torsdag, februari 07, 2008

Svar till digitaltoo om "den homosexuella livsstilen"

Signaturen digtaltoo startade delvis en ny diskussion i tråden Kommentar till "Hatar Gud sex?", som jag väljer att lyfta upp här så att det inte blir rörigt. Förutom det som framgår i citatet, kritiserade han (eller hon) även RFSU:s kondomutdelning, vilket jag alltså också kommenterar nedan.

[...] man måste omtolka bibeln om man menar att bibeln skulle förorda utlevd homosexualitet(eller nån´annan synd som den nämner). Det ser man rätt enkelt om man inte väljer att omtolka meningen. Att bibelns "förbud" mot att leva i homosexualitet inte gäller idag är att omtolka. Däremot finns det ingen lag i Sverige som förbjuder synd. Inte heller någon lag som förbjuder att påpeka synd.
[...]
(f.ö. kan jag undra vad Tor menar med att dagens homosexella livstil skulle vara mycket annorlunda. Forskning/undersökningar om antalet sexpartners bland homosexuella är lite skrämmande läsning. F.ö.även sexuella vanor bl. ungdomar idag som diskuterades på TV4 ikväll.Sätter spår)


1. Man behöver inte omtolka Bibeln för att hitta en annan syn på homosexualitet. Det enda man behöver göra är att avtolka, d.v.s. läsa vad det egentligen står i texten, allra helst grundtexten. Då upptäcker man alla lager av vanföreställningar och okunskap om homosexualitet som den kristna traditionen lagt in i dessa bibelord.

2. På vilket sätt är kondomutdelning av ondo? Att dela ut kondomer är inte att säga ”Varsågod, gå nu iväg och ha sex”, utan ”Varsågod, om ni tänker ha sex ska ni använda denna.” Världen och mänskligheten har inte råd med kristenhetens kondomskepsis. Och att förespråka kondomer är INTE per automatik att avfärda avhållsamhet. HIV-bekämpningen i världen är så pass viktig att man måste använda alla till buds stående medel. Kondom är ett sådant medel. Avhållsamhet ett annat. De står inte på något sätt i konflikt med varandra.

3. Jag har ingen aning om vad du menar med uttrycket ”homosexuell livsstil”, men jag svarar på din fråga genom att filosofera fritt utifrån det du skrev.

Hur skiljer sig alltså det som den traditionella bibeltolkningen avser med homosexualitet från dagens vetenskapliga och empiriksa insikter om homosexualitet? Det första Bibelstället som åberopas brukar vara berättelsen om Sodom och Gomorra. Vad får vi då veta om ”den homosexuella livsstilen” där? (Om vi alltså väljer att tolka texten så)? Jo, att ALLA män (unga som gamla) var homosexuella, och att de ville gruppvåldta Lots gäster. Det måste ha varit tusentals. Förställ dig bilden. Detta är ett väldigt tydligt exempel på att "homosexuell livstil" då och nu inte är samma sak. (Om det nu ÄR homosexualitet det handlar om, vilket det förmodligen inte är...)

I GT förekommer även referenser till och fördömande av manlig tempelprostitution (5 Mos 23:18). Inte heller detta är något som är tillämpligt i dagens diskussioner om ”homosexuell livsstil”.

Orden Paulus använder i sina brev (malakos och arsenokoites) kan inte på något sätt entydigt översättas med ”homosexualitet” eller beteckna en ”homosexuell livsstil”. OM det är homosexualitet han talar om, utgår han från en strikt uppdelning av manliga och kvinnliga homosexuella som söker sig till varandra. Men det fungerar inte så i en homosexuell relation. Ingen spelar kvinna. Båda är män och ska vara män – det är liksom det som är poängen... (Jag utgår i sammanhanget från män, eftersom det är vad Paulus talar om.)

Det enda man behöver göra är alltså att läsa Bibeln och fråga sig vad det egentligen står. Det borde varenda kristen vara intresserad av. Men ibland känns det uppenbarligen tryggare att luta sig mot vad någon annan har bestämt att texterna ska handla om...

