onsdag, april 02, 2008

Riv inte ner ett stängsel...

I dagens Världen Idag upprepar juristen Anders Svensson sina besynnerliga teser om att ett könsneutralt äktenskap skulle vara ett steg på en "tystnadens och censurens väg". Några förklaringar till hur det skulle kunna vara det får man förstås inte i Sveriges främsta forum för insinuatonsjournalistik. Utan bara antydningar om den stora konspiration som ligger bakom lagförslaget, som Svensson betraktar vara en "sofistikerad form av dödshjälp för äktenskapet – specialbeställd av radikala krafter". (Idag rider tidningen för övrigt även på sin klassiska käpphäst om frimurarkonspirationen. Vad finns det fler för kapitalstarka och inflytelserika lobbygrupper som står på tur för Världen Idags granskande lupp, månntro?). Artikeln slutar med att Svensson höjer ett varnande finger mot Riksdagen med ett afrikanskt ordspråk: ”Riv inte ner ett stängsel, förrän du vet varför det en gång sattes upp”. Och wow, här börjar det ju bli intressant. Här skulle jag verkligen vilja höra Svensson utveckla och förklara vad han menar. Vad är det som rivs? Vad är det som är ett stängsel i sammanhanget? Vilka är det som stängslet ska stänga ute? Och framförallt: Varför?

Svensson verkar tjuvhålla på en sanning som han anser sig förbjuden att tala högt om. Han verkar ha något på hjärtat, men det kommer liksom inte ut. Jag väntar med spänning på att Anders Svensson ska börja tala klarspråk.

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Ibland �r det fascinerande hur ointresserade vissa som �r emot en k�nsneutral �ktenskapslag �r av erfarenheter fr�n andra l�nder.

Om nu Svenssons teori vore riktig s� borde ju den d�r offentliga likriktningen av �sikter och tystandet av avvikande �sikter redan �gt rum i de l�nder som inf�rt en k�nsneutral �ktenskapslag. V�rst borde det vara i Nederl�nderna som med bred politisk majoritet sa ja till en k�nsneutral �ktenskapslag redan 2001.

Men av n�gon orsak s� debatteras det friskt �nnu i de d�r l�nderna.

Den holl�ndska gayf�reningen Coc ber�ttar att en ledande person i det kristdemokratiska regeringspartiet Christen unie sagt att homorelationer �r n�got icke-normalt och mindre v�rda �n heterorelationer.

Artikeln fr�n februari i �r �r p� holl�ndska men rubriken �r i sig tydlig �ven f�r n�gon som inte kan det spr�ket.

"CU-voorzitter: 'Homo/lesbisch gezin niet normaal�"

L�nk till artikeln

http://www.coc.nl/dopage.pl?thema=any&pagina=viewartikel&artikel_id=2184

Om inte l�nken fungerar s� kan ni s�ka via Cocs startsida

www.coc.nl

Det homofientliga uttalandet har varken lett till n�gon typ av politisk utvisning eller att Christen unie varit tvungna att l�mna sitt regeringssamarbete med det socialdemokratiska partiet pvda och det st�rre och mer liberala kristdemokratiska partiet cda.

I Spanien s� har katolska kyrkan och h�gerpartiet pp offentligt kampanjat emot homo�ktenskap flera �r efter att det spanska parlamentet sa ja till en k�nsneutral �ktenskapslag 2005. Inf�r valet i mars s� lovade h�gern att avskaffa homoadoptionslagen om de vann, vilket de dock inte gjorde utan socialistpartiet satt kvar som regeringsparti �ven efter valet.

I Massachusetts s� har konservativa politiker sedan delstaten fick en k�nsneutral �ktenskapslag 2003 f�rs�kt avskaffa lagen.

Det h�r �r bara n�gra exempel p� att en k�nsneutral �ktenskapslag inte tystar n�gon debatt.

D�remot s�nder det en viktig signal om att samk�nade och olikk�nade relationer �r lika mycket v�rda. Och det �r egentligen det mest centrala i hela den h�r debatten. Vi som �r f�r en k�nsneutral �ktenskapslag �r f�r den signalen medan de som �r emot tycker att staten ska respektera b�da typerna av relationer men s�nda signalen att heterorelationer �r b�ttre �n homorelationer.

Att l�tsas som att det fr�mst handlar om juridik �r allts� att blanda bort korten. Det �r d�rf�r h�nvisning till att �ktenskapslagen och partnerskapslagen n�stan �r likadana �r ov�sentligt. N�stan lika �r inte lika.

Bengt Held

onsdag, april 02, 2008 10:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Riv inte ner ett stängsel, förrän du vet varför det en gång sattes upp"

I Afrika är ju stängsel viktiga för att stänga ute rovdjuren från människorna och tamboskapen, och det är det som ordspråker syftar på med största sannolikhet.

I det här sammahanget som Anders Svensson använder ordspråket betyder det att även han, som så många andra värdekonservativa, ser HBT-personers juridiska likavärde, med heterosexuella, som ett hot mot det "normativa heterosexuella samhället", det räcker således inte med att stoppa in oss i garderoben igen, Anders Svensson vill omgärda garderoben med stängsel också.

torsdag, april 03, 2008 7:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Visst är det det ordspråket syftar på, men ordspråk blir ordspråk just för att de talar om principer som går att överföra till andra företeelser än just den som den bokstavliga innebörden syftar på. Och stängsel finns över hela världen, med i stort sett samma syften, oavsett var de satts upp.
De används som skydd mot faror, men också för att skydda sådant som är gott - inte nödvändigtvis för att det goda utsätts för hot utifrån, utan för att det lätt kan försvinna på egen hand - etc.
Kanske vill Anders Svensson omgärda sexualiteten med stängsel, snarare än att tysta ner HBT-personer. Kanske är det som du tror att han säger.

torsdag, april 03, 2008 11:38:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag vet inte varför mitt förra medddelande blev svårläsligt. Bokstäverna å, ä och ö blev utsatta för något som närmast kan kallad diskriminering. :-) Det trots att jag använde en dator i Sverige.

Hoppas det här meddelandet funkar bättre.

Bengt Held

torsdag, april 03, 2008 1:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag undrar om inte AS har svårt att komma fram till den egentliga kärnpunkten eftersom han faktiskt inte kan formulera den. Men den tycks vara helt emotionell och innehåller troligen en del del motsägande punkter.

Stängslen syftar förstås på utestängande av homosexuella från äktenskapet, men där vet ju egentligen ingen varför de sattes upp från första början och inte heller vet man hur det var innan de sattes upp, eftersom det såvitt jag vet inte finns några flera tusen år gamla skrifter eller inskriptioner där homosexuella legala äktenskap beskrivs.

torsdag, april 03, 2008 8:26:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home