tisdag, april 08, 2008

Världen Idag slår rekord i homotexter

Igår var det homovaganza i Världen Idag. Jag har aldrig sett så mycket homorelaterat material samma dag.

Ledaren, som är osignerad men doftar Agnarsson lång väg, raljerar vidare på juristen Anders Svenssons ur luften tagna teser om att homoäktenskap skulle leda till åsiktsförtryck och "tystnadskultur".

När tystnaden blir ett politiskt redskap är demokratin hotad, kanske redan dödsdömd. Vi befinner oss i det läget. Det är uppenbart att tystnaden alltmer uttalat ingår i förment demokratiska partiers och politikers taktik. Den fria debatten undviks eller missbrukas. [...] I tystnadens taktik har effektiva metoder utarbetats för att brännmärka och sjukförklara den som tycker annorlunda, också, och kanske speciellt då, om det skulle handla om en majoritet av medborgarna. När en bred folklig uppfattning saknar förankring i parlamentet uteblir det demokratiska samtalet. Medborgarna blir rädda och förvirrade.

"Förment demokratiska partier", skriver ledarskribenten och antyder således att riksdagspartierna är odemokratiska. Notera hur skickligt skribenten tassar runt frågan om homosexuellas förbättrade villkor. Skribenten litar på att läsarna är så pass med på noterna vid det här laget att det ska räcka med att använda sig av en viss terminologi för att poletten ska ramla ner, och bilden av homosexuella som samhällets fiende nummer ett ska framstå klart och tydligt.

Den tredje artikelkn är en ledarkommentar där Siewert Öholm skriver om ett besök vid ett queerseminarium, där bland annat RFSL och Forum för Levande Historia medverkade. Han är starkt kritisk till att myndigheten informerar och debatterar de strukturer som leder till föföljelse och förtryck.

Den tredje artikeln (fortfarande på opinionssidan) är en debattartikel där Niklas Piensoho (föreståndare för Filadelfia i Stockholm) hävdar att ”Bibelns syn på homosexualitet är bland det mest entydiga man kan hitta”. Det är ett fullständigt obegripligt påstående. Hur kan man i en så här viktig fråga förlita sig på lekar med utestlutningsmetoden, tradition, felaktiga översättningar, vanföreställningar och skräckberättelser om homosexuella? Nå, det är Piensohos problem, och jag ska inte raljera för mycket över honom. Han är ändå relativt liberal i homofrågan, vilket innebär att han välkomnar homosexuella i församlingen. Men bara om de erkänner sig vara på samma nivå som ett barn som har bajsat i byxorna. Och bara om de suktar efter att få behandlas med samma nedlåtande tolerans som man behandlar ett sådant barn.

Artikeln är sannolikt en del i den botgörelse och charmoffensiv som Piensoho är mitt uppe i efter att kraftigt ha fördömts för att i ett uttalande konstaterat och beklagat att Åke Green och Helge Fossmo är landets mest kända pingstprofiler. Många kristna blev kränkta av detta konstaterande, och menade att han "jämförde" de båda pastorerna... Men man jämför väl inte Mahatma Gandhi med Adolf Hitler bara för att man hävdar att de är två av 1900-talets mest kända personer?

Den sista artikeln hittar vi på kultursidan, men den berör jag i ett eget inlägg, eftersom den är extra intressant.

9 Comments:

Anonymous Anonym said...

Men jag förstår inte. Om de tystas, varför syns de på landets debattsidor? Om de inte hörs, varför ropar de inte högre? Vad är det de saknar? Folkets jubel? Ett missionsprogram i SVT? Två program? Vad skulle göra dem glada?
Varför tror de att det finns ett allmänintresse för deras åsikter? Är det för att de är vana att mötas av ett högljutt stöd på sina interna forum? När ska de se att det är de som sätter sin tilltro till ett par bibelställen som lever i en bubbla, inte resten? Om varje bibelställe skulle ha två program i SVT skulle det bli ganska trångt.

tisdag, april 08, 2008 2:40:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tidningen Världen idag är så homofokuserad att RFSL:s tidning Kom ut verkar vara lika gaynyhetsintresserad som tidningen Illustrerad vetenskap i jämförelse.