4. Visst finns det homosexuella som har många sexpartners. Denna kultur har delvis vuxit fram som ett resultat av att homosexualiteten har varit hemlös. Det har inte funnits utrymme för ordnade relationer mellan homosexuella i samhället. (Det är först de senaste tjugo åren det har varit juridiskt möjligt. På de flesta håll i världen är det fortfarande socialt omöjligt.) Därför har homosexuella fått hålla till godo med de utrymmen i samhället som blivit över. Nattklubbar. Parker. Offentliga toaletter. Tillfälliga platser, tillfälliga tidpunkter. Och som en konsekvens av detta: tillfälliga kontakter. Denna kultur är väl rotad i "det homosexuella samhället", och för många är detta det enda sättet att träffa likasinnade. Många tycker förstås också att det är givande och spännande, och är inte det minsta intresserade av att ge upp detta sätt att träffa andra. "Det homosexuella kollektivet" är synnerligen heterogent och innehåller individer med olika behov, drömmar och övertygelser.

Vad jag vill säga med detta är att det är knepigt att fördöma ett beteende eller en kultur som man genom sin egen exkluderande hållning har varit med att skapa. Ju mer accepterat homosexualitet blir, desto mindre blir behovet av tillfälliga sexuella kontakter i buskar och snår. Och ju färre tillfälliga sexuella kontakter, desto mindre risk för spridning av t.ex. HIV. Det hänger ihop.

25 Comments:

Anonymous Anonym said...

Begreppet "homosexuell livsstil" använda för att kollektivisera det extrema som några homosexuella ägnar sig åt. Det finns ju en minoritet homosexuella som tycker om sexklubbar och gärna har många sexpartners. I den antihomosexuella propagandan lyfter man fram dessa exempel som om de vore representativa för homosexuella i allmänhet. Med andra ord gör man precis som rasister brukar göra när de lyfter fram enskilda invandrares brottslighet.

För att illustrerar hur detta går till vill jag härmed etablera begreppet den "heterosexuella livsstilen".

Som vi alla vet är forskningen om antalet våldtäkter och aborter bland heterosexuella skrämmande läsning. Tiotusentals kvinnor bli varje vecka misshandlade av sina män i heterosexuella relationer. Dessutom blir omkring 800 kvinnor ofrivilligt gravida varje vecka som en direkt följd av utlevd heterosexualitet. Till detta kommer allt våld som i någon mening är kopplat till heterosexuella livsstilen. När det gäller den sexuella biten så vet vi att att trafficking med unga kvinnor är en direkt konsekvens av den heterosexuella livsstilen. Vem tycker inte att detta är en oerhört destruktivt livsstil?

Jag funderar på om det inte är dags att vi homosexuella markerar att vi inte på något sätt är emot heterosexuella men att vi inte kan ställa upp på deras destruktiva livsstil.

torsdag, februari 07, 2008 2:28:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Det är lätt att skratta åt Aqurettes jämförelse med "den heterosexuella livsstilen". Men det är faktiskt exakt så begreppet "homosexuell livsstil" är konstruerat.

torsdag, februari 07, 2008 2:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag är beredd att hålla med om att en homosexuella får stå ut med en massiv skara generaliseringar. Jag hoppas att jag som konservativ kristen skall försöka hålla mig till så sakliga argrument som möjligt. Det är väl därför jag är här också och försöker bredda mitt perspektiv.

Jag måste dock säga att man som konservativ kristen får stå ut med har en rad förufattade meningar om en själv. Vissa säger att detta är befogat, men jag anser att det är lika obefogat som att ha förutfattade meningar om en homosexuell person. Försöker vi bara prata eller också lyssna? Detta gäller båda "sidor" i debatten.

torsdag, februari 07, 2008 3:10:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rickard,

Kan du, som konservativ kristen, ge ett exempel på ett sådant där "sakligt argument" så att vi vet vad du syftar på?

Risken finns nämligen att det går stick i stäv med Tors genomgång ovan.

torsdag, februari 07, 2008 4:06:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Tor har tagit upp det tidigare.
Men ett friare sexliv bland de homosexuella förutsätter kondomanvändning. Det gäller ,att
koncentrera sig på åtgärder mot HIV
och inte hur ofta med hur många partner det sker.
Egentligen skulle skolorna dela ut
kondom och påpeka ,att all sexuell aktivitet kan medföra risker för smitta. Ett friare liv bland de heterosexuella förutsätter givetvis också kondom.
Så även för kristna och muslimer.

torsdag, februari 07, 2008 4:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hej Rickard,

Jag håller med dig om att det också florerar många fördomar och förutfattade meningar om konservativt kristna, absolut.

