måndag, mars 10, 2008

Monument över kyrkans föränderliga sanningar

Vatikanen planerar att resa en staty över Galileo Galilei, skriver Dagen. Den kommer att placeras i närheten av den lägenhet där han hölls inspärrad i väntan på rättegången 1633, då han åtalades för att ha uttalat stöd för Kopernikus heliocentriska världsbild, vilken han med kniven på strupen tvingades ta avstånd från. Straffet blev ändå livstids husarrest. Försök föreställ er vilka upptäckter och vetenskapliga storverk inkvisitionen snuvade mänskligheten på genom att begränsa den store vetenskapsmannens frihet på det sättet.

Så här förklarar kärnfysikern Nicola Cabibbo, chef för Påvliga vetenskapsrådet, beslutet att resa statyn:
- Kyrkan vill avsluta Galileoaffären och nå en avgörande förståelse inte bara för hans enorma betydelse utan också för relationen mellan vetenskap och tro.

Statyn över Galileo kommer emellertid inte att bli ett monument över relationen mellan vetenskap och tro, som Vatikanen verkar hoppas på. Nej, vad vad statyn verkligen kommer att påminna om, är hur oerhört föränderliga och flexibla kristenhetens så kallade sanningar är.

Samtidigt som man kan (och bör) raljera över detta, får man inte försumma att berömma Vatikanen och katolska kyrkan för sin förmåga att be om ursäkt och erkänna sina misstag. Det börjar bli en del del sådana nu. För att inte tala om alla som återstår. Men en sak i taget...

6 Comments:

Blogger Johan said...

En intressant nyhet. Jag är inte kristen och därför vet jag inte exakt alla passager i bibeln. Men om nu de bokstavstrogna hävdar att bibeln är sanningen, och att det som står där inte kan ifrågasättas, så undrar jag om det står nånstans i bibeln att jorden är universums centrum och att jorden är platt etc. Om det gör det så måste ju dessa bokstavstrogna verkligen erkänna en osanning i bibelns ord, för de kan väl inte på allvar fortfarande hävda att jorden är platt och universums centrum etc. Eller gör de det?

tisdag, mars 11, 2008 10:51:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Förespråkandet av den geocentriska världsbilden var nog snarare en överenskommelse, en vedertagen tolkning Bibelns ord. Bibeln förklarar inte universum så noggrannt att man kan dra entydiga slutsatser.

Men det är svårt att komma ifrån att Skapelseberättelsen förmedlar en geocentrisk bild - att jorden kom först, och att solen och stjärnorna därefter placerades på himlen.

tisdag, mars 11, 2008 11:01:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Bibeln blir aldrig vare sig intressant eller begriplig förrän man inser att det inte är EN bok utan många böcker som är skrivna (och omskrivna) under tusentals år av ett okänt antal "författare". Först då blir den möjlig att "förstå". Har man utgångspunkten att Bibeln är en sammanhängande bok blir den obegriplig. Många som inte satt sig in i Bibeln frågar ofta "vad säger Bibeln?". Sanningen är att Bibeln oftast säger många olika saker och att en historisk tolkning är nödvändig. Först då blir Bibeln intressant. Kanske den mest intressanta bok som finns.

tisdag, mars 11, 2008 8:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ovanstående gör naturligtvis också bibliskt motiverad homofobi mer intressant/tragiskt.

onsdag, mars 12, 2008 9:53:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Förvandlingen är Guds sätt att verka med och i och genom sin Skapelse. Gud är en d y n a m i s k Skapare som man alls inte tar där man har satt honom ; = )

Står att läsa i Bibeln för vem som vill.

Däremot hävdar den indo-grekiska Philosophin från Alexandria en Orörd och Orörlig och Oberörbar abstrakt Gudom (Det Högsta Väsendet).

Och därtill (för den manlige akademikern) O-medelbar tillgång till abstrakta och Absoluta Sanningar genom sin själs/spermas (det lilla nous) identitet med DHV (det stora NOUS; Världsanden).

Detta är två helt olika och oförenliga perspektiv.

Problemet för både Rom och Calvinismen är att man ofta i praktiken blandar dessa båda, via den europeiska Akademiska ankdammen, alltsedan Carolingisk tid: Academia Palatina i Aachen och senare i Fulda; Oxford, Bologna, Paris, osv.

Scholastikens gnosticistiska svammel.

Upprördheten över Gallileo och Copernicus består i att Rom, genom Akademien övertog den Ptolemeiska världsbilden från Alexandria.

Denna sade emot det mesta som de gamla grekerna (i Stor-Grekland: Italien) hade vetat om solen, jordklotet, dess omkrets (räknat i stadier), osv.

Slutsatsen är att det mesta som betraktas som gammalt mög från Hedenhös eller "Medeltid", är inte gammalt mög, utan infört mot bättre vetande!

D a t e r a r.

Inte minst gäller detta sen-moderna inläsningar av Moderna kulturellt betingade fördomar i förfalskade Bibel-översättningar...

Amerikansk och Romersk Social- och Sexual Politik.

måndag, mars 24, 2008 8:56:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Copernicus var för övrigt prälle, och verkade i början av 1500-talet, men på Galileo Galileis tíd hundra år senare, gick det som gick an hundra år tidigare, inte längre an...

http://gkochswahne.blogspot.com

söndag, maj 18, 2008 3:58:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home