torsdag, mars 20, 2008

Oppositionen reducerar äktenskapsfrågan till billig partipolitik

Plötsligt har det blivit brått med äktenskapsfrågan. Oerhört brått! (s), (v) och (mp) hade all makt och möjlighet att lägga fram ett förslag om könsneutral äktenskapsbalk under de senaste 12 åren då de styrde landet, ändå hände inget. Men nu, när de sitter i opposition har frågan plötsligt fått högsta prioritet. Trots att statsministern har deklarerat att regeringen kommer att lägga fram en proposition efter sedvanlig beredningsprocess, har oppositionspartierna lagt fram ett utskottsinitiativ, som kommer att tas upp för votering i Riksdagen den 16 april. Genom ett pressmeddelande och personliga brev vädjade de till de borgerliga riksdagsledamöterna att stödja initiativet:


Om endast fyra borgerliga företrädare säger ja till förslaget så är frågan avgjord.
– Vi från oppositionen hoppas att brevet ska fungerar som både en inbjudan till samarbete och en vänlig påminnelse, säger Johan Löfstrand (s) riksdagsledamot i Civilutskottet.
– Det här är en viktig rättvisefråga.


Ja, det låter väl underbart. Frågan är: Varför nu, och inte för fem år sedan? Oppositionen reducerar äktenskapsfrågan till billig partipolitik. De vill till varje pris vill ta åt sig äran av en reform som de själva inte vågade införa när de hade möjlighet att göra det.

Om beslutet om könsneutrala äktenskap fattas på det här sättet, kommer motståndarsidan att få ytterligare vatten på sin konspirationskvarn, och de kommer att kunna hävda att lagen "kuppats" igenom och att homolobbyn "skrämt" Riksdagen till lydnad, och så vidare. Det är onödigt att kasta den typen av köttben till dem.

= = =

Fast nu kom jag på något som delvis omkullkastar vad jag skrivit här ovan. Skulle man inte kunna se det som att utskottsinititivet kan rädda regeringens ansikte och motverka den splittring som en proposition riskerar att medföra? Om regeringen inte behöver lägga fram något lagförslag, så slipper ju Göran Hägglund känna sig pressad att avgå. Kan det vara så att oppositionens iver gör att regeringen besparas från en potentiell intern konflikt? Eller har jag missuppfattat något kring de olika beslutsgångarna? Jag är säker på att Bengt och Lukas kommer att kunna räta ut alla frågetecken på ett lärt och insiktsfullt sätt... :-)

23 Comments:

Anonymous Anonym said...

Personligen är bara trött och vill att saken blir avgjord. Eftersom det inte behövs några omständliga lagteknikaliteter så vore det bästa att man tillät en fri votering i riksdagen. Kristdemokraterna och den handfull andra riksdagsledamöter som räds Guds straff kan då rösta nej och slipper frukta helvetet (det är ju faktiskt det frågan handlar om för många).

torsdag, mars 20, 2008 11:32:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Samma här också, saken iofs är ju redan avgjort, könsneutral äkteskapslagstiftning är en fråga om när, inte om.

Men det vore kul om Reinfeldt agerade förr hellre än senare så slipper ju Nyamko Sabuni revidera historien en gång till senare, som hon ju gjorde vad det gällde partnerskapslagens införande och avskaffandet av sjukstämpeln på 70-talet. ;)

torsdag, mars 20, 2008 12:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag kan tycka det är intressant att vänstersidan säger att det räcker att fyra borgerliga ledamöter röstar ja vid voteringen i april. Vore det bra att en principiellt viktig likställdhetsreform röstade fram med 51 % ja och 49 % nej-röster? Även om de allra flesta som röstat nej gjort det av formella skäl och inte för att de är emot. Vilken signal hade det gett till de som är homofientliga? Och vilken signal hade det gett till andra länder?

En könsneutral äktenskapslag ska röstas fram med den breda majoritet som den har i riksdagen och det ska vara ett förslag med bra kvalité och regeringskansliet har helt andra resurser än civilutskottet i riksdagen att fixa sådan juridisk kvalité.

Jag håller med om det är partitaktik från oppositionen och inget annat. Om sedan regeringen inte lämnar någon proposition som Reinfeldt lovat då blir det ju en helt annan situation. Då måste ledamöter från fp, c och m tillsammans med oppositionen lämna ett förslag i riksdagen. Men där är vi än än.

