måndag, februari 11, 2008

Märkliga slutsatser från ny favoritexpert

Äktenskap skulle inte gynna stabiliteten i homosexuella relationer, eftersom en del homosexuella ägnar sig åt partnerbyten och har sex med andra trots att de lever i förhållanden. Det är kontentan i psykoterapeuten Eve Suurvee-Råstrands resonemang kring huruvida äktenskap skulle stärka stabiliteten i homosexuella relationer (Världen Idag). Men hur kan hon inbilla sig att partnerbyten och otrohet är något som är exklusivt eller utmärkande för en homosexuell kontext? Himmel! Hela den moderna film- och litteraturtraditionen är ju uppbygd just kring heterosexuell otrohetsproblematik och triangelförhållanden. De 20000 skiljsmässor som äger rum varje år talar också sitt tydliga språk. Betyder detta att heterosexuella generellt är olämpliga att uppfostra barn? Att de inte bör få gifta sig?

Eve Suurvee-Råstrand verkar för övrigt vara högerkristenhetens nya favorit när det gäller att hitta expertuttalanden om "den homosexuella livsstilen". Hon medverkade även på den ekumeniska hearingen i S:ta Clara kyrka i januari, där hon vittnade om att "lesbiska lever i relationer fyllda av svartsjuka och schismer". Jaha...

15 Comments:

Anonymous Anonym said...

Att bland ihop det allmänt mänskliga med det typiska för subkategorier är ett vanligt fenomen. Man tror att gradskillnaderna till den enes eller andres fördel beror på subkategorin och inte situationen denna befinner sig i (vilka i vissa fall mycket riktigt är oskiljaktiga men inte alltid). Judar ÄR girigARE, romer ÄR tjuvaktigARE, ungdomar ÄR latARE, kristna ÄR präktigARE, etc. Men vi vet att alla egenskaper korsar kategorierna. Man kan inte döma kollektivt i en värld av normalfödelningar. Det är det som är rasism.

(För övrigt förstår jag inte varför evig trohet skulle utesluta sexuella relationer utanför äktenskapet i en tid av preventivmedel. Vad är det i den specifikt sexuella troheten som är viktigare än att man t.ex. aldrig spelar schack med någon annan än sin maka/make? Eller att man tycker mer om att äta middag med sin bästa kompis än med sin make/maka. Begår man äktenskapsbrott då?)

måndag, februari 11, 2008 11:44:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Trist att Åsa Petersen på Aftonbladet inte kan skilja en ärkebiskop från en ärkebiskop emeritus. Weman är pensionär sedan bra många år och hans unkna åsikter får stå för honom och ingen annan. Han har inget mandat att uttala sig i Svenska kyrkans namn längre.

måndag, februari 11, 2008 12:18:00 em  
Blogger Psykbryt said...

Konstigt resonemang, men sant att skilsmässostatistiken för registrerade partnerskap är betydligt högre än för heterosexuella äktenskap. Äsch, folk vill ju bara bråka i den här frågan ändå och kommer ingenstans med det. Alla ska ha rätt att gifta sig, och framför allt att skilja sig.

måndag, februari 11, 2008 4:56:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Exakt vad spelar det för roll att skilsmässostatistiken (just nu) är högre för registrerade partnerskap? Medborgerliga rättigheter ska väl inte vara första priset i nån sorts social tävlig där individens villkor bestämas av kollektivets bedrifter?

måndag, februari 11, 2008 5:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

En liten men inte ointressant detalj om Eve som bör komma fram är att hon kommer från Estland.

Med tanke på den blossande homofobin och det homohat som där brinner så kan man ju förstå hur Eve har skaffat sig sina kunskaper, förutfattade meningar och fördomar.

Frågan är om Eve i sin psykologutbildning i Estland fick gå kurser i "bajskastning på homos" också? :-)

måndag, februari 11, 2008 7:39:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Åh, Björn, det var ju i Lettland det kastades bajs.

tisdag, februari 12, 2008 1:11:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ett av de roligaste citaten från ledarsidan på Världen idag är det här.

"Nu kräver en högljudd politisk minoritet att alla människors lika värde och rättigheter ska bekräftas genom det annars dödsförklarade äktenskapet."

