tisdag, april 01, 2008

Sacredeus mystiska premiss

Den 30 mars handlade SVT:s Agenda om Kristdemokraternas kris och moralfrågorna. En av frågorna som togs upp var självfallet det könsneutrala äktenskapet, och i reportaget intervjuades Lennart Sacredeus, som varnade för att en könsneutral äktenskapslagstiftning skull "öppna upp" även för andra konstellationer, som det brukar heta:

– Ändrar vi på det ena finns det ingen anledning att vi inte kan tänka oss att det blir ändringar på det andra.
– Men finns det fler kärleksförhållanden som skulle kunna uppstå?
– Ja, självklart det här med barn. Och med djur.


Sacredeus fick lägga ut texten ordentligt och utförligt förklara vilken logik som skulle leda fram till detta. I första delen av intervjun är det glasklart att han talar om äktenskap även när det gäller barn och djur, men han korrigerar detta något mot slutet, och landar snarare i ett scenario där "tidelagsrelationer inte skulle fördömas".

Följer man det resonemang Sacredeus lägger fram i programmet finner man att det vilar på en märklig premiss, nämligen att utvecklingen katalyseras av ett "socialt experimenterande", och att detta experimenterande är ett självändamål. Kampen för homoäktenskap handlar i Sacredeus ögon alltså INTE om homosexuellas sitaution och villkor, utan om ett nästan tvångsmässigt behov att experimentera med samhälle och samliv. Jag har mycket svårt att tänka mig att samhällsutvecklingen skulle styras av denna mekanism.

Progammet ligger här, och just intervjun med Sacredeus börjar 12 minuter in i programmet.

Vi avslutar med två argument som visar att Sacredeus slippery slope-argumentering inte håller, samt ett tredje som bemöter varför-ändra-en-äktenskapslag-som-fungerar-argumentet:

1. Det jurdidiska
Som Luka(s) påpekade i diskussionen Homolobbyns dolda, destruktiva agenda, är varken barn eller djur rättssubjekt, och kan därför "varken äga medel eller ingå några avtal", det vill säga inte ingå äktenskap.

2. Det empiriska
I den högerkristna retoriken framställs mång- och barnäktenskap som vore det dystopiska scenarier i en mörk framtid, men vi har ju faktiskt redan varit där. Men inte ens på den tiden då mång- eller barngifte sanktionerades av Bibeln, var djuräktenskap tillåtna. Bibeln själv, och den kristna traditionen är ett bevis på att slippry slope-argumentet inte håller.

En annan aspekt av det empiriska argumentet är utvecklingen i t.ex. USA, som för inte så längesen även hade ras som begränsande faktor för äktenskapet, förutom kön, ålder och antal. Men ledde hävandet av förbudet mot rasblandade äktenskap till djuräktenskap? Ledde det till barnäktenskap?

3. Fungerar äktenskapslagen?
Här citerar jag Bengt Held, även detta från diskussionen efter inlägget Homolobbyns dolda, destruktiva agenda:

Hägglund säger i programmet som så ofta annars att det är fel att förändra "en äktenskapslag som fungerar". Men fungerar för vem? Jo, för olikkönade par. De blir ju inte diskriminerade. Men att en lag fungerar för 90 % av befolkningen betyder inte att den därmed autmoatiskt blir rätt.

Det är ungefär som om någon på 1950-talet hade påtalat om det inte är fel att svenskar bor i hus medan zigenare (som man då kallade romer) måste bo i tält. Och någon politiker då svarat, det är ett system som fungerar bra för de flesta dvs för svenskarna i husen.

Eller att säga vadå, rasistisk krogdiskriminering, det är väl inget problem, den stora majoriteten som har blont och brunt hår kan ju besöka krogarna utan problem med rasistisk diskriminering.

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Samhälle i förfall är bara en selektiv hjärna.

