torsdag, februari 21, 2008

Jordbävningar beror på homosexualitet...

Den israeliske parlamentsledamoten Schlomo Benizri hävdade i veckan att jordbävningarna som skakat landet på sistone beror på homosexualitet, rapporterar Dagen:

– Ett kostnadseffektivt sätt att avvärja jordbävningsskador vore att sluta lagstifta på ett sätt som uppmuntrar homosexuella handlingar i Israel, vilket ändå leder till jordbävningar.

Uttalandet öppnar inte bara upp för ickeuppmuntrande lagstiftning, utan också betydligt drastiskare åtgärder, men Israels motsvarighet till RFSL kommenterar ändå på ett föredömligt humoristiskt sätt:

– Å ena sidan sägs det att en religiös parlamentsledamot inte tror att jordbävningar orsakas av Gud, å andra sidan är det smickrande att han tillskriver oss övernaturliga krafter.

Själv tror jag att Gud låter jordbävningar drabba det heliga landet på grund av de judiska, kristna och muslimska lögnerna om homosexualitet. Lögn är en allvarlig synd.

Det är lätt att avfärda Benizris uttalande som stolligheter, men vi får inte glömma att vi har liknande tendenser på betydligt närmare håll. Världen Idag var till exempel snabb med att på ledarplats dra paralleller mellan homosexualitet och tsunamikatastrofen... Osmakligt, javisst, men vem är det minsta förvånad...?

38 Comments:

Blogger Winther said...

Du är snabb Tor. Jag tänkte nämligen tipsa dig om denna nyhet :)

Skakigt homosex

torsdag, februari 21, 2008 11:39:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Tack för omtanken. Och tack för att du ger mig ytterligare exempel på hur dessa tankar uttrycks på närmare håll.

torsdag, februari 21, 2008 11:55:00 fm  
Blogger Winther said...

Du skriver underhållande och intelligent dräpande på gränsen till raljerande. Detta är mycket roande läsning.

Tyvärr är du alltför politiskt korrekt och det är det enda tråkiga med din blogg.

Men du kanske blir frälst en vacker dag och den dagen blir det nog inga jordbävningar, eller så blir det kanske det?

torsdag, februari 21, 2008 12:14:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tack för dina ord. Vad innebär egentligen begreppet "politiskt korrekt" för dig? Och hur kommer denna korrektheten till uttryck på bloggen=

torsdag, februari 21, 2008 12:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vänta bara så skall ni snart få skåda på jordbävning i Israel.

Hesekiel 38
18Men på den dagen, den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, då skall jag giva luft åt min vrede.

19Ja, i min nitälskan och min vredes eld betygar jag det: på den dagen skall det förvisso bliva en stor jordbävning i Israels land.

torsdag, februari 21, 2008 12:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag tror det ligger nåt i det faktiskt, igår när jag och kärestan hade "lite småmysigt" med varandra så tyckte jag mig känna att jorden skakade. ;)

torsdag, februari 21, 2008 1:24:00 em  
Blogger Winther said...

Politiskt korrekt är för mig att man böjer sig för etablissemanget din blogg inte bara böjer sig för det utan är überetablerad och går i bräschen för det.

torsdag, februari 21, 2008 2:17:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

OK. Jag är alltid så nyfiken på vad folk lägger i begreppet "politiskt korrekt". I andra sammanhang brukar "politiskt korrekthet" innebära att man säger "färgad" istället för "nigger", "romer" istället för "tattare", eller "homosexuell" istället för "bögjävel".

Jag ser inget egenvärde i att till varje pris vara politiskt inkorrekt, som vissa verkar göra. Jag bryr mig överhuvudtaget inte om begreppet. Jag skriver utifrån mina övertygelser och känner mig inte det minsta böjd under etablissemangets ok.

