tisdag, mars 25, 2008

Homolobbyns dolda, destruktiva agenda...

Det är inte svårt att se att en könsneutral äktenskapsbalk skulle bli ytterligare ett censurvapen mot en traditionell värdegrund.


Detta är utgångspunkten i Anders Svenssons, jurist och lärare i juridik vid Stockholms universitet, debattartikel i Svenska Dagbladet idag. Det är alltså ondska, destruktivitet och totalitarism som är de dolda och egentliga motiven bakom kampen för homoäktenskap. Av alla utgångspunkter som finns, väljer Svensson den mest demoniserande. Jag går här igenom hans artikel punktvis:

1.
Han skriver alltså att könsneutrala äktenskap är ett censurvapen. Men hur skulle det kunna vara det? Vad är det som inte kommer att få diskuteras om reformen går igenom? Vilka frågor är det som inte får beröras? Detta går Svensson inte in på. Såklart. Men det är ändå lätt att avfärda argumentet. Det finns nämligen ingen immunitet inbakad i äktenskapsbegreppet. Hade det varit så, hade ju inte heterosexuella strukturer, normer och beteenden kunnat vara ämnen för samhällsdebatter.

2.

Ett led i denna utveckling är att sjukförklara oliktänkande ­genom att en viss åsikt stämplas som ”fobi” – ett slags okontrollerbar skräck, sjukdomstillstånd ­eller handikapp hos personen ifråga. Den som använder sin yttrandefrihet och rätt att kritisera religion eller livsstil förses omedelbart med epitet som ”islamofob” eller ”homofob”.


Det är obegripligt att en vuxen man så här lågt in i debatten tror sig kunna vinna poänger på att avsiktligt missförstå begreppet fobi i dessa sammanhang. Till och med kristenheten har börjat använda sig av ordet för att beskriva skepsis och allmänt avståndstagande mot religiösa argument och perspektiv i samhällsdebatten. Att använda sig av ordet -fob om sin meningsmotståndare handlar inte om att sjukdomsklassa honom eller henne – vare sig det handlar om homofobi, islamofobi eller kristofobi. Det handlar om att beskriva en attityd eller en utgångspunkt.

3.

Sedan urminnes tider är äktenskapsbegreppet heterosexuellt. Det stämmer också med det juridiska innehållet om äktenskapsbegreppet i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 16) och Europakonventionen i samma ämne (artikel 12).


a.) Varje gång man konstaterar att äktenskapet "sedan urminnes tider" är heterosexuellt, måste man fråga sig varför det har varit så. Är det för att de homosexuella i begynnelsen frivilligt avstod från äktenskapet? Eller är det för att homosexualitet har varit kriminaliserat, skambelagt och sjukdomsklassat genom historien? Använder man det historiska argumentet MOT homoäktenskap måste man samtidigt fråga sig vilken status homosexuella haft under historiens gång. Och framförallt: varför den ställningen bör upprätthållas. Kan man förresten använda det historiska argumentet i andra frågor? Slaveriet? Kvinnors rösträtt? Dödsstraffet? För att vara en lärare i juridik är Anders Svensson en ovaligt tafflig retoriker.

b.) Varken FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna eller Europakonventionen definierar äktenskapet som heterosexuellt. Uppfattar man dokumenten så har man läst dem utifrån felaktiga premisser. Syftet med dokumenten är nämligen inte att upprätthålla en viss syn på samlivsfrågor, utan att fastslå att alla människor – män som kvinnor – har rätt att ingå äktenskap. Det står inget om att man och kvinna ska ingå äktenskap med varandra. Läser man dokumenten utifrån den korrekta premissen, stöder de snarare homoäktenskapet.

Giftasvuxna män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap och bilda familj i enlighet med de nationella lagar som reglerar utövandet av denna rättighet. (Artikel 12 ur Europakonventionen)

Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning. (Artikel 16 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter)


4.

Anders Svensson går vidare med att raljera över diskrimineringsbegreppet:

En maskros är inte diskriminerad för att den inte får kalla sig tulpan.


Ho ho, nej det är sant. Men om en ett homosexuellt par reser utomlands och stöter på komplikationer för att de betraktas vara ensamstående, så är de diskriminerade. Om en kvinna nekas besöka sin partner på dödsbädden för att hon inte räknas som en familjemedlem, är hon diskriminerad. Om en homosexuell person inte har samma möjlighet som en heterosexuell att följa med sin partner om denne har fått arbete utomlands, så är de diskriminerade. Jag säger inte att en könsneutral äktenskapsbalk skulle lösa dessa problem i ett slag. Men det hade varit ett viktigt steg på vägen. Notera förresten symboliken i Svenssons exempel. Som metafor för de gnällande homosexuella väljer han maskrosen, ett ogräs.

5.

Det goda samhället måste vila på en hållbar värdegrund som återspeglas i lagstiftningen. Hur ser då en sådan värdegrund ut? Ja, den kan i varje fall inte sakna värden. Vi har i Sverige avskaffat värdegrunden och färdas mot en alltmer normlös utveckling. Hur kan lagstiftaren godta detta?

Om inte människor får tänka och tala fritt saknas en demokratiskt hållbar värdegrund. Vi behöver inte fler lagar som trots goda avsikter skapar ett räddhågset samhälle där samtalet tystnar. Jag vill varna riksdagen för att ta ytterligare steg på denna tystnadens och censurens väg. Riksdagen bör alltså tacka nej till denna sofistikerade form av dödshjälp för äktenskapet.


a.) Svensson radar upp ett antal påståenden och slagord, men bemödar sig inte med att söka stöd i exempel, logik eller argument. Han påstår att "det goda samhället" och "en hållbar värdegrund" står i kontrast till förslaget om könsneutrala äktenskap, men lyckas inte visa det. Han förklarar inte vilka värden det är som avskaffas om homosexuella får gifta sig.

b.) Han lyckas inte heller visa hur homoäktenskapet skulle kunna leda till äktenskapets död. Vad finns det för belägg för detta? Har äktenskapet förstörts i Kanada, Spanien och Sydafrika? Har heterosexuellas möjlighet att ingå äktenskap försämrats i dessa länder? Exakt vari ligger "den sofistikerade [formen] av dödshjälp för äktenskapet"?

c.) Inte heller har Svensson lyckats visa hur homoäktenskapet skulle kunna hindra människor från att tala och tänka fritt. Tvärtom finns det två domar från Högsta Domstolen som understryker människors rätt att utifrån religiösa övertygelser påstå vad som helst om homosexuella och homosexualitet. Ordet är fritt. Fast det märker man förstås inte om man inte har något att säga.

44 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hej,
Apropå ordet "fobi" tycker jag det kan vara på sin plats att du tittar på den definiering som Svenska Akademin har:

"Det är obegripligt att en vuxen man så här lågt in i debatten tror sig kunna vinna poänger på att avsiktligt missförstå begreppet fobi i dessa sammanhang."

