tisdag, februari 05, 2008

Ny hiv-epidemi befaras

Hiv ökar alltså explosionsartat bland män som har sex med män. Som jag tidigare påpekat (och kritiserats för) tycker jag det är fullständigt obegripligt. Vad är det som är så svårt at fatta med hur hiv smittar? Är det inte glasklart? Vilken homosexuell man [i Sverige] vet inte vad som gäller när det kommer till detta? Finns det överhuvudtaget något som är mer inpräntat i det "homosexuella kollektiva medvetandet"?

RFSL-ordföranden Sören Juvas menar att det beror på minskade anslag till hiv-prevention och lägger alltså ansvaret på myndigheterna. Men hur skulle enskildas sexualliv kunna vara det allmännas ansvar? Första steget mot en lösning av problemet måste väl vara att erkänna att ansvaret ligger hos dem har oskyddat sex trots okänd eller positiv hiv-status?

Den livsviktiga och helt nödvändiga avstigmatiseringen av hiv-smittade får inte blandas ihop och överskuggas av en avdramatisering av hiv.

_ _ _

(Det här inlägget har en medvetet provocerande ton. Syftet är att försöka initiera diskussion i denna viktiga fråga.)

38 Comments:

Blogger Eklindh said...

Jag trodde alla visste att vi i Sverige inte skall ha egna ansvar. Det är ju bara hemskt att tro att vissa kan ta ansvar för sig själva.


Jag tror denna ökning även har del i det att hivsmittade måste berätta för sin sexpartner. Detta lurar in många i en falsk trygghet. "Han sa inget han är ren".

Ibland hoppas man att hivepedemin får ett stort uppsving. Då kanske man tar problemet på allvar. Inser hur illa det låter men en del av mig hoppas detta.

tisdag, februari 05, 2008 10:17:00 fm  
Blogger Fred Anderson said...

En polare satt inlåst i nästan två år på grund av ett ex som anmälde honom. Dom hade haft skyddat sex, men hans ex påstod - och karln är över fyrtio år - att han inte visste att HIV smittade via sex. Givetvis blev han inte smittad eftersom det var skyddat sex, men jag häpnar fortfarande över att min vän fick sitta inne såpass länge på grund av det OCH att en fyrtioårig man är så korkad att han inte vet hur HIV kan smitta.

Som jag brukar säga angående ansvar vid sex: It takes two to tango. Båda ansvar. Annars är man dum i huvudet.

tisdag, februari 05, 2008 10:34:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Eklindh
Hur skulle ökningen kunna ha med informationsplikten att göra? Man kan väl inte utgå från att informationsplikten är DET ENDA sättet att hindra smittspridning?

Fred
Intressant. Jag tycker dock att vi tonar ner de raljanta hänvisningarna till folks intelligens. :-)

tisdag, februari 05, 2008 10:41:00 fm  
Blogger Eklindh said...

Tor
Ja om informationsplikten följdes så skulle den ju vara jättebra. Men alla är inte ärliga och berättar om sin hivstatus. Detta gör att "vi" har lärt oss att om någon inte berättar om sin hivstatus innan vi har sex så är han helt enkelt inte smittad. Vilket också gör att det är lättare att "glömma" kondomen.

Men så länge som det bara är bögar och knarkare som är "riskgruppen" så är det ju inte någon som tar problemet på allvar. Även om det har ändrat sig en del de senaste åren.