Bengt Held

torsdag, mars 20, 2008 1:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

Aqurette

"Eftersom det inte behövs några omständliga lagteknikaliteter så vore det bästa att man tillät en fri votering i riksdagen."

Iofs kan det vara bra och praktiskt. Problemet är dock att regeringen är kollektivt ansvarig för alla regeringsbeslut. När regeringen presenterar förslag så har alltså alla ministrar accepterat dem. Dock kan ett parti eller en minister reservera sig men det är mycket ovanligt.

Jag tycker själv det bästa vore om regeringen lämnar ett förslag men kd-ministrarna reserverar sig. Då får vi en bra äktenskapslag och kd-ministrarna slipper låtsas försvara något alla vet att de egentligen är emot.

Sedan får varje partigrupp avgöra hur de ska rösta och om de ska tillåta fri röstning.

För mig är det inte viktigt att tvinga kd-ledamöter rösta ja. Vi vet ju ändå vad de tycker så vad skulle det tillföra? Däremot att det blir en bred majoritet för reformen vilket är symboliskt viktigt och en signal till Sveriges befolkning.

I Norge har regeringen precis lämnat ett förslag om en könsneutral äktenskapslag inklusive homoadoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor. Två av fyra ministrar från centern reserverade sig emot att lesbiska kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker men de accepterade förslaget i övrigt.

Bengt Held

torsdag, mars 20, 2008 1:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt:

Problemet är att Kristdemokraterna har rätt när de säger att regeringsalliansen inte gick till val på att inför en könsneutral äktenskapslagstiftning. De har därför en poäng i att det saknas ett mandat. Men vad de glömmer är att de tre andra regeringspartierna hade med frågan i sina respektive valmanifest. (Moderaterna hade med frågan trots att stämman ännu inte formellt sagt ja.)

Frågan är då vad man ska göra åt dilemmat. Kristdemokraterna vill ha folkomröstning. Jag tycker det är en helt OK om än praktiskt orimlig lösning. Vad bättre vore är att helt strunta i en proposition och att istället låta de sex positiva votera igenom en lagändring i riksdagen. Kristdemokraterna har ingenting att gnälla om då eftersom alla kan rösta som de anser sig ha mandat att göra.

Om saken sköts rätt kan en votering i riksdagen den 16 april ge en mycket bred majoritet för förslaget. Jag tycker Björklund, Reinfeldt och Olofsson ska sluta försöka kompromissa med de troende kristna och istället uppmana sina riksdagsgrupper att rösta ja. Gör de det skulle vi dessutom få slippa höra sossar slå sig för bröstet när de pratar om alla fina HBT-reformer de genomfört.

torsdag, mars 20, 2008 4:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Gör de det skulle vi dessutom få slippa höra sossar slå sig för bröstet när de pratar om alla fina HBT-reformer de genomfört."

Ja inte är det Alliansen som har gjort det!!! Läser dessutom att ni vill ta åt er äran för det sossarna har sått.

torsdag, mars 20, 2008 5:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Anonym:
Alliansen är inte ett parti utan just en allians. Dess struktur går inte riktigt att jämföra med socialdemokratins.

För övrigt har det varit just socialdemokraterna som stått för några av de grövsta övergreppen mot svensk HBT-kultur, till vilka jag räknar smittskydds-, steriliserings- och bastuklubbslagarna. Dessutom har man systematiskt förhalat alla stora reformer på området. De hade goda möjligheter att i regeringsställning driva igenom såväl parterskapet som äktenskapet men valde att vänta tills man var i opposition och inte längre behövde ta den jobbiga interndebatten med konservativa gråsossar. Min gissning är att progressiva krafter inom socialdemokratin behöver kristdemokrater i regeringen för att kunna mobilisera i HBT-frågor. Inget enar som en tydlig fiende.

Men detta är en annan diskussion.

torsdag, mars 20, 2008 6:00:00 em  
Anonymous Anonym said...

Aqurette

"Kristdemokraterna vill ha folkomröstning."

Det där är en sanning med modifikation. Vissa kristdemokrater vill ha folkomröstning men kristdemokraternas stämma har röstat nej till det och partiledningen har sagt nej. Dessutom lär väl intresset svalnat ännu mer efter opininsmätningarna som visar att bara 24 % är emot reformen.