Skriver du.

Det går inte att "missförstå" det som är klart definierat. Däremot är det nog så att du liksom många andra använder er av ett uttryck som inte har i debatten att göra när beskrivningen -fobi används.

Helt enkelt felaktigt och du skulle klart kunna underlätta för din sak om du rättade dig sälv. eller är det så att du enbart vill debattera och inte finna en lösning?

Här är länken:

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/72/18253.html

Uttrycket "homofobi" är fullständigt upp¨åt väggarna om det nu inte skulle finnas människor som verkligen fruktar, känner skräck för homosexuella.

Hur många tror du verkligen kan sägas fruktar/känner skräck?

tisdag, mars 25, 2008 12:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

Alla dessa irrationella argument mot könssneutral äktenskapslagstiftning måste ju ha sin grund i nån form av irrationell känsla hos människor som gör att så många känner ett behov att särskilja homosexuella från heterosexuella via lagstiftning.

Jag har försökt hitta nån annan logisk förklaring till ett sådant beteende, förhållningsätt, men hur mycket jag än försöker så hittar jag ingen annan logisk förklaring än att det måste grunda sig på en irrationell rädsla att likställandet av homosexuella med heterosexuella via lagstadgade rättigheter och likhet inför lagen skulle innebära att samhället skulle gå under på nåt sätt.

Det kan inte vara annat än fobi av nåt slag och/eller i nån grad.

tisdag, mars 25, 2008 12:53:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Anonym

För det första har "fobi" många betydelser. Den kemiska betydelsen har t.ex. inget med sjuklig rädsla eller skräck att göra. Genom att välja den dummaste förklaringen på "fobi" försöker ni avdramatisera och oglitigförklara ett reellt problem.

För det andra kan ords betydelse förskjutas. Jämför t.ex. med "antisemitism", som har kommit att avse endast judar, trots att även araber är ett semitiskt folkslag.

tisdag, mars 25, 2008 1:07:00 em  
Blogger Charlotte W said...

Herr Svenssons debattartikel idag var nog den mest förvirrade jag läst om det där med "homoäktenskapshotet" överhuvudtaget (fast jag brukar iofs inte läsa de kristna publikationer du Tor så nitiskt tar dig an :-)). Ännu ett lågvattenmärke på Brännpunktsredaktionen - vad håller de på med egentligen?
Som vanligt bemöter du "argumenten" enkelt & elegant. Jag beundrar verkligen din ork, att du så ihärdigt fortsätter argumentera rationellt även mot de mest primitiva resonemang.

tisdag, mars 25, 2008 2:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor,
Tack för ditt svar. Jag är jag, och jag representerar inte någon annan. Varför jag nog tycker att du gör fel när du betraktar mig som en del av något genom att kalla mig "ni".

För att du lättare kanske skall förstå vad jag menar får jag väl i stället för att ta till Svenska Akademin, som annars är den vedertagna auktoriteten när det gäller ords betydelse och innebörd, ta till en annan vinkel.

Du tar upp ytterligare ett exempel på ordsanvändning som inte underlättar diskussion om det verkliga problemet.

Alltså. Om två parter strider om ett fenomen, så är det nog väldigt viktigt att man till att börja med kommer överens om vilket språk man kan enas om att hålla sig till.

Artikelförfattaren du kommenterar har valt att använda sig av Svenska Akademin som facit när det gäller ords betydelse. Det kallar du för "kemisk betydelse", och så tar du för givet att alla håller med dig om din egen definition, vi kan kalla den "folk använder".

Det gör naturligtvis diskussionen enbart infekterad. Vilket kanske är avsikten.

Jag föreslår att du tar lärdom av diplomatin.

När det gäller diskussioner om människors liv eller död i exvis FN, är man extremt noggrann med att de man diskuterar med verkligen förstår och lägger samma betydelse i de ord som används.

Det fungerar helt enkelt inte att referera till "folkmun" när man skall hitta lösningar.

När det sedan gäller debatten om vem som skall få gifta sig i en kyrka, vill jag bara påminna om att den s.k. "Svenska Kyrkan" är skild från Staten.

Det står Staten/De folkvalda helt fritt att definiera vad som är äktenskap, liksom det står "Den Svenska Kyrkan" fritt att sätta upp regler för vilka som skall kunna utnyttja föreningens tjänster.

Inför en "statsvigsel" och lämna det fritt för alla samfund, föreningar, sammanslutningar att fritt ägna sig åt "vigsel"eller vad de vill kalla det.

Det tycks mig fullständigt absurt att någon vill använda sig av en förenings/ett samfunds tjänster när man inte ens håller med om föreningens/samfundets åsikter i ämnet.

En vigsel i Svenska Kyrkan skall naturligtvis inte ha någon som helst laglig innebörd, i samhället Sverige. Liksom jag antar att du inte vill att exvis en vigsel i Satanisternas förening skulle ha det.

Ta bort all koppling till religiösa samfund till det sekulära samhället och hela denna diskussion försvinner.

Vill man ha en religiös vigsel och ett samfund inte vill utföra det så får man väl bilda ett nytt samfund.

Svårare än så är det inte.

tisdag, mars 25, 2008 3:15:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Nå men håll dig då till SAOL, och slå upp homofobi. Där står "rädsla för homosexualitet", men inget om "okontrollerbar skräck, sjukdomstillstånd ­eller handikapp" som Svensson skriver om. Han använder alltså en felaktig definition av begreppet.

Det gör naturligtvis diskussionen enbart infekterad. Vilket kanske är avsikten.

tisdag, mars 25, 2008 3:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag har förstås inget till övers för Anders Svenssons märkliga argumentation, men när det gäller homofobi och islamofobi har du faktiskt fel, Tor. Dessa begrepp infördes just därför att de betecknar en oresonlig rädsla som inte går att nå med förnuftet. Sedan har de blivit jargong, men luddigheten i dem är förrädisk.

Jag kan gå med på att det finns homofobi och xenofobi - en skräck som är svår att nå med förnuftet - men den brukar kunna botas precis som andra fobier, med kognitiv beteendeterapi. Dvs -foberna möter homosexuella eller invandrare i vardagliga sammanhang (på jobbet, t ex, eller upptäcker att gamla faster är lesbisk), upptäcker att de är som folk är mest, och lugnar ner sig.

Däremot är jag mer än tveksam till ordet islamofobi. Homofober har jag mött och xenofober, men aldrig en människa som är skräckslagen för islam. Att kalla en islamkritiker islamofob säger egentligen ingenting om denna kritikerns utgångspunkt, utan är bara avsedd att sätta stopp för diskussionen.

tisdag, mars 25, 2008 3:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

"En maskros är inte diskriminerad för att den inte får kalla sig tulpan."

Det där blomsterargumentet har även använts i andra historiska debatter.