Och givetvis är det inte enda sättet att hindra smittspridning men att ta bort informationsplikten ger även en signal att den som är hivnegativ även har ett ansvar att använda kondom. Nu känns det lite som om man lägger för stort ansvar på hivpositiva

tisdag, februari 05, 2008 11:03:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Som sagt. It takes two to tango. Så länge allt ansvar för att stoppa smittspridningen ligger på den hiv-positive (eller den som inte säkert kan säga att han är hiv-negativ) kommer smittspridningen att fortsätta grassera. För så länge kommer hiv-negativa släppa allt ansvar för sitt eget smittskydd, och så småningom, till sin egen förvåning, bli hiv-positiva. Det är dags att myndigförklara de (ännu) hiv-negativa. Vi är alla vuxna individer och vi har alla ett oundvikligt eget ansvar för våra egna val och vårt eget risktagande.

tisdag, februari 05, 2008 11:09:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Eklindh

Är det så? Har "vi" lärt oss att om någon inte berättar om sin hivstatus före sex så antar man att vederbörande är hivfri? Är det informationspliktens fel? Jag får verkligen inte ihop det. När det handlar om dödliga sjukdomar kan man inte gå på "signaler" och "antaganden"´. Fullständig öppenhet måste gälla.

Hivpositiva HAR ett stort ansvar i sammanhanget - nämligen att inte föra smittan vidare. Hivnegativa har också ett stort ansvar - nämligen att alltid se till att använda kondom i sexuella sammanhang där hivstatus är okänd. Eller helt enkelt skita i att ha sex om man inte kan hantera kondomer.

tisdag, februari 05, 2008 11:15:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Vem är det som påstår att allt ansvar ligger hos hivpositiva, anonym?

tisdag, februari 05, 2008 11:16:00 fm  
Blogger Eklindh said...

Jag anser att med informationsplikten så "lär vi" oss att den som inte säger något är hivfri.

Det är iallafall det sättet som jag upplever den på. Man lägger ett stort ansvar på just den hivpositive att berätta om sin status vilket kan vara jobbigt bara det.

Sen är det naturligtvis en massa andra saker som behövs för att stoppa spridningen av hiv. Information till den "stora massan" istället för till enbart riskgruppen bögar vore ju på sin plats. När det gäller yngre så är fortfarande hiv något som drabbar gamla gubbar. Och män som har sex med män är inte längre den homogena grupp som den var på 80 talet. Nu har alla sex med alla. Mer eller mindre.

tisdag, februari 05, 2008 11:58:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tor. Du själv. I följande mening:
"Första steget mot en lösning av problemet måste väl vara att erkänna att ansvaret ligger hos dem har oskyddat sex trots okänd eller positiv hiv-status?" Särskilt i slutklämmen: "Trots okänd eller positiv hiv-status" Var finns ansvaret hos den som väljer att ha oskyddat sex när han (eller hon) vet sig vara hiv-negativ i den meningen? Avsluta meningen efter "att ansvaret ligger hos dem har oskyddat sex" så är jag med.

Dessutom är jag enig med Ekstedt att nuvarande smittskyddslagstiftning lägger allt ansvar för smittprevention på den redan smittade, och invaggar den hiv-negative i en falsk trygghet, vilket vi kan se i smittalen har en förödande effekt på smittspridningen.

tisdag, februari 05, 2008 12:27:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Anonym.

Nej, jag påstår inte att allt ansvar ligger hos hivpositiva i den av dig citerade meningen. Notera att jag även använder formuleringen "okänd hivstatus". Här ingår förstås typfallet om en konstaterad hiv-negativ person har sex med en person med okänd hivstatus. Om personen med okänd status är öppen med att han inte vet, är det förstås lika mycket den hivnegatives ansvar att se till att det används kondom. Båda parterna i en situation där status på något sätt är oklar har lika stort ansvar. Jag förstår inte hur informnationsplikten i de fall där hiv de facto föreligger försvårar denna öppenhet.

Finns det några empiriska belägg för att den hivnegative invaggas i falsk trygghet på grund av informationsplikten?

tisdag, februari 05, 2008 12:39:00 em  
Blogger Eklindh said...

Vad jag vet så finns inte några belägg för vad jag tror. Men det ser ju ut som om det är minst en till som tycker som jag.

