söndag, februari 10, 2008

Partnerskap gäller inte utomlands

Hur kommer det sig att ett av de viktigaste argumenten för homoäktenskap inte alls har nämnts i debatten? Jag citerar från RFSL:s partnerksapssida:

Partnerskap som ingåtts i Sverige, Danmark, Island, Norge eller Nederländerna gäller i alla dessa länder per automatik via en informell överenskommelse mellan dessa länder. Övriga länders partnerskap gäller dock inte per automatik; en person som flyttar till annat land räknas som ensamstående. Inga sådana begränsningar finns för äktenskap.

Vilket heterosexuellt par hade accepterat att betraktas vara ensamstående med allt vad det innebär när de åker utomlands?

23 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag håller med om att det i sig är ett argument emot att ha en särlösning som partnerskapet är, även om det var progressivt när det infördes 1994.

Men det är också viktigt att konstatera att även om Sverige inför en könsneutral äktenskapslag så är inte andra länder skyldiga att erkänna de äktenskapen. Om du flyttar tex till Ryssland, Kina eller Libyen så kommer inte ett homopars äktenskap att erkännas juridiskt.

EU har utarbetat ett kompromissförslag för erkännanden inom unionen av homoäktenskap och partnerskap. Men inte ens inom unionen erkänns homoäktenskap helt i alla länder.

Bengt

Bengt

söndag, februari 10, 2008 11:38:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Lyssnade på Ring P 1 måndag.
En dam framhöll att äktenskapet bara skall gälla man/kvinna.
Om man inte godkänner partnerskapet i Europa/Världen ,så föreligger inget annat än statens ingripande.
Staten inför ,som jag tjatat om länge ett juridiskt giftermålskontrakt . Vad skall man kallade? Statens sammanlevnadskontrakt? Giftemålsintyg? Samlagsavtal?
Kort sagt problemet måste undanröjas. En homosexuell man går väl i taket om man kallar honom lesbisk? En gift människa skulle aldrig behöva bli arg eller förnärmad om lagen av staten bemnämdes gift och lagen avsåg alla parbildningar HBT som Hetero.
Kyrkan får väl sedan bemnämna ´välsignelseakten vad de anser vara bäst. Konstigt nog har kyrkan glidit i frågan om borgerlig vigsel.
Den har inget att göra med religion. Men kyrkan har varit eftergiven i det fallet.
Sätt igång och kampanja. Vi skulle inte skada vare sig kyrkan,humanister, eller andra föreningar. Inför vi polygama giftemål får vi väl kalla dem föreningsanslutna!

måndag, februari 11, 2008 10:44:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Åh, fram för statliga samlagsavtal!

måndag, februari 11, 2008 10:57:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Fler och fler säger ja....

Den norska regeringen väntas planera sin proposition om en könsneutral äktenskapslag om några dagar. Då kan stortinget rösta ja senare i vår.

Bland regeringspartierna är socialdemokraterna och socialistisk venstre för. Centerpartiet har inte någon officiell åsikt men förmodligen röstar en majoritet av deras ledamöter för.

Bland oppositionspartierna är höyre och venstre för. Venstre är ett liberalt parti.

Det är bara två partier som är emot en könsneutral äktenskapslag, kristelig folkeparti och fremskriddtspartiet. Det senare är ett högerpopulistiskt parti som i några opinionsmätningar de senaste åren fått 37 %. Partiet är inte helt jämförbart med sd även om båda partierna ibland sprider främlingsfientlig propaganda. Fremskridttspartiet är betydligt bredare än sd och har idag främst fokus på ekonomi, skatter, vård och skola.

Opinionsmätningar visar att en betydande majoritet i Norge är för en könsneutral äktenskapslag.

Högsta domstolen i Kalifornien har beslutat att slutförhandlingarna inför domstol om en könsneutral äktenskapslag ska vara 4 mars. Därefter är domstolen skyldig att lämna ett yttrande inom tre månader alltså senast 4 juni


Om högsta domstolen i Kalifornien beslutar att förbudet för samkönade par inte är förenligt med delstatskonstitutionens uttalande om allas lika rättigheter så blir delstaten skyldig att införa en könsneutral äktenskapslag. Så blev det i Massachusetts 2003.

