måndag, april 28, 2008

Cirkus Första Maj presenterar...

Första Maj-cirkusen snurrar vidare. Dagen rapporterar att Åke Green efter många om och men nu verkligen kommer att tala. Dock inte i Vänersborg, utan i Brålanda. Den kristna nykterhetsrörelsen Blå Bandet släpper inte sin nya galjonsfigur i första taget. Och det vore väl synd? På bara någon månad har organisationen gått från liten och okänd, till välkänd och omtalad.

Och i Malmö har Kommunistiska Partiet bjudit in ingen mindre än Jan Myrdal som talare. Ska talet handla om det politiskt nödvändiga med massakrer? Kanske några minnesord över Pol Pot? Eller vikten av att bevara äktenskapet? Homosexualitetens skadeverkningar på samhället, måhända?

Bloggens Myrdalrelaterade artiklar ligger här.

14 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag satsar mina slantar på att båda talen kommer att handla om yttrandefrihet och den svenska familjen utan att nämna ordet homosexualitet. Green kommer att uttrycka sig som en snäll missförstådd farbror som bara vill väl.

Men han kommer ändå att få en tomat i skallen. Detta kommer oundvikligen att blåsas upp till svavelosande monologer i media om Sverige som en åsiktsdiktatur. Vad man kommer missa är att tomaten kastats av en frustrerad trebarnsmamma (sexualitet och kyrkotillhörighet okänd) och inte av regering, riksdag eller RFSL.

Man kommer också missa att missionens mästare har skickat busslaster med frivilliga att applådera Green för att ge en illusion av ett folkdjup. Bland dessa finns en betydande mängd nationalistiska ungdomar.

måndag, april 28, 2008 9:47:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Så här sade Jan Myrdal om Europride i Stockholm 1998.

Från RFSL:s nyhetsbrev Nytt i sexualpolitiken Nr 16 1998.

http://www.rfsl.se/nyttisex-old/nyttisex16-98.html

Jan Myrdal: "Rövknulleri och social perversion p Europride"

I ett offentligt tal den 31 augusti, hållet frÂn Blå tornet i Stockholm i samband med Strindbergsfestivalen, sade författaren och debattören Jan Myrdal bland annat följande angående Europride-festivalen i juli. Talet återtrycktes okommenterat den 1 september på Finanstidningens kultursida.

"[...] Nyss var det gay pride-festival. Det officiella Stockholm deltog, det delade ut gratis kondomer till rövknullarna och politikerna smickrade dem. Vad Strindberg ansåg om dem vet vi. Han skrev det trots att han väl visste hur farligt det var att röra vid de herrarna. Också om den farligheten skrev han. Men inte för att han ville straffbelägga den enskilde arme bägen eller hänga ut honom. Utan för att en sådan dominant gay pride är en i ordets egentliga mening social perversion; en samhällsskadlig förvändhet. [...]"

I samband med riksdagsvalet så skickade jag ut en enkät även till ett antal partier utanför riksdagen. Bland de vänsterextrema partierna är rättvisepartiet socialisterna, socialistiska partiet och kommunisterna HBT-vänliga idag.

Kommunistiska partiet som tidigare hette Kpml (r) har däremot varit ökända för sin homofientlighet och kallade på 1970-talet homosexualitet för "borgerlig dekadens", att homosexuella arbetare inte var "riktiga" arbetare etc.

Idag när samhället blivit homovänliga har partiet sansat sig och nyanserat sig. Men det blir ännu tydligt att de inte tycker mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner är något viktigt.

Från Anders Carlssons svar om kommunistiska partiet och dess åsikter om HBT-rättigheter.

Om HBT-rättigheter generellt.

"Till dina frågor. Det skall sägas direkt att HBT-frågor inte tillhör de prioriterade inom Kommunistiska Partiet, vår huvudprioritet är klassförtrycket, som vi ser som det grundläggandet i samhället, och därunder könsförtrycket och det imperialistiska förtrycket av länder och folk i det som brukar kallas den tredje världen. Vi är mot allt förtryck, men man måste prioritera sina kamper, särskilt om resurserna är begränsade."

Om homoadoptioner.

"Då anser vi att det endast är barnets rättigheter som skall beaktas. Varvid vi finner det ytterst anmärkningsvärt att riksdagen beslutade att tillåta att homosexulla par skall kunna prövas för internationell adoption trots att samtliga remissinstanser sa nej med hänvisning till att konsekvenserna för barnen är otillräckligt utredda. Om och när den vetenskapligt kan fastslås att homosexuella adoptivföräldrar inte innebär minsta med för internationellt adopterade barn, så har vi inget att invända mot att homosexuella par prövas för dylika adoptioner....

Om att Sverige ska jobba internationellt för HBT-rättigheter och en HBT-konvention i FN. Notera att partiet inte tycker rätten att få älska vem man vill är viktigt och låtsas som att det är någon motsättning mellan att bekämpa fattigdom och värna lika rättigheter när det i själv verket är precis tvärtom. De länder som värnar lika rättigheter är oftast bättre på att bekämpa fattigdom medan de värsta svältkatastroferna äger rum i diktaturer.