Jag känner mig inte heller böjd under något ok för att jag tycker att Sverige ska ha en human flyktingpolitik (ack så PK), att religiösa och etniska minoriteter i landet ska värnas (über-PK), eller för att jag under flera år var medlem i den gränslöst politiskt korrekta organisationen Amnesty.

torsdag, februari 21, 2008 2:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag håller just på med The God Delusion av Richard Dawkins, som ni förstås läst allesammans redan. Men i den påpekar han med underbart torr humor vilken förmätenhet det är att tro att världsaltets skapare skulle förstöra en hel landsände för vad några människor gör i sängen. Snacka om att överdriva vår egen betydelse - vilket är en sorts narcisissm.

torsdag, februari 21, 2008 4:25:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Javisst är det bisarrt. Tänk att tillbe en gud som avlivar alla barn och kvinnor i en stad, för att männen är galna och vill gruppvåldta änglar... Bisarrt... Vad är det för maktlös gud som inte kan straffa de skyldiga?

torsdag, februari 21, 2008 4:29:00 em  
Blogger Winther said...

ja, henrikt Gud skulle aldrig göra något sådant. Jordbävningarna är Satans verk.

torsdag, februari 21, 2008 4:59:00 em  
Blogger Winther said...

Tor du har ju inte läst vad det står - det fanns inga oskyldiga i Sodom. kolla in "10 rättfärdiga i staden"

torsdag, februari 21, 2008 5:14:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Inte ens barnen var alltså rättfärdiga? Inte ens de som ännu låg i sina mödrars liv? Även dessa avlivade Gud... Ack ja...

torsdag, februari 21, 2008 6:23:00 em  
Anonymous Anonym said...

Har för mig att det är endast i de monoteiska religionerna som synden kan ärvas, den sk arvsynden?
Eller är det bara en kontrollmekanism för att hålla massorna i schakt?

torsdag, februari 21, 2008 7:43:00 em  
Blogger Psykbryt said...

Jag ser med stor humor på detta och kan inte göra annat än driva med det:

http://psykbrytet.blogg.se/1203628042_av_jord_r_vi_komna.html

Hälsar
Psyk.

torsdag, februari 21, 2008 11:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hej på er översänder mera jordbävningar lägg märke till att de ( 2 profeterna ) var en plåga för människorna innan de blev dödade.

Uppenbarelseboken 11 >>
Revelation 11 Swedish (1917)

1 Och ett rör, likt en mätstång, gavs åt mig, och mig blev sagt: »Stå upp och mät Guds tempel och altaret tillika med dem som tillbedja därinne. 2 Men lämna å sido templets yttre förgård och mät den icke; ty den är prisgiven åt hedningarna, och de skola under fyrtiotvå månader förtrampa den heliga staden. 3 Och jag skall låta mina två vittnen under ett tusen två hundra sextio dagar profetera, höljda i säcktyg. 4 Dessa vittnen äro de två olivträd och de två ljusstakar som stå inför jordens Herre. 5 Och om någon vill göra dem skada, så går eld ut ur deras mun och förtär deras ovänner; ja, om någon vill göra dem skada, så skall han bliva dödad på det sättet. 6 De hava makt att tillsluta himmelen, så att intet regn faller under den tid de profetera; de hava ock makt över vattnet, att förvandla det till blod, och makt att slå jorden med alla slags plågor, så ofta de vilja.

7 Och när de hava till fullo framburit sitt vittnesbörd, skall vilddjuret, det som skall stiga upp ur avgrunden, giva sig i strid med dem och skall övervinna dem och döda dem. 8 Och deras döda kroppar skola bliva liggande på gatan i den stora staden som, andligen talat, heter Sodom och Egypten, den stad där också deras Herre blev korsfäst. 9 Och människor av allahanda folk och stammar och tungomål och folkslag skola i tre och en halv dagar se deras döda kroppar ligga där, och de skola icke tillstädja att kropparna läggas i någon grav. 10 Och jordens inbyggare skola glädjas över vad som har vederfarits dem och skola fröjda sig och sända varandra gåvor; ty dessa två profeter hade varit en plåga för jordens inbyggare.»

11 Men efter tre och en halv dagar kom livets ande från Gud in i dem, och de reste sig upp på sina fötter; och en stor fruktan föll över dem som sågo dem. 12 Och de hörde en stark röst från himmelen, som sade till dem: »Kommen hit upp.» Då stego de i en sky upp till himmelen, i sina ovänners åsyn. 13 Och i samma stund blev det en stor jordbävning, och tiondedelen av staden störtade samman, och genom jordbävningen omkommo sju tusen människor; och de övriga blevo förskräckta och gåvo ära åt Gud i himmelen.

