kristna än något annat.

Du kanske ska bli lite mer själkritisk innan du öser galla på dina meningsmotståndare.

måndag, februari 04, 2008 4:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rickard,

Jag skulle återigen vilja påpeka att de där rekomendationerna i det där dokumentet rörde en ökad MEDVETENHET om att allt inte är som man har för vana att tro. Det är inte BARNEN som ska lära sig att man inte "får" säga mamma och pappa. Det är de vuxna i vården som är rekomenderade att vara medvetna om sina ordval. Det är de VUXNA som ska lära sig att det finns mer än mammor och pappor under solen. Sen lär sig barn det automatiskt om det är en självklar del av de vuxnas språk. Se bara på hur barn svänger sig med orden plastmamma och plastpappa idag. Det låter galet i mina vuxna öron, men inte i deras.

Jag skulle vilja parafrasera dig som följer:

"Men att försöka undvika att utgå att barn har en mamma eller pappa är väldigt konstigt [för Rickard]. Det är ju ändå det absolut vanligaste och mest "naturliga" för [Rickard]."

måndag, februari 04, 2008 6:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

tp, är det vanligast för mig att ett barn har en mamma och en pappa? Säg ett enda barn på i vår värld som inte är resultatet av en mans och en kvinnas fortplantingsförmåga? Jag vidhåller att detta är en faktiskt sanning och inget endast jag tror. Naturligt är det också då det så vitt jag vet inte går att få barn för två kvinnor eller två män utan någon annans inblandning.

Jag vet att dokumentet rör de vuxnas ordval. Jag menar att det är en konstig tid vi lever i om man inte kan utgå från att ett barn har en mamma och pappa. Det går inte att rätta sig efter de undantag som finns. Eftersom det alltid finns någon som kan bli kränkt på något sätt.

De som ska tänka på barnen är de vuxna som utifrån sitt eget ego försätter barn i diverse konstiga situationer.

måndag, februari 04, 2008 6:55:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rickard,

Du vränger ord genom att syfta på biologiska föräldrar när du säger "pappa" och "mamma". Och jag tror du gör det av just av den anledningen. Jag tvivlar på att du syftar på ett adoptivbarns biologiska föräldrar när du talar med det om dess mamma och pappa.
Tror för övrigt inte ett enda barn i världen syftar på sina biologiska föräldrar med de orden, utan de vuxna de har vuxit upp med. Det samvarierar bara ofta med vem som har befruktat vem ganska ofta. Men det samvarierar t.ex. också med storken, om barnet växer upp med en sån idé. (Men du kanske föreläser om befruktning så fort du addresserar ett barn, vad vet jag.)

måndag, februari 04, 2008 10:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

... glömde det stora mörkertalet oäktingar också.

måndag, februari 04, 2008 11:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Grue

"Jag argumenterar för att public service-företagens uppdrag BÖR vara att rapportera i linje med folks vilja, ja."

Men då gör ju public service helt rätt. Folks vilja i Sverige (71 %) är att samkönade par ska kunna ingå äktenskap. Då bör alltså public service rapportera positivt om en könsneutral äktenskapslag. Du kan vara nöjd alltså.

Bengt

måndag, februari 04, 2008 11:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rickard "De som ska tänka på barnen är de vuxna som utifrån sitt eget ego försätter barn i diverse konstiga situationer."

Absolut, spciellt vuxna som förutsätter att alla barn tillhör din definition av "kärnfamiljen".

I min värld, kan kärnfamiljen bestå av det mest skilda konstellationer, mamma/pappa-barn, mamma-barn, pappa-barn, mamma/mamma-barn, pappa/pappa-barn, osv.

Så för enkelhetens skull tycker jag det är helt okej att definiera "kärnfamiljen" som föräldrar(förälder)-barn.

tisdag, februari 05, 2008 7:22:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Sanna, jag håller inte med dig om din definition av kärnfamilj.

Hur ser du på överrepresentationen av psykiska besvär som drabbar adpoterade barn? Kan detta också bli fallet för det barn som placeras i de diverse konstellationer du nämner?

tp, jag kan inse skillnaden som du påpekar. Det tar jag till mig. Men jag tror inte att det är rätt att sätta barn i konstellationer som inte följer den "naturliga" ordningen för ett barns tillkommelse. Du kan väl också svara på den frågan som jag ställde till sanna ovan. Skulle vara intressant hur du ser på den saker.

tisdag, februari 05, 2008 10:01:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Efersom jag är evolutionist kan jag omöjligt tänka mig att barn föds in i förväntningar på en kärnfamilj. Konstellationen tre-människor-skilda-från-kollektivet är förmodligen en sen förekomst. Det har alltid funnits mormödrar, mostrar, kusiner, grannar, älskare etc. i närheten. Barnet tyr sig till de vuxna som ger det trygghet. Så enkelt är det. En eventuell medfödd sensitivitet att ty sig till just en specifik kvinna (den biologiska mamman) finns där inte för att hon ingått ett heligt förbund med pappan, utan för att hon är den säkraste källan till mat och trygghet i den nya miljön, givet att hennes modersinstinkter kickat in. Annars finns de där andra kvinnorna. Man kan säga att barnet aktivt medverkar i processen att välja sin mamma(or) (och eventuella pappa(or)).

tisdag, februari 05, 2008 10:53:00 fm  
Anonymous Anonym said...