"Som världsproblem är HBT-frågan ytterst liten. Världens fattiga och förtryckta har betydligt större problem att brottas med, som den imperialistiska utsugningen och den våldets världsmakt som USA representerar. Eller för den delen kampen mot aids. FN:s insaster bör koncentreras på det verkligt stora problemen."

Bengt Held

måndag, april 28, 2008 10:05:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tp

"Men han kommer ändå att få en tomat i skallen."

Jag hoppas verkligen inte någon kastar tomater på Green. Med vilken rätt skulle folk göra det?

Åke Green har rätt att hålla tal eftersom Sverige är ett fritt land. Att jag sedan tycker han är stollig och inskränkt är en annan sak.

De som kastar tomater på Green, sd-politiker etc kastar inte bara tomater på dem utan även på demokratin där en viktig rättighet är rätten "att ha fel".

Bengt Held

måndag, april 28, 2008 10:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Bengt,

Om det är demokratiskt "rätt" eller inte att kasta tomater på Green (vilket var metaforiskt menat) kommer inte att hindra den där arga kvinnan från att agera ut sin frustration i form av en tomat istället för en debattartikel.
Självklart kommer det att vara någon form av missnöjesaktion gentemot Green, och det är en bonus som de som satt honom på talarpodiet räknar med, för det spelar dem i händerna. De har säkert redan börjat skriva på de där svavelosande monolgerna om hoten mot yttrandefriheten.

(Ett klargörande vad gäller tomater. En debattartikel med sakliga argument är bättre än att bua ut någon som man tycker har fel ENBART för att det ger mer info om varför man tror sig motsätta sig.)

måndag, april 28, 2008 11:24:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tp

"för det spelar dem i händerna"

Precis. Det är ett argument så gott som något att göra sallad av de där tomaterna istället för att kasta dem på Green.

När det gäller "buanden" så har vissa antirasister fått för sig att det är en acceptabel metod i en demokrati till skillnad då från våld. En kille från Expo (som i övrigt ofta gör ett bra jobb mot högerextremism) som hade en föreläsning för några år sedan i Malmö sa att våld är oacceptabelt men buanden är ok vid motdemonstrationer.

Men det folk gör när de buar högt är att hindra någon att få fram sitt budskap vid ett torgmöte.

Jämför med att några kompisar sitter hemma och diskuterar en viktig sak och varje gång en i kompisgänget ska säga något så skruvar en annan upp ljudet på CD-spelaren så ingen annan hör vad han säger.

Det man däremot kan göra är att dela ut material vid mötet mot Green. eller ha en banderoll väl synlig för Green och hans supportrar.

Men vi verkar ense om det tp.

Bengt Held

måndag, april 28, 2008 12:23:00 em  
Anonymous Anonym said...

Skälet att Green skall tala är att det är folknykterhetens dag sedan är det en tillfällighet att den råkar sammanfall med 1 maj. och Blå Bandet är en nykterhetsorganisation på kristen grund.

... och jag skulle tro att det är om nykterhet Green kommer att tala. Detta borde man väl kunna
acceptera, även om man inte gillar hans åsikter på andra områden.

Mattias

måndag, april 28, 2008 1:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Men det folk gör när de buar högt är att hindra någon att få fram sitt budskap vid ett torgmöte."

Ja eller så är det en spontan reaktion på vad man nyss hört. Det finns många intentioner här i världen.

Jag tänker då inte mästra en arg kvinna med en tomat och säga att "sådär gör vi faktiskt inte per definition i en demokrati. Man är artig och behärskad och man lyssnar. Sen går man hem och skriver en insändare."
Däremot frågar jag henne om hon köpt den där tomaten i förväg för att kasta på Green eller om hon improviserade i stundens hetta.
Naturligtvis är det något slags demokratibrott att hindra någon att yttra sig, när syftet är just detta, men jag kan inte se hur man kan klandra någon för att reagera på ett budskap. Att stå oemotsagd av andra kännande och tänkande varelser är utopiskt. Den där kvinnan handlade kanske klumpig, och Green blev kanske störd, men det uppstod kommunikation mellan dem.

måndag, april 28, 2008 1:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tp

"men jag kan inte se hur man kan klandra någon för att reagera på ett budskap."

Alltså om vi talar om några som lugnt skriker bu någgra sekunder för att markera att de inte gillar vad talaren på torgmötet precis sagt så är det ju en sak. Oartigt ja, men det förhindrar inte att övrig publik hör vad som sagts.

Men det vissa grupper gör är just att syfta till att överrösta talaren och det är inte acceptabelt. Aldrig.

"Att stå oemotsagd av andra kännande och tänkande varelser är utopiskt"

Om RFSL håller något tal i en stad kan det också uppröra vissa människor som blir så förbannade att de kastar tomater och buar för att tysta.

