måndag, mars 10, 2008

Rumänien stiftar exkluderande lag

Östeuropa visar väg är rubriken på Carin Stenströms ledare i dagens Världen Idag. Texten skrivs apropå nyheten att Rumänien inom kort väntas stifta en lag som definierar äktenskapet som en förbindelse mellan man och kvinna. De andra exemplen Stenström jublar över i ledaren är Polen och Litauen, där den katolska inblandningen i politiken märks tydligt, inte minst i den negativa attityden mot homosexuella.

Nu är det inte på något sätt sensationellt att dessa länder stiftar antihomosexuella lagar. Arvet från Sovjet förvaltas omsorgsfullt av kyrkorna och högerkristna politiker, och den folkliga opinionen mot homosexualitet är stor (liksom rasismen, intolerans mot homosexuella går mycket ofta hand i hand med just rasism). Homosexualitet var straffbart i Rumänien in på 2000-talet. Homosexuella har hittills haft stora svårigheter att utöva sin demokratiska rättighet att demonstrera i alla länderna om det över huvudtaget varit möjligt. När ILGA Europe (International Lesbian and Gay Association) höll sin konferens i Vilnius i höstas, utsattes lokalen för rökbombsattacker. Och så vidare

Det är smaklöst att se Världen Idag hylla länder som försvårar och försämrar villkoren för den redan mycket utsatta homosexuella minoriteten. Smaklöst, men inte oväntat...

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

Eftersom jag sedan några år noga följer den internationella HBT-politiken via olika gaysiter kan jag konstatera att hennes artikel innehåller en rad sakfel.

"Litauen har skrivit in den som ett tillägg i sin grundlag."

Det är inte Litauen som gjort det utan grannlandet Lettland.

"Protester och varningar har också utfärdats mot Polens äktenskapssyn, landet har till och med hotats med uteslutning ur EU av justitiekommissionären Franco Frattini."

Här försöker hon försåligt få det till att Polen hotats av sanktioner för att men vill reservera äktenskapet för olikkönade par. Syftet är givetvis att förmedla ett budskap om att EU förföljer konservativa och detaljreglerar samlevnadslagar. Så är det givetvis inte.

Faktum är att EU idag inte har några som helst krav på att medlemsländerna ska införa några jurdiska erkännanden av samkönade par. Inte ens sambolagar. Och definivit inte krav på äktenskap och partnerskap. Orsaken är att det råder sådan oenighet inom EU:s länder om den typen av reformer. Även regeringarna i homovänliga länder som Frankrike, Tyskland och Storbritannien säger ju nej ännu till en könsneutral äktenskapslag. Det är alltså inte det som gör att Polen avvviker.

Det som EU däremot med rätta kräver är följande.

1. Alla länder måste avskaffa diskriminerande lagar utanför familjerätten. Inom familjerätten avgör länderna själv sin politik.

Det betyder att enligt EU får inte något medlemsland förbjuda homosexuella att jobba inom vissa yrken som tex inom försvaret och skolan. Det är inte tillåtet att ha en högre åldersgräns för samkönade än olikkönade relationer. Däremot avgör givetvis ett land själv vilken som ska vara den gemensamma åldersgränsen för de olika typerna av relationer.

2. Alla länder måste ha lagar som förbjuder diskriminering pga sexuell läggning, kön, etnicitet, religion, ålder etc inom arbetsmarknaden. Här är ett av de få områden där Sverige faktiskt idag inte följer EU:s krav eftersom vi inte har någon lag mot åldersdiskriminering. Regeringen lämnar dock ett förslag om en sådan lag senare i vår.

EU kräver även att alla medlemsländer förbjuder diskriminering pga kön och etnicitet vid försäljning av varor och tjänster, inom sjukvård, socialtjänst etc. Den svenska borgerliga regeringen jobbar inom EU för ett krav om att alla länder dessutom måste förbjuda diskriminering pga sexuell läggning inom alla områden, alltså även vid försäljning av varor och tjänster etc, men man har i unionen inte kunnat enas om det.