Man bör också tänka på att det är svårt för någon som är hivpositiv att berätta om sin status för ett onenight stand eller tillfällig partner. Detta eftersom du måste berätta om du har säker sex eller inte. DU SKALL BARA BERÄTTA. Sen är det givetvis upp till den som är hivpositiv att även ta sitt ansvar och inte sprida smittan vidare.

Men jag tror att informationsplikten gör att man tar fler risker och är i en falsk trygghet.

tisdag, februari 05, 2008 12:45:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

jag tror att informationsplikten gör att man tar fler risker

Hur då?

tisdag, februari 05, 2008 12:49:00 em  
Blogger Eklindh said...

Tor läs vad jag har skrivit. Men jag tar det en gång till då.

Eftersom alla skall berätta om sin positiva hivstatus när man har sex med någon. Detta gör att man som hivnegativ får en falsk trygghet när någon inte nämner om sin hivstatus. Lagen säger ju då att denna person är negativ. Detta gör att man då lättare kan lägga bort kondomen när inte någon säger något.

tisdag, februari 05, 2008 12:58:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag ser vad du skriver men förstår det inte. Nu ska jag intervjua en kompositör, godmiddag så länge.

tisdag, februari 05, 2008 1:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

Fred

"En polare satt inlåst i nästan två år på grund av ett ex som anmälde honom. Dom hade haft skyddat sex, men hans ex påstod - och karln är över fyrtio år - att han inte visste att HIV smittade via sex."

Nu vet jag inget om det fallet. Men har du verkligen hört bådas versioner vad som hänt. Och den sanna versionen.

Du lär inte bli inlåst bara för att din partner inte vet hur hiv smittar. Däremot har nog din polare blivit inlåst för att han inte berättat för sin partner att han hade hiv. Att han sedan haft säker sex har ingen betydelse juridiskt du har en ovillkorlig informationsplikt enligt svensk lag.

Och jag tycker dessutom att man har en etisk plikt att berätta sånt i en lång relation. Om det sen ska vara kriminellt när vederbörande har säker sex är en annan sak.

Gaymedia har varit mycket vinklade i den här debatten och utmålat de som polisanmält som giriga etc. Precis som hiv-positiva som helt cyniskt inte berättar om en allvarlig sjukdom inte har ett ansvar.

Bengt

tisdag, februari 05, 2008 2:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Eklindh

"Men så länge som det bara är bögar och knarkare som är "riskgruppen" så är det ju inte någon som tar problemet på allvar. Även om det har ändrat sig en del de senaste åren."

Jag håller inte med dig. Sverige är ett av de länder som verkligen engagerat sig emot hiv. Förutom de första åren i början av 1980-talet när kunskapen inte spridit sig och vissa struntade i det eftersom det då inte drabbade andra än bögar och knarkare.

Men sedan 1985 har svenska myndigheter haft mycket fokus på att bekämpa hiv. Maj 1985 inrättade regeringen en hiv-delegation.

Men var så fokuserad att man tom förböjd bastuklubbar som enda land i västvärlden för att förhindra hiv-spridning bland homosexuella och bisexuella män. Nu är jag emot det bastuklubbsförbudet efter det är principiellt fel och verkningslöst även om syftet säkert var gott.

2003 avskaffade en enig riksdag (förutom kd) förbudet mot bastuklubbar. När riksdagen förbjöd bastuklubbar 1987 så sa alla riksdagspartier ja till förbudet från m till dåvarande vpk (nuvarande v).

tisdag, februari 05, 2008 2:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det sista meddelandet var också från mig. :-)

Bengt

tisdag, februari 05, 2008 2:40:00 em  
Blogger Fred Anderson said...

Bengt: Tro mig, jag vet allt i fallet. Personen som anmälde honom anmälda nyligen en till person för exakt samma sak. Serie-anmälare som jag ser det.

Alla visste om HIV-statusen, sexet var skyddat.

Men om du känner dig träffad på något sätt så beklagar jag, för gör du det är det nog ditt eget problem.