Ska man då också lugnt konstatera att

"det uppstod kommunikation mellan dem."

Egentligen är det ganska enkelt. Om vi själv vill ha rätt att framföra budskap som är kontroversiella (tex en könsneutral äktenskapslag och homoadoptioner) utan att riskera att publiken kastar saker på oss eller försöker tysta oss så bör vi själv bete oss likadant när situationen är den omvända och även säga till andra på plats att respektera mötesfriheten om det skulle vara befogat.

Jag har varit i Lettland på Priden där 2006 när den homofientliga pöbeln försökte styra stan. De skrev inte heller insändare utan "visade sina känslor".

Att låta folk hålla torgmöten inom lagens ramar är central i en demokrati. Och extra viktigt är det att även folk som har budskap som kan "uppröra" faktiskt inte ska riskera att få saker kastade på sig. Börjar man slira om den principen då är demokratin illa ute.

Bengt Held

måndag, april 28, 2008 2:04:00 em  
Blogger Mikael H said...

TP satsar sina slantar på att Åke Green kommer att tala om yttrandefrihet och den svenska familjen.
Fel! Han är inbjuden att tala om värdet av en helnykter livsstil.
Det är nämligen Folknykterhetens dag som firas i Brålanda, nu på torsdag.

Några busslaster med varken anhängare eller motdemonstranter kommer inte heller att dyka upp. Så de som vädrar sensation, motsättningar och tomatkastande kommer nog att bli rätt besvikna över vår lilla nykterhetsmanifestation.

måndag, april 28, 2008 3:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt,

JA om någon kastar tomater på RFSL så kommunicerar det viktiga ting. Att mycket arbete återstår. Responsen i Sverige och i Lettland betyder inte att letter är "pöbel" och att svenskar inte är det. Kampen för homosexuellas lika rättigheter rör i grund och botten MOTIVATIONEN till att kasta tomater på RFSL.
Det långsiktiga målet vad gäller t.ex. homosexuella äktenskap torde vara att sådana konstellationer ska vara en självklarhet i Sverige som höjer få ögonbryn. En rättighet som förargar andra människor så till den grad att det driver dem till vansinnesdåd vill ingen ha. Då får man arbeta vidare med frågan.
Homokamp handlar INTE om att tycka bu eller bä om höjda räntor, det handlar om människor som kräver lika villkor.
Återigen, letterna gjorde inte ett starkt ställningstagande mot Pride för att de inte är uppfostrade i demokrati och saknar torgmöteshyffs, utan för att de är så in i bomben provocerade av mänsklig sexuell variation. Vad gör mest skillnad tror du? En kurs i demokrati eller en kurs i vad homosexuella människor är för någonting?


Mikael H.,

Den informationen framgick inte i texten jag reagerade på och jag är beredd att satsa mycket färre slantar nu när du och "Mattias" påpekat nykterhetsaspekten. Men vi får väl se hur det blir. Inte ens i nykterhetskretsar är väl Green känd för sin nykterhet, utan för att ha blivit utesluten ur ett nykterhetsförbund, n'est pas? (Här kan jag ha fel i fakta men min misstanke består.)

måndag, april 28, 2008 4:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Responsen i Sverige och i Lettland betyder inte att letter är "pöbel" och att svenskar inte är det."

Jag vill förtydliga en sak. Jag har aldrig antytt att letter, eller något annan folk för den delen, generellt skulle vara "pöbel".

Men de som kastade människoavföring på folk som lämnade en kyrka, jag var inte där men hade bekanta som fått avföring på sig, och som omringar entren och försöker slå folk som lämnar ett hotell om de ser ut som bögar och lesbiska, det ÄR pöbel.

Själv hade jag inte några problem att lämna hotellet men jag ser väl för konventionell ut för att de skulle gissa jag är bög. Men det var en mycket obehaglig stämning i centrala Riga då som jag varken förr eller senare varit med om.

Bengt Held

måndag, april 28, 2008 4:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag vill ändå tro folk i gemen är, ja det krävs något superlativaktigt här, så satans mycket mer förmögna till nyanser än debattörer (i gemen).

Inte ens den rent fysisk tomtat är en terroristhandling, det är inget hot mot våran demokrati. Det är en idiot som kastar en tomat.

Låt mig inte börja prata om "yttrandefrihet"..

Språket finns, och fyrkantigheterna finns bara där om man önskar dom.

måndag, april 28, 2008 5:59:00 em  
Anonymous Anonym said...

Patrik.

Det är ingen som sagt det är en terrorishandling. Och ofta är det inte en idiot som kastar en tomat utan ett helt gäng från någon förening typ Afa som medvetet sabbar. Det är ett angrepp på en viktig demokratisk rättighet, mötefriheten.

Bengt Held

måndag, april 28, 2008 8:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jan Myrdal är underbart galen. Jag kan inte annat än roas av den mannen.

tisdag, april 29, 2008 5:04:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home