Jag blir ibland rent utsagt illamående av den brist på förståelse och respekt som många högljudda media- homos visar. Tex emailade jag vid ett flertal tillfällen till någon som kallar sig "Bimbo boy" som har någon blogg med ytligheternas ytligheter som tema. Denna person vill inte svara mig eller lyssna på min ståndpunkt. Något som faktiskt oftast representanterna från kristen media och konservativt kristna är generösa med, att svara på mina email.

Jag hittade denna persons nick när han svarat på en del inlägg i tidningen Dagen och hans ton och typ av inlägg var av denna kvalité och djup ungefär (obs, jag raljerar och det är inget exakt citat):

"Jamen nu för liksom ni jxxla kristna liksom hålla käften bara liksom och fxxk you off liksom, Pride lever liksom" (inte ett exakt citat men ni förstår den enorma tyngd som denna homobloggare verkar ha och hans briljanta intellekt i mitt ”citat” som alltså är en fri tolkning)

Jag höll på att trilla av stolen att en sådan vulgär och klart obildad människa ska bli det bestående intrycket hos konservativt kristna och representera homosexuella så jag mailade honom och bad honom försöka förstå de konservativa kristnas ingångspunkt. Han bemödade sig inte ens svara.

Som sagt, jag bedriver min kamp emot dumhet och ignorans och hugger lika gärna till när den visar sig från andra homosexuella, och tro mig. Det gör den allt för ofta.

Den väsensstora skillnaden dock i likheterna här mellan fördomar mot bokstavskristna kontra mot homos är att det inte finns någon homosexuell lobbyorganisation som med hjälp av propaganda samt rapporter från misskrediterade forskare försöker hetsa fram en negativ bild av den de konservativt kristna på samma sätt som det finns tusentals organisationer drivna av konservativa kristna vars enda agenda är att hetsa och propagandera mot homosexuella, främst i USA.

Här ser jag en jätte skillnad och det är detta jag vänder mig emot. Gay organisationer verkar för lika rättigheter och är inte emot kyrkan eller religiösa samfund. Gay organisationer försöker inte likt Exodus eller Medvandrarna i Sverige ”omprogrammera” kristna till att bli homosexuella :-)

Jag är emot fördomar generellt, oavsett vem de riktas emot. Jag har verkligen trots att många kanske inte tror det en stor respekt för den konservativa kristna tron och dess utövare. Känner många djupt troende och har en frikyrklig bakgrund. För mig är det essentiella att man håller en tydlig linje mellan tro och samhälle, kyrka och stat. Sedan är jag helt klar med att Livets Ord eller Jehovas vittnen eller Pingst eller något annat konservativt kristet samfund alltid kommer ha svårigheter att förstå min livssituation med utgångspunkt från Bibeln men så länge de inte kräver att jag ändrar min personlighet eller beter sig nedlåtande eller föraktfyllt mot mig och så länge som statens lagar inte diskriminerar mig på grund av min homosexualitet så stör det mig inte det minsta.

Vi är alla olika och större respekt skulle bara göra oss till bättre människor.

torsdag, februari 07, 2008 5:21:00 em  
Blogger Tomas Lif said...

"Hur skiljer sig alltså det som den traditionella bibeltolkningen avser med homosexualitet från dagens vetenskapliga och empiriksa insikter om homosexualitet? Det första Bibelstället som åberopas brukar vara berättelsen om Sodom och Gomorra. Vad får vi då veta om ”den homosexuella livsstilen” där? (Om vi alltså väljer att tolka texten så)? Jo, att ALLA män (unga som gamla) var homosexuella, och att de ville gruppvåldta Lots gäster. Det måste ha varit tusentals. Förställ dig bilden. Detta är ett väldigt tydligt exempel på att "homosexuell livstil" då och nu inte är samma sak. (Om det nu ÄR homosexualitet det handlar om, vilket det förmodligen inte är...)"
-Tor