14 Det andra ve har gått till ända; se, det tredje ve kommer snart.

15 Och den sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo i himmelen starka röster som sade: »Väldet över världen har blivit vår Herres och hans Smordes, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.» 16 Och de tjugufyra äldste, som sutto på sina troner inför Gud, föllo ned på sina ansikten och tillbådo Gud 17 och sade: »Vi tacka dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är, och som var, för att du har tagit i besittning din stora makt och trätt fram såsom konung. 18 Folken vredgades, men din vredes dag har nu kommit, och den tid då de döda skola få sin dom, och då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som frukta ditt namn, både små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärva jorden.»

19 Och Guds tempel i himmelen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Då kommo ljungeldar och dunder och tordön och jordbävning och starkt hagel.

torsdag, februari 21, 2008 11:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men det är kanske inte helt osant.För bögarna var ju faktiskt med och uppfann AIDS som tar livet av miljoner icke bögar också och annat skit som sitter i röven.Så allt är kanske inte helt fel i detta fallet.

Anusballen.

fredag, februari 22, 2008 4:16:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Glömde ju länken till rolig bög TV.

http://www.youtube.com/watch?v=gnFafeTW5AU

fredag, februari 22, 2008 4:28:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Filmtips.

For the Bible Tells Me So (2007)


"An exploration of the intersection between religion and homosexuality in the U.S. and how the religious right has used its interpretation of the Bible to stigmatize the gay community."

fredag, februari 22, 2008 6:16:00 fm  
Blogger Lisa said...

Det är i sådana här stunder jag tvivlar i min övertygelse om religionsfrihet.

Jag säger inte att religion per automatik gör människor dummare och mer intoleranta. Jag säger bara att risken finns.

fredag, februari 22, 2008 9:40:00 fm  
Blogger Johan said...

Tor,
Jag tror det är meningslöst att debattera och diskutera dessa ämnen (eller över huvudtaget) med personer som David Winther (jag har nämligen försökt). Han verkar inte bara totalt inskränkt och dogmatisk, utan helt ointresserad av att lyssna på andras argument. Han, och liknande människor, kommer bara dragandes med en massa bibelcitat eller hävdar utan diskussion att allt som står i bibeln är sant etc. Du kanske är bättre än jag på att diskutera med den här sortens människor.

Jag håller helt med dig Tor att definitionen på politisk korrekthet varierar från samhälle till samhälle och mellan olika tidsperioder. Ett bra exempel är Sydafrika, där det var politiskt korrekt att vara rasistisk eller för apartheid innan början av 1990-talet, och denna apartheidsyn var ju skapad och sanktionerad av det kristna samhället ffa, eftersom Gud hade valt ut de vita, eller snarare afrikaansfolket, som något speciellt. Svarta, färgade (i Sydafrika menas med detta de som har en vit och en svart förälder), och indier klassades som djur. Fr.o.m. början av 1990-talet så har det blivit politiskt korrekt i Sydafrika att vara för de svarta och färgade människorna etc i deras kamp för jämställdhet, t.ex. inom arbetslivet.

I tiden efter Jesu tid på jorden var ju kristna i minoritet, och förföljdes. Således var det då politiskt korrekt att vara emot kristna. Detta har ju som vi vet förändrats, och kristna har mer och mer tagit över i stora delar av världen, och blivit en majoritet. Därför kan man säga att deras världsbild verkligen har genomsyrat världen, så att vara för den kristna världsbilden är och har varit oerhört politiskt korrekt. Det är intressant att konstatera att en människa som David Winther (som är en sådan hårdnackad kristen idag) tror att han inte är inom etablissemanget, då etablissemanget alltid har varit emot homosexualitet. Det är endast de sista åren detta börjat ändras något, där samhället börjat gå mot mer jämställdhet och lika värde. Det är alltså märkligt att dessa människor (t.ex. David Winther), som är i majoritet, är så rädda för minoriteten. Således undrar man om hans motiv för att vara kristen eller tillhöra en grupp människor. Antagligen är han det bara för att få chansen att vara nedvärderande och kunna få möjlighet att spotta och trampa på människor tillhörande en minoritet, även om jag vet att han säger att det är deras homosexuella handlingar han kritiserar. Men det är tomt prat, även det om att han inte fördömer. Han, och liknande människor, dömer, och dömer människor, inte handlingar. Det är glasklart tydligt och lätt att se igenom. De gömmer sig inte speciellt bra, ungefär som strutsens huvud. Du, DW, begår, som jag sagt till dig tidigare, den största synden själv, nämligen att tro att du har förmåga och rätt att trampa på andra, dvs dina medmänniskor.

