tisdag, april 08, 2008

Osynliggörandet som revisionistisk strategi

Redigerad den 31 mars 2011

Förra inlägget handlade om gårdagens homofixering i Världen Idag, som bland annat yttrade sig i tre artiklar på opinionssidan. På kultursidan återfinns en fjärde artikel, en fin och genomarbetad text om Michelangelo. Observera att jag inte är ironisk. Det är en bra artikel.

Men man bör vara medveten om att den är skriven i en välkänd tradition som går ut på att avkröna kända personer sin status som homoikoner, och istället framställa dem som ångerfyllda och kämpande inför sin homosexualitet. Här ligger en annan artikel i samma genre där kyrkohistorikern Per Beskow försöker "reclaima" Oscar Wilde. Notera rubrikernas likheter: "Kampen som knäckte Oscar Wilde", samt "Mästaren Michelangelos misstag och längtan".

I Sulaimans text uttalas aldrig Michelangelos homosexualitet, men den förväntas helt uppenbart vara underförstådd. Läsekretsen får således bekräftelse för den högerkristna teorin om homosexualitetens uppkomst när konstnärens oroliga och bistra barndom beskrivs.

Sulaiman citerar Sverker Åströms översättning av de sonetter som konstnärens tillägnade Tommaso de' Cavalieri, men nämner inget om att det är kärlekspoesi. En effektiv och mycket medveten strategi för att osynliggöra en detalj som är relevant ur såväl ett historiskt, som konstnärligt perspektiv.

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Wilde och Michelangelo VAR säkert ångerfyllda och kämpande, vilket är anledningen till att vi idag arbetar för förbättrandet av homosexuellas villkor. Det sjuka är att artikelförfattarna inte ser detta som något hedervärt. Genom att ge sken av att Wilde och Michelangelo hade varit lyckligare som heterosexuella säger de "Låt oss inte sätta braille på skyltar eller ge ut tidningar som ljudband. Som omgivningen ser ut hade den blinde ju mått så mycket bättre av att se." En logik bortom sans och förnuft och människokärlek.

tisdag, april 08, 2008 2:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

"I Sulaimans text uttalas aldrig Michelangelos homosexualitet, men den förväntas helt uppenbart vara underförstådd. Läsekretsen får således bekräftelse för den högerkristna teorin om homosexualitetens uppkomst när konstnärens oroliga och bistra barndom beskrivs."

Jag tror att du övertolkar. Jag såg INGEN underförstådd homosexualitet i texten. Den kanske fanns där men då gick den mig helt förbi, trots att jag inte är helt oförmögen till symbolisk eller underförstådd läsning av texter.

tisdag, april 08, 2008 8:41:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Visst finns möjligheten att jag övertolkar.

För dem som känner till Michelangelos homosexualitet är den förstås underförstådd, och det är de som upplever bekräftelse i berättelsen om hans barndom.

Det är uppenbart att artikelförfattaren också känner till konstnärens läggning, eftersom han källhänvisar till de av Åström översatta kärleksdikterna. Men han väljer att bortse från saken. Ett så tydligt val gör att frågan verkligen hamnar i fokus.

onsdag, april 09, 2008 8:50:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home