torsdag, mars 13, 2008

Öholm "har inte ens tänkt på integritetsfrågan"

Siewert Öholm, som är näringslivsredaktör och ledarskribent på Världen Idag, arbetar med en stor bok om Ulf Ekman. Att Ekman och Livets Ord har en särställning på tidningen, och dessutom har starka ekonomiska intressen i den, är odisputabla faktum. Det är lika roligt varje gång redaktionen tillbakavisar dessa uppenbara förhållanden. Dagen skriver:

Att Siewert Öholm arbetar åt tidningen Världen idag, där Ulf Ekman är styrelseordförande, ser han inte som något problem i sammanhanget.
- Nej, jag är inte anställd av tidningen utan fungerar som konsult åt den, så jag har inte ens tänkt på det som en integritetsfråga.


Det är utmärkt att Öholm på detta sättet ytterigare förtydligar banden mellan Ulf Ekman och Världen Idag.

24 Comments:

Anonymous Anonym said...

Utmärkt av journalist Billgren att på detta sätt i förhand döma ut en publikation. Visar på oerhörd saklighet och balans... hmmm

torsdag, mars 13, 2008 3:46:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Inlägget handlar inte om bokens kvalitet, utan om banden mellan Livets Ord och Världen Idag.

torsdag, mars 13, 2008 3:48:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ang. "tegelstenboken" kom jag att tänka vad en kvinna vittnade om vid
S:t Eriksgat.68 (Vallins möten), (omkr. 1975?) Hon vittnade om att hon hade haft ett tryck på bröstet och till och med Oral Roberts hade bett för henne och inget hade skett. Så berättade hon om att Enock Karlsson vid en konferens - det var nog i Maranata i Malmköping 1968. Enock sa: "Ut med dej!" Och tegelstenen släppte vittnade hon om.

torsdag, mars 13, 2008 8:42:00 em  
Blogger magdalena said...

Så Livets Ordare har band till Världen iDag? Jaha, och? Den gode Tor har måhända fastnat i 80-talets mediabild av LO, då det skrevs en massa osanning om församlingen och dess teologi. LO är numera accepterad båda av Uppsala kommun (man är t.ex. ute på stan på helgerna med team) och av Sveriges andra kyrkor samt är medlemmar av kristna rådet i de flesta städer (senast i Huskvarna).
Men du har å andra sidan en gång jämfört Livets Ord med tyska terrorister i Sydsvenskan, så jag förstår om du inte har lätt för att se verkligheten särskilt balanserat. ;-)

söndag, mars 16, 2008 8:58:00 em  
Blogger Luka(s) said...

Magdalena
Det Tor angriper är nog framförallt den bristande journalistiken.

Världen Idag kritiseras ju för att de i princip är Livets Ords eget nyhetmagasin. Då brukar tidningen hänvisa till att de minsann är ägda av 900 aktieägare och dessutom har folk från flera olika trossamfund i redaktionen. Man vill alltså inte framstå som helt styrda av LO, utan tycker det är kompromenterande när man "beskylls" för detta.( Att aktieägarna till stor del är trosrörelsemedlemmar/församlingar och vilka som sitter i styrelsen talas mer det tyst om)

Att en näringslivsredaktör för en tidning skriver en biografi om ordförande för samma tidningens styrelse betraktas nog i de flesta journalistiska sammanhang som ganska tvivelaktigt. Objektivitet har å andra sidan aldrig varit Öholms kännetecken, så antagligen har han nu hamnat på helt rätt tidning.

måndag, mars 17, 2008 1:31:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Magdalena

1. Vad trevligt att du minns min artikel i Sydsvenskan. Men jag jämförde inte eLivets Ord med RAF, utan jag konstaterade att Magazinets och RAF:s bakomliggande motiv påminde om varann. Att genom provokation locka fram islams (eller den västerländska statens) "sanna" ansikte. Huvudkritiken var att en tidning som annars kräver respekt för sina religiösa principer, så tydligt strävade efter att såra andras religiösa principer. (Världen Idag har däremot en mer konsekvent linje vad Muhammedkarikatyrerna beträffar.)