EU-parlamentet har tydligt fördömt homofientlighet, hatbrott och hatpropaganda mot homosexuella och bisexuella. Alla partigrupper i EU-parlamentet förutom den högerextrema röstade ja till ett det uttalandet. Alltså även den konservativa gruppen där m och kd är med från Sverige.

Så är alltså den juridiska situationen inom EU när man ska bedöma Polen och andra länder.

Det som gjort att EU hotat med sanktioner, eller rättare sagt utttalat att man kan börja diskutera sanktioner om inte Polen bytte politik var främst för att den förra regeringen förberedde ett förslag om att förbjuda homosexuella att jobba inom skolan. Det är givetvis inte förenligt med EU:s policy.

Dessutom har myndigheter i Polen tidigare försökt förbjuda gayparader vilket inte är förenligt med den demonstrationsfrihet som alla EU-länder måste respektera. Ett förbud mot gayparader är dessutom emot icke-diskrimineringspolicyn inom unionen.

Ska man summera situation har alltså debatten handlat om helt andra saker än att Polen vägrar säga ja till en könsneutral äktenskapslag. Och betydligt värre saker alltså.

"Man kan på goda grunder anta att Rumänien under den fortsatta behandlingen av äktenskapslagen kommer att utsättas för hot och varningar av samma slag."

Det blir inga "hot och varningar" för vad Rumänien tycker i sak om äktenskapslagen. Det avgör landet själv. Däremot är det ju många som tycker landet borde ägna sig åt viktigare saker än att försöka ändra sin konstitution för att exkludera en grupp från en rättighet när situationen är sådan i landet att den vanliga äktenskapslagen inte tillåter andra än heteropar att ingå äktenskap.

Varför ändrar tex inte Frankrike och Tyskland sina lagar på motsvarande vis? Jo, därför att en sådan lagändring ger en signal om att det är så viktigt att exkludera en viss grupp från att gifta sig att man måsta ändra konstitutionen som en symbolpolitik. Seriösa konservativa politiker som är emot en könsneutral äktenskapslag ägnar sig inte åt sådant utan åt att försöka få fler jobb, bättre skola etc.

"är det angeläget att markera att det finns ett europeiskt stöd för en markering av äktenskapets betydelse"

Det är ingen regering inom EU eller partigrupp inom EU-parlamentet som vill avskaffa äktenskapet. Alla vill behålla äktenskapslagarna. Det man däremot är oenig om är om äktenskapslagen ska vara inkluderande av samkönade par eller inte.

Det blev ett långt meddelande men jag tycker det är viktigt att berätta att artikeln i Världen idag delvis inte är sann och att den definitivt är vinklad.

Bengt Held

tisdag, mars 11, 2008 1:22:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Återigen visar Världen Idag hur lite de bryr sig om det åttonde budet.

tisdag, mars 11, 2008 6:18:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Bengt, tack för din omsorgsfulla redogörelse. Inget går upp emot rejäl kunskap och pålästhet!

tisdag, mars 11, 2008 8:14:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tack Bengt, för att du är mera påläst än Carin Stenström när det gäller gay-frågor.

Hon är dåligt påläst även när det gäller aborter i det kommunistiska Rumänien.

Så här skriver hon:

"I Rumänien hade en negativ befolkningsutveckling gått så långt att man nästan omedelbart efter kommunismens fall avskaffade den rådande abortlagen." (Jo, den rådande abortlagen avskaffades, men inte med den innebörd hon vill få oss att tro.)

Vi får uppfattningen att Rumänien införde abortrestriktioner efter kommunismens fall. Inget kunde vara mera fel. ¨

Det kommunistiska Rumänien hade en järnhård lagstiftning för att främja befolkningstillväxten.