För att inget ska kunna missuppfattas och användas som slagträ i denna debatt, t.ex. av en hjärn- och hjärtlös Winther, så vill jag förtydliga att jag är heterosexuell och har bott i Sydafrika en längre tid.

onsdag, mars 19, 2008 4:48:00 em  
Blogger Winther said...

Oj, Johan,
jag är hedrad att du skriver så mycket om mig - och det mesta du skriver är dessutom helt korrekt även om du överdriver mina egenskaper något.

Sydafrika tycker jag är ett bra exempel på ett kristet land. De har tyvärr dock samma tendenser att böja sig för världsligheten när det gäller homosexualitet. Jag har två bloggar i Sydafrika; En om finansiella placeringar och en kristen: Why we shold question gay marriage.

onsdag, mars 19, 2008 7:09:00 em  
Blogger Johan said...

Vad bra David att du vågar dig ut på domäner där du inte är på hemmaplan, dvs på din egen eller Christers blogg, eller dylika sajter.

När det gäller att böja sig för världsligheten så gör vi som gör det på ett bambulikt sätt, dvs böjer oss mjukt för vinden men återfår vår balans på ett stadigt sätt.

Eftersom du tycker att Sydafrika är ett bra exempel på ett kristet land (du kunde lagt till ett konservativt kristet land), men att de börjat böja sig för världsligheten numera, så antar jag att du var för apartheidsystemet och emot den demokratiska utvecklingen där. Det är ju skönt att du trots allt öppet (dvs på andra ställen än bland dina trosfränder) vågar visa ditt rätta ansikte.

onsdag, mars 19, 2008 10:10:00 em  
Blogger Winther said...

Jag har aldrig varit för aphartheid, däremot är jag mot ANC eftersom de torterat och mördat tusentals människor, huvudsakligen färgade.

ANCs ledare Jacob Zuma är klart oseriös, och anser att man kan skydda sig mot hiv genom att duscha. I mina ögon är ANC klart överskattat. President Mbeki är än värre och anser att det inte finns något som helst samband mellan hiv och aids.

Det är såna kommunistiska blunder som gjort att 20% (6 miljoner) av befolkningen är smittade av hiv.

torsdag, mars 20, 2008 7:40:00 fm  
Blogger Johan said...

Tillåt mig tvivla att du var emot apartheid. Hela din varelse andas rasism, och du vet ju att lögn är en större synd än homosexualitet.

Men om du nu var emot apartheid under de åren, så var du ju då politiskt korrekt i denna frågan i Sverige under denna tiden. Hur går det ihop med ditt motstånd mot politiskt korrekta människor?

Jag har aldrig hört att ANC skulle ha mördat tusentals människor, men du är ju bra på att fantisera ihop historier, så jag antar att det är det du gjort.

Även om man är emot ANC så får man ju inte glömma att det faktiskt var de som förde kampen mot apartheid (som du ju påstår att du var emot) och lyckades få en övergång till demokrati utan inbördeskrig eller alltför mycket blodspillan.

Visst, jag håller med om att Jacob Zuma är ett skämt, och att Mbeki inte är så fantastisk heller (fast bättre än Zuma är han väl ändå). Men det är ju ocskå för att man jämför med den tidigare ledaren och presidenten Mandela, som ju ändå är en av världens mest respekterade ledare.

Jag tror snarare det är fattigdomen hos delar av Sydafrikas befolkning och att apartheidsystemet motarbetade utbildning för den svarta befolkningen som gör att det finns så mycket problem med HIV och aids i Sydafrika snarare än "kommunistiska blunders". Men du har ju förutom homosexualitetsskräck också kommunistskräck, tillsammans med alla dina andra rädslor och skräck. Du måste göra nåt åt din rädsla, David.

torsdag, mars 20, 2008 10:07:00 fm  
Blogger Winther said...

Men kära Johan,

Varför måste du överdriva så hela tiden. Du framstår som en ytters besviken och föraktfull människa eller så är det bara ungdomlig dumhet som får dig till såna superlater.