Jag älskar det här stället i bibeln. För det första var Lots gäster änglar, dvs inte man eller kvinna(däremot främmande kött, som också nämns i bibeln). Sen vill alla männen i staden inte ha sex med dessa änglar, för att dom var män, utan dom ville just våldta dom. En fin fotnot är också att Lot då tänker skicka ut sina två döttrar till alla männen i Sodom. Dom är oskulder säger han, ligg med dom. Men detta vägrar man fokusera på. Våldtäckt och sex med vad väldigt troligt kan tolkas som två barn.
I "DOM 19:24", kan man läsa om samma stad, och en annan gäst (troligen samma historia som tidigare men en annan version), som alla män vill ligga med. Men istället skickar dom ut en av hustrurna, som blir våldtagen hela natten tills hon dör. Varken speciellt accepterat eller homosexuellt. Så jag tror man kan avfärda att männen i Sodom var homosexuella. Dom var helt jävla sjuka i huvudet bara och våldförde sig på alla dom kom över.

Ofta när "homosex" dyker upp i bibeln verkar det snarare handla om att sexuellt utnyttja någon eller att vältra sig i sex och lusta.
Sexuellt refererar bibeln ofta till "en kvinnas" liggande. Vilket alltså i många fall kan tolkas efter dom värdesättningar som fanns då, att det helt enkelt är fult för en man att bli påsatt som en kvinna blir påsatt. Just för att kvinnan var lägst. I alla lägen lägst. Det var helt enkelt fult för en man att bli behandlad och förnedrad på det sättet. I rom var det t ex okej för män av högre status att sätta på yngre män eller män av lägre status.
Så ser vi inte på kvinnor idag och så ser inte homosexualiteten ut idag. Jag tror inte ens det var homosex på den tiden. Snarare bara sexuellt ofredande och utnyttjande i många fall.

(däremot läste jag en intressant teori om att David i bibeln var kär i en av sina generalers söner, och när han sörjde honom utalar att han älskade honom mer än han någonsin älskat en kvinna, jag minns inte exakt. Homosexuella fanns såklart, men i bibeln nämns "homosex" för det mest i kontext med våld och översexualitet)Tack för ett jättebra inlägg Tor, Jag undrar ibland varför saker som t ex "malakos", "arsenokoites" och "to'evah", misstolkas nästan med flit, och sen inte ifrågasätts. Det finns ju verkligen information om detta att få.

Grymt jobb!

(jag skriver väldigt osammanhängande, är verkligen inte rätt person att föra en skriftlig diskution, men jag lägger mig i lite granna iallafall)Peace

torsdag, februari 07, 2008 5:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

tp, oväntat att du skulle ta chansen att hugga. Jag visar iaf en mjukare sida än vad du gör så begär inget av mig innan du ändrar din egen inställning.

Sakliga argument som jag ser det är när jag gör mitt yttersta för att inte låta fördomar råda utan försöker se vad som står i bibeln. Att vi sen kan tolka det olika är en annan sak. Men då har jag iaf försökt vara så saklig som möjligt.

Björn, tack för ditt inlägg. Det kan kännas skönt att höra ibland. Jag är på den här bloggen för att försöka förstå och lära mig. Men skriver också egna inlägg för att försöka visa hur jag tänker eller hur andra kan tänka. Oftast möts jag av mothugg som inte alltid är direkt ödmjuka. Det tar jag själkvart men jag kunde lika gärna ha struntat i att försöka lyssna och diskutera. Det inlägg som du skrev nu får mig att vilja förstå mer. Tack!

torsdag, februari 07, 2008 5:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tomas, David älskade Jonathan mer än han älskade en kvinna. Läs gärna mer här: (på Engelska)

http://www.gaychristian101.com/David-and-Jonathan.html

Jag finner styrka i berättelsen om David Och Jonathan från Bibeln och hoppas många andra kristna som kämpar med sin tro och homosexualitet kan göra detsamma.

By the way, Du skriver jättebra tycker jag.