För ca 100 år sedan rasade rösträttsdebatten i Sverige med delvis samma argument som i äktenskapsdebatten dvs hänvisning till traditioner.

Liberaler och socialdemokrater jobbade för allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. En del tror idag att alla konservativa var emot det men de konservativa var oeniga. De flesta inom högern var dock emot att direkt likställa rösträtten. Vissa menade man kunde göra det "när arbetarna fått bättre utbildning".

Att låta "obildade arbetare" få rösta och kanske tom få majoritet i riksdagen vore en katastrof för Sverige enligt de som var emot allmän och lika rösträtt. Det skulle leda till "pöbelvälde"

Som en del i propagandan så skrev någon en barnbok om hur ogräsen försöker tränga sig in i en välskött villaträdgård. De "fina" blommorna, i barnboken med människoansikten och blomkroppar, tulpaner, rosor, nejlikor m.fl. lyckas till sist hålla ogräsen borta från deras trädgård med argumentet att även om de är växter allihop så hör de inte hemma i den fina trädgården. Ett ogräs kan ju inte bli en ros även om ogräset vill det.

Budskapet kan tyckas något fånigt idag men det funkade kanske då. Var sak på sin plats. Rösträtt åt de som har "bildning och ansvar för pengar". Sedan har givetvis alla samma människovärde bla bla.

Bengt Held

tisdag, mars 25, 2008 4:25:00 em  
Blogger Marcus Landegren Thurfjell said...

Hej Tor!

Jag vet inte om jag läste inlägget annorlunda än du, men jag fick fram en helt annan utgånspunkt när jag läste den.

Anders Svensson skriver:
"I en rättsstat är det åklagaren som ska kunna bevisa den misstänktes skuld – inte den misstänkte som måste bevisa sin oskuld. Juridiken måste bygga på objektiva kriterier.

De lagar jag här kritiserar präglas av värderingsförskjutningar, där den subjektiva upplevelsen av att känna sig kränkt tillmäts avgörande betydelse.

Man står i princip rättslös även inför helt grundlösa anklagelser. Det fria samtalet omöjliggörs. Antidemokratiska element tillåts med sådana lagar som vapen uppträda som ”åsikts poliser”."

Detta skulle jag läsa som hans huvudtes. Vet inte om jag fick det helt om bakfoten.

Mvh

// macco

tisdag, mars 25, 2008 4:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

Marcus/macco: Jag måste säga det inte var lätt att hitta någon huvudtes eller överhuvudtaget något sammanhängande i Svenssons debattinlägg! Det enda som man på något vis förstår, är att han inte tycker att homo- och bisexuella ska ha samma medborgerliga rättigheter som heterosexuella, men eftersom han argumenterar så luddigt, lämnas man med känslan att han faktiskt inte HAR något riktigt argument, utan bara ger uttryck för en irrationell känsla. Således uppfattas han som den fobiker han raljerar över.

Med så undermåliga debattörer som hittills yttrat sig för "anti-homoäktenskapsidan", så tror jag snarast de stjälper än hjälper... Man tycker nästan lite synd om dem.

tisdag, mars 25, 2008 5:20:00 em  
Blogger Luka(s) said...

Språket förändras.

Det som kanske FÖRR betecknade en mer sjuklig rädsla betecknar idag ett allmänt avståndstagande, när det gäller ord som homofobi, xenofobi och islamofobi. Så har orden använts sen länge.

För övrigt verkar det som om homofobi redan 1972, när det först myntades inom just psykologin, faktiskt inte betecknade något som liknade det man annars kallade fobier. Georg Weinberg tycks ha menat just det som man menar idag, om man ska lita på wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Homophobia#Etymology_and_usage

Svensk betydelse idag, i NE:
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=homofobi&btn_search=S%F6k

tisdag, mars 25, 2008 5:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är just dubbelheten hos fobi-orden som gör dem så svåra att använda. Man menar BÅDE åsikter och mer svåråtkomliga känslor.

tisdag, mars 25, 2008 7:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vet inte om man kan direktlänka, gör ett försök.
Islamofobi.

tisdag, mars 25, 2008 7:18:00 em  
Blogger DK said...

Yey, väl rutet. Svenssons "artikel" var så makabert hjärndöd att jag knappt orkade läsa igenom den. Tack för att du gjorde det, samt orkade kommentera så vältaligt!

tisdag, mars 25, 2008 7:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor, kolla igenom texten och rätta stavfel. Texten är annars lysande som vanligt.

tisdag, mars 25, 2008 8:33:00 em  
Anonymous Anonym said...

En maskros är inte diskriminerad för att den inte får kalla sig tulpan.

Varför skulle den det? En maskros är en nyttoväxt, en växt som tillhör familjen korgblommiga örtväxter. Utmärkta att ha i sallader, blir god vin av, kan användas som urindrivande och innehåller flera nyttiga näringsämnen och vitaminer. Tycker faktiskt att maskrosen har en oförtjänt rykte som ogräs, vem kommer inte ihåg barndomens maskrosor på hagen när man färgade sina kinder gula med dess blommor, eller blåste iväg frön en varm sommardag, hur kul kan man ha med tulpaner egentligen?

HBT-personer är faktiskt som maskrosor, efter århundranden av slag och sparkar, förföljd, hånats som samhälligt ogräs så frodas vi i alla fall, vi växer upp ur asfalten som samhället täcker över oss, (läs ur garderoben) och kräver vår plats i solen, utrymme under samma sol som de heterosexuella, de övervärderade tulpanerna, som vill vara normen för alla blommor.

Jag tycker vi ska göra maskrosen till HBT-blomman för livskraftigare blomma finns inte, och det enda maskrosen behöver är lite utrymme, lite vatten, lite sol och en sommaräng.

Reclaima maskrosen och ger den det värdet som den så väl förtjänar.

/Sanna, en stolt maskros.

tisdag, mars 25, 2008 10:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

"där medierna censurerar åsikter som inte passar"

Det skriver Anders Svensson i en debattartikel i en av Sveriges största dagstidningar. Han tvingas inte direkt sprida sitt budskap i något lokalt flygblad för egna pengar.

Någon mer än jag som noterar ironin i det?

Bengt Held

tisdag, mars 25, 2008 10:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt Held: Ja, som sagt, med en debattör som gör självmål efter självmål borde knappast motståndarna till homoäktenskap jubla.

En annan goding:
"Det goda samhället måste vila på en hållbar värdegrund som återspeglas i lagstiftningen. Hur ser då en sådan värdegrund ut? Ja, den kan i varje fall inte sakna värden." Så nu vet vi det. En värdegrund innehåller värden. Man tackar för upplysningen....

tisdag, mars 25, 2008 11:18:00 em  
Blogger Nils said...