Demokraterna i Kalifornien är för en könsneutral medan republikanerna är emot. Eftersom delstatskongressen har demokratisk majoritet så har en majoritet röstat ja där. Men guvernören Schwarzenegger som är republikan har lagt in sitt veto och därmed stoppat det. Schwarzenegger tillhör annars de få inom republikanerna som är relativt homovänliga, han är för partnerskap vilket är sällsynt i hans parti.

Schwarzenegger hänvisar till att en folkomröstning för några år sedan sa nej till att delstaten ska erkänna homoäktenskap från andra delstater och tolkar det som att befolkningen även sa nej till en könsneutral äktenskapslag.

Det var tydliga generationskillnader visade rapporter om folkomröstningen i Kalifornien. Bland yngre personer var det en betydande majoritet som röstade ja till att erkänna samkönade äktenskap från andra delstater.

Opinionsmätningar visar att ungefär hälten av befolkningen i Kalifornien idag är för en könsneutral äktenskapslag.

Domstolar i Kalifornien är kända för att prioritera lika rättigheter. Högsta domstolen var där först i USA med att uttala att ett förbud mot "rasblandade äktenskap" inte är förenligt med delstatens konstitution. Det var 1948.

1967 konstaterade den federala högsta domstolen att ett sådant förbud är oförenligt med konstitutionen och därmed så tilläts "rasblandade äktenskap" i hela USA. Ett 10-tal delstater i sydstaterna hade kvar förbud mot "rasblandade äktenskap" fram till 1967.

måndag, februari 11, 2008 2:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det senaste var mitt meddelande.

Bengt
Malmö

måndag, februari 11, 2008 2:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det där att Partnerskapslagen inte gäller i andra länder och andra rättssystem, är för att det s t å r så i den s v e n s k a lagen.

Står så utskrivet.

Annars är huvudregel den motsatta:

En rättshandling som ingås i giltig ordning i e t t rättssystem gäller också (i princip) i alla andra rättssystem.

Undantag finnes, enligt den sk principen om "Ordre public".

Trots namnet kommer denna ifrån Sverige (Eric XIV öppna brev efter Riksdagen 1564 och Uppsala mötes beslut Confessio fídei 20 mars 1593). Principen blev Internationell rätt i och med Westfaliska Freden 1648.

Så det så.

Men nu ansåg utredningens sekreterare Hovrättsrådet Johan Hansson i Malmö att hans svenska vigsel gällde i Frankrike medan han bodde där, men inte vice versa.

Vilket inte talar så värst väl om hans uppmärksamhet under studierna...

Vad som stämmer är att en f r a n s k "vigsel" inte gäller, varken i Frankrike eller i Sverige. Den är helt enkelt inte giltig (= laglig) ordning, utanför Romerska kyrkan.

tisdag, februari 12, 2008 1:38:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det där att "Partnerskapslagen inte gäller i andra länder och andra rättssystem, är för att det s t å r så i den s v e n s k a lagen.

Står så utskrivet.

Annars är huvudregel den motsatta:"

Det existerar internatonella äktenskapskonventioner. Men de allra flesta länder jämställer inte partnerskap för samkönade par med äktenskap för olikkönade par.

Det kvittar vad svenska lagar hade sagt så hade inte andra länder gett två svenska bögar som ingått partnerskap i Sverige juridiska rättigheter enligt inhemsk äktenskapslag om bögparet flyttat till ett annat land.

Om däremot ett svenskt heteropar som ingått äktenskap i Sverige hade flyttat till ett annat land hade de fått samma rättigheter vanligtvis.