Här är ett citat från http://www.alltomfilm.se/ArticlePages/200712/03/20071203110312_DVD347/20071203110312_DVD347.dbp.asp

Det hanlar om den rumänska filmaren Christian Mungiu, som just vunnit guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes:

"Mungius film skildrar hur en ung kvinnlig student hjälper sin vän att utföra en illegal abort i Rumänien 1987. På den tiden var både aborter och preventivmedel olagliga. Men till skillnad från vad man kanske tror var det inte kyrkan som stod bakom förbudet.
– Det var ett politiskt beslut som togs 1966 av Nicolae Ceausescu. Dels för att han ansåg sig behöva en större befolkning i landet för att kunna utföra sina samhällsomdanande projekt, men också för att han ville odla ett nytt tänkande hos folket. Det ansågs helt enkelt lättare att skapa en helt ny socialistisk generation än att försöka omvända den gamla. Aborter var endast tillåtna för kvinnor som hade fött fyra barn eller fyllt 45 år. Målet var att befolkningens skulle försöka sig, och det var precis vad som skedde."Efter vad jag själv kan komma ihåg om rapporterna från Rumänien före och efter kommunismens fall, så var dessutom alla kvinnor i fertil ålder TVUNGNA att underkasta sig gynekologisk undersökning var tredje månad, för att staten skulle kunna:

-dels fånga upp gravida kvinnor och hindra dem från att göra illegal abort.

-dels fånga upp dem som redan gjort en illegal abort för att kunna straffa dem.

Kommer ni ihåg ihåg dokumentärfilmerna om barnhemsbarnen i Rumänien ?
Kommer ni ihåg dokumentärfilmerna om de limsniffande barnen i Bukarests kloaker ?

Gissar på att det kommunistiska Rumäniens abortpolitik hade fallit CS på läppen.

tisdag, mars 11, 2008 10:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mer info om EU-politiken.

Det grupper som tidningen Världen idag och högerkristna inte berättar är att den grupp som är närmast dem ideologiskt idag i EU-parlamentet är den högerextrema gruppen.

Orättvist användande av "guilty by association"? Nej, jag tycker inte det. När man ska bedöma ideologiska kopplingar mellan olika föreningar måste man bedöma helheten.

Tex vore det helf fel att använda emot kristdemokraterna att de precis som nazister är emot en könsneutral äktenskapslag eftersom kd och nazisterna inte tycker likadant generellt om homosexuella. Medan nazister säger att homosexuella inte har några rättigheter och ibland använder våld emot homosexuella så fördömer kd sådant våld och är för partnerskapsreformen. Däremot är det en tydlig ideologisk koppling mellan kd och sd som båda är heteronormativa partier men för partnerskapsreformen.

I EU-parlamentet har det traditionellt varit den konservativa gruppen som varit ointresserade eller ibland varit direkt negativa även till såna HBT-rättigheter vi tycker är givna i Sverige. Ofta har de hänvisat till att det är nationell politik att avgöra familjepolitik vilket iofs är sant men när ett land kränker viktiga rättigheter som rätten att fritt välja yrke eller att kunna demonstrerar så måste EU givetvis fördöma det.

Oftast har liberaler, socialister, gröna och vänstersocialister röstat ja till resolutioner mot homofientlighet medan den konservativa gruppen avstått vid voteringarna och den högerextrema gruppen röstat emot.

Men ifjor så röstade för första gången den konservativa gruppen ja till en resolution som fördömde homofientlighet, hatbrott och hatpropaganda mot homosexuella. Orsaken är att flera högerpartier blivit homovänligare de senaste åren. I resolutionen så fördömde man även politiker som använder homofientliga uttalanden för att vinna röster.

Den högerextrema gruppen var ensam om att rösta nej till resolutionen. Kanske inte så konstigt eftersom resolutionen även fördömde främlingsfientlighet och högerextremism.

Argumenten från den högerextrema gruppen är ungefär som i tidningen Världen idag, det är viktigt att värna familjen, att fördöma hatpropaganda mot homosexuella är att "inskränka yttrandefriheten", det är befolkningspolitiskt viktigt att samhället prioriterar heterorelationer för att det ska bli tillräckligt med barn etc.

Sedan har det ju varit en viss turbulens i den högerextrema gruppen. Att få nationalistpartier som ofta föraktar sina grannfolk att samarbeta är ju inte enkelt så när en ledamot från Italiens högerextremister kallade rumäner för kriminella så lämnade de rumänska högerextremisterna gruppen. Att de själv ofta kallar de etniska minoriterna i Rumänien tex ungrare och romer för kriminella är ju en annan sak. Logik är ju inte det som högerextremister prioriterar främst inom politiken.