Problemet med "det var bättre förr"-resonemang är att hjärnan inte minns "förr" som en specifik tid, utan möjligtvis som ett kollektiv av många saker som var bra i många olika förr. Det har aldrig funnits någon sådan tidpunkt som man minns. Tvingas Sacredeus att välja en SPECIFIK tidpunkt som han vill sträva tillbaks till, utan socialt experimenterande eller what not, så återinför han samtidigt en massa ting vi helst vill glömma. Vad han syftar på är förmodligen "tiden då han slapp tänka på att det finns homosexuella", alt. tiden precis innan syndafallet.

tisdag, april 01, 2008 11:57:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tp

"utan socialt experimenterande"

Paradoxen och det många konservativa kd-politiker glömmer idag är att frikyrkorörelsen en gång var progressiv och socialt experimentell i jämförelse med omgivande samhället.

När de frikyrkliga samfunden blev populära i Sverige på 1800-talet så var det en hisnande tanke för många att man skulle tillåta gudsstjänster i privata hem, det var tom förbjudet i lag länge i Sverige med gudstjäner utanför Svenska kyrkans kyrkor. Här var frikyrkorörelsen radikalt expermienterande.

Ett annat exempel är rösträttrörelsen. Frikyrkorörelsen med sin tradition i folkrörelsearbete var ofta engagerade för att ge fattiga rösträtt. Själv bedrev man ofta verksamhet enligt devisen en människa - en röst. Att den sociala statusen inte var avgörande. Det var ett radikalt experiment i dåvarande Sverige där Svenska kyrkan var tydligt hierkisk, hade devisen att arbetare ska "lyda överheten", och ofta negativ till att ge arbetare och fattiga rösträtt.

Ett tredje exempel är nykterismen. Alkoholkonsumtionen var hög och de nya nykterhersidealen bland många frikyrkosamfund var ett enligt många radikalt socialt experiment.

Det tragiska är att den frikyrkorörelse som på 1800-talet var en progressiv rörelse för social förändring och att bryta tabun idag ofta har fastnat i ängslig konservatism och "vi måste göra som vi brukar göra".

Bengt Held

tisdag, april 01, 2008 2:08:00 em  
Blogger Luka(s) said...

Nja, det jag skrev var att varken barn elelr djur äger pengar.

I barns fall beror det på att de inte anses ha rättshandlingsförmåga, dvs deras vårdnadshavare kan fritt förfoga över deras tillgångar och de kan inte ingå avtal. Men rättssubjekt är de, precis som alla andra människor. De omfattas exempelvis av de mänskliga rättigheterna, precis som vuxna.

Djur däremot är inte rättssubjekt, varför de inte kan ha några rättigheter, inte ingå avtal eller äga tillgångar.

lördag, april 05, 2008 11:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Göran Hägglund, partiordföranden för kd har i en riksdagsdebatt fördömt sin partikamrat Sacredeus uttalanden om att en könsneutral äktenskapslag kan leda till accepterande av att människor har sex med djur. Det är mycket ovanligt att en partiordföranden i en riksdagsdebatt tydligt fördömer en partikamrats offentliga uttalanden. Lennart Sacredeus är riksdagsledamot för kristdemokraterna.

Även Sacredeus själv skriver i en kommentar till en ledarartikel i liberala Sydsvenska dagbladet som kritiserat hans uttalanden att han efteråt ångrar sitt uttalande och att det var "onödigt". Men det intressanta är givetvis hur en riksdagsledamot, som verkligen inte är vem som helst och vet att varje kontroversiellt ord han eller hon säger kan bli en nyhet, kan säga något så groteskt som Sacredeus gjorde. Uttalandet var visserligen extremt men ideologiskt var det inte unikt för den homofientliga falang i kd som via skrämselpropagnada försöker få vettiga och toleranta människor att säga nej till en könsneutral äktenskapslag.