Hej Rickard, jag är den första att erkänna att jag kan bli lite väl "huggig" och som person är jag absolut inte speciellt avog. Klimatet på internet och min bakgrund i hur jag blivit bemött tar fram min "huggiga" sida här och många inlägg jag gjort har absolut varit för "arga", för oresonliga. Jag är en känslomänniska och reagerar som en sådan. Tack för din ödmjuka ton. Jag ska försöka förbättra min ton framöver. Även om ingen av oss ska behöva ändra oss för varandra så kan vi leva med respekt och kärlek för varandra som människor!

torsdag, februari 07, 2008 5:47:00 em  
Anonymous Anonym said...

Efter som skribenten som från början orsakade den här debatten försvarade rätten för den ökände pastor Green att uttala sig så kanske det också kan vara bra att göra ett viktigt förtydligande.

Kristna ska givetvis offentligt få kalla homosexualitet en synd. Det är inte i sig hets mot folkgrupp. Hade Green sagt det och stannat där i sin predikan hade det inte blivit åtal och inte heller den typen av protester det blev.

Att Greens predikan är vidrig är alltså inte främst för hans åsikt i sak, att homosexuella relationer är en synd, utan hur han argumenterade.

Han kallade det en cancersvulst och vad gör man med såna jo skär bort dem. Det är naziretorik.

Dessutom blandade han in både sex med djur och sex med barn i en predikan om homosexualitet vilket är kränkande mot vuxna homosexuella i frivilliga relationer.

Det är de två aspekterna som ledde till åtal och att Green med rätta blivit fördömd för sina uttalanden. Även kristna personer som tycker sex bara är etiskt rätt inom det heterosexuella äktenskapet bör fördöma Greens retorik.

Bengt

torsdag, februari 07, 2008 7:33:00 em  
Anonymous Anonym said...

Om Sodom:

Faktum är att man inte behöver gå längre än till Bibeln själv för att få veta att det som var Sodoms synd var något helt annat än det några hundra år gamla (eller unga) missförståndet ang. att det handlar om sex (homo eller ej) gör gällande.

Hesekiel 16:49 säger:
"Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar given, understödde hon likväl inte den arme och fattige"

Det är också viktigt att notera att ovanstående både är i enlighet med den judiska tolkningen av Sodom (trots allt var Domarboken - där berättelsen om Sodom återfinns - judisk innan den gjordes till kristen), och också det enda som låter sig förenas med tolkningar av andra städer som i gamla testamentet dömdes på motsvarande sätt.

torsdag, februari 07, 2008 10:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ibland blir det nästan en tävling här på siten om vilken grupp som är mest förföljd. Är det homosexuella, judar, svarta eller som vissa säger kristna? Den debatten kan vara viktig ibland men egentligen är det ganska enkelt.

Ingen förföjlelse och diskriminering är rätt. Att vissa homosexuella hånar kristna är ingen som helst ursäkt för att vissa kristna hånar homosexuella. Och vice versa.

Precis som det inte är någon ursäkt att vita ska vara rasistiska mot svarta bara därför att vissa svarta är rasister mot vita.

Två fel gör inte rätt.

Extra förvånande blir det när kristna urskuldar sin hatpropaganda med att de själv ofta blir hånade. Jesus säger i Bibeln att en kristen som blir förföljd ska vända andra kinden till och älska sina fiender. Nu är även kristna människor och givetvis är det inte enkelt att följa det rådet. Men vi kan konstatera att de kristna som tycker det är rätt att "hämnas" och själv sprida hat när de bli hånade inte har något stöd i evangelierna och Jesus uttalanden i Bibeln. Och att kalla någon grupp för "cancersvulst" är att sprida hat.

Sedan måste man ju inte tro på den där boken men det är ju en annan sak. Vissa är kristna och de ska bli respekterade för det precis som ateister ska bli respekterade.

Trevlig helg oavsett vad ni är för några typer!

Bengt

fredag, februari 08, 2008 3:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bra talat Bengt! Trevlig helg till alla läsare av denna intressanta och engagerande blogg!

fredag, februari 08, 2008 4:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

"tp, oväntat att du skulle ta chansen att hugga. Jag visar iaf en mjukare sida än vad du gör så begär inget av mig innan du ändrar din egen inställning."

Rickard,

Jag vet inte hur jag bör uttrycka mig för att vara mjuk nog för att kunna begära att folk förklarar varifrån de hämtar sina idéer om att mina krav på sexuellt likaberättigande bör motarbetas.