Spot on, Tor! Och i en ny samlevnadsbalk bör naturligtvis också de religiösa samfunden fråntas sin vigselrätt.

onsdag, mars 26, 2008 9:50:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Tycker du, Nils? På den punkten är jag inte lika offensiv. Det borde vara möjlligt att mötas på halva vägen, som det brukar heta...

onsdag, mars 26, 2008 10:25:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag är beredd att hålla med Sannas första kommentar. Hur jag än vänder på det så kan jag bara se en motivation i Svenssons argument som ligger UTANFÖR hans artikel. För han rapar oreflekterat andras pseudoargument och tycks tro att logiken ligger i de där argumenten. De är dessutom känsloargument. De kan omöjligt tillfredställa något annat en subjektiv agenda. Svensson har personliga problem med sin egen och andras position i någon slags samhällshierarki, och han pekar tydligt ut vilka dessa andra är. (Grupper som inte ens finns utanför hans retorik.)
Men man behöver inte för den skull anta att Svensson blivit rädd pga att han träffat för få homosexuella, eller blivit taffsad på i duschen av en skolkamrat som barn. Jag kan snarare se hur Svensson ofta slogs med sina syskon om hur glasspaketen skulle delas. Han kallade det förmodligen rättvisa samtidigt som han gjorde allt för att få några millimeter extra på sin del. Bara den där lilla, lilla (inbillade) fördelen var vad hans självkänsla behövde. Och så fortsatte det. Det sporrade honom till att få bra betyg. Och det sporrade honom till att bli jurist, en av de tuffaste utbildningar vi har. Hoppas Tors kritik kan sporra honom att vässa sin plädering för han tycks skitdålig på vad han gör.

onsdag, mars 26, 2008 10:26:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tor, Anders Svensson är jurist (vad nu det innebär i hans värld), men är inte lärare i juridik. Enligt universitetets hemsida finns bara en Anders Svensson vid SU, vilket är en adjunkt vid institutionen för socialt arbete, socialhögskolan. Men jag kommer inte vidare till någon hemsida så jag vet inte om det är vår skojare eller ej. Vid juridiska inst. finns ingen Svensson alls. (Kanske ska jag söka på www.pingst.se istället...)

onsdag, mars 26, 2008 10:42:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

ab
Jag håller med om att det finns problem med orden homo- och islamofobi. Själv använder jag dem ytterst sällan, just för att slippa de avsiktliga missförstånden.

onsdag, mars 26, 2008 11:42:00 fm  
Blogger marlan said...

Ja, Jag läste artikeln och kan inte annat än säga att detta handlar om att "de där" (läs: människor i samkönade förhållanden), inte skall få tillgång till det allra heligaste: äktenskapet. Då måste det döpas om till partnerskap, hujedamig.

Det är gammalt tugg och inte annat än gammal hederlig homofobi enligt min mening.
Världen går under om folk får gifta sig hursomhelst. Samhällets undergång och totala utplånande, eller vad det nu var de skrev Nycander och West under 1900-talets första del.

Jag tackar för ett intressant inlägg samt en för övrigt intressant blogg.

onsdag, mars 26, 2008 11:45:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Varför kompromissa i frågan om vigselrätt? Om man nu anser att alla parförhållanden skall ha samma juridiska rättig- och skyldigheter i ett äktenskap så förutsätter det nästan ett juridiskt dokument som underlag.
Men kyrkan måste stå upp för rätten
att välsigna sina medlemmar. Men för dem tycks vigselrä'tten gå utanpå välsignelsmöjligheten.
Kompromissen sitter där för kyrkan.

onsdag, mars 26, 2008 12:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

Intressant att den anti-moderne Redaktöre Zaremba förekommer redan på de första raderna...

Men i övrigt! Gud, vilken begrepps-oreda!

Som ho sa, det lesbiska pennskaftet:

Skydda min sångmö för skrik utan sans, intryckta tummar!

onsdag, mars 26, 2008 7:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Marre

Jag vill nu när jag har mer tid kommentera något du skrev tidigare.

"Med så undermåliga debattörer som hittills yttrat sig för "anti-homoäktenskapsidan", så tror jag snarast de stjälper än hjälper... Man tycker nästan lite synd om dem."

Ja, deras offentliga debattartiklar har ofta varit kontraproduktiva. Faktum är att den beramade och nästan ökända DN-Debattartikeln från Thorbjörn Fälldin (c), Alf Svensson (kd), Ingegerd Troedsson (m) m.fl. "Äktenskapet är ett biologiskt faktum" kan ha varit avgörande för att moderaterna sa ja till en könsneutral äktenskapslag på sin stämma hösten samma år.

I förslaget till nytt partiprogram för moderaterna från deras programgrupp var en könsneutral äktenskapslag explicit inte med utan man talade om en gemensam samlevnadsbalk. Orsaken var att partiet inte kunde enas vad man skulle tycka om homoäktenskap. Reinfeldt och övriga i partiledningen var entydigt för men tyckte inte att det var en tillräckligt tydlig majoritet ännu i partiet.

Jag lobbade då mot en del m-politiker och så sent som i maj 2007 var det många som tyckte att partiet måste diskutera det mer innan man beslutade något.

Men efter artikeln från Fälldin, Svensson m.fl. så startade en process inom m som snabbt inte gick att stoppa för homoäktenskapsmotståndarna. Några dagar efteråt så publicerade ett antal m-riksdagsledamöter ett svar på DN Debatt där de berättade varför Fälldin och co hade fel. Dessutom lovade de att samarbeta med oppositionen om inte regeringen skulle lämna någon proposition. Det här gjorde att det blev mycket mer akut för partistyrelsen att snabbt berätta vad den tyckte. Och att distansera sig från den typen av argument som förts fram i Fälldin och co-artikeln.

Dessutom var det många i moderaterna som tyckte Fälldin och co-artikeln var så pinsamt dålig så partiet måste besluta sig snabbt att bli för en könsneutral äktenskapslag för att förhindra att fler m-politiker skulle kunna låtsas att de representerade stora delar av partiet när de framförde dåliga antihomoäktenskapsargument.

Några veckor efter debattartikeln sa en nästan enig moderat partistyrelse ja till en könsneutral äktenskapslag. Ensam emot var Hans Wallmark som varit en av författarna till Fälldin och co-artikeln.

Förr eller senare hade givetvis moderaterna sagt ja till reformen, trenden i partiet var tydlig. Men jag bedömer att det är mycket tveksamt om partistyrelsen hade sagt ja den sommaren om Fälldin och hans kompisar inte publicerat artikeln.

Debattartikeln fick alltså motsatt effekt än syftat. Visserligen kan den marginellt ha mobiliserat motståndare till en könsneutral äktenskapslag. Men framför allt så mobiliserade den anhängare inom fp, c och m till att tydligare markera för reformen. Den gjorde även att s, v och mp enades om ett gemensamt uttalande vilket de förmodligen inte heller gjort den sommaren utan artikeln utan först senare.

Både folkpartiet och centern skickade ut pressmeddelanden till stöd för en könsneutral äktenskapslag samma dag som DN publicerade artikeln.