"att istället låta de sex positiva votera igenom en lagändring i riksdagen. Kristdemokraterna har ingenting att gnälla om då eftersom alla kan rösta som de anser sig ha mandat att göra."

Alltså formellt sett har kd rätt att gnälla. Regeringspartierna kan inte hur som helst rösta med oppositionen. Hade man satt det i system så hade regeringspolitiken brakat ihop snabbt. Men nu är inte en könsneutral vilken reform som helst. Vi har en färdig utredning, sex av sju partier är för det, dessutom nästan alla remissinstanser och alltså en stor majoritet bland befolkningen. Att i den situationen låta
4 %-partiet kd få veto mot förslaget blir inte rimligt.

Till anonym

"Ja inte är det Alliansen som har gjort det"

Faktum är att två av de viktigaste HBT-reformerna har röstats fram när det varit borgerlig majoritet. Likställandet av åldersgränsen 1978 (man sänkte homogränsen från 18 till 15 år som redan då var heterogränsen) och partnerskapsreformen 1994. Likställandet av åldersgränsen var en proposition från den borgerliga regeringen medan partnerskapsreformen röstades igenom tack vare att fp ihop med oppositionspartierna s och v röstade ja. Men även det senasre visar ju att riksdagen med en borgerlig majoritet kan rösta ja till viktiga homoreformer.

Värt att notera var att socialdemokraterna när de var i opposition 1976-1982 inte jobbade för någon reform förutom likställande av åldersregeln som alltså även den borgerliga regeringen var för.

Likadant var det 1991-1994. Sossarna var inte för någon annan homoreform än partnerskapreformen som det alltså blev ja till medan det ännu var en borgerlig majoritet i riksdagen.

Därmed ska man inte förneka att främst kd men även moderaterna varit problametiska partier. Men även sossarna har blockerat många viktiga reformer.

Första motionen om en könsneutral äktenskap, från dåvarande vpk (nuvarande v), eller rättare sagt registrerad samlevand som partiet ville kalla både samkönade och olikkönade relationer eftersom man då av ideologiska skäl var emot äktenskap, lämnades 1973. Först 35 år senare håller vi på att få en sådan lag. De flesta av de här 35 åren har Sverige haft socialdemokratiska regeringar.

Fram till början av 1970-talet var det inget parti som brydde sig om homosexuella. När media i Sverige hetsade mot homosexuella på 1950-talet var det ingen politisk grupp som försvarade dem. Inte liberaler, inte sossar, inte kommunister, inte högern etc. RFSL var då ensamt förutom visst stöd av RFSU.

Det kan nog vara lämpligt med en viss ödmjukhet historiskt inom alla partier.

Bengt Held

torsdag, mars 20, 2008 8:38:00 em  
Blogger Patrik said...

weeee! partipolitik!

en annan retorik att analysera.

fredag, mars 21, 2008 7:04:00 em  
Blogger Luka(s) said...

Men Bengt, nog blir det lite märkligt att lyfta fram likställandet av "byxmyndighetsålder" som en av de viktigaste HBT-reformerna, samtidigt som man undviker att nämna reformer som:
*Avkriminaliseringen 1944
*Införandet av möjlighet att byta juridiskt kön och få behandling för transsexualism 1972
* Första diskrimineringsskyddet för homosexuella 1987
* Lag om samkönade sambos 1988
*Införandet av HomO och förbud mot diskriminering pga sexuell läggning på arbetsmarknadsområdet 1999
*Förbud mot diskriminering av HB- (och vissa T-) -studenter 2002
*Inkluderandet i hetslagstiftningen 2003
*Jämställandet av samkönade och särkönade par i sambolagen 2003
*Införandet av tillstånd för samkönade par att prövas för adoption 2003
*Likställt diskrimineringsskydd vad gäller sexuell läggning 2005
*Möjlighet för insemination för lesbiska kvinnor 2005
*Förbud mot diskriminering av HB- (och vissa T-) -elever i grundskola/gymnasium 2006

Samtliga tillkomna under socialdemokratiska regeringar, och många av de senare starkt understödda av socialdemokraterna.

lördag, mars 22, 2008 9:13:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Lukas:
Flera av reformerna du listar tillkom på initiativ av liberaler och i vissa fall konservativa. Att det suttit Socialdemokrater i Rosenbad betyder inte att de kan ta äran för allt som riksdagen beslutar. Vore det så enkelt kunde man lika gärna ge kristdemokraterna äran för parterskapsreforemen 1994.