I ljuset av Tors aktuella blogginlägg, hur kan du finna stöd i bibeln för en exklusivt heterosexuell norm i skapelsen? Är du verkligen bokstavstrogen? Är du inte inte själva verket församlingstrogen? Vems ord följs? Pastor X tolkning av Paulus tolkning av vad som är kristligt leverne? Din egen tolkning av Bibel 2000? Din egen tolkning av någon dödahavsrulle? Är inte detta en relevant fråga med tanke på vad som står på spel?
Detta handlar inte om att bolla åsikter, det handlar om att försvåra människors liv och då bör man ha något på fötterna. Snällhet har i sammanhanget en annan tid och plats.

Föregripande FAQ:

"Men du fördömer ju min tro. Kristna motarbetas lika mycket, om inte mer än homosexuella"

Svar: Besides the fucking point.

"Finns inga skäl att använda kraftuttryck och ösa galla"

Svar: Ok, besides the point.

"Du vill bara provocera. Hur kan du förvänta dig att någon vill svara på dina frågor?"

Svar: Du slingrar dig.

fredag, februari 08, 2008 5:33:00 em  
Blogger Lillprinsen http://lillprinsen.blogg.se said...

meh ... det känns så nattståndet att prata om homosexcuell livsstil ... ska vi inte prata om modsen eller dansbanseländet också ...

fredag, februari 08, 2008 11:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

daniel: *ASGARV*

lördag, februari 09, 2008 7:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

tp, Jag läser bibeln, hör predikningar, lyssnar på debatten i samhället, är här för att få se och förstå hur andra kan se på frågan. Hur får du dina åsikter? Är du opåverkad av någon? Helt objektiv? Nja, tror inte det va. Så vi kan väl uttgå ifrån att vi båda har vår bakgrund, att vi är tänkade varelser och kan föra samtalet därifrån.

Snäll behöver du inte vara men man kan fortfarande försöka vara mjuk i sin framtoning, det är ju lättare att vara saklig då.

Eftersom du inte är troende (inget jag kan avgöra men jag tror du har skrivit det) så kommer du inte kunna förstå varför man vill följa Guds ord. Därför är du ofta oförsående för min syn på saken eftersom grunden för min syn är att följa Gud. Jag förstår att homosexuella har det jobbigt och svårt. Jag vill inte med min tro förhindra dem något, men jag vill kunna påverka samhället utifrån Guds ord.

Du säger att det handlar om att försvåra människors liv, jag säger att jag mestadels vill få människor att tro på Gud, det är verkligen en fråga på liv eller död (speciellt efter döden...) Denna längtan kommer ofta inte fram här då vi bara debatterar sakfrågor kring homosexualitet. Min vilja är inte att tvinga homosexuella att leva efter det jag tror på, min vilja är att få homosexuella och hetrosexuella frälsta. Först efter det kan det vara aktuellt att tycka att de ska följa Guds ord.

söndag, februari 10, 2008 10:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Rickard: "Jag vill inte med min tro förhindra dem något, men jag vill kunna påverka samhället utifrån Guds ord."

Finns inte det en motsägelse i det?

Att påverka ett samhälle baserad på gudstro är detsamma som att politisera sin religiösa övertygelse så att de lagar och regelverk som styr samhället utgår från "Guds ord", eller rättare sagt, från det som du tolkar vara det enda sanna Guds Ord, (enligt en helig skrift som blivit översatt, tolkat, omtolkat, reviserad re-reviserad osv. några hundra gånger under ett par tusen år), och beroende på hur du tolkar vissa bibelstycken blir alltid någon förhindrad att leva enligt sin övertygelse om vad som är rätt för henne eller honom.

Jag vill inte leva i ett samhälle som är påverkad av bokstavtrogna kristna, eller andra bokstavstrogna trosriktningar, jag vill leva i en demokrati.

söndag, februari 10, 2008 6:55:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sanna

"Jag vill inte leva i ett samhälle som är påverkad av bokstavtrogna kristna, eller andra bokstavstrogna trosriktningar, jag vill leva i en demokrati."