Den medverkade också till att rekordantal tidningar på sina ledarsidor fördömde argumenteringen emot en könsneutral äktenskapslag som föråldrad.

En av de viktigaste sakerna jag lärt mig inom politiken är att när du skriver debattartiklar ska du fokusera på dina bästa argument. För om du tar med även sämre argument så kommer motståndarna att fokusera att bemöta dem och då blir det en annan debatt än du egentligen vill ha. Skippa hellre ett halvbra argument alltså.

Men Fälldin och co gjorde precis tvärtom. De försökte desperat få med så många långsökta argument som möjligt i sin artikel. Typ att det skulle kunna försämra integrationen i Sverige om Sverige fick en äktenskapslag som inte var lik den som gällde i vissa invandrares gamla hemländer.

Lämnar regeringen en proposition i år om en könsneutral äktenskapslag så har ironiskt nog Thorbjörn Fälldin varit en viktig orsak till det.

Det är visserligen inte ett "biologiskt faktum" men väl ett politiskt faktum.

Bengt Held

onsdag, mars 26, 2008 11:56:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Bengt, jag håller med om motståndarargumenteringens kontraproduktiva effekter. Motståndarsidan komprometteras när den företräds av konspirationsteoretiker som Ruben Agnarsson m.fl. Motståndarsidans argumentering förlorar också i värde när den framförs av människor som man vet är emot att homosexuellas ställning i samhället erkänns över huvud taget, eller att de t.ex. var emot partnerskapslagen.

Här ligger några texter:

Motståndarsidan saknar förtroende

Irrelevant smörja om äktenskapet

torsdag, mars 27, 2008 8:26:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Finns det över huvudtaget några vettiga eller logiska argument mot homoäktenskap? Av en del kommentarer får jag intrycket av att man anser att det faktiskt gör det.

// C.

torsdag, mars 27, 2008 11:13:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Det finns det säkert. Jag väntar fortfarande på att få sätta tänderna i dem.

torsdag, mars 27, 2008 11:22:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Till anonym

"Finns det över huvudtaget några vettiga eller logiska argument mot homoäktenskap?"

Det existirerar ett vettigt argument som gällde förr men dock inte idag.

Att införa en könsneutral äktenskapslag utan folklig acceptans kan tvärtom syftet riskera att försämra homosexuallas situation. Det eftersom äktenskapslagen är en central del av vår kultur.

Hade jag varit riksdagsledamot på 1970-talet hade jag röstat nej till en könsneutral äktenskapslag med det argumentet. Äktenskapslagen är så central för många människor så det blir svårt för politiker att ändra den om det bara är en liten minoritet som vill göra den könsneutral. Det kan få motsatt effekt. Dvs folk kommer att bli mer negativa till homosexuella som man menar fixat så att politiker ändrar äktenskapslag mot vad de flesta tycker.

Därmed betyder det inte att jag menar man alltid måste följa senaste opinionsmätningen inom politiken. Men för vissa centrala reformer, EU, NATO, äktenskapslagen så måste det vara en viss folklig acceptans för att beslutet ska få legitimet.

Av den orsaken så menar jag det vore fel av riksdagen att idag rösta ja till att Sverige ska bli med i NATO trots att jag principiellt är för att vi ska bli med i NATO.

Men de senaste decennierna har samhället och opinionen förändrats och enligt sifo är 71 % för en könsneutral äktenskapslag medan bara 24 % är emot. Därmed bortfallar givetvis det argumentet emot en könsneutral äktenskapslag och vi kan helt fokusera på principen om att alla ska ha lika rättigheter eftersom alla har lika värde.

Hoppas du förstår vad jag menar.

Bengt Held

torsdag, mars 27, 2008 3:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bra inlägg och intressant diskussion! Jag tror inte det finns några "logiska" argument här men det gör det väl sällan i värdefrågor. (Aldrig, närmare bestämt.) De argument förutom de rent principkonservativa - det är bra att inte ändra på saker om man kan låta bli - kan kanske konsekvensresonemang anföras. Varför skall lagstiftningen öppna för även homosexuella äktenskap om den inte samtidigt öppnar för, t.ex., månggifte? Om man betraktar äktenskapet ur juridisk-praktisk synvinkel snarare än traditionell-värdemässig så finns det väl ingen anledning att göra sådana begränsningar.

Och om man väljer att betrakta äktenskapet som ett särskilt avtal, vilket som helst, borde man kanske helt släppa på tanken att det skall förenas med sexuell samlevnad eller över huvud taget käsnlor. Så kan två bröder ingå äktenskap om de vill reglera sina egendomsförhållanden på det speciella sätt som äktenskapet medger.

(Det här är inte min åsikt, alltså, utan ett försök att driva en möjlig argumentation.)

torsdag, mars 27, 2008 5:14:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Mårten S, och tack för ditt inlägg. Ja, är slippery slope-argumentet verkligen giltigt i äktenskapsdebatten? Är det rimligt att begränsa villkoren för en grupp, för att man är rädd att det ska leda till en dominoeffekt? Jag resonerar utförligare kring detta i texten Irrbloss i äktenskapsdebatten 3: Barn och djuräktenskap.

torsdag, mars 27, 2008 5:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag tycker Mårten har en stor poäng (även om den inte är hans). Hela idén med äktenskap urholkas om den blir könsneutral, vilket är vad Bevara Äktenskapet argumenterar. Men till skillnad från dem tycker jag det är BRA att den rådande idén om äktenskapet urholkas, för det var denna det var fel på, inte äktenskapet. Det är en exkluderande idé. En elitistisk idé. En godtycklig idé. Ett irrbloss. En feltänkt idé. Det finns idéer om äktenskap i andra kulturer och tider som säkerligen passar vår egen tid mycket bättre. Om syskon och djur och barn ska ha en plats i den idén får man ju snacka lite om. Det är synd att folk slänger sig med begrepp som "urminnes tider" för att slippa behandla det som den dynamiska idé det är. De önskar så att det vore en fossil.

torsdag, mars 27, 2008 7:22:00 em  
Blogger Luka(s) said...

Nej, idén med äktenskapet urholkas inte för att man inför könsneutrala äktenskap. Den tanken gäller bara om man anser att idén är just en slags kristen moralregel.

Men äktenskapet är inte en kristen moralregel, det är ett sekulärt, juridiskt regelverk.

Idén med äktenskapet är främst att det ska vara ett juridiskt avtal som syftar till att försäkra samhället om att vuxna personer som kan tänkas ha en sådan relation att de skaffar barn, blir tvugna att gemensamt sörja för dessa barn, både i praktisk omvårdnad och ekonomiskt. Vilket syns i reglerna om försörjningsplikt och föräldraansvar. Det syftar också till att utjämna skillnaderna mellan en ekonomiskt svagare respektive starkare part, i ett nära förhållande där båda bidragit till gemensam välfärd. Därav regleringen kring arv och underhållsplikt inom äktenskapet.

