tisdag, april 01, 2008

Särlagstiftning skapar lidande

Alla som tycker att särlagstiftning är en bra idé kan läsa Dagens artikel om fallet med Tadao Maruko i Tyskland. Efter sin partners död nekades han efterlevandestöd eftersom myndigheterna ansåg att sådant endast gällde i samband med äktenskap, och alltså inte partnerskap. Nu har EG-domstolen efter tre år äntligen givit Maruko rätt, vilket självfallet är glädjande. Men det är bisarrt att det ska behövas rättsprocesser på allra högsta nivå för att homosexuella ska få rätt till den sociala trygghet som är en självklarhet för heterosexuella. Detta är sannolikt bara toppen på isberget, och ett tydligt exempel på vad särlagstiftning kan få för konkreta inverkningar på enskildas liv. Med en könsneutral äktenskapslagstiftning hade mycket lidande och orättvisa kunnat förhindras.

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Om det ändå fanns ett botemedel till denna sjukdom.

onsdag, april 02, 2008 12:07:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Ack, många har försökt genom historien...

onsdag, april 02, 2008 12:32:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag förmodar att Anonym syftar på ett botemedel mot generella fördomar mot homosexuella här, den inskränkthet och ovilja att ta till sig fakta som föder homofobi.

Ja, jag hoppas verkligen det fanns ett botemedel mot homofobi men jag tror det finns det faktiskt, medicinen heter: Kunskap.

onsdag, april 02, 2008 7:11:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Kunskap?

onsdag, april 02, 2008 1:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ja kunskap, du vet sånt som är förankrad i verkligheten.

Som exempel på okunskap, det vill säga sånt som inte är förankrad i verkligheten.
En artikel "av vår allas kära Carin Stenström i "Världen Idag" där hon skriver en angående om könsneutral äktenskapslag.
Jag citerar: "Men som vanligt när det gäller dessa och andra frågor med svag medborgarförankring.."

Carin Stenströms uppfattning om en "svag medborgarförankring" i frågan om könsneutral äktenskapslag är inte förankrad i verkligheten, över 70% av svenskarna är nämligen för en könsneutral äktenskapslag, och det finns även en majoritet i riksdagen, endast ett parti är emot, (dock även inom det partiet är det en viss splittring i frågan).

Nu skulle man ju kunna hävda att Carin Stenströms okunskap beror på att hon inte är påläst för att hon inte läser annan lektyr än "Världen Idag" och "Bibeln", andra kanske påstår att hon rent av ljuger, men eftersom hon trots allt är en värdekonservativ kristen så att anklaga henne för att medvetet bryta mot åttonde budet är väl en aning magstarkt, värdekonservativa kristna gör ju inte sånt...eller?

onsdag, april 02, 2008 3:05:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home