För övrigt är det flera saker i listan som inte är bra. HomO borde aldrig ha kommit till, hetslagstiftningen är omoralisk och diskrimineringslagar som styr det privata kränker människors rättigheter. Men det är en diskussion för en annan dag.

lördag, mars 22, 2008 10:35:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Ja det vore ju typiskt om de homosexuella skulle torpedera en ny äktenskapslag enbart för politisk tillhörighet.
Skärp till Er och hantera frågan
med omsorg. Äktenskapslagen kommer säkert, att gå igenom tids nog.
Om sedan staten tar över vigselrätten är vi på rätt väg.
I det här läget skulle jag vilja uppmana till politisk neutralitet
inom HBT-folket.
Vi har haft nog av bakåtsträvare!

söndag, mars 23, 2008 7:45:00 fm  
Blogger Luka(s) said...

Aquette:
Det finns ingen diskrimineringslag i Sverige som påverkar vad privatpersoner får göra. Som privatperson är du fullt tillåten att diskriminera vem du vill.

söndag, mars 23, 2008 8:21:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Leif

"I det här läget skulle jag vilja uppmana till politisk neutralitet
inom HBT-folket."

Nu vet jag inte vad du menar med politisk neutralitet men homosexuella har lika mångskiftande politiska åsikter som heterosexuella, transpersoner lika olika åsikter som icke-transpersoner. Varför skulle vi tycka likadant om reformer som berör oss när man inte har det kravet på heterosexuella, företagare, konsumenter, kristna etc?

Du låtsas också att vi som debatterar här är "de homosexuella". Men jag representerar inte alla homosexuella. Jag säger vad jag tycker är rätt. Likadant gäller för övriga debattörer här.

Aqurette

Ja, du har rätt i att det varit ett samspel mellan olika politiska grupper. Det blir extra tydligt 1994-2006 när fp och c varit pådrivande mot s när det gäller de flesta reformerna.

Om riksdagen röstar ja till en könsneutral äktenskapslag kan inte bara borgerligheten får äran av det. Likadant kan inte bara sossar får äran av de reformer som riksdagen röstat ja till när det varit s-regering.

Politiker från båda blocken har jobbat och jobbar för att Sverige ska bli ett HBT-vänligt land. Politiker från båda blocken har gjort viktigt arbete. Oavsett partitillhörighet bör vi kunna vara så generösa så vi säger det.

Bengt Held

söndag, mars 23, 2008 2:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

Lukas:
Till det privata räknar jag även näringslivet. Alltså allt som inte ägs av stat eller kommun.

Bengt:
Jag har inte förnekat socialisternas roll. Jag kommenterade bara Luks lista som verkade vilja ge socialdemokraterna äran för alla reformer trots att de ofta varit lika hårda motståndare som exempelvis moderaterna.

söndag, mars 23, 2008 3:48:00 em  
Anonymous Anonym said...

Aqurette

Det där med att man ska erkänna att politiker från båda blockern gjort viktiga saker inom HBt-politiken var inte riktat mot dig utan mer generellt eftersom det ofta blir en så partipolitiserad debatt där folk bara fokuserar på vad det egna partiet gjort.

Bengt Held

söndag, mars 23, 2008 5:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

För övrigt är det flera saker i listan som inte är bra. HomO borde aldrig ha kommit till, hetslagstiftningen är omoralisk och diskrimineringslagar som styr det privata kränker människors rättigheter.
[..]
Till det privata räknar jag även näringslivet. Alltså allt som inte ägs av stat eller kommun.

Ursäkta men nu får jag för mig att du inte har nåt emot att privata företagare ska få frikort att inte anställa på grund av hudfärg, tro, sexuell läggning, kön, för krokig näsa, vänsterhänta, kvinnor i fertil ålder, personer upp till en viss ålder, osv.