Sex riksdagspartier som representerar ca 93 % av riksdagsledamöterna har i demokratisk ordning på respektive partis kongress, landsmöte, stämma etc med stor majoritet sagt ja till en könsneutral äktenskapslag.

71 % i en ny sifomätning är för reformen bland Sveriges befolkning. Bara 24 % är emot.

Nästan alla dagstidningar i Sverige säger ja till en könsneutral äktenskapslag.

Alla remissinstanser är för reformen förutom vissa religiösa samfund.

Högljudd politisk minoritet? Ja, det är en bra beskrivning av redaktörerna på tidningen Världen idag.

Bengt

tisdag, februari 12, 2008 4:47:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ah, Sorry för mina dåliga kunskaper om Baltikum. Fenomenet "homofober som ägnar sig år bajskastning" var ju förekommande i Lettland.

Säker har man som utbildad psykolog vid högskolan i Estland en mycket mer nyanserad och upplyst bild över homosexualitet än man har ifrån motsvarande i Lettland, Not.

tisdag, februari 12, 2008 6:44:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tack Bengt, den där meningen kan man analysera i dagar.

"Nu kräver en högljudd politisk minoritet att alla människors lika värde och rättigheter ska bekräftas genom det annars dödsförklarade äktenskapet."

Säger de verkligen rakt ut att kampen redan är förlorad och äktenskapsbegreppet är förverkat? (Som barn i sandlådan.) Men var det inte levande och friskt innan en minoritet krävde lika värde och rättigheter? Säger de alltså rakt ut att de här grupperna inte har lika värde och rättigheter? För hur kan de annars ha förstört begreppet?
LIKA värde och rättigheter, om man inbillar sig att detta föreligger, måste rimligtvis snarare innebära att äktenskapsbegreppet dödförklaras med glädje, tårta och ballonger. En dum gammal idé som skiljde de åt som inte kan skiljas åt. Vi är ju lika.
Alternativt att man hyllar äktenskapsbegreppet som starkare än någonsin. Men att blanda lika värde och nederlag i samma mening förvirrar mig. (Dock förvånar det mig inte.)

tisdag, februari 12, 2008 10:45:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Björn

"Säker har man som utbildad psykolog vid högskolan i Estland en mycket mer nyanserad och upplyst bild över homosexualitet än man har ifrån motsvarande i Lettland, Not."

Faktum är att det är möjligt att det är så. Estland är något annorlunda än Lettland och Litauen. I alla tre länderna är homofientligheten bland befolkningen betydligt värre än i Skandinavien men det vore också fel att bunta ihop de tre baltigska länderna.

I Estland har myndigheterna till skillnad från i de två andra baltiska länderna försvarat homosexuellas rätt till parader. När högerextremister i Estland attackerade en parad så fördömde både regeringen och de flesta media i landet attacken.

Estland har nu som första land i östra Europa förbjudit hets pga sexuell läggning.

Estland debatterar nu seriöst att införa någon typ av partnerskapslag för samkönade par. De två liberala partierna och socialdemokraterna är för någon typ av partnerskapslag medan de två konservativa är emot så det är ännu förhandlingar.

Man kan ju diskutera varför Estland är liberalare än Lettland och Litauen. Det är ju inte religionen i sig som avgjort. Både i Estland och i det homofientliga Lettland är protstantismen den viktigaste religionen. Snarare är det väl så att Estland traidtionellt varit mer västorienterat än de två andra baltiska länderna. Kanske även att landet nog är något mer sekulariserat än Lettland och Litauen.

Bengt

tisdag, februari 12, 2008 12:59:00 em  
Anonymous Anonym said...

På tal om förvirrande logik. Hur kommer det sig att Reauben Agnarson efter en lång harang om Åke Green, IOGT och "kränkta" homosexuella, avslutar med:

"Det är därför betecknande att de grupper som systematiskt utsätts för de grövsta kränkningarna, ofta glöms bort eftersom de saknar resurser och är utan starka lobbynätverk: nämligen barn som utsätts för grova övergrepp, samt unga kvinnor och män som hamnar i människohandeln."