(med "tyr sig" och att "välja" menar jag inte medvetna val utan präglingsmekanismer. Om det nu är så att adopterade mår sämre än andra, vilket jag vill se i seriöst tryck, så predicerar jag att det är aktutellt ju äldre barnet är vid adoption, givet att det inte är en visuell avvikelse från den lokala normen som varit problematisk.)

tisdag, februari 05, 2008 11:02:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Så som adoptionslagstiftningen har sett ut hittills har man väl sätt till att barn i natintill alla fall har adopterats in i vad som har bedömts vara eller kommer att bli stabila kärnfamiljer? Att det fortfarande sker till priset av en ökad psykisk ohälsa hos barnen är väl ett gott tecken på att en kärnfamilj knappast är en garant för psykiskt välmående samt att det pga de obefintliga andra konstellationerna som har testats är omöjligt att säga något om dem och deras effekter på de adopterade barnenshälsa än så länge.

tisdag, februari 05, 2008 11:18:00 fm  
Anonymous Anonym said...

tp, seriöst tryck? OM du litar på statens folkhälsoinstitut:

http://www.fhi.se/templates/Page____12436.aspx

Och visst har åldern en betydelse. Intressant läsning iaf, oavsett vad man anser annars. =)

johan, intressant inlägg. Tål att funderas på. Men som jag ser det så skall man undvika att sätta barn i situationer där de har större risk att må sämre. Är det så att denna studies resultat kommer att vara applicerbart på andra typer av konstellationer där barn adopteras in eller sätts pga vuxnas val så är det något som inte skall eftersträvas.

tisdag, februari 05, 2008 11:32:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Rickard, tack. Det var precis den typen av referenser jag letade efter. Och det framgår tydligt internationellt adopterade har det svårare än nationellt adopterade. Det är en sak. Fullt förståeligt. Här är det inte föräldrasituationen som är problemet utan hur dessa barn tas emot av det övriga samhället.
Sen har jag inte hunnit titta på åldersbiten. Men jag har svårt att tro att du kan finna något stöd för att den biologiska mamman ger en fördel framför en fostermamma för riktigt små barn. Men det är en empirisk fråga.

tisdag, februari 05, 2008 12:58:00 em  
Anonymous Anonym said...

tp, jag det är nog svårt att säga vad exakt allt beror på. Men står det inte att även nationellt adopterade har mer problem än icke-adopterade? Kanske minns fel.

Tror att det slutligen blir en fråga om vad man tror är en "naturlig" miljö för ett barn. Där skiljer vi oss åt, det är iaf roligt att få andras synsätt så man blir mer insatt och förstår lite mer.

Tack!

tisdag, februari 05, 2008 1:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rickard: Oavsett om homopar får adoptera eller ej så kommer folk fortfarande att ge upp barn för adoption. Om det kommer en studie som visar att den psykiska ohälsan hos barn som adopterats till homopar inte kan sägas variera från den för heteropar, för vad jag vet har ingen stor sådan studie kunnat göras än, tycker du då inte att homopar bör prövas på lika villkor som heteropar?

Om vi ändå inte kan motverka grundproblemet, att människor inte kan ta hand om de barn som de föder, vad finns det då för skäl att försvåra den lösning vi har på frågan om vad vi ska göra med barnen? Om det finns homopar som vill adoptera, är det då inte snarare till skada för barnen att de istället får sitta på barnhem?

tisdag, februari 05, 2008 2:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nej Rickard, det är INTE till sist och syvene en fråga om vad man "tror" är "naturligt". Det är en vetenskaplig fråga, fullt öppen för studier. Det är en mycket konkret fråga. Mår barn som växer upp med en biologisk mamma och en biologisk pappa bättre än barn som växer upp med andra vuxna? Och följdfrågan. Är det exklusivt faktumet att det är en biologisk mamma och en biologisk pappa som står för denna skillnad? Och den viktiga frågan som Johan väckte: Är denna skillnad (om det finns någon) skäl att aktivt förhindra att barn växer upp med andra föräldrar än deras biologiska?

tisdag, februari 05, 2008 2:58:00 em  
Anonymous Anonym said...

johan, det är intressanta frågor du ställer och något jag måste fundera på.

tp, det är din syn på saken. Skönt att vi kan ha lite olika. Som jag skrev ovan är det något jag ska fundera över. Läsa om och be över.

tisdag, februari 05, 2008 3:48:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home