torsdag, februari 21, 2008

Slutsats om Zarembas artikelserie

Maciej Zarembas uppmärksammade artikelserie Först kränkt vinner utvecklades till en berättelse om om ett enskilt kränkningsärende som inte handlagts på ett korrekt sätt. Sista delen Jaktscener från lärarhögskolan, publicerades igår.

Han presenterar en annan, intressant bild av ett fall från 2005 där en lärare anklagades för att ha uttalat sig kränkande och ovidkommande om homosexuella. Man kan inte betrakta sig ha fått facit till vad som verkligen hände efter att ha läst Zarembas artiklar, men de ger onekligen en värdefull och relevant motbild.

Trots Zarembas svepande utlåtanden om gaystudenterna och hans barnsliga stilistiska positioneringar, tycker jag att det här var en bra och mycket angelägen artikelserie. Han ringar in flera viktiga problem:

  • politiseringen av forsknings- och undervisningssystemet
  • missbruk av maktstrukturer inom dessa system
  • diskrimineringsombudsmännens problematiska roll som opinionsbildare
  • missbruk av begreppen kränkning och diskriminering

Zarembas analys av kränktsjukan går ut på att det i grund och botten handlar om oförmåga – eller ovilja – att ta personligt ansvar. Han hänvisar i sista artikeln till Nina Björk, samt etikforskaren Ann Heberleins kommande bok Det var inte mitt fel! Om konsten att ta ansvar. Det kan inte vara en slump att den boken kommer just nu. Kränktkulturen och ansvarsflykten är inte bara komponenter i en libertariansk nidbild av samhället, utan något som i betydande utsträckning präglar vår samtid. Och det är mycket bra att det uppmärksammas.

13 Comments:

Anonymous Anonym said...

"Kränktsjukan" är verkligen patetisk. Jag gillade däremot Ingrid Carlgrens uttalande om att på hennes tid blev man inte kränkt. Man blev ARG. Mycket bättre.

torsdag, februari 21, 2008 1:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

De här utredningarna som gjordes tog aldrig upp vittnesmål från de studenter som hävdade att det inte fällts homofoba yttranden. Skälet skulle vara att det är den som kränkt som har tolkningsföreträde, dvs alltid rätt. Men om man inte ens talar med vittnen, missar man ju om de kränkta helt enkelt ljuger om vad som sagts och inte sagts.

torsdag, februari 21, 2008 11:07:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag uppmärksammade denhär bloggen,när bloggaren försvarade uteslutningen av Åke Green ur IOGT-NTO pga av att andra medlem(mar) kunde känna sig kränkta.Eller hade kännt sig kränkt.Åke Green åtalades pga av att en läsare (senare dömd för förskingring av pengar fr RFSL) känt sig kränkt av hans predikan.Publicerad i lokaltidningen(som ibland brukade publisera utdrag ur hans predikan)
Nermontering av åsikts- och yttrandefriheten pga att någon säger sig ha blivit kränkt.Hörandefriheten står över yttrandefrihet.Frihet att behöva höra impopulära åsikter.

fredag, februari 22, 2008 2:22:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Något Världen Idag alltid glömmer när de kritiserar hets- och diskrimineringslagstifningarna är att religiös tillhörighet och etnicitet också vägs in i lagarna. Är de emot detta också? Är de emot att en grov misshandel på en kristen där motivet just var just offrets tro, kan klassas som hatbrott? Är de emot att diskriminering av människor på grund av deras hudfärg är förbjudet? Eller är de bara emot att homosexuella inkluderas i dessa lagar. Gång på gång tvingas man fråga efter dessa självklara förtydliganden, men aldrig får man något klargörande."
(Detta är ett citat fr ettblogginlägg nedan)
Grov misshandel är ett brott som är avskyvärt och ofta straffas för milt.Oavsätt vem det drabbar.Våld kan man kalla hatbrott,ifall man vill det.Däremot har man försökt uttnyttja lagen till att tumma på åsikts och yttrandefrihet.Man KRÄVER att slippa höra åsikter som "sticker i öronen"
En skribent undrar varför "kristna skriker när Å.Green blit kränkt men är för rätten att publicera mohammedkarikatyrerna." De skriker inte utan talar sakligt.Däremot märks det när någon går rakt emot strömmen och säger självklarheter.Självklarheter som att den gamle predikanten inte ska sättas i fängelse för sin lagliga rätt att uttrycka sina åsikter.Inte många kristna tycker att det är smart med nidbilder,men självklart en laglig rätt som muslimer måste acceptera i ett land men åsikts och yttrandefrihet.
Alltså vad både "Islamrörelsen" och "homorörelsen"har velat införa är hörandefrihet,slippa höra kritik.Använda lagen för att tysta kritik. Därför kallas man automatiskt alltid islamofob eller homofob om man inte har de rätta åsikterna.Därför är de alltid kränkta om de får höra kritik.Väx upp och acceptera att vi lever i ett fritt land.Fast vi svajar betänkligt på den punkten numera.
En del kommentatorer ifrågasätter en viss tidnings rätt till presstöd och listar ett antal skribenter som inte är tillräckligt likformade för att de ska behöva tolereras(Skytte,Hakselius,Ulf Nilsson,Carin Stenström)

fredag, februari 22, 2008 2:57:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Digitaltoo