Eftersom även samkönade par skaffar barn, och dessutom har behov av regler för ingående i/upplösning av gemensam ekonomi vid långvariga förhållanden, så finns det goda skäl att låta samkönade par omfattas av samma regler som särkönade par.

Samma fördelar kan inte alls hittas för att inkludera barn och djur, där finns inga som helst skäl att acceptera äktenskap.

torsdag, mars 27, 2008 10:29:00 em  
Anonymous Anonym said...

Luka(s),

Varför skulle inte ett barn eller ett djur kunna ingå i ett nära förhållande där båda bidragit till gemensam välfärd?

fredag, mars 28, 2008 2:07:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Några nya exempel att trots homofientlig retorik från vissa debattörer så blir Sveriges officiella politik HBT-vänligare.

1. Igår torsdagen 27 mars presenterade regeringen sin skrivelse om mänskliga rättigheter i utrikespolitiken på sin presskonferens. Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) gjorde ett bra framträdande där hon var tydlig med att HBT-politiken måste vara med i dialogen med länder även där det är kontroverisellt. Hon berättade som exempel att i länder som Vietnam kan man generellt snacka om tolerans men när man börjar snacka om HBT-rättigheter blir det "tvärstopp". Men att man trots det måste snacka om det och värna människor som blir diskriminerade,

Du kan kolla presskonferensen på regeringens hemsida.

http://www.regeringen.se/sb/d/10346/a/101304

Här är regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter där HBT-delen i år är större både än delen om rasism och om diskriminering av funktionshindrade.

http://www.regeringen.se/sb/d/10266/a/101055

Som jag sagt tidigare är det iofs inte antalet rader som är avgörande men det visar återigen att det är en utveckling åt rätt håll. Även RFSL har berömt regeringen i ett pressmeddelande.

Sverige är idag ett av få länder som internationellt jobbar för rättigheter pga sexuell läggning. Om vi talar om rättigheter pga könsidentitet så är den svenska borgerliga regeringen nästan helt ensam att jobba för det men desto viktigare att någon gör det. EU har ännu inte kunnat enas om förbud mot diskriminering pga könsidentitet utan det är bara transsexuella som har visst skydd idag av lagar mot diskriminering inom arbetsmarknaden.

2. Den borgerliga regeringen har lämnat ett nytt förslag till lag mot diskriminering.

Bland nyheterna är att förbjuda även diskriminering pga könsidentitet och ålder. Det senare måste Sverige göra enligt EU-direktiv. Men Sverige blir det första landet i världen att förbjuda diskriminering pga könsidentitet. Hittills är det bara några delstater i USA och Australien och en delstat i Kanada som gjort det.

Regeringen förbättrar också skyddet för transpersoner jämfört med vad diskrimineringskommiten föreslog. Kommitten (med politiker från alla riksdagspartier) ville att förbudet skulle gälla diskriminering pga könsidentitet men regeringen vill att även ordet könsuttryck ska vara med i lagen för att ge ett bättre skydd åt gruppen transpersoner.

Propositionen om en ny lag mot diskriminering kan du läsa här.

http://www.regeringen.se/sb/d/9756/a/100634

Så här skriver regeringen i sin proposition.

"Förbud mot diskriminering som har samband med könsidentitet – i den bemärkelse som kommittén använder ordet – är däremot inte en förpliktelse som följer av EG-rätten. Det är inte heller känt hur vanligt det är med
diskriminering av t.ex. transvestiter eller personer som annars uttrycker
sig på sätt som skiljer sig från vad som utifrån stereotypa men utbredda
föreställningar förväntas av kvinnor eller män. Inte desto mindre står det
klart att t.ex. transvestiter är en utsatt grupp i samhället som möts av misstro och fördomar. Det är därför angeläget att skyddet mot
diskriminering breddas med den inriktning som
Diskrimineringskommittén föreslagit. Att, som Svenskt Näringsliv anför,
den grupp som föreslås få ett skydd genom införandet av den nya
diskrimineringsgrunden är svårbestämd, är inte ett tillräckligt argument
för att avstå från att förstärka skyddet mot diskriminering.

Några remissinstanser har påpekat att den föreslagna definitionen av den nya
diskrimineringsgrunden är otydlig. I syfte att klargöra innebörden av den
nya diskrimineringsgrunden och relationen till andra
diskrimineringsgrunder har regeringen något omformulerat definitionen
jämfört med kommitténs förslag (se nedan avsnitt 7.3 och
författningskommentaren där den personkrets som träffas av
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck
beskrivs)....

De flesta remissinstanser som har yttrat sig
tillstyrker förslaget eller har inte någon invändning. Några – såsom
Hovrätten för Västra Sverige, Helsingborgs tingsrätt, Arbetsdomstolen
och Sveriges Domareförbund – anser dock att könsidentitet getts en
alltför vag och vidsträckt innebörd. Vissa, t.ex. Landstinget
Västmanland, Malmö kommun och Sveriges Kommuner och Landsting,
menar att beteenden inte bör omfattas. Stockholms tingsrätt förespråkar
att könsidentitet omformuleras så att dess innebörd och omfattning på ett mer lättillgängligt sätt framgår direkt av lagtexten. Föreningen Full
Personality Expression – Sweden menar att könsuttryck såsom utseende
och beteende bör lyftas fram tydligare och att den nya
diskrimineringsgrunden skulle kunna benämnas
”könsidentitet/könsuttryck”. Patientföreningen Benjamin invänder mot
begreppet transpersoner och framhåller att det upplevs som kränkande av
en majoritet av alla transsexuella och intersexuella eftersom det
definierar en person som tillhörig ett kön som han eller hon aldrig
upplevt sig tillhöra. Föreningen anser också att diskriminering av
transsexuella och intersexuella ska ses som könsdiskriminering och att
transvestiter inte kan anses innefattas i ordet ”könsidentitet”....

Diskrimineringskommittén har föreslagit att diskrimineringsgrunden
”könsidentitet” ska formuleras som ”en persons identitet, utseende eller
beteende med avseende på kön, oavsett om identiteten, utseendet eller beteendet skiljer sig från vad som traditionellt ansetts utgöra normen för
kvinnor respektive män”.
Flera remissinstanser har anmärkt att kommitténs förslag har en väl
vag och vidsträckt innebörd. Definitionen tycks, som Arbetsdomstolen
anfört, kunna omfatta alla och envar. Samtidigt kan anföras att
beteckningen ”könsidentitet” är något snäv i den meningen att det blir
oklart om sådana uttryck för kön som inte kan beskrivas som en del av
någons ”identitet” omfattas. Det förefaller t.ex. oklart om det är riktigt att
se transvestism som en persons könsidentitet i egentlig mening.

Regeringen kan konstatera att det möter avsevärda svårigheter att
formulera en heltäckande och rättvisande definition som ger en begriplig
och hanterlig bild av vilka personer som ska kunna åberopa
diskrimineringsförbudet.

