tisdag, april 08, 2008

Den bisarra och selektiva sexualetiken i berättelsen om Sodom och Gomorra

Att berättelsen om Sodom och Gomorra inte har med homosexualitet att göra är uppenbart för var och en som läser berättelsen på ett självständigt och kritiskt sätt. Detta är något jag skrivit om ofta på den här bloggen. Här kommer ytterligare några reflektioner kring berättelsen.

Först lite bakgrund: Abrahams brorson Lot bor i Sodom och får en dag besök av två änglar i skepnad av män. Samtliga av Sodoms manliga befolkning samlas runt Lots hus och kräver att få "känna" männen, d.v.s. ligga med dem. Lot vägrar lämna ut dem, och erbjuder de rasande männen istället sina båda oröda döttrar. Men de lyssnar inte på det örat. Då förblindar änglarna männen, så att de skingras. Dagen efter förstör Gud Sodom i svavel och eld på grund av stadens svåra synder. (1 Mos 19)

"Sodoms synd" betraktas slentrianmässigt och traditionellt vara homosexualitet, trots att det enda vi får veta om männen i Sodom är att de vill gruppvåldta två änglar. Sådant beteende har föga med sexualitet att göra snarare torde det handla om någon typ av maktdemonstration eller ren och skär sinnessjukdom.

Samma beteende finns faktiskt beskrivet på ett annat ställe i Bibeln, nämligen Domarebokens kapitel 19 Våldtäkten i Giva. Den beskriver ett identiskt scenario. En man har erbjudit en resande och hans bihustru husrum, och när vi kommer in i berättelsen sitter de och äter kvällsvard (Dom 19:22-25):

Bäst de satt där i godan ro omringades huset av männen i staden, en samling skurkar. De bultade på dörren och ropade till den gamle som ägde huset:
– Skicka ut mannen du har i ditt hus, vi skall ligga med honom.
Värden gick ut till dem och sade:
– Bröder, jag ber er, gör inte något så ont. Den här mannen är gäst i mitt hus. Ni får inte begå ett sådant nidingsdåd. Men här finns min dotter, som är orörd, och hans bihustru. Låt mig skicka ut dem, så kan ni utsätta dem för vad ni vill. Men mot den här mannen får ni inte begå ett sådant nidingsdåd.
Männen vägrade att lyssna på honom. Hans gäst tog då sin bihustru och skickade ut henne till dem. Och de låg alla med henne, och de våldtog henne hela natten ända till morgonen. Först i gryningen lät de henne gå.


Och självfallet dog hon av behandlingen. Berättelsen om Sodom och Gomorra och Domarebokens kapitel 19 beskriver alltså ett identiskt beteende, som uppenbarligen inte har med homosexualitet att göra. Gruppvåldtäkter som sagt inte om sexualitet och begär, utan om makt och förnedring.

Om nu någon kristen debattör ändå lyfter fram Sodom och Gomorra som en varnande och sedelärande berättelse om homosexualitet, måste man be vederbörande reflektera över de andra sexualetiska aspekterna av 1 Mos 19. Till exempel:

1. Kvinnosynen som kapitlet förmedlar. Lot anses vara en moralisk och rättfärdig man (det är ju därför han som ende man räddas undan Sodoms förstörelse). Men är det moraliskt och rättfärdigt att lämna ut sina unga döttrar till en rasande mobb för låta dem våldtas? Är kvinnan mannens viljelösa och umbärliga egendom?

2. I andra delen av 1 Mos 19 super Lots döttrar sin fader under bordet och ligger med honom. De blir båda havande och föder söner som blir stamfäder till moabiterna respktive ammoniterna. Mot dessa utomäktenskapliga incestförhållande tycks den svavel- och eldkastande Guden inte ha några invändningar.

Trots att 1 Mos 19 är ett av de mest populära kapitlen när det gäller kristen sexualetik, är det bara den homosexuella aspekten som lyfts fram. Men hur kan den sexualetik som förmedlas av ett och samma kapitel i Bibeln anses vara tillämplig och relevant på ett område (homosexualiteten), men otidsenlig och felaktig på två andra (incesten och kvinnosynen)?

24 Comments:

Anonymous Anonym said...

Sen har ju redan Bibeln själv en helt annan tolkning av vad som var Sodoms synd än dagens sk. bibeltroende.