Tor: Och jag raljerar gärna om folks intelligens. Du får väl spärra mig.

tisdag, februari 05, 2008 6:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

Fred

Först: Att jag skulle känna mig träffad (för vadå, vet du om jag anmält någon?) Inte för att du egentligen har med det att göra men nej, jag har aldrig anmält någon för hiv. Jag kan ju kontra med att du kanske känner dig träffad av att bli anmäld för att försökt sprida hiv, gör du det så är det ditt problem. Men är det den retoriken vi ska ha här? Kan vi inte hålla oss till sakfrågan?

Och jag vidhåller att det låter synnerligen konstigt att någon skulle bli dömd till fängelse i två år om vederbörande haft säker sex hela tiden och berättat det för sin partner att han haft hiv. Vad är brottsrubriceringen då? Förmodligen har du inte berättat hela storyn för vore det sant det du skrev vore det en rättskandal om gaymedia definitivt rapportera om och övrig media också för den delen.

Bengt

tisdag, februari 05, 2008 9:44:00 em  
Blogger Isak BK Aasvestad said...

Faktum är att de flesta som blir hiv-smittade blir smittade av en partner som inte vet om sin hiv-positiva status.

Så informationsplikten är irrelevant. Man kan inte informera om något man inte känner till.

tisdag, februari 05, 2008 10:57:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Är informationsplikten irrelevant för att de flesta blir smittade av en partner som inte vet om sin hivpositiva status? Är säkerhetsbältet oviktigt för att de flesta kör försiktigt?

tisdag, februari 05, 2008 11:09:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag vill understryka att jag inte polemiserar, utan problematiserar. Jag vill bara veta hur folk tänker.

tisdag, februari 05, 2008 11:10:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Är informationsplikten irrelevant för att de flesta blir smittade av en partner som inte vet om sin hivpositiva status?"

Allvarligt talat så vet nog inte majoriteten i Sverige ens om informationsplikten. Och även de som vet om den brukar väl inte tolka den som att den alltid följs. Jag har aldrig hört någon av mina vänner säga att vederbörande testade osäker sex eftersom enligt lag ska den som har hiv berätta det före sexet och eftersom personen inte gjorde det måste personen vara frisk.

Jag skulle aldrig själv resonera så heller.

Bengt

onsdag, februari 06, 2008 2:02:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ibland, när jag känner mig extra cynisk och trött på mänskligheten, kan jag inte låta bli att tänka: "DE FÅ FAN SKYLLA SIG SJÄLVA!" när könssjukdomar kommer på tal. Detta helt oavsett sexuell läggning hos de inblandade.

Är man så KORKAD eller OAKTSAM att man inte ser till att skydda sig, oavsett om det är ens egen snopp som ska täckas med latex eller inte, så ska man ge fan i att gnälla efteråt.

Och ja, ja, ja. Det finns kondomer som går sönder och det finns folk som ljuger men det är undantag, inte regel. De flesta som åker på könssjukdomar kunde ha förhindrat detta på ett löjligt enkelt sätt.

Könssjukdomar i sig är egentligen inte något att skämmas för. Men DUMHET är fan i mig pinsamt!

onsdag, februari 06, 2008 11:21:00 fm  
Blogger Zeitgeist said...

Schweiz federala kommission med fem ledande hiv/aids-experter har i dagarna efter genomgång av all forskning på området nått konsensus om att hiv inte överförs sexuellt vid oskyddade samlag, förutsatt att den hivpositive personen har effektiv bromsmedicinering = under sex månader haft omätbara virusmängder = under 40 viruskopior i fritt blod, inte har några andra könssjukdomar.

Läs mer:
http://www.aidsmap.com/en/news/4E9D555B-18FB-4D56-B912-2C28AFCCD36B.asp

onsdag, februari 06, 2008 12:01:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Vilken tur. Då är ju problemet ur världen.

onsdag, februari 06, 2008 12:09:00 em  
Blogger Zeitgeist said...