Bengt Held

tisdag, april 08, 2008 3:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är faktiskt nästan rörande (om man förmår läsa det med lite medkänsla) hur Öholm i sin ledarkommentar sätter likhetstecken mellan att som praktiserande heterosexuell i kärnfamilj inte längre få vara (den enda saliggörande) normen, å ena sidan, och att man därmed är, tänker och lever fel om man är heterosexuell som lever i tvåsamhet och trivs med det. Antingen tillhör man den enda normen, eller så har/är man fel. Alternativet att det skulle kunna finnas fler sätt att leva än just mitt egna som är lika rätt och medför lika många privilegier verkar liksom inte finnas för honom.

Om han inte är överst på pallen så är han förtryckt - om så bara av det faktum att pallen avskaffats... Nånstans där ligger hans rädsla för normkritiken, att hans sätt att leva inte längre skulle göra honom bättre, finare och mer lyckad än andra. För vad i all sin dar har han då att känna sig stolt över?

Det påminner mig om en kommentar min lillasyster fällde om nynazister en gång i våra gemensamma tonår: "Om jag inte hade något annat överhuvudtaget att känna mig stolt över än att jag utan egen förskyllan råkat födas just i Sverige - då skulle jag ligga j-gt lågt med det..."

tisdag, april 08, 2008 3:32:00 em  
Blogger Noa Resare said...

Jag måste säga att det är ärligt av Niklas Piensoho att säga att han uppfattar Bibeln som entydig gällande homosexualitet.

Bevisbördan för den som vill problematisera hans ståndpunkt blir ju då så mycket mindre. Man behöver ju nämligen inte ha några djupare förkunskaper i exegetik för att inse att Bibeln knappast kan betecknas som tydlig i frågan med någon rimlig betydelse av begreppet.

/blippie

tisdag, april 08, 2008 7:11:00 em  
Anonymous Anonym said...

Läser ofta men har aldrig kommenterat förut (vad jag minns). Vill bara tacka för att du så oförtröttligt, välskrivet och välargumenterade tar dig an sådant som Världen Idag. Jag blir bara arg när jag läser, och det är inget bra utgångsläge för ett välformulerat inlägg... :) Så tack för att du gör detta!

Och tp: så sant, så sant. Om de nu är så tystade, hur kommer det sig att vi ständigt och jämt hör dem? De blandar ihop yttrandefrihet med frihet från kritik. Du får säga vad du vill, men du kan inte förvänta dig att göra det oemotsagd. Detta fundamentala har de inte förstått.

onsdag, april 09, 2008 12:30:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Jenny Penny, stort tack för de uppmuntrande orden. Det betyder väldigt mycket.

onsdag, april 09, 2008 12:40:00 fm  
Blogger Luka(s) said...

Nu har jag inte läst hela det uttalande Piensoho gjorde, men att döma av den "fördömande" artikeln verkar han ta väldigt tydligt avstånd från både Green och Fossmo, i samma andetag. Vilket förmodligen är det som upprört folk, att han tog avstånd även från Green. När de som undertecknat artikeln verkar se Green just som en helgonfigur av Gandhis dignitet. Men Gandhi skulle knappast gjort sig skyldig till något som ens liknade hets.

Och Green har väldigt långt kvar till Gandhis karisma, talarbegåvning och skrivkunnighet. Gandhi var en stor tänkare, det anser nog de flesta oavsett politisk inriktning. Green har mycket lite som kan betecknas som begåvning och kompetens, oavsett vad man anser om hans åsikter. Vilket väl är orsaken till att även en del motståndare till HBT-rättigheter tar avstånd från honom.

onsdag, april 09, 2008 1:02:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jo, om man nämner två personer och nämner likheter och olikheter mellan dem, så har man per definition jämfört dem, även om man inte har jämställt dem. Om jag säger att du är större än en myra, eller har vetigare åsikter än Hitler, så har jag ju jämfört dig med en myra och med Hitler,men jag har inte jämställt, om det är det du menar.

"Men Gandhi skulle knappast gjort sig skyldig till något som ens liknade hets."

Gandhi var ett barn av sin tid, och har gjort klart rasistiska (men tidstypiska) uttalanden om att svarta är lägre än andra, och ska vara tjänare åt de andra raserna.

onsdag, april 09, 2008 9:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Niclas Pinensohos debattartikel var införd i Dagen för ca en månad sedan.

Just att han säger att bibeln är entydig kring det hela är det största frågetecknet i texten.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150952

fredag, april 11, 2008 1:59:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home