Eftersom man måste ha ett visst antal mandat för att få ha en officiell grupp i EU-parlamentet så förlorade högerextremisterna gruppstatusen när rumänerna lämnat gruppen.

Vi kan nog förvänta oss att högerextrema partier i EU-parlamentet försöker utnyttja homofientlighet de närmaste åren för att försöka få fler röster.

Tidningen Expo berättar att de gör ett nytt försök att bilda en grupp. Om sverigedemorkaterna kommer med i EU-parlamentet 2009 så blir det förmodligen den gruppen de tillhör.

Från Expo:s hemsida

http://www.expo.se/2008/48_2183.html

"Ledare från fyra högerextrema partier har avslöjat att de planerar att bilda ett europeiskt samlingsparti för att bekämpa Europas "islamisering" och invandring.
Det var på en presskonferens i Wien som planerna presenterades, skriver BBC News. Utspelet kommer bara två månader efter att den högerextrema EU-gruppen Identitet, tradition och självständighet upphörde efter att fem av dess ledamöter hoppat av.

Österrikiska Frihtespartiet, belgiska Vlaams belang, bulgariska Ataka och franska Front national ingår för stunden i planeringen av det nya partiet. För att bilda en egen EU-grupp i parlamentet krävs representation från sju EU-länder. Men på presskonferensen meddelades att målet var tio partier från olika EU-länder.


"European Patriotic Party"

Ledarna från de fyra partierna sade att det nya partiet ska vara en motbalans till andra politiska krafter i Europa.

– Vi säger: Patrioter från alla europeiska länder, förena er! Endast tillsammans kan vi lösa våra problem, sade Heinz-Christian Strache, ledare för Frihetspartiet, enligt BBC News.

Enligt Strache är Europas problem i dag att oansvariga politiker för en oansvarig invandrings politik.

Det nya partiet har inget nytt namn ännu, men European Patriotic Party eller European Freedom Party är två arbetsnamn. Enligt planerna så ska partiet officiellt grundas den 15 november, skriver BBC News"

onsdag, mars 12, 2008 5:09:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det senaste var mitt meddelande. :-)

Bengt Held

onsdag, mars 12, 2008 5:10:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Oj Bengt, du överskrider tom mina ökända för låååånga inlägg :-) Men väldigt informativt och bra!

Vem i hela världen kan ta skräpblaskan Världen idag och deras regelrätta lögner på någon som helst allvar?

Vem som inte är blind ser inte kopplingen till Livets Ord?

Jag säger det igen; Tidningen Världen idag är sekten Livets Ords propaganda organ.

onsdag, mars 12, 2008 3:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Oj Bengt, du överskrider tom mina ökända för låååånga inlägg :-) Men väldigt informativt och bra!"

hehe Jag skyller på att ungefär halva mitt senaste meddelande var en artikel från Expo. :-)

Jag vill förtydliga att när jag säger att det är ideologiska kopplingar mellan kd och sd syftar jag på HBT-politiken och inte politiken generellt.

Kristdemokraterna är för en generös flyktingpolitik och har de senaste åren även engagerat sig för att det ska bli lättare för HBT-flyktingar att få asyl. Sd vill som bekant istället skärpa flyktingpolitiken.

Medan många kristdemokrateriska partier i Europa försöker utnyttja islamofobi och hävdar att kristendomen är en bättre religion än islam så har kd i Sverige dessbättre inte använt den typen av retorik. De flesta kristdemokratiska partier i Europa är emot ett medlemskap för Turkiet i EU med hänvisning till att unionen är kristen men kd i Sverige är för att Turkiet ska få bli EU-medlem.

Trots att Sverige har ett arv av antisemitism och islamofobi så är kd entydligt emot det idag. Det hade varit bra om kd lika tydligt gjort sig av med heteronormativiteten.

Bengt Held

onsdag, mars 12, 2008 4:15:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home