Hesekiel 16:49:
"Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar given, understödde hon likväl inte den arme och fattige"

onsdag, april 09, 2008 9:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Berättelsen om Sodom och Gomorra är en varning. reb har helt rätt i att sodoms synd bestod i bla höghet osv. Vidare har Tor rätt i att man måste göra en distinktion kring de olika företeelser som pågår. Till sist är jag och många med mig övertygade om att den utlevda sexuella perversion som pågick i Sodom inte på ngt vis är representativt för dagens homosexuella relationer. Med den bakgrunden, låt oss se på vad som sker i berättelsen:

Bibeln bekräftar i sammanhanget att Lot gjorde fel som ens befann sig i Sodom. Bibeln legitimerar aldrig det Lot gör, varken försöket att utlämna döttrarna eller incesten. Detta redovisas endast. Orsaken till Sodom och Gomorras förstörelse låg långt djupare än homosexualitet, men Bibeln bekräftar ändå att det var en av de yttringar som ledde till domen. Att Gud inte kastar eld på Lot för hans personliga synd, men dömer en stad/samhälle är också intressant. Gud gör klart för Abraham sin villighet att rädda staden och sitt försök med detsamma. Uppenbarligen hade synden gått så långt där att det som till sist återstod var dom.

När det gäller skillnaden på incest, kvinnosyn och synen på homosexualitet har ju detta med övriga Bibeln att göra. Homosexualitet omnämns bara i förbuds"form" i Skriften, när det gäller sexualmoral inom familjen klargör Paulus mycket klart vad som gäller i det nya förbundet. Synen på homosexualitet består i hela Skriften.

Sodom o Gomorra förstördes inte pga av homosexualitet allena, men det var en av de synder som tog sig uttryck där.

(En intressant parantes är den paradoxala debatt som många likt Tor bedriver. Där man å ena sidan ropar om hur homosexuella jä,ställda relationer VISST funnits långt tillbaka i historien, och å andra sidan klart dementerar att Bibeln skulle känna till några sådana.)

onsdag, april 09, 2008 10:06:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det är intressant att gubbarna i Bibeln tycker det är så illa att förnedra en annan man genom våldtäkt att de offrar sina döttrar i deras ställe. Heder framför allt. Då kan man fråga sig om det är det HOMO eller det SEXUELLA i dessa våldtäktshandlingar som är det skamliga, eller om det är VÅLDET. Hade det varit lika illa om kvinnor våldtagit en man? Uppenbarligen inte då två döttrar fick våldta sin fader utan svavel och tandgnisslan till följd. Men frågan är om det är en våldshandling. Hade en son förfört sin fader på samma sätt, hade Gud blivit argare då? Eller en dotter sin mor? Vi behöver veta så mycket mer för att få rätsida på detta.

onsdag, april 09, 2008 11:34:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Anonym

"Orsaken till Sodom och Gomorras förstörelse låg långt djupare än homosexualitet, men Bibeln bekräftar ändå att det var en av de yttringar som ledde till domen."

Var hittar du det? Ange bibelcitaten om Sodom och Gomorra som fördömer homosexuella handlingar generellt.

"En intressant parantes är den paradoxala debatt som många likt Tor bedriver. Där man å ena sidan ropar om hur homosexuella jä,ställda relationer VISST funnits långt tillbaka i historien, och å andra sidan klart dementerar att Bibeln skulle känna till några sådana."

Tor kan ju själv förklara hur han resonerar men du måste ju se att öppna och dolda relationer är två olika saker. Folk har haft homosexuella jämställda relationer i tusentals år men då har de antingen bott på två olika ställen och officiellt varit "vänner", de har bott ihop i samma bostad "eftersom det blir billigare att dela på fasta kostnader och vi känner ju varann sedan studenttiden", de har bott i kloster och träffats ibland i privata rum för "diskutera teologi". Däremot har det varit mycket få som öppet varit homosexuella.

Så sent som på 1960-talet var det många i Sverige som seriöst trodde att homosexualitet inte var annat än män som träffades tillfälligt i parker. Om många då inte visste om monogama homorelationer hur kan vi då kräva att folk för 2000 år sedan skulle veta det.

Bengt Held

onsdag, april 09, 2008 1:18:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Anonym

1. Av de beskrivningar som finns i Bibeln kan man mycket lätt dra slutsatsen att homosexuella, jämställda relationer inte var kända av dem som skrev texterna. Det är bara att läsa. Detta utesluter självklart inte att det kan ha funnits på andra håll och vid andra tidpunkter. Bibeln tecknar inte en fullständig historieskrivning över hela världen, eller hur?

2. Varför tas berättelsen och Sodom och Gomorra upp som argument i debatten om homosexualitet om den "utlevda sexuella perversion som pågick i Sodom" inte är representativa för dagens homosexuella relationer?

