tisdag, februari 19, 2008

Texttips om Världen Idag

Sign. Björn tipsade om en mycket intressant text om Världen Idag och Livets Ord, hämtad från det kristna diskussionsforumet 7Ehimlen. Den är skriven av journalisten Runo Samuelsson, som bland annat har granskat tidningens ägandeförhållanden och hur den förhåller sig till andra samfund.

Det är naivt att tro att Världen idag är en "oberoende" och "fristående" nyhetstidning. Inte minst avslöjar sig tidningsledningen i sin nyhetsbevakning och i kommentarer på ledarsidan. Ruben Agnarsson ägnar gärna mycket tid och utrymme i tidningen åt att granska ekonomiska förhållanden inom andra kyrkor, till exempel pingströrelsen ( Världen idag i april 2007 ), vilket i sig är journalistiskt befogat och bra, men han förtiger och slår tillbaka så snart någon granskar Livets ord och Ulf Ekman.

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Som jag alltid har sagt: När tidningen Världen idag publicerar ett granskande, kritiskt inslag om församlingen Livets Ord och deras ekonomiska förehavanden, kanske om varför Ulf Ekman ska behöva bo i en av församlingen betald villa taxerad till flera miljoner.....

Då ska jag för evigt sluta anklaga tidningen att vara ihopkopplad med Livets Ord! :-)

That will be the day!

tisdag, februari 19, 2008 12:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

Fler tips på homonegativa artiklar. En konservativ moderattidning.

Idag är nästan alla dagstidningar och kvällstidningar i Sverige för en könsneutral äktenskapslag med lika rättigheter för samkönade par och olikkönade par. Eller så har man i alla fall accepterat att det blir så inom några år.

Bland moderata tidningar så har Svenska dagbladet sagt ja till en könsneutral äktenskapslag.

En av få tidningar som ännu argumenterar emot en könsneutral äktenskapslag är konservativa Nya Wermlandstidningen (moderat) som förmodligen är den dagstidning i Sverige som är längst till höger.

www.nwt.se

Ledarartikel från 14 januari 2008

"Bra att kyrkan vågar markera"

http://www.nwt.se/ArticlePages/200801/11/20080111180004_967/20080111180004_967.dbp.asp

Det som är allvarligast i ledartikeln är enligt mig följande

"Frågan om homosexuella ska vigas har det gått mycket mode i. Nu talar allt flera radikala falanger för att detta skulle vara en naturlig samlevnadsform. Så enkelt är det faktiskt inte och det finns all anledning att besinna sig"

En tidning skriver alltså ännu år 2008 att homosexuella relationer är något onaturligt. Inte ens kd framför idag den typen av uttalanden.

Dessutom skriver tidningen om att äktenskapsutredningen föreslagit en könsneutral äktenskapslag "Och de båda stora partierna socialdemokraterna och moderaterna har gett med sig. Det blir enklast så."

Det här är samma konspirationsteorier som Dagen och Världen idag brukar framföra. S och m har alltså inte av egen vilja sagt ja till reformen utan det är tydligen någon homolobby som har pressat dem så att de tyckt de varit tvungna till det.

Sanningen är ju att för m har det inte varit "enklast så" att säga ja. Partiet har varit splittrat och Reinfeldt har utmanat den konservativa falangen i partiet. Han och partistyrelsen hade ju aldrig gjort det om de inte varit engagerade för det.

Men att Reinfeldt skulle ha ett personligt engagemang för lika rättigheter istället för att vara styrd av "homolobbyn" är tydligen främmande för den moderata tidningen Nya Wermlandstidningen.

En annan ledarartikel från 29 oktober 2007.

"Kärnfamiljen ger trygghet".

http://www.nwt.se/ArticlePages/200710/26/20071026193007_620/20071026193007_620.dbp.asp

Precis som Dagen låtsas Nya Wermlandstidningen att det är en minoritet i Sverige som vill ha en jämlik äktenskapslag när alla opinionsmätningar visar att det faktiskt är en stor majoritet som är för reformen.

Från ledarartikeln

"Därför kan man inte lagstifta för att tillgodose tillfälliga och begränsade, men högljudda opinioner"

Faktum är det där är en ganska bra beskrivning av de som är emot en jämlik äktenskapslag.

I länder som sagt ja till en könsneutral äktenskapslag som Kanada, Nederländerna och Belgien så hade politiska partier som var negativa till reformen kampanjer för att stoppa reformen. Men när parlamentet i respektive land sagt ja till reformen så avstannade i princip debatten. I Nederländerna, Belgien och Kanada har idag i princip alla partier som tidigare var emot en könsneutral äktenskapslag accepterat reformen.

Bengt Held

torsdag, februari 21, 2008 1:07:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home