Jag håller med. Men vissa kristna verkar ha fått för sig att det bara är muslimsk fundamentalism som är farlig för ett samhälle.

Ett aktuellt exempel är Huckabee, högerkristen presidentkandidat i USA. Två av hans kampanjteman har varit:

Tuffare bekämping av muslimsk fundamenatlism.

För honom är det Bibeln som ska avgöra USA:s lagar om han blir president.

Hallå? Logik någon?

Man kan ju avfärda honom som en obegåvad extremist men han har miljontals anhängare i USA och är den som fått flest röster hitills i presidentvalskampanjen bland republikanerna i sydstaterna.

söndag, februari 10, 2008 7:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det senaste var mitt meddelande.

Bengt
Malmö

söndag, februari 10, 2008 7:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nej jag gör verkligen inga anspråk på att vara objektiv Rickard. Men jag är homosexuell. Det vill jag kunna vara utan att andra ska ha åsikter om det, precis som jag inte har några åsikter om att andra är heterosexuella. Jag kan tycka det är beklagligt att de är heterosexuella, eller att de är lite äckliga när de utövar sin heterosexualitet, men jag vill för inget i världen ändra, radera, bekämpa, upplysa, frälsa dem. Varför saknar jag den driften när det gäller heterosexualitet månne?

Varför tror individuella kristna att de har mandat att rädda själar? När det uppenbarligen är tämligen godtyckligt vad de sysslar med? Då kan de gott lämna min själ i fred. Experimentera med era bibeltolkningar någon annanstans. Jag betackar mig hjälpen.

söndag, februari 10, 2008 10:30:00 em  
Blogger Lillprinsen http://lillprinsen.blogg.se said...

även jag är troende men ajg ahr svårt att tolka Bibeln som du gör. Det bara går inte att tolka en bok bokstavligt som t ex innehåller två helt olika skapelseberättelser, massor med krav på att man ska döda sina fiender, anse kvinnor som orena osv sov

NT som man oftast stöder sig på är även djupt antisemitsk på sina ställen.

Vi måste lära oss skilja på ande och bokstav ... ska det vara så svårt?

söndag, februari 10, 2008 11:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tp

"Experimentera med era bibeltolkningar någon annanstans. Jag betackar mig hjälpen."

Jag har som du kanske sett haft tuffa debatter med Richard men till hans försvar ska jag säga att han här faktiskt har rätt att säga vad han som kristen tycker om homosexuella relationer. Får han inte det blir ju hans åsikter i övrigt om tex Green och RFSL svåra att tolka.

Rickard har vad jag vet vet inte kontaktat dig och sagt att du inte ska ha sex med någon av samma kön (det hade givetvis varit fel). Inte heller har han sagt det i något HBT-forum.

Men den här siten är ju till för bla debatt om de här sakerna så här tycker jag även konservativa kristna ska kunna förklara vad de tycker om homorelationer och givetvis sedan kunna bli kritiserade för sina åsikter

Även i de egna samfunden har de rätt att säga vad de tycker är synd eller inte. Tycker de det är synd att ha rött hår och vill att sina församlingsmedlemmar ska färga om håret får de göra det. Det är inte något som rödhåriga utanför samfundet måste följa.

Bengt
Bög med brunt hår

söndag, februari 10, 2008 11:49:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt,

Du har givetvis rätt, och jag vill poängtera att jag med uttrycket syftade på att jag betackar mig kristnas praktik att missionera, inte att jag inte är intresserad av att höra om deras världsbild. Jag vill bara att de lämnar min i fred medan de berättar om sin. Faktum är att jag gång på gång har frågat Rickard om var hands idéer om homosexuella ur ett kristet perspektiv kommer, men det verkar inte som om han tycks veta vems ärende det är han springer.

måndag, februari 11, 2008 12:48:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Sanna

"Jag vill inte leva i ett samhälle som är påverkad av bokstavtrogna kristna, eller andra bokstavstrogna trosriktningar, jag vill leva i en demokrati."

Men de demokratiska rättigheterna måste ju gälla även fundamentalister. Så länge de följer spelreglerna har de rätt att försöka påverka hur mycket de vill.

Jag följer devisen: "Jag avskyr dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem."

måndag, februari 11, 2008 10:55:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home