Vissa tror att kd är eniga inom HBT-politiken men jag har talat med många i partiet och vet att det inte är så. Det är en intern debatt, när tex partiet beslutade sig för att säga nej till att tillåta bastuklubbar hade riksdagsgruppen en ordentlig debatt där många tvärtom ville tillåta bastuklubbar och tyckte det var fel med förbudsmoralismen.

Till den homofientliga falangen i kd hör förutom Lennart Sacredeus, Dalarnas län, även hans riksdagsledamotskolleger Annelie Enochson, Göteborgs kommun, Mikael Oscarsson, Uppsala län, Yvonne Andersson, Östergötlands län och Kjell Eldensjö, Södermanlands län. De försöker driva partiet i mer extrem intolerant riktning. Det vet jag efter att ha talat med olika personer i partiet.

Majoriteten i partiet tillhör den mer pragmatiska falangen med ministrarna Göran Hägglund och Maria Larsson som ledande personer. De vill försöka få bort partiets fixering vid högerkristen politik men behålla en konservativ politik och nej till könsneutral äktenskapslag men att man inte ska fokusera på den reformen i den offentliga debatten.

Sedan är det till sist en falang som försöker göra partiet mer HBT-vänligt, dit hör riksdagsledamöterna Emma Henriksson, Stockholms län, Desiree Pethrus Engström, Stockholm stad och dessutom partistyrelseledamöterna Nina Ekelund och Cecilia Liljestrand. De är antingen för en könsneutral äktenskapslag eller tycker att kd ska acceptera reformen.

Från riksdagens protokoll från debatten i kammaren 3 aprtil 2008

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2007/08:88

Kristdemokraternas syn på äktenskapsbalken

Anf. 37 RAIMO PÄRSSINEN (s):
Herr talman! Jag riktar min fråga till socialminister Göran Hägglund.
I söndagens samhällsprogram Agenda tog kristdemokraten Lennart Sacrédeus starkt avstånd från att riksdagen ska fatta beslut om att införa en könsneutral äktenskapsbalk.

Lennart Sacrédeus argument byggde på analysen att om det öppnas för äktenskap även mellan samkönade kommer det att leda till att det även öppnas för månggifte, barnäktenskap och relationer med djur.
Här i riksdagen finns det en överväldigande majoritet för en ändring av äktenskapsbalken. Det är bara Kristdemokraterna som är emot. Min fråga till socialministern är om han delar Lennart Sacrédeus argument och analys.

Anf. 38 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd):
Herr talman! Jag delar kanske inte fullt ut Raimo Pärssinens beskrivning av vad denna ledamot sade i detta program. Men låt det vara osagt.

Att använda de argument som användes i denna diskussion i en väldigt viktig sakfråga tror jag inte gagnar den debatt som fordras i den viktiga sakfrågan. Jag tror dessutom att detta upplevs som kränkande för många personer. Det är en argumentation som känns helt främmande för mig som person, som politiker och naturligtvis som partiledare för Kristdemokraterna.

När det gäller själva sakfrågan har det pågått en utredning, som Raimo Pärssinen vet, som för närvarande bereds inom Regeringskansliet.

Anf. 39 RAIMO PÄRSSINEN (s):
Herr talman! Jag tackar för svaret. Frågan avgörs här i kammaren den 16 april. Lyckas Kristdemokraterna blockera regeringen i denna fråga krävs det enbart fyra röster till med oss om vi ska kunna lösa det här.
Men om ministern inte delar Lennart Sacrédeus analys – att om man öppnar för detta kommer det att leda till ett moraliskt moras – utan tar avstånd från den, vilket ministern antyder i svaret, blir frågan varför man vidhåller denna uppfattning och låter sig framstå som om man bygger på mycket bakåtsträvande värderingar när man säger nej till ett sådant naturligt steg som gäller en värderingsförskjutning i fråga om könsneutrala äktenskap.

