onsdag, april 30, 2008

Svenska folket är emot adoptioner enligt ny undersökning

Världen Idag visar idag genom en SIFO-undersökning att svenska folket är emot adoptioner. 87 % av de tillfrågade svarade ja på frågan "Anser du att barn har en grundläggande rätt att så långt det är möjligt växa upp med sina biologiska föräldrar eller är det inte en grundläggande rättighet?".

Artikeln innehåller märkligt nog inga kommentarer från några adoptionsorgansationer, men däremot intervjuas Alf Svensson och Stefan Gustavsson, som på ett synnerligen förvirrat sätt blandar ihop undersökningen med frågan om könsneutrala äktenskap.

Men, som jag så många gånger har skrivit: Ett uteblivet könsneutralt äktenskap påverkar inte på något sätt barns närvaro i samkönade familjer. Inte på något sätt. Det är helt obegripligt att motståndarna gång på gång försöker inbilla sig själva och opinionen detta. Folkviljan i SIFO-undersökningen uppfylls ENDAST genom följande åtgärder:

- att adoptioner förbjuds, självfallet även för heterosexuella par

- att homosexuella steriliseras, alternativt att det blir förbjudet för homosexuella att skaffa barn

- att lagarna om assisterad befruktning och adoptionsrätt för homosexuella rivs upp.

Att stoppa det könsneutrala äktenskapet uppfyller alltså INTE folkviljan i SIFO-undersökningen. Alf Svensson och Stefan Gustavsson vilseleder allmänheten.

(Undersökningen används även i Alf Svenssons debattartikel i DN idag. Den riktar sig dock inte explicit mot könsneutrala äktenskap, utan kan istället sägas stödja dem, eftersom den pläderar för en "renässans för äktenskap och familj". Dagen refererar till artikeln här.)

15 Comments:

Anonymous Anonym said...

Vad har frågan med adoptioner att göra?

Jag tycker också att barn bör ha en grundläggande rätt att växa upp med sina biologiska föräldrar så långt det är möjligt, men jag anser också att det är en grundläggande rätt att bli adopterad av medkännande, ansvarsfulla och omhändertagande icke-biologiska föräldrar när den grundläggande rätten att växa upp med sina biologiska föräldrar inte kan uppfyllas.

Det är ju två helt olika frågor som essentiellt är oberoende av varandra.

Värdekonservativ retorik = "reductio ad absurdum"

onsdag, april 30, 2008 1:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Om frågan är

"Anser du att barn har en grundläggande rätt att så långt det är möjligt växa upp med sina biologiska föräldrar eller är det inte en grundläggande rättighet?".

så kan även jag svara ja med reservationen att det avgörande är hur man ska tolka orden så långt det är möjligt. Det är väl ingen vettig människa som förespråkar att man ska tvångsförflytta barn som bor i fungerande familjer med sina biologiska föräldrar. För barnet är det säkert det ultimata alternativet.

Det avgörande och det man kan vara oense om är ju hur vi gör med de barn som inte är i den situationen?

Bengt Held

onsdag, april 30, 2008 1:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sen tycker jag det är lite smått ironiskt att efter Alfs Svenssons vurmande artikel om den "naturliga" kärnfamiljen handlar rubrikena om Josef Fritzl.

Den "naturliga" kärnfamiljen är ingen absolut garant för en säker och trygg uppväxtmiljö för barn.

Säkra och trygga föräldrar är den sortens garant, oavsett om de är biologiska eller icke-biologiska föräldrar till barnen, och det är i samhällets intresse att barnen får en chans att växa upp med säkra och trygga vuxna oavsett konstellation på föräldrarnas kön, sexualitet och antal.

Det är kvaliten på föräldrarskapet som är avgörande, inte könet på föräldrarna, med andra ord.

onsdag, april 30, 2008 2:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

Att förvränga en fråga som "anser du att barn har rätt till att växa upp med sina biologiska föräldrar" till att innebära "barn bör inte adopteras bort" är grövsta sortens retorik. Klumpig är den också. Ve dem som går med på det tankesprånget.
Svenska folket säger INTE nej till adoptioner, de tycker att barn mår bäst av att växa upp med sina biologiska föräldrar, givet, får man förmoda, att dessa föräldrar tar hand om sina barn.

onsdag, april 30, 2008 6:40:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tp

"Att förvränga en fråga som "anser du att barn har rätt till att växa upp med sina biologiska föräldrar" till att innebära "barn bör inte adopteras bort" är grövsta sortens retorik."

Det är värre än så. Hade de försökt göra enkätresultatet till att adoptioner generellt är fel så hade de iofs förvrängt resultatet men i alla fall varit konsekventa i sin förvrängning.

Men nu gör de enkäten till en förevändning att det är fel att adoptera barn till samkönade par medan högerkristna aldrig brukar ha några invändningar emot att olikkönade par får adoptera.

Och ännu värre blir det ju när Alf Svensson och hans partikamrater talar om "barnets rätt till en far och en mor" men trots det aldrig i riksdagen lämnat någon motion om att avskaffa möjligheten för ensamstående att adoptera. Orsaken är delvis att många av de som adopterar som individer är kristna missionärer som jobbat i något fattigt land och sedan fått med sig ett barn hit som de adopterat. Men enligt kd fungerar det tydligen då bra att barn inte bor med "både en far och en mor".

Här är Världen idags och kristdemokraternas adoptionslogik.

En ny pappa för ett adopterat barn är bättre än två nya pappor. En ny mamma är bättre än två nya mammor.