3. Du säger att homosexualitet var en av de synder som tog sig uttryck i Sodom. Hur kan du veta det, när det enda man får läsa om vad som pågick, var att männen ville våldta två änglar? När beteendet beskrivs på ett identiskt sätt i Domareboken har det inte med homosexualitet att göra. Och när Sodoms synd beskrivs av Hesekiel nämns inget om sexualitet, bara "höghet, överflöd och tryggad ro", samt vägran att hjälpa den fattige. Var hittar du homosexualiteten i detta? Kristenhetens fasthållande vid homosexualitet som "Sodoms synd" framstår inte som något annat än önsketänkande. En konstruktion.

4. Att använda 1 Mos 19 som argument mot homosexualitet är som att använda Domareboken 19 som argument mot heterosexualitet.

onsdag, april 09, 2008 1:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Du har fel. Det känns aningen naivt och otroligt över-modernt att tro att det inte var homosexualiteten som var Sodoms synd. Ett typiskt exempel när man vill överföra en nutida uppfattning på en antik bibeltext.

”De blev övermodiga och bedrev vidrigheter i min åsyn” Hes 16:50

Den hebreiska termen för ”vidrighet” (to’ebah) som används i den här versen, används även i tredje Moseboks skildring av lagen för att beskriva homosexuella aktiviteter. Således består Sodoms synd både av ogästvänlighet samt homosexualitet.

I tredje Mosebok finns ett avsnitt som kallas för helighetslagar. Där finns det två tydliga förbud mot homosexuella aktiviteter. De två bibelställena är:

”Du skall inte ligga hos en man som en man ligger hos en kvinna. Det är en styggelse” Tredje Mosebok 18:22
”Om en man ligger hos en annan man som man ligger hos en kvinna, så gör de båda en styggelse. De skall straffas med döden, blodskuld vidlåder dem” Tredje Mosebok 20:13

onsdag, april 09, 2008 9:47:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ja men to’ebah betyder ju inte homosexualitet, utan är bara ett värdeord som kan användas för att beskriva allt från skaldjur (3 Mos 11:10), till måltider mellan egyptier och hebréer (1 Mos 43:32). Du måste väl ha starkare bevis än så?

onsdag, april 09, 2008 11:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Anonym,

Vilken grad av modernitet tycker du är lämplig i frågan om att sex mellan män ska beläggas med dödsstraff?

onsdag, april 09, 2008 11:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

1. Sodomiterna visste inte att de två männen var änglar. Vad de hört ryktas om var två nyanlända unga, välformade män, och vips flockades hela stadens manliga befolkning vid Lots hus och förväntade sig att de frivilligt skulle utlämna sig åt dem. Det var alltså det normala i det kulturområdet. När "valparna" inte visade sig villiga blev gayparaden ursinnig och efter ett kort brandtal beslöt de ta till våld, en tanke de helt klart inte hade haft förrän de blev avspisade. Sodom var ju annars en omvittnat fredlig stad.

2. Lot, slug, visste vad de ville, och erbjöd provokativt sina döttrar. Det var som om han sade: "Se här, här har ni två vackra unga flickor, vill ni inte ha dem?" Då blev vreden i paraden än värre, och de stormade mot Lots ingång för att gängvåldta honom (och inte de två männen).

3. Lots döttrar var influerade av Sodoms kultur, och barnen de födde efter incesten blev stamfäder till två israelfientliga folk, moabiter och ammoniter. Lot själv framställs visserligen som en rättfärdig man, men läs sammanhanget noga så finner du att det var enbart pga farbrodern Abrahams enträgna förbön, som Lot och hans familj räddades.

4. Nya Testamentet bekräftar att det var för onaturliga förbindelser som Sodomskulturen ödelades:

"Likaså har också Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka på samma sätt som de förra bedrev otukt och stod efter annat umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande exempel, i det att de får lida straff i evig eld." (Judas brev, vers 7.)

Man bör känna till hela Bibeln innan man börjar uttolka den. Vem skulle t.ex ge sig på att uttolka August Stridberg om man bara läst några kapitel här och där i hans böcker?
___

torsdag, april 10, 2008 9:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

1 Mos 19 är INTE ett av de mest populära kapitlen när det gäller kristen sexualetik.

De främsta argumenten är skapelsesynen där relationen man-kvinna är grundläggande samt vissa paulinska skriftställen.