Allmänt sett kan sägas att den nya
diskrimineringsgrunden bör innefatta en persons mentala kön eller
självupplevda könsbild, dvs. det som inte utan vidare är iakttagbart för
andra. Vidare bör det omfatta hur någon uttrycker sitt sociala kön,
exempelvis med kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr. Sådana
omständigheter är inte uttryck enbart för någons ”könsidentitet” i
bemärkelsen hur han eller hon själv upplever sin könstillhörighet. Till
exempel utmärks en transvestit knappast av att han eller hon har en
särskild ”könsidentitet”, utan snarare av sitt uppträdande eller utseende.
Det finns därför skäl att låta benämningen av den nya
diskrimineringsgrunden också innefatta ordet ”uttryck”.

Över huvud
taget tycks sammanhangen kännetecknas av vad man kan kalla ett
”könsöverskridande” moment, i den meningen att här avses även
förhållanden som ligger bortom eller utanför vad som vanligen, och i
rättslig mening, menas med kön. Regeringen föreslår att den nya
diskrimineringsgrunden benämns ”könsöverskridande identitet eller
uttryck”."

Givetvis är inte den borgerliga regeringens politik perfekt inom HBT-området. Det var inte heller tidigare socialdemokratiska regeringars.

Ännu är det HBT-reformer som är kvar att genomföra. Men det här visar att utvecklingen är positiv och att båda blocken är engagerade för centrala HBT-rättigheter.

Bengt Held

fredag, mars 28, 2008 10:15:00 fm  
Anonymous Anonym said...

En sak som dock inte kom med i regeringsskrivelsen är att Sverige ska jobba för att vara värd för en internationell HBT-konferens. Regeringspartierna har inte kunnat enas om Sverige ska arrangera en sådan konferens de närmaste åren. Fp och c är för medan m och kd säger möjligen. Det är ju en prioriteringssak både ekonomiskt och personalmässigt för UD.

Det var förhandlingar om det och lär bli det igen.

Så här tycker riksdagspartierna om två internationella HBT-reformer.

Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja: C, fp, v, mp
Möjligen: S, m, kd
Nej:

Sverige ska vara värd för en internationell HBT-konferens.

Ja: S, c, fp, v, mp
Möjligen: M, kd
Nej:

Bengt Held

fredag, mars 28, 2008 3:32:00 em  
Blogger Luka(s) said...

tp

Därför att varken barn eller djur äger pengar.

Myndiga personer kan använda barn eller djur för att tjäna pengar. Men barn (under sexton år) har inte samma rättshandlingsförmåga som vuxna, vilket bland annat innebär att de inte har äganderätt till de pengar de tjänar.

I de fall ett barn bidragit till familjens försörjning tryggas deras rätt till dessa medel av vårdnadshavarens försörjningsplikt och vårdansvar. Det är också omöjligt att avsäga sig ett sådant föräldraansvar, någon "separationsmöjlighet" finns inte mellan barn och föräldrar, inte med mindre än att en annan vårdnadshavare tar över ansvaret.

Vad gäller djur är de inte ens rättssubjekt, och kan därför varken äga medel eller ingå några avtal.

Äktenskap med djur finns såvitt jag vet inte någonstans i världen, inga rättssystem erkänner djur som rättssubjekt misstänker jag.
De historier som figurerar i tabloidtidningar emellanåt om "äktenskap" i exempelvis Indien mellan djur och människor är inte juridiskt bindande avtal, det är rent cermoniella historier.

fredag, mars 28, 2008 9:26:00 em  
Blogger Luka(s) said...

Bengt,

Proppen är illa arbetad vad gäller transpersoner.

Den undergräver år av arbete med att inarbeta begrepp som redan finns internationellt, könsidentitet (gender identity) och könsuttryck (gender expression). Dessa begrepp är idag etablerade, att nu byta begrepp och istället börja använda det av regeringen föreslagna "könsöverskridande identitet eller uttryck" försvårar allvarligt antidiskriminerings- arbetet kring transpersoner.

Proppens definition lyder:
"Med diskrimineringsgrunden
könsöverskridande identitet eller uttryck avses i
diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller
man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att
tillhöra ett annat kön."

Den brödtext som finns till detta säger inget när det gäller hur lagen bör se på post-op-transsexuella. Man kan anta att gruppen inte omfattas av denna diskrimineringsgrund, eftersom vi inte identifierar oss med eller ger uttryck för något annat kön. Därmed har man delat upp gruppen på ett olämpligt sätt, post-op-TS hamnar under KÖN och alla andra transpersoner under KÖNSIDENTITET. Intersexuella hamnar ännu mer "i kläm" då de inte heller träffas av definitionen, och dessutom inte, till skillnad från transsexuella, omfattas av diskrimineringsgrunden kön via europarättslig praxis.

Inte heller definieras vad lagtexten ska avse med "annat kön". Annat än vad, personens nuvarande eller tidigare biologiska, sociala, juridiska eller mentala kön? Detta lär ställa till bekymmer vid tillämpningen.

Till slut kan man konstatera det olämpliga i att i en ny diskrimineringsgrund använda en term ("könsöverskridande") som redan 1999 avslogs som nedvärderande av gruppen transpersoner. Bara för att normen anser att vi överskrider könsgränser innebär inte det att vi gör det, för vår del är det ett normalt och icke-överskridande beteende.

Så, nej, jag är inte imponerad av prop. 2007/08:95. Det saknas helt uppenbart transkompetens i regeringskansliet.

Ville man förtydliga att diskrimineringsgrunden också omfattade könsuttryck borde man använt både uttrycken, enligt det förslag som RFSL och FPE-S ursprungligen förordade.

Man kan också notera att regeringen tydligen inte vill följa Yogacartaprinciperna vad gäller definition av denna diskriminerignsgrund. Där formulerar man sig enl. nedan:

"Gender identity is understood to refer to each person’s deeply felt internal and individual experience of gender, which may or may not correspond with the sex assigned at birth, including the personal sense of the body (which may involve, if freely chosen, modification of bodily appearance or function by medical, surgical or other means) and other expressions of gender, including dress, speech and mannerisms.

Könsidentitet skall förstås som om det refererar till en persons djupt kända inre och privata upplevelse av kön, vilket kan överensstämma eller inte överensstämma med det kön som registrerats för personen vid födseln, inkluderande den personliga känslan av kroppsligt kön (vilket kan inkludera, efter eget val, korrigeringar av kroppen genom medicin, kirurgi eller andra metoder) och andra uttryck för kön, som klädsel, språk och kroppsspråk."
(min övers.)

fredag, mars 28, 2008 10:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

Här är info, om diskriminering av HBT-personer inom EU, som en del av er möjligen kan vara intresserade av.