Jag har alltid varit emot apartheid. ANC har mördat tusentals och det är ett historiskt faktum precis som att kommunisterna mördat 110 miljoner människor. ANC sågs länge som en terroristorganisation dock inte av socialiststaterna däribland Sverige. Läs på din historia Johan.

torsdag, mars 20, 2008 11:29:00 fm  
Blogger Johan said...

Har du gått och blivit kär i mig nu David? Det är inte likt dig.

Jag tror inte att du inser att jag är något äldre än vad du är, men det lämnar vi därhän.

Om det är någon som ska läsa på sin historia så är det nog du David. Vilken grupp människor har orsakat mest död och elände i världen i ett historiskt perspektiv? Vem har kallblodigt dödat flest människor för att omvända dem till att tro på det de tror på? Jo, kristna grupper. Och det har de fortsatt med tills våra dagar. Läs verkligen på lite nu DW, eller snarare erkänn det du redan vet.

Kommunism eller nazism och fascism för den delen är ju lika fruktansvärda dogmatiska grupper, som har mördat miljoner människor vardera, så där håller jag med dig. Även fundamentalistisk islam är fruktansvärd med sin terrorverksamhet. Kontentan av detta är alltså att ni alla spelar i samma liga, dvs kommunism, nazism/fascism, fundamentalistisk kristendom, fundamentalistisk islam. Ni är av samma skrot och korn.

Föraktfull skulle nog de flesta kalla dig David. Det måste finnas något i din barndom som spökar, eller nåt. Nu försöker jag bara vara medmänsklig när jag frågar: Slog din pappa (pastorn) dig ofta och mycket, eller är det nåt annat som ligger bakom dina mentala och medmänskliga skador? Jag vill verkligen bara försöka hjälpa dig, för det är nog vad du behöver.

torsdag, mars 20, 2008 11:50:00 fm  
Blogger Winther said...

Ja, Johan jag älskar dig. Men det är med en broderlig kärlek och ingen annan.

Det är ren lögn att kristna skulle ligga bakom massa mord, ren lögn.

Jag känner inget förakt för dig Johan eller för Tor eller någon annan människa, åtminstone inte i skrivande stund. Däremot känner jag att ni är mina medmänniskor som jag vill beskydda och bevara.

Så när jag känner så är det viktigt för mig att berätta vad jag vet och att Jesus kan förvandla era liv till det bättre. Detta gör jag inte av förakt utan för att jag älskar och respekterar er!

Glad Påsk!

torsdag, mars 20, 2008 5:02:00 em  
Blogger Johan said...

Så då vill du inte prata om din pappa pastorn och hans specialbehandling av dig. Det var ju synd för jag tycker annars vi hade en bra process på gång här.

Och jo David, lilla, kristna grupper är ansvariga för en stor del av våld, krig och död i mänsklighetens historia. Det är ingen lögn. Du kan fråga vem som helst som har historisk kunskap. Men jag antar att det är lönlöst att vi har denna diskussionen eftersom du alltid kommer att ha svårt att se de verkliga negativa egenskaperna hos dogmatiska kristna på denna jord.

Du behöver inte berätta om Jesus för oss andra. Håll det för dig själv. Jag tror nämligen inte att du vet vem han är egentligen, eftersom den du tror är Jesus antagligen är kontrasten till Jesus själv.

Men det har nog att göra med din barndom, och din pappa pastorn, som du inte vill prata ut om.

Glad påsk på dig lille David!

torsdag, mars 20, 2008 7:49:00 em  
Blogger Winther said...

Jadu Johan det är ju trevligt att du vill tala om min jordiska pappa. Han var en mycket kärleksfull och laglydig man. Han ansåg att man skulle följa svensk lagstiftning till punkt och pricka så han använde inte aga.

Tyvärr har han nu varit död i ett kvarts sekel så du Johan kan fortsätta att förolämpa honom.

När det gäller Jesus kan jag inte hålla tyst om vad jag hört och sett. Jag har träffat honom och det gör att jag känner en sådan glädje, kärlek och frid när jag får tala med och om honom.

Jesus är en fantastisk person. Han älskar till och med dem som hatar honom och har en så enormt stor tålamod med oss. Han kan förlåta vad som helst tror jag.

Jesus är det ämne som jag verkligen brinner för. Jag vill ägna resten av mitt liv åt honom. Han betyder mer än allt annat i livet för mig. Utan honom vore jag ingenting.