Nej. Problemet är inte "ur världen", hiv är fortfarande ett stort problem i områden där det inte finns effektiv behandling (men det är mer en fråga om ekonomi och politisk vilja än en fråga om infektionen). Vad som gör den schweiziska kommissionens övertygande, på medicinsk kunskap och forskning grundade, resonemang intressant, är att den förhoppningsvis kan bidra till att minska stigmatiseringen kring sjukdomens sexuella implikationer. Det i sig leder också förhoppninsvis till en öppen diskussion om de legala konsekvenserna. Kommissionens slutsats är att det inte finns något uppsåt att överföra smitta, eftersom den inte kan smitta - vid de givna förutsättningarna (effektiv bromsmedicinering och >40 viruskopior/ml/fritt blod och utan andra STI. Det saknas alltså, enligt den schweiziska strafflagens definitioner, den förutsättning som gör att ett oskyddat samlag innehåller något brottsrekvisit (fortfarande givet att de medicinska faktorerna uppfyllts: 1. Effektiv bromsmedicinering, 2. Regelbunden behandling 3. Inga andra STI.

onsdag, februari 06, 2008 2:16:00 em  
Blogger Zeitgeist said...

PS: Informationsplikten är bra, välmotiverad och mycket enkel att försvara. Den gör att en potentiell sexualpartner på förhand får möjlighet att ta ställning till om exempelvis ett samlag ska ske eller inte. Informationsplikten är, tycker jag, inte konstigare än att man har varudeklarationer på ketchupflaskor och andra livsmedel, vilket gör att konsumenter kan ta ställning till om de vill köpa varan och hur den ska användas. Information skadar i sig ingen, och det är bara bra om man har korrekt information innan man överväger sex.

onsdag, februari 06, 2008 2:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Poz

"varudeklarationer på ketchupflaskor och andra livsmedel"

Nu är ju människor inte varor som är till salu. Det är inte något krav att folk måste visa sitt brottsregister eller vilka betalningsanmärkningar de har när de ska bli sambo med varann. Mänskliga relationer är ju ett samspel som inte brukar lagregleras.

Informationsplikten fungerar ju inte. Trots att vi har den så har många blivit smittade varje år och antalet nysmittade ökar. Orsaken är givetvis att många inte vet om sin hivstatus och andra som vet om att de har hiv inte vill berätta det för att då blir de nobbade. Det är givetvis sympatiskt att någon berättar att han eller hon har hiv och i en fast relation tycker jag det personen har en etisk skyldighet att göra det. Men att ha ett system som bygger på att folk i vissa medmänskliga situationer ska berätta om olika sjukdomar de har det blir inte trovärdigt. Vad jag vet har inte heller något annat land i Europa följt Sveriges exempel. Om nu informationsplikten vore så bra så hade väl positiva utvärderingar av lagen i Sverige snabbt spridits till andra länder i EU som infört liknande lagar då. Man kan ju fundera varför det inte blivit så?

Det viktiga är istället att hivpositvia känner ett ansvar aldrig ha osäker sex. Att skylla på att man var full är en usel ursäkt.

Bengt

onsdag, februari 06, 2008 2:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det viktiga är att ALLA känner ett ansvar att inte ha oskyddat sex! I synnerhet om man befinner sig i en riskgrupp.

onsdag, februari 06, 2008 4:05:00 em  
Blogger Zeitgeist said...

Anonym. Jag är själv hivpositiv och vet alltså att jag har sjukdomen. Det är därför enkelt för mig att informera andra om den, om det finns skäl att göra det _ och det gör det om man överväger att ha någon form av sexuell relation. Orsaken är helt enkelt att då kan personen ta ställning till om han eller hon vill ha sex med mig. Man kan tycka att informationsplikten inte skulle behöva vara lagreglerad, men det är en annan sak. Jag anser att jag ändå har en moralisk informationsplikt.