Friheten att bestämma över sin egendom i alla ära, men liberali ad absurdum?

söndag, mars 23, 2008 6:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sanna:
Ja, precis så menade jag. Ett privat företag skiljer sig egentligen inte från en privat lägenhet. Det är ägaren som bestämmer vem som ska få vistas där, och motiven för excludering är irrelevanta.

söndag, mars 23, 2008 11:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

"motiven för excludering är irrelevanta"

Och jag skulle förstås säga att motiven för excludering a l d r i g kan vara irrelevanta, utan i stället högst relevanta - nästan det enda som verkligen betyder nåt.

(men då tror jag inte på Idévärldar i någon form ; = )

måndag, mars 24, 2008 8:24:00 fm  
Blogger Luka(s) said...

Jämför man sedan ett AB ( gemensamt ägt av några tusen aktieägare) och ett kommunalt bolag (gemensamt ägt av några tusen kommuninnevånare) så inser man det orimliga i att bara det kummmunala skulle "drabbas" av att behöva ta hänsyn till att de inte får diskriminera. Allt enligt den heliga äganderätten tolkad i libertiansk anda.

Kan någon förklara för mig hur libertianism skiljer sig från ren anarki där den starkares rätt är det enda som verkligen gäller?

måndag, mars 24, 2008 9:51:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Göran:
Oftast finns det ingen svar på "varför" någon blir excluderad. Personkemi brukar man prata om, men det är egentligen bara ett sätt att legitimera det man kallar diskriminering. Personligen har jag slutat fundera över varför somliga gillar mig och andra inte. Jag tror alla skulle må bättre av att sluta grubbla över sådant – inte minst individer tillhörande en utsatt minoritetsgrupp.

För övrigt förstår jag inte referensen till Platon.

Lukas:
Du gör det svårare än det behöver vara. Skillnaden mellan statligt och privat ägda företag är inte konstigare än att det finns en skillnad mellan ditt sovrum och Segels torg. Den "heliga äganderätten" handlar om respekt för det privata.

Om du är intresserad av skillnaden mellan anarkism och libertarianism och vill gå på djupet finns Robert Nozicks numera klassiska bok Anarki, stat och utopi. Men nöjer du dig med det korta svaret så är det att libertarianismen till skillnad från anarkismen anser att det behövs en stat för att garantera medborgarnas fri- och rättigheter. Anarkisterna vill som bekant inte ha någon stat alls.

Libertarianism står för motsatsen till "den starkares rätt". Eller, som Ayn Rand uttrycker det, "The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights cannot claim to be defenders of minorities."

Från denna övertygelse kommer libertarianens envisa kamp för individers rättigheter gentemot staten, familjen, "klassintresset", nationen och annat som syftar till eller riskerar att trycka ner den enskilde. Varje människa är ett mål i sig.

Se där! En midnattskurs i politisk filosofi.

tisdag, mars 25, 2008 12:27:00 fm  
Blogger Luka(s) said...

Aqurette

Din liknelse fungerar bara om man jämför statliga bolag med små enskilda firmor/HB/KB. Om man jämför statliga/kommunala bolag med AB fungerar den inte, eftersom mitt sovrum till skillnad från ett AB inte ägs kollektivt av några tusen aktieägare.

Visst är det viktigt att värna det privata. Men när mänskliga rättigheter krockar tvingas man göra en avvägning, båda kan inte prioriteras först. En av dessa avvägningsprinciper heter diskrimineringsskydd, för att skydda svagare parter.

För övrigt omfattas inte företag av mänskliga rättigheter. Det är bara människor, inte juridiska personer, som kan omfattas av mänskliga rättigheter.

tisdag, mars 25, 2008 8:21:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Lukas:
Det är inte en mänsklig rättighet att få arbeta, bo och vistas var man vill. Dessutom har du fel om aktiebolag. Faktum är att de allra flesta har en eller ett mycket litet antal ägare. De börsnoterade bolagen är trots allt ytterst få jämfört med det totala antalet företag.

Liknelsen med det privata sovrummet fungerar nog även om man tänker sig att det är ett kollektiv som bor ihop och sovrummet tillhör alla i hushållet. Min poäng är hursomhelst att det finns en skillnad mellan det som ägs privat och det som ägs av staten. Politiker ska naturligtvis bestämma reglerna för hur det statligt och kommunalt ägda ska fungera, men jag tycker inte att de har någon rätt att bestämma över det privatägda.

Nog om detta.

tisdag, mars 25, 2008 10:33:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home