Det är samma märkliga logik som ibland upprepas i kommentarerna på den här bloggen, nämligen att ett fokus på homosexuell problematik på något sätt skulle stjäla uppmärksamhet och resurser från andra företeelser, såsom kränkning av kristna, den heterosexuella livsstilen, etc. Det är ytterligare en logik/retorik som hör hemma bland barn i sandlådan. Vad är det för kaka man slåss om? Förvirrande.

tisdag, februari 12, 2008 2:16:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

TP

Agnarsson lägger med sin krystade slukläm upp bollen för Mats Tunehags reportage om sexindustrin i Thailand, som förmodligen publiceras i morgondagens tidning. Och vinkeln på den artikeln är tämligen förutsägbar.

Björn

Jag är mycket tveksam till om man kan dra några slutsatser om en persons kompetens utifrån varifrån vederbörande kommer.

tisdag, februari 12, 2008 3:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hej Tor, jag tror inte att man kan bedöma en människa efter hennes etniska härkomst enkom.

Vad jag ville säga var att jag är ganska övertygad över att de böcker som Eve undervisades i under utbildningen i Estland har en mycket mer fobisk och inskränkt bild av företeelsen homosexualitet än vad högskolor i Sverige har.

tisdag, februari 12, 2008 8:20:00 em  
Blogger Technicolor said...

Det som är riktigt obehagligt med hennes kommentarer är inte hennes märkliga idéer utan att hon uttalar sig som expert i kraft av sin yrkesroll. Som psykolog blir jag illa till mods av hennes ovetenskapliga och vulgärpsykodynamiska påståenden. I samband med hennes intervju i Dagen kontaktade jag henne via mail och bad henne om några förtydliganden. Där utvecklade hon sina åsikter som huvudsakligen gick ut på att det inte är bra att samhället har en positiv syn på homo- och bisexualitet eftersom det leder till att fler blir homo eller bi. Och att detta gör större skada än det lidande som diskriminering och åsidosättande som en negativ samhällelig attityd innebär för oss hbt-personer. Hon hade också en hel del andra riktigt märkliga och obehagliga resonemang och tyvärr framkom att hon förefaller uppmuntra homo- och bisexuella patienter till att bli heterosexuella. Hon bifogade bland annat en lång berättelse om en kvinna som blivit heterosexuell efter gått i terapi hos Eve. Jag upplever att hon bitvis gränsar till att bryta mot de yrkesetiska principerna för psykologer, inte minst om hon påverkar sina patienter till att motverka sin sexuella läggning. Sedan kan jag ju inte heller påstå att jag tycker att hon utgår från "vetenskap och beprövad erfarenhet" i sina expertuttalanden och sin verksamhet.

En parentes som jag upptäckte när jag googlade Eve Suurvee-Råstrand är att har skrivit flera inlägg i Sällskapet för Parapsykologisk Forsknings nyhetsbrev i ämnen som "Vad kännetecknar ett effektivt telepatistimuli?", "Dissociation - ett begrepp av intresse för parapsykologin?" och "Eva Hellströms ”sanndrömmar” analyseras".

http://parapsykologi.se/nyheter/2005/2005-01.pdf

torsdag, februari 21, 2008 11:04:00 em  
Anonymous Anonym said...

Råstrand har rätt och du Tom har fel. Nu finns bara det intellektuella mellan oss. Du skriver om din sanning som du självklart värderar högt, högst därför den är objektiv den är demokratisk den är empirisk den är falsk den är sann den är blåögd mondän och modern den är du. Är den sann? Har du blonda skånepåg rätten att så korrekt tillrättalagt snitsa till ditt engagemang så krampaktigt svenskt socialdemokratiskt förfalskande att du publicerar och tycker? Du tror att du måste skriva medans du skriver som en kretin. Vi som läser och föga bryr oss när vi ögnar igenom ditt stridsrop kommer från andra länder där dit patos besvaras med sanning verklighet och ett ord för dig som är förbjudet nämligen tradition. Du kanske skulle ägna dig åt matematik istället. Men du har väl självklart ambitioner som det så fint heter om obegåvade strebrar.

tisdag, mars 13, 2018 3:07:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home