"Nermontering av åsikts- och yttrandefriheten pga att någon säger sig ha blivit kränkt.Hörandefriheten står över yttrandefrihet.Frihet att behöva höra impopulära åsikter"

Du är alltså för att avskaffa lagen om hets mot folkgrupp? Ska man då tex även få lov att sprida material utanför en synagoga med budskapet "judar förtjänar att dö"? Eller vill du begränsa yttrandefriheten ibland? Det vore intressant om du förtydligade det. För visst ska man väl få lov att säga samma saker om judar som man får lova att säga om homsoexuella?

"En del kommentatorer ifrågasätter en viss tidnings rätt till presstöd och listar ett antal skribenter som inte är tillräckligt likformade för att de ska behöva tolereras"

Eftersom det var jag som listade de där skribenterna så vill jag du noterar att jag inte föreslagit något förbud för dem att skriva i media. Jag tycker tvärtom det vore tråkigt om alla hade samma åsikter om tex RFSL i den offentliga debatten. En offentlig debatt är i sig positiv.

Men jag har även rätt att säga vilka skribenter jag tycker är inskränkta. Yttrandefriheten är inte någon frihet att slippa bli emotsagd.

Och yttrandefriheten är inte heller detsamma som någon rätt till skattebetalda tidningar. Varken Mana eller Dagen har någon ovillkorlig rätt till sådana skattepengar.

Bengt Held

fredag, februari 22, 2008 4:30:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Därför är de alltid kränkta om de får höra kritik.Väx upp och acceptera att vi lever i ett fritt land.Fast vi svajar betänkligt på den punkten numera."

Ja det kan jag iofs hålla med om. Själv är jag för både försäljning av alkohol i privata butiker, att tillåta bastuklubbar, rätten att ha kampanjen Bevara äktenskapet i Stockholm, rätten att visa Muhammed som hund som rätten för museum att visa Serranos sexutställning.

Men i ett fritt land så har även en förening rätt att utesluta medlemmar. Trots det så snyftar nu ett antal högerkristna om hur kränkande det är att IOGT-NTO uteslutit Åke Green. Väx upp var ordet.

Bengt Held

fredag, februari 22, 2008 4:48:00 fm  
Blogger Luka(s) said...

Apropå den kristna högerns försvar för yttrandefriheten bör man kanske inte glömma deras inställning när det gäller Ecce Homo och senare Ohlson-Wallns Helgonutställning. Vissa konstnärar bör tydligen inte omfattas av yttrandefriheten...

fredag, februari 22, 2008 9:39:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Digtaltoo

Då får vi se om det är mödan värd att bemöta dig den här gången. Förra gången var det som att tala in i en stenvägg, eftersom du inte svarade. Men jag eftersom jag har för vana att svara på tilltal, kör jag på ändå:

1. Var har jag försvarat uteslutningen av Åke Gren ur IOGT-NTO med hänvisning till kränkning? Varför hittar du på? Jag har kommenterat det märkliga i kristenhetens ramaskri över uteslutningen, eftersom det ligger i vissa kristna samfunds natur att förbjuda vissa individer medlemskap. Jag har även uttalat försvar för IOGT-NTO att tolka sina stadgar på ett sätt som de finner adekvat. Men jag har INTE försvarat själva uteslutningen av Åke Green.

2. Jag har aldrig heller pläderat för att Åke Green (eller Leif Liljeström) skulle fällas. Och absolut inte att de skulle dömas till fängelse. Detta har jag varit mycket tydlig med på bloggen. Det är bara att läsa.

3. Jag märker att du har svalt Mats Tunehags misslyckade uttryck ”hörandefrihet” med hull och hår. Det är intressant att se hur lätt tidningens agenda slår rot i läsarna.

4. Jag har ofta problematiserat hatbrottsbegreppet på bloggen. Jag tycker det är en viktig sak att diskutera. Jag tycker både att det finns argument för och emot begreppet. Det som talar för är att det är rimligt att straffet skärps om det framkommer att själva motivet för brottet var personens religiösa tillhörighet, etniska bakgrund eller sexuella läggning. Du lyckades inte svara på frågan som du så omständligt citerade: Är du emot att hatbrottsbegreppet generellt, eller bara att homosexuella inkluderas i det? Är du emot hets mot folkgrupps-begreppet också? Ska nazister eller islamister få dela ut pamfletter mot världsjudendomen utanför synagogan, där de förnekar förintelsen? Alltså: Ska begreppen finnas kvar? Eller ska homosexuella exkluderas ur dem? Och i så fall: varför bara homosexuella?

