måndag, mars 03, 2008

Pingstledare kritiserar Världen Idags journalistik

Förra veckan antydde Världen Idag och Ruben Agnarsson att pingstledaren Sten Gunnar Hedin skulle ha agerat bakom kulisserna när IOGT NTO uteslöt Åke Green. Idag kommenterar Hedin tidningens insinuationsjournalistik, och inleder med ett dräpande omdöme om Agnarssons professionalitet:

Min erfarenhet av Världens idags journalistik är denna; – trovärdigheten ökar i takt med att tidningens ansvarige utgivare låter sina medarbetare göra intervjuer och skriva och själv låter bli –  annars blir det, som hitintills, tvärtom…


Han kommenterar även en nyhetsartikel, som antyder att Livets Ord skulle vara persona non grata vid det samtal mellan frikyrkorna och IOGT NTO, som äger rum idag. Hedin visar i sin text att Ulf Ekman har haft erbjudande om att delta i samtal med IOGT NTO sedan början av februari, men att han inte visat något intresse för detta.

Den aktuella nyhetsartikeln ger för övrigt stöd åt bilden av Världen Idag som lojal megafon just åt Livets Ord och Ulf Ekman. Detta är självfallet inga nyheter för oss som har granskat tidningens journalistik under årens lopp, men det är bra att insikten om vad den går för även blir uppmärksammad inom frikyrkligheten.

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag tolkade artikeln som att Hedin ville tona ner pingströrelsens syn på homosexualitet, vilken skulle aktualiseras om Green gick ut i media.

tisdag, mars 04, 2008 1:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

På tal om konspirationsteorier.

Charlie Weimers, förste vice ordförande i kristdemokraternas ungdomsförbund, har en blogg där hans uttalanden emot en könsneutral äktenskapslag blir värre och värre. Han har givetvis rätt att vara emot reformen i sak men hans senaste blogguttalanden är konspirationsteorier med antydningar om att gaylobbyn tystar majoriteten av befolkningen när det är Weimers som idag är i minoritet.

Här är länken till hans blogg.

www.weimers.se

Här är mitt svar till honom som jag skickat till bloggen. Den är modererad så det är möjligt mitt svar inte är där om han inte hunnit publicera det.

Svar till Charlie Weimers, kdu

Det här meddelandet är intressant. Man skulle väl iofs kunna avfärda det som konspirationsteorier men du är ju faktiskt förste vice ordförande i kdu. Du är alltså inte vem som helst inom politiken.

"Vad jag sade i intervjun (den biten som inte visades) var att det finns väldigt starka och högljudda grupper som aktivit verkar för att bryta ner normer och värderingar i samhället."

Vilka grupper är det? Och vilka värderingar är det som bryts ner? Det är ju de socialdemokratiska värderingarna som varit dominerande i Sverige. Vi i alliansen bryter ner mycket av sossevärderingarna och det är bra. Eller? Och vilka normer är det du talar om som tragiskt försvinner nu? Är det jantelagen och avundsjukan som styrt mycket och tyvärr ännu gör det? När du talar om att bryta ner normer och värderingar är det förmodligen din egen hemmagjorda definition av normer.

Vi har fått en tydlig norm att bögar och lesbiska förtjänar samma respekt som heterosexuella. Det är möjligt du tycker är att bryta ner normer. Men det är istället att ersätta en diskriminerande norm med en inkluderande norm.

"Lägg till att dessa sitter på väldigt inflytelserika poster inom massmedia, kultursfären och definitivt politiken."

Vilken grupp är det? Judelobbyn eller någon annan lobby? Det här är ju klassisk konspriationsteori som vanligtvis sverigedemokrater sysslar med. Det är flyktinglobbyn som styr media, politik och kultur enligt dem.

"Detta sätter avtryck ute bland folk och det blir svårt för den tysta majoritet som finns att stå upp för sina värderingar."

Men tala nu ur skägget. Återigen vilka värderingar är det du hänvisar till? Inte är det väl en könsneutral äktenskapslag eftersom alla opinionsmätningar visar att det är du och din åsikt som är i minoritet medan de flesta är för den reformen. Visar du respekt för majoritetens "normer" då när du försöker lobba emot en könsneutral äktenskapslag trots majoriteten är för det?

"Tyvärr så är många beredda att släppa på sina värderingar eller inte prata högt om dem ifall de riskerar att bli kallad t ex homofob eller att bli förlöjligad."

Där var det. Homofob. Vad är det för värderingar du inte får uttala om homosexuella? Är det förtryckande för dig att du måste respektera både samkönade och olikkönade par? Återigen så använder du samma retorik som sd. Man blir kallad rasist om man säger vad man tycker etc.

Är det här kdu:s nya inriktning så lär ni bli isolerade ideologiskt i borgerligheten. Ännu mer än idag alltså.