Däremot, att informationsplikten i alla sammanhang inte fungerar är inget skäl att avskaffa den.

Bortsett från det ÄR mänskliga relationer ofta reglerade i detalj. Läs lagstiftningen kring exempelvis äktenskap, adoptioner, bodelning, samboskap, aktiebolag osv. så förstår du.

teas mamma: Om riskgrupper. Alla människor på jorden tillhör "riskgrupper" att få hiv utom den lilla minoritet som är immun mot hiv-infektion. Men inte ens immunitet betyder att du i lagens mening inte kan vara hivsmittad, eftersom lagen säger att den som har antikroppar mot hiv är smittad.

Forskare talar hellre om "riksbeteenden" än "riksgrupper", och jag tycker att det är mer adekvat.

onsdag, februari 06, 2008 4:25:00 em  
Anonymous Anonym said...

Poz

"Det är därför enkelt för mig att informera andra om den, om det finns skäl att göra det _ och det gör det om man överväger att ha någon form av sexuell relation. Orsaken är helt enkelt att då kan personen ta ställning till om han eller hon vill ha sex med mig."

Det är sympatiskt av dig att du resonerar så och som jag skrev så menar jag att man har en etisk skyldighet i fasta relationer att ge den infon. När det gäller tillfälliga relationer blir det mer komplicerat, jag kan förstå de som inte vill berätta, men man måste givetvis då alltid ha säker sex.

Sedan är ju hela barebackrörelsen (att ha samlag utan kondom som något ideologiskt) något helt absurt enligt min mening men det är väl en annan debatt.

Bengt

onsdag, februari 06, 2008 7:00:00 em  
Anonymous Anonym said...

poz: Du har alldeles rätt gällande riskgrupper kontra -beteenden. Jag kan bara skylla på slarvskrivning i brådskan.

torsdag, februari 07, 2008 8:13:00 fm  
Blogger Zeitgeist said...

Vad är "komplicerat"? Det är väl lika viktigt att informera en potentiell tillfällig sexualpartner som en stadig. Jag kan inte se någon moralisk skillnad.

torsdag, februari 07, 2008 11:08:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Vad är "komplicerat"? Det är väl lika viktigt att informera en potentiell tillfällig sexualpartner som en stadig. Jag kan inte se någon moralisk skillnad."

Det som är komplicerat är att du har helt andra förväntningar att avslöja saker om dig själv i en nära och långvarig relation än när ni båda inte har annat än tillfällig sex. Därför blir det säker för många hivpositiva svårare att när båda ofta är berusade och inte känner varann att berätta det jämfört med i en förtroendefull långvarig relation.

Det är vad jag tycker.

Bengt

torsdag, februari 07, 2008 7:10:00 em  
Blogger Zeitgeist said...

Att det är "svårare" betyder inte att det inte går att berätta att jag är hivsmittad. Personligen tycker jag att jag har en moralisk skyldighet att göra det, oavsett om jag är berusad eller spik nykter. Kan inte se någon skillnad i sak. Klarar man inte av det bör man nog avstå från alkohol.

fredag, februari 08, 2008 3:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tänk vad enkelt och bra det skulle vara om dessa personer gjorde som Jesus sa.

Alla pratar om problem hit och dit men glömmer det första problemet: oräkneliga partners. Det är i ärlighetens namn precis det som gör att sjukdomarna sprider sig.

fredag, februari 15, 2008 7:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Juvas har inte helt fel. Myndigheterna har varit alldeles för passiva. Om han själv står för en effektiv prevention går jag inte in på.

Avstigmatisering och avdramatisering. Sånadär distinkttioner är alltför subtila. Det viktiga nu är INTE att "motverka fördomar". Det viktiga är att motverka HIV.

onsdag, juli 02, 2008 5:32:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home