Bibeln försvarar på inget ställe Lots döttrars beteende. Däremot måste det förstås mot bakgrund hur viktigt det var att få barn och leva vidare genom dem. En bror var till exempel skyldig att gifta sig med sin brors änka om hon var barnlös bara för att ge sin bror avkomma.

torsdag, april 10, 2008 10:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Att "sätta på" en man, var att göra honom till "kvinna" och där igenom förnedra honom.

"Homosexuella" våldtäkter var först och främst ett sätt att förnedra.

Jmför hur våldtäkter används i krig idag.

torsdag, april 10, 2008 10:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Leif på bibeltemplet har en ganska rolig utläggning av händelserna i Sodom. Självklart säger den mer om Leifs egen fantasi än om den bibliska berättelsen.

I Bibeln står det förstås ingenting om "homosexualitet", eftersom det begreppet inte fanns när de bibliska skrifterna skrevs. Precis som det inte står något i Bieln om "kommunism" eller "kärnkraft" eller "marknadsekonomi". När det t ex står i Apostlagärningarna att de första kristna hade allt gemensamt, är det inte på något sätt en kommentar till de olika politiska och ekonomiska system som vi har att ta ställning till. Bibeln är inte "för kommunism". Man behöver alltså argumentera i flera led om man ska dra slutsatser från Bibeln till moderna diskussioner. Det är aldrig så enkelt som att "Bibeln säger" det ena eller det andra om homosexualitet eller heterosexualitet eller kommunism eller kapitalism.

Fredrik Ivarsson,
präst och doktorand i bibelvetenskap

torsdag, april 10, 2008 11:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Även om det inte skulle funnits några begrepp för homsexuelaitet, så finns ju företeelsen kommenterad.

Vilket inte går att bortse från.

lördag, april 12, 2008 12:03:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Mattias

"Bibeln försvarar på inget ställe Lots döttrars beteende. Däremot måste det förstås mot bakgrund hur viktigt det var att få barn och leva vidare genom dem. En bror var till exempel skyldig att gifta sig med sin brors änka om hon var barnlös bara för att ge sin bror avkomma."

Bibeln fördömer inte heller incestbeteendet. Vilket väl varit vettigt om nu man ska ha Bibeln som dokument för rätt sexualetik.

Men du har rätt i att det var centralt för stammarna då att få många barn. Det handlade om att kunna försvara sig vid krigen och ibland vid anfall. Ju fler människor i stammen desto större chans att vinna krigen mot grannstammarna. Och det är ju här många idag menar är den viktigaste orsaken till att Bibeln fördömer homosexuella relationer. De gav nämligen inte några nya barn. Därför var även onani en dödssynd tex berättelsen om Onan. Eller att en man eller kvinna hade annan sex än vaginalsex.

"Även om det inte skulle funnits några begrepp för homsexuelaitet, så finns ju företeelsen kommenterad."

Man kommenterar det sexuella typ tillfällig sex. Varför tror du Bibeln inte någonstans fördömer att två män eller två kvinnor bor ihop som en man och en kvinna och älskar varann som ett gift olikkönat par. Därför att man inte visste om något sådant.

Bengt Held

lördag, april 12, 2008 1:26:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag skulle nog tolka bibeltexten om sodom & gomorra som riktad mot homosex i första hand - det kan inte ha varit våldtäkten i sig då våldtäkt på lots döttrar uppenbarligen hade varit ok enligt samma text. Jag tror som Bengt Held, Bibeln fördömmer sex som inte alstrar barn av den enkla anledningen att ett folk som befinner sig i hebreernas situation vid den tiden behöver alla gossebarn de kan få till nästa krig. Något som Bibelns författare antagligen förstod.

Men visst, det finns säkert snygga teologiska resonemang som kan få historien om sodom & gomorra att framstå som en moralriktig historia i en modern kontext. Men även om den kan räddas så har vi ändå i Bibeln en uppsjö av folkmord på oskyldiga kvinnor och barn som sanktioneras eller utförs på direkt order av Gud.

/af

lördag, april 12, 2008 2:13:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Även om det inte skulle funnits några begrepp för homsexuelaitet, så finns ju företeelsen kommenterad."

Nej, det vi menar med homosexualitet finns inte kommenterat i Bibeln. På några ställen finns anspelningar på någon slags sexuella handlingar mellan människor av samma kön. Men det står aldrig något om människor som _bara_ blir attraherade eller kära i personer av samma kön. Och det står inget om samkönade kärleksrelationer.

Att vissa sexuella beteenden riktade mot personer av samma kön fördöms (t ex gruppvåldtäkt...) innebär förstås inte att allt det vi menar med homosexualitet kommenteras i sammanhanget. Lika lite som alla förbuden mot olika sexuella handlingar mellan män och kvinnor innebär att heterosexualiteten som sådan fördöms i Bibeln.