Jag postar det här svaret även till siten antigayretorik eftersom det är ett tydligt exempel på det. Jag respekterar att en person kan vara emot tex homoadoptioner men den här typen av konspirationsteorier och vad jag tolkar det som antydningar om någon homolobby, judelobby eller liknande inte förenligt med det kdu ofta snackar om, allas lika värde. För några år sedan hade kdu dessutom flera centrala personer som var tydligt HBT-vänliga.

Att konstatera att familjer är olika och ha en politik för det är att verkligen värna familjen.

Bengt Held (fp)

onsdag, mars 05, 2008 2:54:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Bra Bengt! Det bor en liten Billgren i oss alla.

onsdag, mars 05, 2008 9:11:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tack.

Eftersom Tor Billgren är duktig och har en intressant blogg så är det givetvis beröm.

Utvecklingen i kdu är tragisk. För några år sedan var det många i förbundet som var tydligt HBT-vänliga. Att Erik Slottner, som är öppet homosexuell, blev vald till ordförande var ett tecken på det.

De senaste åren har det dock varit en tuff maktkamp inom kdu mellan en konservativ högerfalang och en relativt liberal socialt engagerad falang.

Ella Bohlin som senare i år lämnar som ordförande i kdu tillhör den liberala falangen. Hon har bl.a. kontaktat RFSL-Ungdom och hållt tal på deras kontress. Något sådant skulle Charlie Weimers aldrig göra.

Högerfalangen vann dock majoritet inom kdu:s förbundsstyrelse redan förra året.

Risken är att det blir Weimers eller någon annan från den konservativa högerfalangen som blir ny ordförande efter nästa kdu-kongress.

Då kommer kdu att kritisera kristdemokraterna från höger och mena att partiet inte tillräckligt försvarar kärnfamiljen. Det kan även bli retorik om homolobbyn etc.

Bengt Held

onsdag, mars 05, 2008 12:47:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Mycket bra svar på Weimers exempellösa utfall. Jag noterar att din kommentar inte har accepterats än. Vi får väl se hur mån han är om diskussion, öppenhet och debatt.

onsdag, mars 05, 2008 2:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nuvarande ordförande i kdu är alltså Ella Bohlin som dock slutar som ordförande vid kdu:s kongress senare i vår.

Så här kommenterar hon äktenskapsdebatten på sin blogg.

www.ellabohlin.se

"I helgen höll Kristdemokraterna kommun- och landstingspolitisk konferens i Uppsala. Inte förvånande dominerades samtalen runt kaffet och vid utställarmontrarna av äktenskapsfrågan. Någon kallade den för ”Kd:s sista kamp”. Jag skulle inte vilja byta med Hägglund. Det är en svår sits och det finns inte mycket att ge avkall på. Man kan ju inte gifta sig ”lite” eller ”till viss del” och ett vallöfte är ett vallöfte."

Hon säger visserligen inte vad hon själv tycker i sak men man måste ju inte vara Einstein för att konstatera att hon och Charlie Weimers (som kan bli näste ordförande för kdu) har olika attityder till hur viktigt det är att bekämpa lika rättigheter för samkönade och olikkönade par.

Bengt Held

onsdag, mars 05, 2008 9:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nu har Charlie Weimers publicerat min kommentar. Han har dock inte svarat. Och det är ofta hans taktik på sin blogg. Göra kontroversiella, ibland något ologiska utspel, men sedan inte besvara frågor till honom. Och i någon mening så förstår jag honom, han har svårt att besvara mina kritiska kommentarer till honom.

Sedan har givetvis ni andra här också möjlighet att skicka kommentarer till hans blogg.

www.weimers.se

Notera hur snäv definition av familj som Weimers har. Enligt den opinionsmätning som han hänvisar till vill 75 % "satsa på att stärka familjen". Av det tror han att de människorna tycker som kristdemokraterna inom familjepolitiken. Men för vissa personer kan ju höjda barnbidrag och bättre föräldraförsäkring vara att stärka familjen. För andra är det att införa vårdnadsbidrag. För en tredje grupp är det att ge bättre stöd åt familjer som har problem med tex alkoholism etc.

Problemet Weimers gör är att bland ihop familj med kärnfamilj. Jag har respekt för att vissa vill bilda en kärnfamilj, samhället ska stödja dem och heder åt dem som försöker hålla ihop en sådan familj. Men familj är så mycket mer än det. Det är samkönade par med eller utan barn. Det är frånskilda med barn från tidigare relationer. Det är par som adopterat barn etc.

Att 75 % är för att stärka familjen och samtidigt bara 24 % är emot en könsneutral äktenskapslag är en tydlig indikation på att de flesta i Sverige har en mer inkluderande familjedefinition än Charlie Weimers.

Bengt Held

torsdag, mars 06, 2008 3:33:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home