2. Jag är inte intresserad av att svartmåla Livets Ord. Jag håller med om att 80-talets bild var överdriven och orättvis. Det är inte suspekt att tillhöra Livets Ord. Det är inte suspekt att Livets Ord bedriver opininosverksamhet. Det som är suspekt är att Världen Idag ständigt förnekar banden till Livets Ord.

Livets Ord har en särställning i tidningen, och granskas inte på samma villkor som andra samfund. Det är ett problem för en tidning som utger sig för att vara allmänkristen och sträva efter objektivitet.

måndag, mars 17, 2008 9:02:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tor: det är samma argument som Åke Green använder när han pratar om homosexualitet i samma andetag som pedofili.
Man skulle med samma retorik kunna säga till exempel att: "Odemokratiska rörelser som Hitlerjugend, Katolska Kyrkan, Freie Deutsche Jugend och RFSL Ungdom har samma agenda, nämligen att vinna så många ungdomar så tidigt som möjligt för sin sak."
Det är ingen jämförelse, bara ett konstaterande... :-)

tisdag, mars 18, 2008 1:38:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Anonym

Nej, inte alls. Åke Green översätte ett uttryck hos Paulus som brukar användas i homodebatten med gosseskändare, för att misstänkliggöra homosexuella.

Magazinet publicerade bilderna för att provocera fram "islams sanna ansikte" (precis som RAF, när de med sina aktioner ville att staten med sina motåtgärder skulle visa sitt "sanna fascistiska ansikte".) Man kan mycket lätt avfärda yttrandefrihetsaspekten i publiceringen, eftersom tidningen inte är intresserad av utmanande framställningar av Jesus. Systertidningen Världen Idag uppmanade till och med till bojkott av Östgöta Corren, efter en publicering av en "kränkande" bild av Jesus.

RFSL arbetar inte med att rekrytera ungdomar och konvertera dem till homosexualitet, som antigayretoriken ofta gör gällande. Utan med information, stöd och rådgivning.

Exemplet med FDJ, HJ och RFSL med flera är poänglöst, eftersom ALLA organisationer och rörelser kan tillskrivas agendan att vilja skapa opinion för sin sak, medan strategin att genom provokation försöka locka fram ett visst, komprometterande beteende, inte är lika vanlgit förekommande.

tisdag, mars 18, 2008 2:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor:

Vad jag ville förtydliga var att genom att räkna upp olika organisationer efter varandra blev de insatta i en grupp och därmed misstänkliggjorda - precis på samma sätt som du gjorde med Livets Ord och RAF.

Att Världen iDag uppmanar till bojkott av korren kan man kanske förstå (även om jag inte delar deras åsikt där) med tanke på att man publicerade en bild där Satan bajsar på Jesus som hänger på korset. Korren hänvisade till att man gjorde det för att befrämja yttrandefriheten samtidigt som man inte ville/vågade publicera Muhammedbilderna. Fegt av dem.

tisdag, mars 18, 2008 3:06:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ja, syftet är ju just att påvisa Magazinets tvivelaktiga sätt provocera. För att illustrera och förklara varför det är tvivelaktigt, jämförde jag med RAF, som använde sig av en liknande taktik. Syftet är precis som du säger att misstänkliggöra Magazinet, eftersom deras motiv var suspekt.

tisdag, mars 18, 2008 3:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

Man kan ju tycka att det är aningen obalanserat att jämföra en kristen församling, där man på goda grunder kan anta att majoriteten är emot dödsstraff och har gjort vapenfri tjänst, och en terroristorganisation. Men det är bra att du erkänner dina motiv, även om de är grumliga.

tisdag, mars 18, 2008 4:26:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Magazinet är så vitt jag vet inte någon kristen församling.

tisdag, mars 18, 2008 4:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men Livets Ord är det.

tisdag, mars 18, 2008 4:32:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ja. Och artikeln handlar om Magazinet. Men för enkelhetens skull kan vi ju dock sätta likhetstecken mellan församlingen och tidningen.

