onsdag, februari 27, 2008

Pingstledare vill öppna upp för homosexuella

I dagens Dagen förtydligar pingstledarna Sten Gunnar Hedin och Stanley Sjöberg sina ståndpunkter om huruvida homosexuella kan bli medlemmar i deras församlingar. Båda säger ja. Med reservation.

Det var i Elisabeth Ohlson-Wallins TV-program "Hatar Gud sex" i början av februari, som Hedin uttalade att homosexuella bör välkomnas som medlemmar (till skillnad från Åke Green, som menar att man omöjligtvis kan vara homosexuell och kristen samtidigt):

- Var skall de finnas med sitt liv om inte i församlingen? Var kan den som skiljer sig få finnas. Den som gifter om sig?

Samtidigt menar han enligt artikeln i Dagen att den homosexuelle måste betrakta sin läggning som något som måste repareras:
- Församlingen är miljön där jag och alla andra som är "på väg" får finnas med för att få hjälp att bära mitt livs börda.

Stanley Sjöberg uttalar sig enligt samma mönster. Först positivt:

- Ska vi utesluta den homosexuelle för något som sker i sovrummet, då måste vi ta itu med andra medlemmar som har förmögenheten under "madrassen" eller på bankkontot, samtidigt som andra människor lider nöd.

Men han har en liknande reservation som Hedin, om än lite starkare:

- [D]et finns en gräns. För mig går den vid att brottas med sin egen situation, att vilja leva rätt men inte klara av det, jämfört med att säga: "jag har rätt och Bibeln har fel".

Jag vill inte kritisera pingledarna för dessa reservationer. Jag vill tvärtom berömma och uppmuntra dem, eftersom de vågar gå emot strömmen och stå upp för nytänkande. Särskilt Hedin verkar ha fått mycket skit för sina uttalanden. (Jag vet att reservationer av det här slaget orsakar mycket vanmakt och frustration hos kristna homosexuella, som upplever att deras tro och övertygelse inte tas på allvar, och att de i stället för mötas av respekt och förståelse, blir förmyndarmässigt och nedlåtande klappade på huvudet, läs till exempel signaturen Teas mammas vittnesbörd en bit ner i tråden Antigayretoriken tillämpad på andra grupper. Man måste uppmärksamma och förtydliga vad dessa reservationer innebär för synen på homosexuella (d.v.s. i praktiken status quo), men jag tycker det är onödigt att kritisera steg i positiv riktning. Även de minsta stegen är viktiga.)

Samtidigt ställer Dagen följande fråga till sina läsare: Ska homosexuella få vara medlemmar i en församling? Klockan 21.50 var ställningen följande:

Ja: 44 %
Bara om de lever i avhållsamhet: 38 %
Nej: 12 %
Vet inte: 5 %
Aktuell ställning och kommentarer ligger här.

6 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag håller med dig, Tor. Även de minsta stegen för oss närmare. Tack för ditt idoga arbete.

torsdag, februari 28, 2008 8:22:00 fm  
Blogger Luka(s) said...

Visst är det på ett sätt positivt att Hedin och Sjöberg tillåter homosexuella i sina församlingar.

Samtidigt kan det bli ett bakslag, för de kan tillåtas stanna där. Det blir ett alibi.

Det är inte utan att jag också blir en smula orolig för att detta akanske innebär att fler kristna/sökande homosexuella än annars söker sig till deras församlingar, där de sannolikt kan fara rätt illa.

Så länge Hedin och Sjöberg var mer avvisande var risken mindre att de direkt skadade homosexuella i sina församlingar.

torsdag, februari 28, 2008 9:55:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Hela 44% av de svarande tyckte alltså att homosexuella ska få vara med i församlingen, utan restriktioner. I den miljön är det ju väldigt bra. Så många ligger alltså före sina pastorer.

fredag, februari 29, 2008 11:00:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Ja. Och "slutställningen" blev också som ovan. Jag tycker det är mycket positiva siffror!

fredag, februari 29, 2008 11:03:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Otroligt glädjande att Dagens läsekrets är så öppna och moderna uppenbart.

Begreppet avhållsamhet är komplicerat i Sverige där sex på något sett blivit en självklar rättighet och något alena rådande heligt i sig i den allmänna debatten och opinionen.

Min relation till min man är byggd på kärlek och inte på sex.

Kalla mig medeltida och mörkerman men jag får mycket mer ut av att ha en partner som stödjer mig i det tunga, ger mig tröst och kärlek när jag är svag. Som torkar min snoriga näsa när jag är förkyld och som bär mig när dagarna är mörka.

Jag vill tillägga att jag inte lever i total avhållsamhet men sex är en mycket liten bricka i min relation.

fredag, februari 29, 2008 11:34:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Nu är det förstås viktigt att komma ihåg att de som svarat på Dagens fråga inte nödvändigtvis är representativa för Dagenläsare eller frikyrkliga i allmänhet (och, för den delen, att inte alla Dagenläsare och således heller inte alla svarare är frikyrkliga överhuvudtaget).

Men själv förvånades jag faktiskt mer över den höga siffran på det ovillkorliga nejet. Med tanke på hur noga frikyrkliga som uttrycker en negativ hållning till homosexualitet brukar vara med att de skiljer på den homosexuelle som person å ena sidan och den utövade homosexualiteten å den andra hade jag INTE trott att över 10% skulle avvisa homosexuella personer som medlemmar fullständigt oavsett deras "utlevande".

Lukas: bra poäng! Jag sa själv till min sambo när jag såg programmet att Hedin är farligare än Green, eftersom han till skillnad från den senare lyckas linda in det han faktiskt säger (=att homosexuella ska vara välkomna under förutsättning att de ser sin homosexualitet som ett problem/fel och sitt eventuella kärleksförhållande som ett misslyckande)

fredag, februari 29, 2008 5:48:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home