Om homoäktenskap ska bli erkända utomlands är det olika tolkningar av. Om det där bögparet ingår äktenskap i Sverige efter att Sverige infört en könsneutral äktenskapslag och de flyttar till ett land som har partnerskap för samkönade par kommer deras äktenskap oftast att "omvandlas" till partnerskap i det nya landet. Tex om homopar i landet med partnerskap inte har rätt att adopter så får inte heller det inflyttade gifta paret från Sverige det heller.

Men det är som sagt varje land som tolkar själv förutom inom EU där det nu existerar vissa gemensamma regler inom unionen.

Bengt

tisdag, februari 12, 2008 9:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men Huvudregeln, då? Finns inte den?

"Det kvittar vad svenska lagar hade sagt så hade inte andra länder gett två svenska bögar som ingått partnerskap i Sverige juridiska rättigheter enligt inhemsk äktenskapslag om bögparet flyttat till ett annat land."

Detta var väl ändå en väldigt n o r m a t i v utsaga (alltså i motsats till n e u t r a l)

och därtill en som försöker fixera sin norm...

... göra den till Lag ;=)

Ledtråd: det kvittar inte vad den svenska lagen säger.

onsdag, februari 13, 2008 10:58:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Göran Koch-Swahne

Jag håller med dig om att formuleringen "det kvittar vad svenska lagar säger" inte var så bra. För givetvis hade en annan formulering i svensk lag kunnat ge bögpar och flatpar större chanser.

Det jag menar är att det inte är Sverige som avgör hur andra länder ska tolka homopars juridiska rättigheter där. Vi kan försöka göra våra lagar sådana att chanserna blir så stora som möjligt att partnerskap, eller senare homoäktenskap, blir erkända utomlands men det är inte någon garanti för att de verkligen blir det.

När det gäller huvudregel så är det ju så trist att en stor majoritet av världen länder inte accepterar homoäktenskap och homopartnerskap. Vad jag vet så är det 20-30 länder som har sagt ja till att utländska homopar som ingått äktenskap eller partnerskap i sitt gamla land ska få dem erkända i det nya lndet. Nästan alla av de länder som gör den tolkningen har själv någon typ av äktenskap, partnerskap, sambolag för samkönade par.

Bengt
Malmö

onsdag, februari 13, 2008 10:10:00 em  
Anonymous Anonym said...

"En rättshandling som ingås i giltig ordning i e t t rättssystem gäller också (i princip) i alla andra rättssystem.

Undantag finnes, enligt den sk principen om "Ordre public"."

Jag förstår inte vad det är som gör detta så svårt, varken för Johan Hansson eller för dig!

Ett månggifte ingånget i ett land/rättssystem med månggifte gäller alltså i Sverige (och de flesta länder).

Mannen kan ta sina 4 hustrur och flytta till Sverige utan vidare - och de 4 hustrurna betrakts automatiskt som Fruar inför Lagen (och barnen som i äkta säng födda).

Allt detta OAVSETT att det ju inte går att gifta sig med flera personer i Sverige (däremot går det utmärkt att vara "gift" med e n och samtidigt bo ihop med andra (men de blir då inte "sambo", utan bara sammanboende ;=)

Va A eller B eller C individuellt "tycker" om detta spelar inten roll.

Jag förstår inte vad det är som är så svårt!

torsdag, februari 14, 2008 12:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

Problemet är att många länder inte ger de juridiska rättigheter enligt äktenskapsalagen till de homopar som gift sig i sitt gamla hemland och flyttar till det landet.

Bengt Held

torsdag, februari 14, 2008 3:53:00 em  
Anonymous Anonym said...

Problemet synes mig snarare vara, att DU (om Du är den anomyme Bengt ovan) stödjer detta oskick med hull och hår och propaganda.

En massa ogrundade och felaktiga påståenden alldeles i onödan...

torsdag, februari 14, 2008 8:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

Göran

:-)

Det måste vara första gången någon antyder att jag stöder heteronormativa lagar.