Vad spelar Livets Ords pacifism och motstånd mot dödsstraff (på vilka grunder är de förresten mot den bibliska bestraffningen avrättning?) för roll i detta sammanhanget? Varför skulle detta neutralisera tvivelaktig retorik? Tvivelaktig retorik måste man alltid uppmärksamma, även om den som använder sig av den betraktar sig vara snäll.

tisdag, mars 18, 2008 4:42:00 em  
Blogger magdalena said...

Om du är för yttrandefrihet - varför tar du då bort mina inlägg? Det är lågt, fegt och odemokratiskt av dig.

onsdag, mars 19, 2008 10:38:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

magdalena
Jag har inte tagit bort några kommentarer. Inte av dig, och inte av någon annan. Det skulle aldrig falla mig in. Vad får dig att tro det? Du kanske kollar i fel tråd?

torsdag, mars 20, 2008 9:40:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Så vad är det Tor menar.Att inte Livets Ord får ha några band till en tidning,eller nån´sorts särställning i en tidning.Världen Idag i detta fallet.Världen Idag är inte Livets Ords tidning.Men klart den har band till Livets Ord liksom till andra samfund.Kanske fler band till Livets Ord än till andra "samfund".Va bra då, isåfall.

lördag, mars 22, 2008 1:44:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Självklart får Livets Ord ha band till tidningar. Men banden bör framgå tydligt. Livets Ord och pastor Ekman har en särställning i tidningen, och granskas inte på samma villkor som andra samfund och pastorer. Därmed har tidningen ett trovärdighetsproblem gentemot den samlade kristenheten.

lördag, mars 22, 2008 11:00:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Hur då? Att det måste stå en varningstext att Ulf Ekman är med i styrelsen (eller om han är styrelseordförande ?)Som sagt; det är ju toppen om det finns en "dagstidning" som Livets Ord har s.k. band till.
F.ö. så har du trovärdighetsproblem ifall du är socialdemokrat,gentemot den samlade "politiska skalan"(sorry,hade för mej att du biskriver dej som soc.dem.,får kolla efter jag skickat iväg detta)

lördag, mars 22, 2008 3:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sorry,igen.Blandade visst ihop dej med nån´annan bloggare.Det stod inte så mycket under din profil.Kanske RFSLare istället ?
d.s. dToo

lördag, mars 22, 2008 3:19:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

1. Nej, inga varningstexter. Däremot borde tidningen sluta ge sken av att vara allmänkristen och fristående. Sådana anspråk kan man inte ha om man favoriserar och särbehandlar ett visst samfund och en viss ledare.

2. Jag gör inga som helst anspråk på att vara objektiv eller balanserad på denna bloggen. Mitt perspektiv och mina politiska ståndpunkter redovisas tydligt i texterna.

3. RFSL är inget politiskt parti, utan en intresseorganisation. Jag är inte medlem, och arbetar inte för organisationen. Ibland är jag kritisk till RFSL, ibland sammanfaller vår argumentation.

4. Jag blir inte förolämpad av att bli kallad socialdemokrat, men en mer adekvat beteckning hade nog varit liberal.

lördag, mars 22, 2008 5:45:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag skrev flera repliker vilka först sparades och sedan försvann. Vart då kan man undra? Ett maskhål i rymden? / magdalena

onsdag, mars 26, 2008 10:22:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Är du säker på att det var i denna tråden? Jag försäkrar att jag inte har raderat några kommentarer. Det skulle aldrig falla mig in.

onsdag, mars 26, 2008 10:23:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Nu har vi skrivit en rad om detta också (lite sent...)
http://aletheia.se/2008/04/06/bilden-av-pastor-ulf-skall-forandras/

mvh
Daniel

tisdag, april 08, 2008 5:15:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home