Han gör mitt liv värt att leva. Han gör det lustfyllt och ljust. Han gör att jag kan stå ut med spott och spe.

Ja, han säger att vi ska hoppa av glädje när människor förföljer oss och gör narr av oss. Han säger att vår lön ska bli stor i Himelen.

I början när jag blev frälst hade jag en liten tro på Gud. I dag vet jag att min frälsare lever. Ja min övertygelse är så stark att jag är betydligt mer övertygad om att Jesus lever än att min fru gör det. :)

Jag kommer i framtiden om mina planer går i lås att kunna jobba för Guds rike till hundra procent.

Det är paradiset för mig att få ägna min tid åt Jesus. Det finns ingen bättre sysselsättning. Jag är frälst!

Glad Påsk Johan och Gud välsigne dig vännen.

torsdag, mars 20, 2008 11:28:00 em  
Blogger Johan said...

Varför måste du överdriva så hela tiden, David?

Va bra att din pappa inte förgrep sig på dig, men då kanske det finns nåt annat i din barndom som påverkat dig till att vara så självgod, nedvärderande och intolerant mot andra, t.ex. mot människor som begår homosexuella handlingar. Kanske är det t.o.m. din pappas tidiga död som orsakat detta. Vad vet jag? Men nu tycker jag vi har kommit en bit på väg i din process.

Det är ju skoj att du funnit meningen med livet, men bespara verkligen oss andra med ditt hjärtlösa dravel, med betydelsen att ditt hjärta inte är av den rätta sorten att predika dessa läror. Det är det jag menar, att du inte är rätt man, inte att budskapet inte är av den rätta sorten. Det vet jag, men jag betvivlar, eller snarare ifrågasätter om du är det.

Jag har förstått att du också har en blogg om indexfonder etc. Intressant. Där håller jag med dig att indexfonder är bäst i längden. Hur rik har du blivit på dina fond- och aktieaffärer etc?

Som sagt, glad påsk.

fredag, mars 21, 2008 3:34:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Johan, varför alla dessa insinuationer och tarvligheter? Kan vi inte hålla oss till sakfrågorna, och lämna personangreppen därhän?

fredag, mars 21, 2008 6:32:00 em  
Blogger Johan said...

Jovisst, jag vill inget hellre än att hålla mig till sakfrågorna. Men människor som David Winther håller sig aldrig till sakfrågorna, och förvanskar fakta och dundrar på med sin kristna propaganda och mentala korståg. Jag är så trött på den sortens människor. Han lyssnar aldrig på andra människors argument. Varför ska man behöva lyssna på honom då, där han står och ropar med sitt falska leende? Jag är övertygad om att hans hjärta är tomt, så allt hans prat om att han älskar alla oss andra (vilket jag inte vill höra en gång till) blir då tomt också, enligt mitt sätt att se det.

fredag, mars 21, 2008 10:38:00 em  
Blogger Winther said...

Johan jag respekterar dig,

Men jag måste ju lyda Gud mer än jag lyder dig.

Därför kommer jag fortsätta att säga sanningen - att jag älskar dig - och predika Jesus så länge jag lever. Det är min plikt och det är glädjen och meningen med mitt liv.

Jag lever för det och jag är beredd att dö för det.

lördag, mars 29, 2008 8:46:00 fm  
Blogger Johan said...

David,
Om du nu verkligen respekterar mig (och andra), så gör mig (oss) den tjänsten att inte skriva mer i denna tråd, tack. Jag har fått nog av dig, dina åsikter och dina floskler.

måndag, mars 31, 2008 11:17:00 fm  
Blogger Winther said...

Johan,

Jag kommer aldrig att sluta bry mig om mina medmänniskor. Om jag ser att någon blint är på väg mot ett stup så är det min skyldighet att upplysa denne om det.

Jesus är min förebild på det området.

måndag, mars 31, 2008 12:29:00 em  
Blogger Johan said...

Frågan är bara: Hur kan en blind person upplysa en annan om ett stup, som han själv men inte den andre är på väg utför?

tisdag, april 08, 2008 12:00:00 fm  
Blogger Winther said...

Jesus sa, av frukten känner man trädet.

tisdag, april 08, 2008 12:30:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home