For your information. Det politiska område jag jobbar mest med som liberal politiker är FÖR HBT-rättigheter. Har gjort ett antal rapporter både om situationen i Sverige och internationellt. Flera tidningar, Dagens Nyheter, Sydsvenska dagbladet, Kvällsposten etc har publicerat artiklar om mina rapporter.

Det jag säger är inte annat än att det är svårt att få homoäktenskap, partnerskap etc erkända juridiskt i andra länder. Av det så tolkar du att jag måste vara för den situationen vilket ju blir något absurt. Tvärtom så tycker jag givetvis det är problamtiskt men debatten handlade inte om vad vi tycker om situationen utan hur den faktiskt är idag.

Debatten startade med att Tor berättade att det är ett problem internationellt med en särlösning som partnerskap vilket jag håller med om. Men därmed ska man inte förvänta sig några radikala förändringar för att vi får en könsneutral äktenskapslag. Det gör det lättare att få homorelationer erkända i vissa länder men har inte någon betydelse i andra länder.

Det riksdagen och regeringen i Sverige kan göra är följande.

1. Jobba för en nordisk partnerskapskonvention. Idag har nordiska länder tillsammans med Nederländerna en överenskommelse om att erkänna varandras partnerskap men någon riktig konvention existerar inte.

Däremot existerar det en nordisk äktenskapskonvention sedan 1930-talet och vad jag vet kommer den att gälla även för samkönade par när Sverige och Norge inom något år inför en könsneutral äktenskapslag. Jag bedömer inte att Danmark, Finland eller Island kommer att motarbeta det.

2. Jobba för att EU beslutar att homoäktenskap och partnerskap blir erkända i alla medlemsländer. Idag existerar det en kompromiss men något helt erkännande av relationerna existerar inte i alla länder när samkönade par flyttar dit.

Problemet är givetvis att de olika medlemsländerna i unionen är så oeniga och har så olika lagar inom området från könsneutral äktenskapslag i Nederländerna, Belgien och Spanien till inget som helst juridiskt erkännande av samkönade relationer i Italien, Polen, Rumänien, Grekland etc.

Även om jag är mycket positiv till att östländerna ska få vara med i EU, om de följer unionens krav i medlemsförhandlingarna, gör situationen i de nya medlemsländerna inte förhandlingarna enklare om en gemensam policy. Främst Polen och Slovakien har varit problematiska i EU-förhandlingarna om erkännande av homoäktenskap och partnerskap.

3. Jobba för en partnerskapskonvention internationellt. Om det är ett problem inom EU att nå enighet så är det trots det inte något jämfört med att få till en internationell partnerskapskonvention vilket jag bedömer som omöjligt idag. Men svenska politiker kan givetvis lobba för det internationellt så att det senare kan bli någon typ av internationell partnerskapskonvention.

Det viktigaste internationellt är idag istället en HBT-konvention i FN. En sådan konvention ska inte handla om rätten till äktenskap och adoptioner eftersom det vore omöjligt att nå enighet om. Istället ska det handla om rätten till frivilliga privata relationer i privata hem (att avskaffa förbud mot homorelationer), att likställa åldersgränsen mellan homorelationer och heterorelationer, att tillåta gayparader, att homosexuella och bisexuella ska få jobba fritt inom alla yrken även försvaret etc.

Jag vill till sist inte chocka dig men jag har faktiskt kysst några män. :-)

Bengt Held
Malmö

torsdag, februari 14, 2008 8:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

Göran

"En massa ogrundade och felaktiga påståenden alldeles i onödan"

Jo, jag håller med om att du gjorde det men så kan det bli i en debatt.

torsdag, februari 14, 2008 8:45:00 em  
Anonymous Anonym said...

Även det senaste var mitt meddelande

Bengt Held
Malmö

torsdag, februari 14, 2008 8:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Även det senaste var mitt meddelande

Bengt Held
Malmö

torsdag, februari 14, 2008 8:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Det jag säger är inte annat än att det är svårt att få homoäktenskap, partnerskap etc erkända juridiskt i andra länder. Av det så tolkar du att jag måste vara för den situationen vilket ju blir något absurt. Tvärtom så tycker jag givetvis det är problamtiskt men debatten handlade inte om vad vi tycker om situationen utan hur den faktiskt är idag."