Eller annorlunda sagt, om en kvinna själv har ansvar för ett barn så accepterar högerkristna det. Men om hon träffar en kvinnlig partner som hon flyttar ihop med och båda får gemensamt ansvar för barnet, först då blir frånvaron av en man i hushållet ett problem för barnet.

Bengt Held

onsdag, april 30, 2008 7:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Själv väljer jag att tolka undersökningen som ett starkt stöd för en mer liberal abortlagstiftning. Fri abort t.o.m. åttonde månaden – minst! En stor majoritet tycker inte att barn ska adopteras bort, vilket abortmotståndarna menar är alternativet vid oönskad graviditet. Barn i kärnfamilj eller inte alls!
;-)

onsdag, april 30, 2008 7:47:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men... hur är frågan formulerad? Går den ens att besvara med ett ja eller nej?

onsdag, april 30, 2008 8:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag tänkte också på Josef Fritzl så fort jag läste detta. Hårddrar man Världen Idags och Alf Svenssons åsikter så måste de ju vara totalt oförstående inför resten av Världens ilska och upprördhet angående händelserna i Österrike. Vaddå, barnen i källaren fick ju faktiskt växa upp med bägge sina biologiska föräldrar. Sörjer de också att den 12-åriga flicka i Uddevalla som blev gravid efter att hennes egen far våldtagit henne valde att adoptera bort sitt barn? Hade det varit bättre om det fått växa upp med en 12-årig mamma och sin pappa-morfar (fast jag tycker förstås att han för alltid missbrukat rätten att kalla sig pappa) enbart för att det var de biologiska föräldrarna?
Så länge barn världen över föds som ett resultat av våldtäkt, incest, trafficking så tycker jag att det vore fruktansvärt om alla barn växte upp med bägge sina biologiska föräldrar.
Det är ju de extrema högerkristna som verkar förespråka abnorma och perversa familjebildningar, är det något som är abnormt och perverst så är det tanken på att en "pappa" som gjort sin dotter med barn genom våldtäkt ska leva i familj med henne och barnen.

Angående internationella adoptioner är problemet att det finns en del fattiga människor som mot sin innersta vilja tvingas adoptera bort sina barn av ekonomiska skäl. Men det blir varken mer eller mindre tragiskt för att homosexuella par också får prövas som adoptivföräldrar.

onsdag, april 30, 2008 10:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Måste bara få inflika att jag vuxit upp med båda mina biologiska föräldrar (och två extra) trots skilsmässa. Det kallas delad vårdnad och umgänge. Man behöver inte bo under samma tak för att vara en familj. Men för vissa verkar en av de viktigaste föräldraegenskaperna bottna i att dela sovrum med rätt partner.

torsdag, maj 01, 2008 8:49:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Vem fan är Stefan Gustavsson? Han har knappast en intakt hjärna.

"Om man menar att barn har rätt till sitt biologiska ursprung, så måste man också vara emot könsneutrala äktenskap, säger han."

torsdag, maj 01, 2008 10:07:00 em  
Anonymous Anonym said...

EY JÄVLE IDJUT, lek inte med mark levengood. han e bög, jag ska hemta bobbiw på dig. Om du äter min ohjl!

torsdag, mars 05, 2009 8:59:00 fm  
Anonymous Anonym said...

... Du är lite på fel vägar, unge man/kvinna. Här är en disskution om samkönade adoptioner.

Om du kommer med mer fakta, så kan vi diskutera vad du vill få fram.

/Lena

torsdag, mars 05, 2009 9:01:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ey lissna, jak har en hunden. den heter bobbie, debn är skit faali, den bita av min babas fuuot :O de kom bluuud!!!!

Så jag orkar inte komma med mer fakta om eran diskution.

Ayde HABIBI

torsdag, mars 05, 2009 9:05:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Tre nya nonsenskommentarer samtidigt på ett nästan ett år gammalt inlägg. Mystiskt.

torsdag, mars 05, 2009 9:57:00 fm  
Anonymous Kimberly said...

Okej tråden är gammal, men jag har precis hittat den så jag kommenterar ändå.

Jag förstår i överhuvudtaget inte var logiken i deras resonemang ligger.
Att man gifter sig oavsett om det är med en partner av samma eller motsatt kön betyder inte automatiskt att man ens är intresserad av att skaffa några barn vare sig egna eller adopterade. Precis som man kan skaffa barn utan att vara gift.

Att gifta sig handlar mer om att man vill bekräfta sin kärlek till varandra och så. Samt att man har ett annat skydd om man är gift om något händer.

Det är klart att man inte skall rycka barn ur sina välfungerade familjer och placera dem någon annanstans. Men som redan sagts är inte alla familjer välfungerade.
Jag har ingen kontakt med min "biologiska" pappa han är lika mycket "pappa" för mig som vilken spermadonator som helst. Jag har vuxit upp med en annan man i den roll, som även adopterat mig.
Jag ser inte problemet där.

Biologisk förälder betyder inte automatiskt bra förälder eller tycker ens Alf Svensson och Stefan Gustavsson, att barn som en liten tjej jag träffat några gånger som är svårt handikappat fysiskt och psykiskt hennes problem är en följd av "Shaken Baby Syndrome" som hon drabbats av föräldrarnas "vård". Borde ha bott kvar hos sina biologiska föräldrar?

Hon lever nu i en adoptivfamilj med föräldrar som gör allt för att hon skall få ett så bra liv som möjligt enligt vissas logik skulle alltså dessa vara "sämre" föräldrar?

fredag, april 16, 2010 1:39:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home