5. Och återigen: Varför detta ständiga gnäll om att hatbrottslagen begränsar yttrandefriheten? Det gör den inte. Processen mot såväl Åke Green som Leif Liljeström visar att det är tillåtet att påstå precis vad som helst om homosexuella. Du kan översätta homosexuell med gosseskändare, du kan dra paralleller till cancer, du kan förespråka pålning på stadens torg. Du har det svart på vitt i domslutet. Det kan inte bli tydligare än så. Säg vad du vill!! Ut med det! Men låtsas inte att du är nån sorts dissident. Det är du nämligen inte. (Ja, jag vet att det gör ont att få det förklarat för sig. Hoppas inte att du blev kränkt.)

fredag, februari 22, 2008 10:09:00 fm  
Blogger Luka(s) said...

Tor, jag tror det underlätar debatten om så många som möjligt försöker hålla isär de juridiska begreppen från varandra. Både du och andr ablandar ibladn ihop begreppen, så jag gör ett försök att bidra till en klar och tydlig debatt.

Det som var aktuellt i fallet Bibeltemplet och faller Åke Green var HETS. Som i sin tur klassas som ett hatbrott, men just när man talar om yttrandefrihet är ju bara de hetsande hatbrotten relevanta, (och möjligen olaga hot)
(lagrum: Brottsbalken kap 16 § 8)

HATBROTT är alla brott där motivet varit att "kränka en person, en
folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av
ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande
omständighet..." . Dvs bla HETS.
(Straffskärpningsregeln: BrB 29:2 p 7 )

DISKRIMINERING
blandas också ibland ihop med ovanstående. Diskriminering är också en typ av hatbrott, men handlar om en handling som utgör negtiv särbehandling av en person. Sen ser vi sällan diskrimineirng i media beskrivan som "hatbrott" eftersom de sällan blir just brott i domstolarna , utan istället blir civilmål med skadestånd. Och en civlrättslig dom om diskriminering kan aldrig anses handla om hattbrott.
(Olaga diskriminering: BrB 16:9 , diskriminering enl civilrättslig lag se bla Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering. )

fredag, februari 22, 2008 1:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hej Tor :-)
Jag letade efter vad jag skrivit förut(inspirerat till ett nytt blogginlägg såg jag)
Ursäkta.Jag mindes bara att jag skrev nåt´i samband med Åke Green och hans uteslutning.Såg att ditt blogginnlägg inte handlade först och främst om det.Mitt inlägg var visst i första hand en kommentar till kommentarerna :-)Har inte läst dina blogginlägg för övrigt(förut,Kanhända du överskattar din bloggsida.Verkar vara mest andra bloggare som debatterar??)
.Hittade inga som direkt anknöt till uteslutningen, eller?
Ska jag svara på ditt senaste,så har du säkert skrivit åtskilliga nya innan jag hinner...
"Hörandefrihet"är ett nytt bra beskrivande uttryck.Även om det irriterar dej.
Får tacka för hänvisningen till vad du kallade "Krister Renards homosida".Skulle aldrig hittat den utan din hänvisning. Gluefox.com vilket sidan hette visade sej innehålla massor av "sidor".(260.00 besök hittils)Jag rekomenderar också den s.k. homosidan så länge.(Länk i spalten till höger)
Hej på nån´dag iallafall
dToo

lördag, februari 23, 2008 3:23:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det grundläggande problemet är att läraryrkets status har reducerats till mindre än ingenting. Det är inte eliten som söker till lärarhögskolan. Dåliga löner och outhärdliga arbetsförhållanden lockar inte många. Att lärarhögskolan har examinationsformer som släpper igenom i princip vad som helst gör inte saken bättre. Det mest förvånansvärda i Zarembas artiklar har inte påtalats av någon, dvs. att man tydligen trots allt underkänner somliga. Dels måste dessa underkända vara extrema stolpskott, dels visar det hur liten medvetenhet det finns bland press och allmänhet (trots alarmerande varningar under senare år från bl.a. högskoleverket) om hur extremt illa det står till med lärarutbildningen. "Krängtheten" är någonting vi får på köpet när vi sänker kraven till nästan ingenting för de som skall utbilda våra barn.

lördag, februari 23, 2008 11:57:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

digtaltoo

Det enda som irriterar mig med begreppet hörandefrihet är att det är dålig svenska att använda ordet frihet när det handlar om att slippa något.

Det är glädjande att du hittar intressanta saker i länksamlingen. I samband med att du läser Renards homosida rekommenderar jag att du även studerar Jim Burroways briljanta parodi The heterosexual agenda: Exposing the myths. Den ligger i den här länken, där man också kan läsa den användbara manualen How To Write An Anti-Gay Tract In Fifteen Easy Steps.

söndag, februari 24, 2008 11:33:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Den sista "anonym" har tyvärr alldeles rätt. Lärarutbildningen har blivit en slask, framförallt med inriktning mot de äldre eleverna. Att någon lyckats bli underkänd är förvånande, såvitt jag minns hände det inte under min tid där. Faktum är tyvärr att det är en ekonomisk och praktisk omöjlighet för lärarna att underkänna alla som förtjänar det på våra lärarutbildningar.

söndag, februari 24, 2008 12:24:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home