Fredrik Ivarsson

lördag, april 12, 2008 9:08:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Att tolka sodom-berättelsen på det sättet att det är den tänkta våldshandlingen som avses är för mig en efterkonstruktion för att passa dagens politiskt korrekta agenda.

söndag, april 13, 2008 10:47:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt

En ovanligt Marxistisk historiesyn för att komma från en liberal :-)

Berättelsen om Onan handlar inte om onani. Utan att han förvägrade sin bror avkomma genom att dra ut den innan det gick och lät säden komma på marken.

Att dra slutsatser om vad Bibeln lär utfrån vad som INTE står i enskilda verser är ganska vanskligt. Läs till exempel 3 Mos 20 om du vill ha fördömande av incest. Även de lagar som står där nog bör tolkas som gällande för det israeliska folket i en viss tid.

måndag, april 14, 2008 12:26:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Bengt

En ovanligt Marxistisk historiesyn för att komma från en liberal :-"

Haha vad exakt är marxistiskt i den?

Bengt Held

måndag, april 14, 2008 1:15:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Marxismen utgår från att de materiella förhållandena (underbyggnaden, basen) formar övergyggnaden i forma av kultur, religion och ideologi med mera.

Och det är väl det synsättet som kommer till uttryck när du skriver:

"Men du har rätt i att det var centralt för stammarna då att få många barn. Det handlade om att kunna försvara sig vid krigen och ibland vid anfall. Ju fler människor i stammen desto större chans att vinna krigen mot grannstammarna. Och det är ju här många idag menar är den viktigaste orsaken till att Bibeln fördömer homosexuella relationer."

Frågan är vad leder historien framåt, de materiella förutsättningarna eller idéerna?

måndag, april 14, 2008 12:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mattias

"Frågan är vad leder historien framåt, de materiella förutsättningarna eller idéerna?"

Alltså även om jag är antikommunist betyder det ju inte att jag dömer ut varje sak som tex Marx sagt, eller för den delen den konservative ideologen Burke.

Marx har ju rätt i den meningen att de materiella villkoren påverkar ideologin för samhället. Ett tydligt exempel är ju när länder historiskt velat utöka sitt territorium via anfallskrig mot grannländer och legitimerat det officiellt med att de vill sprida sin egen religion eller variant av religionen medan det verkliga skälet är att få mer makt och rikedom.

Det Marx glömmer är att det även är en påverkan åt andra hållet. Enskilda personers idealistiska engagemang kan bevisligen påverka samhällen.

Ofta är det ju ett samspel. Flera orsaker, både idealistiska och materiella, kan påverkar vad någon gör.

Varför anföll USA Irak och störtade Saddam Hussein? Enligt marxistisk teori för att säkra oljeresurserna där åt USA. Enligt idealister för att sprida demokrati. Enligt försvarsteoretiker att få stabilitet i regionen (vilket det inte blivit) och en strategisk bas för USA vid en konflikt med tex Iran.

Sannolikt har samtliga tre orsaker påverkat USA:s anfall av Irak. Sedan kan folk vara oeniga om vilken orsak som varit primär.

Bengt Held

måndag, april 14, 2008 12:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Känna" betyder inte alls ligga med. Det är ett anti-Modernt stolleri som går tillbaka på Jur. Dr. Johannes Calvinus själv i 1500-talets mitt. Det upptträder i anti-Moderna översättningar i sen-modernt tid, allstå c:a 1970.

Endast imperfekt aorist-formen egnå- k a n (om det framgår av sammanhanget ;=) vara en eufemism för heterosexuellt "samlag" (som inte betyder samlag utan tillsammans, jfr det anti-moderna bokförlaget Det Norske Samlag).

Men i 1 Mose 17:5 står inte egnå- utan syngenåmetha autoís; hälsa på dem.

Det är alltså ett helt annat ord... I äldre översättningar är det också så det återges.

"Känna" = "Ligga med" är alltså en mycket tydligt exempel på sen-modern anti-Modern social- och sexualpolitisk översättning. Det är nutidens fördomar som uttrycks, inte Antikens.

http://gkochswahne.blogspot.com

söndag, april 27, 2008 12:09:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Men vad är då Lots poäng med att skicka ut sina döttrar istället? Och vad är då poängen med att understryka att de är "orörda"?

söndag, april 27, 2008 1:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är väll inget fel att rövknulla lite.

onsdag, december 11, 2013 5:20:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home