Vad som förundrar mig är ditt ointresse för Princip-frågor?

Principer kan försätta berg...

Förstår Du inte att Principer är viktiga, ibland viktigare än en (felaktig) praxis, som i detta fallet (Ordre Public)?

Sen är det dock så, att en himmelens massa människor t r o r att de är moderna och "liberala" utan att vara det...

Det är inte sällan stor skillnad mellan vad folk tror om sig, och vad de i verkligheten är.

Attityder är knepiga...

(särskilt om man, som Du gör, så självklart avvisar fakta man inte brytt sig om att ta reda på ;=)

fredag, februari 15, 2008 10:05:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Attitydproblem och systemkollaps på närbeläget område:

http://bassemnasr.blogspot.com/2007/03/frmlingsfientligheten-i-fp.html

fredag, februari 15, 2008 11:12:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Vad som förundrar mig är ditt ointresse för Princip-frågor?"

Du har tydligen problem att läsa innantill. Jag har i flera meddelanden berättat hur jag vill att regeringen ska göra för att få fler äktenskap och partnerksap erkända utomlands.

Men jag berättar även hur situationen är idag. Det är inte att förneka några principer.

Du däremot är så okunnig så du gissat att med en könsneutral äktenskapslag skulle de flesta länder erkänna dem om homopar flyttade dit trots att det i verkligheten är 20-30 länder som gör det.

Logik enligt dig.

A: Jag vill att vi arrangerar en manifestastion med Muhammedteckningar i Irans parlament.
B: Det är inte möjligt. De skulle givetvis aldrig tillåta det. Iran är tyvärr en diktatur utan yttrandefrihet.
A: Jaså du är för muslimska diktaturer och emot principen om yttrandefrihet.

Bengt Held
Malmö

fredag, februari 15, 2008 11:33:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Göran

:-)

Jag förstår att min kritik mot dig sved när jag visade din okunskap. Men att det blev så hårt för dig att du skulle försöka hitta någon irrelevant för den här diskussionen det är något förvånande.

Bassem Nasr och jag har ett bra samarbete idag och har senast häromdagen skickat en gemensam insändare till Malmötidningar.

Är det någon som har attitydproblem är det du som försöker få det till att folk är homofober när de inte argumenterar exakt som du gör trots att ni tycker samma i sak. Även efter jag berättad vad jag gjort för HBT-rättigheter (vad har du själv gjort?) så antyder du att jag kanske inte är så liberal egentligen.

Bengt Held
Malmö

fredag, februari 15, 2008 11:39:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Du däremot är så okunnig så du gissat att med en könsneutral äktenskapslag skulle de flesta länder erkänna dem om homopar flyttade dit trots att det i verkligheten är 20-30 länder som gör det"

Har icke påstått något av detta.

"Logik enligt dig.

A: Jag vill att vi arrangerar en manifestastion med Muhammedteckningar i Irans parlament.

B: Det är inte möjligt. De skulle givetvis aldrig tillåta det. Iran är tyvärr en diktatur utan yttrandefrihet.

A: Jaså du är för muslimska diktaturer och emot principen om yttrandefrihet."

Detta är FÖRTAL - för att inte tala om hur likt det är de groteska påståenden om "bevis", som kommer i strid ström från Ernesto "Tito" Beltrán...

fredag, februari 15, 2008 7:23:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vad jag har gjort?

Fråga Ingela Bayraqmogwlu!

Jag hade en mardrömslik Kafka-sittning med denna folkpartissa för c:a 25 år sedan. Lärde mig en hel del...

... om vad folk tror om sig, contra vad som är...

Mina morföräldrar gjorde en hel del också...

fredag, februari 15, 2008 7:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Alla måste inte gilla folkpartiet.

Trevlig helg

Bengt Held

fredag, februari 15, 2008 9:30:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home