Skottland likställer sexualbrottslag men fyra EU-länder bryter ännu mot EU:s antidiskrimineringskrav genom att allvarligt diskriminera HBT-personer.

Regionregeringen i Skottland (skotska nationalistpartiet + gröna) har meddelat att den planerar att lämna en proposition (regeringsförslag) i sommar om att likställa sexualbrottslagen i Skottland. Hittills har lagen haft olika åtalspunkter beroende om att det varit ett sexbrott mot någon av samma kön eller mot någon av motsatt kön. Även straffskalorna är ibland olika. Dessutom har man kvar ord i lagarna som är kränkande mot homosexuella tex buggery alltså jämförbart med sodomi på svenska.

Den skotska regeringen vill alltså ändra sexualbrottslagen så den blir likadan oavsett om brottet är mot någon av samma eller motsatt kön. England, Wales och Nordirland genomförde den reformen, likställande av sexbrottslagen, för några år sedan men eftersom Skottland har visst självstyre har de själv fått avgöra den typen av lagar.

Även om Skottland nu avskaffar en lag som diskriminerar så är det ännu fyra länder kvar inom EU som har lagar som allvarligt diskriminerar HBT-personer. Vilket inte är tillåtet inom unionen. Tex så förbjuder Irland transsexuella att juridiskt byta kön och Grekland förbjuder homosexuella att jobba inom försvaret och göra värnplikten.

Formellt sett skulle EU kunna säga till dem att de måste ändra lagarna annars blir de utkastade från EU men i praktiken så är det svårt att ställa den typen av ultimatum till länder som redan är med i unionen. Desto lättare att göra det mot kandidatländer där EU ofta framgångsrikt fått bort diskriminerande lagar tex i Östeuropa.

Här är listan på de fyra länder som diskriminerar HBT-personer utanför familjerätten och därmed bryter mot EU:s krav på icke-diskriminering. EU tillåter medlemsländer att diskriminera samkönade par inom familjerätten med hänvisning till att länderna själv avgör sin familjepolitik.


Irland

Förbud att jurdidiskt byta kön. Regeringen har dock tillsatt en utredning om att tillåta det. Generellt är regering och parlament ganska HBT-vänliga idag på Irland.

Ungern

Förbud för minderåriga att vara med i föreningar för homosexuella. Det är en domstol som uttalade det på 1990-talet och regering och parlament har inte gjort något åt det via lag. Den nuvarande regeringen liberaler och socialdemokrater är annars ganska HBT-vänlig och har sagt de ska presentera ett förslag till en partnerskapslag.

Bulgarien

Förbud mot homosexuellt koppleri medan heterosexuellt koppleri är tillåtet.
Olika straff för homosexuella sexualbrott och heterosexuella sexualbrott.
HBT-politik är oftast tabu inom bulgarisk politik. EU var mycket framgångsrika att få bort diskriminerande lagar när de nya länderna i öst skulle bli med i unionen. Bulgarien har dock kunnat behålla de här lagarna av någon orsak, kan vara att ingen noterat dem vid de avgörande EU-förhandlingarna.

Grekland

Förbud för homosexuella att jobba i försvaret och göra värnplikten.
Förbud mot homosexuell manlig prostitution medan kvinnlig prostitution är tillåten. Egentligen är det könsdiskriminering men jag har med det på listan eftersom syftet med förbudet mot manlig prostitution tydligt är att hindra homosexuell prostitution. Man kan givetvis ha lagar mot prostitution men då ska de vara lika oavsett kön.
Förbud mot homosexuell förförelse av ungdom 15-16 år medan motsvarande heterosexuell förförelse är tillåten.
Förbud mot homosexuell förförelse av anställda medan heterosexuell förförelse är tillåten.
I Grekland är de två stora partierna, ett högerparti och ett socialdemokratiskt parti, eniga om den homofientliga politiken vilket gör att regeringsbyten inte har någon betydelse för chansen att avskaffa de diskriminerande lagarna. Ett vänstersocialistiskt parti i Grekland är engagerade för homorättigheter men de kan inte påverka lagarna eftersom de två stora homofientliga partierna tillsammans har ca 80-85 % av platserna i landets parlament.

Bengt Held

söndag, mars 30, 2008 5:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

För er som inte såg programmet Agenda i söndags kan jag tipsa om det. Ett av programmets tema den kvällen var kd:s opinionskris och partiets oenighet om en könsneutral äktenskapslag.

Sanslöst nog så spekulerar riksdagsledamoten Lennars Sacredeus (kd) i programmet om att homoäktenskap kan leda till även tillåtande av äktenskap mellan vuxna och barn och äktenskap mellan människor och djur. Kolla intervjun med honom. Hade det inte varit så tragiskt att en riksdagsledamot säger så hade man kunnat tycka det är komiskt. Han blir nästan en parodi på sig själv.

Göran Hägglund (kd) är som vanligt proffsigare än tokstollarna i partiet men även hans argumentation tycker jag är intressant om man analyserar den.

Hägglund säger i programmet som så ofta annars att det är fel att förändra "en äktenskapslag som fungerar". Men fungerar för vem? Jo, för olikkönade par. De blir ju inte diskriminerade. Men att en lag fungerar för 90 % av befolkningen betyder inte att den därmed autmoatiskt blir rätt.

Det är ungefär som om någon på 1950-talet hade påtalat om det inte är fel att svenskar bor i hus medan zigenare (som man då kallade romer) måste bo i tält. Och någon politiker då svarat, det är ett system som fungerar bra för de flesta dvs för svenskarna i husen.

Eller att säga vadå, rasistisk krogdiskriminering, det är väl inget problem, den stora majoriteten som har blont och brunt hår kan ju besöka krogarna utan problem med rasistisk diskriminering.

Bengt Held

Här är länken till Agendaprogrammet från i söndags

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=73338&a=1095561&lid=puff_1086444&lpos=lasMer

tisdag, april 01, 2008 6:30:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Hägglund säger i programmet som så ofta annars att det är fel att förändra "en äktenskapslag som fungerar". Men fungerar för vem? Jo, för olikkönade par. De blir ju inte diskriminerade. Men att en lag fungerar för 90 % av befolkningen betyder inte att den därmed autmoatiskt blir rätt."

...Och man skulle kunna tillägga: Hur skulle en äktenskapslag som idag fungerar utmärkt för dem den gäller, för dessa börja fungera sämre om den utvidgades (inte "ändrades" utan just "utvidgades") till att gälla också andra?

/Reb

tisdag, april 01, 2008 9:26:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Till Reb
För att de tror att Gud inte stöder lagutvidgandet, och för att de tror att det i slutändan kommer att drabba, dels dem som håller tyst om Guds vägar, dels dem som tror att de har "rätten" på sin sida när de stiftar "orättfärdiga lagar," om man går emot vad Gud har bestämt. Konstigt nog argumenterar de som om de egentligen inte trodde på det.

onsdag, april 02, 2008 1:38:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home