Anf. 40 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd):
Herr talman! Först och främst kan jag konstatera att Raimo Pärssinen inte har någon respekt för den normala beredningsgången som vi har när det gäller viktiga lagstiftningsärenden. Det normala är att det utförs utredningar, utredningar bereds, det sker en remissomgång, remisserna gås igenom, och så småningom gör regeringen en prövning av detta, och i de allra flesta fall blir det en proposition som överlämnas till riksdagen. Det är det normala när det gäller beredning av ärenden.

Denna fråga ska naturligtvis inte beredas på ett annat sätt än vad vi gör i övrigt. Detta är en viktig fråga som förtjänar en grundlig behandling och ska inte hanteras på det sätt som Raimo Pärssinen här försöker göra gällande.
Kristdemokraterna förbehåller sig naturligtvis rätten att göra sina egna ställningstaganden. Det som Raimo Pärssinen kallar för omodernt kan andra kalla för en ordning som är väl fungerande och som bör gälla också i framtiden. Den typen av argument tillhör inte de starkaste i en politisk sakdebatt.

Äktenskapsbalken
Anf. 41 LISELOTTE OLSSON (v):
Herr talman! Jag har också en fråga till Göran Hägglund, och den är inne på samma spår. Men jag ska vara lite mer kortfattad.
Anser Göran Hägglund att all kärlek är lika mycket värd?

Anf. 42 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd):
Herr talman! Det är en fråga där jag inte kan hitta någon vägledning i vare sig partiprogram eller regeringsförklaring. Men för min personliga del är svaret naturligtvis ja.

Anf. 43 LISELOTTE OLSSON (v):
Herr talman! Tack för svaret. Det var klart och tydligt, och det var ungefär så som jag förväntade mig att ministern skulle svara som ordförande för ett kristdemokratiskt parti. Det är så som vi alla rent spontant svarar.
Precis som vi hörde tidigare ska vi den 16 april här i riksdagen ha debatt och diskussion, och vi ska ta beslut om flera motioner som handlar om könsneutral äktenskapslagstiftning. Det är också ett normalt demokratiskt beteende och förfarande i parlamentet att vi ska behandla motioner som är skrivna och att vi ska fatta beslut här i kammaren.
Den största motionen är en motion som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gemensamt. Det finns även flera motioner från borgerliga ledamöter som handlar om att man vill att människor oavsett sexuell läggning ska få gifta sig och leva tillsammans på samma villkor.

Riksdagen har alltså en chans att ta beslut om denna fråga den 16 april. Detta är en fråga som har dragits i långbänk onödigt länge, tycker jag.
Eftersom det finns en majoritet för införande av en könsneutral äktenskapslagstiftning är min fråga om inte Göran Hägglund anser att det är dags för denna könsneutrala äktenskapslagstiftning, där vi som lagstiftare talar om att vi tycker att all kärlek är värd lika mycket respekt.

Anf. 44 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd):
Herr talman! Jag tycker först och främst att det finns skäl att behandla den här frågan precis som vi behandlar alla andra. Lagstiftning är ingenting som man gör med vänster armbåge när det passar en. Lagstiftning är någonting som ska beredas ordentligt, och man ska ta in synpunkter och lyssna på remissinstanser och göra en avvägning.
Är det dessutom så som det är i detta fall, att det finns olika ingångar i sakfrågan mellan de olika partierna, behöver den här frågan få en särskild genomgång mellan de politiska partierna.
Befinner man sig själv i regeringsställning eller är ett stödparti till sittande regering – som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet var under den förra mandatperioden – behandlar man alla frågor på precis det sättet. De ska beredas, regeringen lägger fram förslag, och riksdagen tar ställning till dem. Det är på det sättet som detta går till.

Vår uppfattning är att det förstås inte ska finnas någon diskriminering mellan heterosexuella eller homosexuella par. Vi förordar äktenskapet för man och kvinna och partnerskap för samkönade, och det råder precis samma och lika juridiska rättigheter mellan dem som har ingått äktenskap som mellan dem som har ingått partnerskap."

Bengt Held

måndag, april 07, 2008 2:50:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home